Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите

С положително отношение към чистите резултати и недоволство от почти всичко останало

Наскоро се запознах с ново генетично проучване, публикувано в Human Biology, Winter 2015, т. 87, стр. 19–28:1 “Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian Origin for Ancient (Proto-)Bulgarians” (Митохондриална ДНК указва западно-евразийски произход на древните българи). Освен резултатите от изследванията, които потвърждават силно преобладаващия местен балкански и западно-евразийски произход на българите — както на съвременните, така и на древните — материалът е ценен и като пример за добра методика.

В него са описани методите за извличане на ДНК от останки на предполагаеми древни българи,2 разглежда се представителността на бройката и се правят директни сравнения с преобладаващата генетична картина на днешните българи и други народи, европейски, азиатски и африкански.

Ето извадки от изводите на авторите:

„Сравнихме хаплогрупите от нашите древни проби с тези от пробите на съвременни българи. Основната хаплогрупа H (H, H1, H5 и H13), преобладаваща сред европейските популации, се среща с честота 41.9% сред съвременните българи и се наблюдава в 7 от 13 древнобългарски проби.3

Останалите от древните mtDNA принадлежат към следните западно-евразийски хаплогрупи: HV1, J, J1, T, T2 и U3. Сред съвременните българи са съответно с честота 0.2%, 7.9%, 1.3%, 10.6%, 6.3% и 1.9%. Не открихме свидетелства за източно-азиатски хаплогрупи (F, B, P, A, S, O, Y или M) и африкански (L). По тази причина нашите резултати не подкрепят теориите за монголо-алтайския и хуно-татарския произход на древните българи.
[…]
Древнобългарската mtDNA се позиционира сред югоизточните и южните европейски популации, включително тази на съвременните българи. Древните българи са генетично отдалечени от северните и западните европейци и народите от Близкия Изток и Кавказ. Волго-уралските и арабските популации са най-отдалечени от древните българи.

И така, нашите резултати указват, че древните българи са генетично сродни със съвременните българи и с някои югоизточно европейски и италийски популации. Предстоящи анализи на проби от човешки останки, намерени на територията на България и датирани към различни периоди (започвайки от третото хилядолетие пр. Хр.) ще доизяснят генетичния облик на древните популации, обитавали днешните български земи.“

Казано на обикновен език, генетичният облик на хората, населявал нашите земи в древността, е почти еднакъв с този на съвременното българско население. Той се свързва с облика на популациите, обитавали Балканите и класическа Херодотова Скития (западната евразийска част на която е днешна Украйна) поне от началото на писаната история. Ако трябва да дадем етнически определения на тези популации, това са трако-илирийците и скито-сарматите или кимерийците, от които извеждат произхода ни практически всички древни летописци и всички начетени възрожденци.4

Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите

Нямам забележки към резултатите

Те потвърждават това, което непредубедените историци откриват при политически-неангажирано четене на чуждите и домашните извори. Потвърждават суровите данни от антропологията. Не по-малко солидни потвърждения идват от изследванията върху българския език, стига проучванията да не се правят от икономисти с политико-исторически уклон,5 които представят иранизмите, влезли в езика ни с турско посредничество, като „доказателство“ за „памирски произход“ на един клон от предците ни. Картината се допълва от преобладаващите кръвни групи сред днешното българско население, което също опровергава официалните исторически схващания за какъвто и да било азиатски (расов) произход на древните българи.

Имам забележки към гарнитурата

Авторите дори не допускат вариант, че работят с проби от „траки“, въпреки че резултатите го изискватПри определянето на етническата принадлежност на древните останки, от които е извлечена ДНК за пробите, се изхожда от спорна фактология. Не издържа на критика аргументът, че древните българи са погребвали мъртъвците си, докато славяните са предпочитали кремация. Следователно, казват авторите на проучването, останките в гробовете трябва да се приемат за (пра-)български. На авторите и през ум не им минава или се притесняват от „еретичната“ мисъл, че славяните по нашите земи може да са били покръстени и да са започнали да погребват мъртъвците си. Ако изобщо приемем, че кремацията е била чак толкова разпространена, колкото се твърди, както и че е практикувана от всички славянски племена.

