Любовта в антропософията (6)

Духовно-научният мироглед за Любовта в подбрани изказвания от д-р Р. Щайнер. Шеста част

Продължава от първа, втора, трета, четвърта и пета част.

Може да се каже, че човешката душа се събужда в духовния свят чрез свръхсетивното съзнание; може обаче също да се каже, че духовността се събужда всред сетивния свят в любовта. Където любовта, състраданието се прояви в живота, се усеща вълшебният полъх на духа, проникващ в сетивния свят. Затова правилно развитото ясновидство никога не може да заглуши състраданието и любовта. Колкото по-правилно душата се вживява в духовните светове, толкова повече безлюбието, липсата на състрадание се чувства като отричане на самия дух.1

* * *

За любовта лесно се вярва, че това, което един човек чувства към друг, е нещо надличностно. Но то не означава, че любовта наистина има винаги нещо общо с надличностното. Човекът се поддава на забележителна илюзия: Той бърка самолюбието с любовта към другия. Повечето хора вярват, че обичат другия, понеже обичат себе си в другия. Да вижда човек себе си в другия е само нещо, което задоволява собствения егоизъм. Въпросният човек не знае, не е задължително да го знае, но в същността си е наистина заобиколен път за задоволяване на егоизма.

Често любовта се поражда само от душевна бедност, а душевната бедност винаги произлиза от силен егоизъм. И ако някой твърди, че не може да живее без другия, неговата собствена личност е обедняла и той търси нещо, което да го изпълни. Той забулва това, като казва: Аз се издигам над личното, обичам другия. Най-хубавата безкористна любов се проявява, когато човек не се нуждае от другия, когато може да се лиши от него. Тогава човекът не обича заради самия себе си, а заради другия. Той не губи тогава нищо, ако другият го напусне.2

* * *

Любовта в антропософията (6)

Това, което Христос донася на Земята, е издигнатата до любов светлина, законът, роден в самата душа, който апостол Павел нарича милост. Христос Исус представя издигането на светлината като любов.3

 

* * *

В любовта човекът няма само възможността да клони към нещо чуждо, но тя и субективно носи добро. В изживяването на любовта, също от духовен характер, винаги има засилване на егоитета и това себеотдаване в любовта, в само абстрактна, макар и душевно абстрактна форма, е нещо, което силно накланя към егоизма, и в наше време се проявява в това, че обективното чувство на отговорност всъщност вече не е присъщо на хората, а хората силно клонят само към субективното чувство за отговорност. Човек не иска да се убеди в действителността на това, което твърди. Помислете си, колко по-различно би изглеждал пътя на човечеството, ако не беше се появила тази силна склонност към субективизъм, която винаги твърди, че изхожда от най-доброто знание и съвестност, като си спестява проверката.4

* * *

Също както другите сили — последна от които е мъдростта през лунното съществуване — протичат от боговете, така и любовта протича сега в земното развитие. Носител на любовта може да бъде само самостоятелният аз, който постепенно се развива в хода на земното развитие.5

* * *

Всичко, което е любов — от най-простата форма на кръвната любов, на сродените чрез кръвта създания до най-висшата идеална любов, е елементът на всеобщо човешко братство. Този елемент на любовта се изгражда именно от човечеството по време на земното развитие. Чувства, усещания и волеви импулси имат също и животинските групови азове. Мисията на човека е да развие любовта тук на Земята; това липсва при животните. Основният елемент на груповите азове на животните е мъдростта, както основният елемент на човешките азове е любовта.6

* * *

Ако силата, която се прилага при насочване на вниманието към нещо, ако това вътрешно събиране, за да се концентрираме върху нещо конкретно в живота, се упражнява постоянно, стигаме до забележително откритие. Тогава откриваме, че все повече постепенно изграждаме душевната сила, която се проявява иначе само в това, което наричаме интерес към заобикалящия ни свят. Ние обръщаме повече или по-малко внимание на отделните предмети. Но тук се вижда степенуване на нашето душевно отношение към вътрешния свят.

Този интерес е невероятно оживен, той стига до такова оживление, че наистина може да се каже, че се превръща в съвсем друго нещо, отколкото е в обикновения живот и в науката. Той стига до това, което може да се нарече: човек се чувства едно с нещата. Душевните сили постепенно се изпълват със същността на нещата. И това изживяване на повишен интерес продължава и по-нататък. Това стига сега до изграждането на особена сила, която иначе се проявява в друга област на живота, но която става сила на познанието чрез антропософската духовна наука. Познавателната сила се превръща именно в това, което в живота наричаме любов. Любовта, чрез която ставаме едно с друго същество в обикновения живот, бих казал, се намира само в нейното начало. Чрез споменатите душевни упражнения тя става душевна сила, разгръщаща се в цялата околност.7

* * *

Каква мисия имат духовете на формата (създателите на Земята, ексусиаи), каква е същинската им земна мисия? Ако свържете изграждането на волята със сатурновата мисия, изграждането предимно на чувствата със слънчевата мисия, а с лунната мисия свържете предимно внасянето на мисловния елемент — следователно това, което е в човешкото астрално тяло, — то със земната планета можем да свържем мисията за установяването на пълно равновесие между тези три елемента, всеки от които е имал превес през предишните състояния на нашата планета. Да се доведе борбата на тези три елемента до покой чрез това, че се поставят в правилното съотношение, това е земната мисия.