Най-странното за мен е, че авторите изцяло игнорират вероятността останките, от които са извлечени пробите, да са тракийски. Тази липса говори за сериозен предразсъдък или сковаващ страх в научната общност да се навлиза в „забранени територии“ – въпреки че резултатите от генетичния анализ разкриват безусловно сродство на „прабългарските проби“ с „най-древните популации на Югоизточна Европа“.

Може би е нужно да уточня, че лично аз съвсем не правя разликата между „прабългари“, „славяни“ и „траки“, на която по традиция са склонни някои учени — те се чувстват длъжни да се съобразяват с догми, ако желаят да правят научна кариера и да публикуват трудове в определен тип издания. Доколкото правя такова етническо разделение, то е свързано с необходимостта за адекватна критика на научен труд, писан от хора с доста различен мироглед. Длъжен съм да се съобразя с този техен мироглед, ако наистина искам критиката ми да бъде разбрана. Алтернативата е да говорим на съвършено различни езици, а това прави тази статия почти безсмислена.

И още няколко забележки към външния принос

Каква е функцията на стоматолог и антрополог в екип от генетици?За мен е почти необяснимо с какво е допринесъл например проф. Йордан Йорданов, стоматолог и антрополог, в авторския екип на едно генетично проучване. Предполагам, че на него дължим абзаца в публикацията, където — подобно на зле пришита кръпка — четем, че според най-новите проучвания езикът на древните българи вероятно е бил от източно-иранската група, в частност памирски. По какъв начин източно-ирански език предполагаемо се е озовал сред античните обитатели на Балканите и Скития, които не са говорили такъв език, можем единствено да гадаем.

Забележително е (и може би доста куриозно), че памирските преносители на този език уж са били достатъчно много, за да оставят „безспорни следи“ от езика си, но съвсем са забравили да оставят източно-иранска преобладаваща хаплогрупа.

Напротив — от резултатите на проучването става ясно, че древните и съвременните българи са доста отдалечени от генетичната картина на Памир и Северен Афганистан.

Мостич - реконструкция

Черепът на Мостич. Резултат от манипулативна „реконструкция“ на меките тъкани, извършена по инструкция да се подчертая азиатски черти.

През 2006 г. проф. Йорданов и БАН издадоха „Антропология на населението на България в края на ХХ век“.6 Изводите на базата на антропометрични измервания съвпадат с изводите на новото генетично проучване — днешните българи имат преобладаващо европейски, в частност — местен балкански и западно евразийски произход. Но, решен да подкрепи свои лични предубеждения и неуморната работа на свои приятели-„памиролози“, авторът в един момент е принуден да прибегне до озадачаващи изследвания върху… зъбите на българите, като ги прекарва през италиански популации, за да ги свърже неубедително с азиатско влияние.

Отново с такъв мотив — да свърже антропологическия облик на българите с официалните теории за азиатско влияние — в книгата си проф. Йорданов се позовава и на манипулативната реконструкция на меките тъкани от „черепа на Мостич“, извършена от съветски антрополог. Резултатът е гротескна карикатура,7 която беше изобличена още през тоталитарния режим в предаването „Всяка неделя“, когато инородният антрополог беше притиснат и призна, че е извършил реконструкцията по инструкция да постигне азиатски облик, тъй като било „добре известно“, че древните българи са били азиатци, сродни с монголските хуни.

Значи, уж точната наука антропология, която трябва да потвърждава или да отхвърля субективните исторически тълкувания, всъщност се ръководи от инструкциите на политпросветни разбирания за историята и антропологията. Изумително, нали? Като градивна критика, мога да препоръчам на специалистите по генетика да продължат проучванията си, като се предпазват от вмешателството на учени, които са некомпетентни в областта на генетиката и със съмнителна добросъвестност, тъй като многократно са доказвали неспособността си да отделят собствената си работа от предварително съставени мнения.