Човекът е вплетен в тази земна мисия, за да установи равновесието между мислене, чувстване и воля първоначално в своята собствена душевност. Това, че равновесието не е установено при съвременния човек, а се намира често в дисхармония, в безпорядък, може да почувства всеки, който се стреми поне малко към самопознание. Човекът е призван да изработи равновесието между мислене, чувстване и воля първоначално вътре в себе си, като излъчи от себе си и пренесе върху Земята това, което означава това равновесие между мислене, чувстване и воля.8

* * *

Мисията на Земята винаги се е изразявала по особен начин чрез определена фигура в окултната символика. Когато окултистът разгледа тристранния триъгълник, може да види в него символ за абсолютно уравновесяващото взаимодействие на това, което е имало хегемония в трите предишни въплъщения на нашата Земя. Тайната на тази мисия се изразява в това, че чрез взаимното действие, чрез равновесието на трите сили, вътрешното действа наистина като продуктивно нова същност. Чрез това действително се създава четвърти елемент, елементът на любовта. Любовта може да се развие в развитието на света, ако се установи абсолютно равновесие на трите водещи сили, сменящи се в господството си през предишните епохи. Така нашата планета е планета на любовта и затова, така да се каже, това равновесие е любовно действие в своя резултат и любовта следва да бъде вплетена в общата еволюция при всички следващи въплъщения на Земята, именно чрез мисията на земната дейност. Поради това троичността ще стане четиристранна.

Затова тайната на земното битие се изразява окултно с думите «тристранността да се направи четиристранност». Четвъртият елемент днес естествено е още много несъвършен. Това взаимодействие на мислене, чувстване и воля вътре в човека е такова, че същинската вътрешност първоначално става субстанция на любовта. Това е, което може да се нарече истински продуктивното, вътрешно творящото в земното съществуване. Затова духовете на формата, ексусиаи (като създатели на Земята), можем да означим в тяхната общност същевременно като духове на любовта, понеже имат именно мисията да доведат до равновесие трите предишни състояния.9

Следва »

Подбор: У. Швенденер

Превод от немски: Нели Спиридинова-Хорински


Бележки:

 1. Събр. съч. 17 Прагът на духовния свят (1913), стр. 59, немско издание 1956 г. [^]
 2. Събр. съч. 96 Зародишните импулси на духовната наука. Християнската езотерика в светлината на новото духовно познание, Берлин (1906-1907), стр. 335сл., немско издание 1974 г. [^]
 3. Събр. съч. 97 Християнската мистерия, (1906-1907), стр. 163сл., немско издание 1981 г. [^]
 4. Събр. съч. 343 Лекции и курсове относно християнско-религиозната дейност, II. Духовно познание – религиозно чувство – култова дейност (1921), стр. 445сл., немско издание 1993 г. [^]
 5. Събр. съч. 103 Евангелието на Йоан, Хамбург (1908), стр. 56, немско издание 1962 г. [^]
 6. Събр. съч. 101 Митове и саги. Окултни знаци и символи (1907), стр. 198, немско издание 1987 г. [^]
 7. Събр. съч. 297 Идея и практика на Валдорфските училища – лекции и разговори, Щутгарт (1919-1920), стр. 245сл., немско издание 1998 г. [^]
 8. Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 98, немско издание 1982 г. [^]
 9. Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 99сл., немско издание 1982 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Един коментар за "Любовта в антропософията (6)"

 1. Dancer  24.08.2016 г. | 07:08 ч.

  Като специалист по визуални ефекти, открих ето това парче, което мисля че горе-долу добре синтезира всички части по темата до тук. Поне до някъде се надявам, че има общо. Мисля, че момчетата от групата са почувствали, нужда и вдъхновение което се излива в музика. И в текста, и в музиката, и в подбора на кадрите към видеото е вложена доста мисъл. Дано само не бъркам из основи нещата, но от това, което изчитам до тук, защото темата ми стана интересна, мога само да се надявам, че тази песен е нещо близко и по-съвременно. Можем ли да го съотнесем към думите на д-р Р.Щайнер?

  https://www.youtube.com/watch?v=gRLv6zvyE48

  Благодаря, надявам се да има и следващи части!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.