Иван Стаменов,
25.2.2016 г.


Бележки:

 1. Copyright © 2015 Wayne State University Press, Detroit, Michigan [^]
 2. Описанието и аргументацията на останките, от които е извлечена ДНК, са важни. Твърде често се публикуват сензационни генетични проучвания, основани върху съмнителни методи и факти. Например ДНК, извлечено от гробница в източна Румъния, се представя твърде произволно за „тракийско“, въпреки че източните земи на днешна Румъния не са били етнически хомогенни. [^]
 3. 7 от 13 в процентно отношение е над 50%. Можем само да гадаем защо авторите на проучването са избрали да оставят процентната сметка на читателите, която показва, че по линия на тази хаплогрупа предците на са били по-близки с останалите европейци, отколкото днешните българи. [^]
 4. Вижте например: Г. С. Раковски, Съчинения – трети том, Историография [^]
 5. Имам предвид „откритията“ на Петър Добрев и други „лингвисти-ревизионери“ за иранските думи в българския език. Открития, от които всеки езиковед би получил главоболие. [^]
 6. София 2006, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ [^]
 7. Ако генетиците смятат, че „реконструкцията“ на Мостич има нещо общо с пробите им, извлечени от Манастира на Мостич, съм склонен да преразгледам и тяхната научна добросъвестност, както и качествата на резултатите от анализите им. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

28 коментара за "Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите"

 1. Антиантихрист  25.02.2016 г. | 20:40 ч.

  Добре че се появиха тия технологии за ДНК анализ, та да сложат редица теории на полагащото им се място. 😉

 2. Българин  25.02.2016 г. | 21:48 ч.

  Въртят сучат и пак се опитват да ни изкарат траки, да ама не.

 3. Стопанина  25.02.2016 г. | 22:27 ч.

  Въртят сучат и пак се опитват да ни изкарат траки, да ама не.

  Да, прав сте. Генетичното проучване и статията ми се отнасят за етническите славоезични българи. Нищо от текста не се отнася за малцинствени групи, които рядко влизат в сношения с представители на други етнически и верски групи.

 4. ГеоргиРадославов  26.02.2016 г. | 02:28 ч.

  Браво. Много добре и точно написана дискусия на статията.
  Българино, ….защо се срамиш да се наречеш… трак? 🙂 Дори единия ти прапра-дядо да е дошъл от Япония да речем, всичките ти други баби и дядовци са тукашни. Имай уважение и към тях.

 5. Фани  26.02.2016 г. | 09:24 ч.

  Стапанинът просто се занимава с развлекателни мнения по исторически теми. Какво значи понятието „славо-езични българи“ ? Има българи, които говорят български, в основата на който е древен тракийски език.Издаде се вече речник на българо-тракийските думи! Спрете спекулациите на тази тема, моля. Да, има славяни, но те говорят и пишат на еволюирал старобългарски език. В Русия дори до ден днешен службите в църквите им се четат на чист старобългарски.
  Освен това доказа се, че връзката ни с траките е фактическа, докато със славяните е просто съвременно-политическа…….Българите не са слявяни, колкото и да се опитват да ни го натрапват като теория.Който чете, знае !!!!!

 6. Стопанина  26.02.2016 г. | 09:30 ч.

  Фани, езиковата група, към която спада нашият език, се нарича славянска. Ако не сте доволна от наименованието, организирайте международен симпозиум на лингвистите и предложете името на групата да се промени така, че терминът „славоезичен“ да не ви създава дискомфорт.

  Освен това доказа се, че връзката ни с траките е фактическа, докато със славяните е просто съвременно-политическа…

  Идея си нямам какво разбирате под „славяни“, но определено не е това, което разбирам аз и което са разбирали предците ви – в цялата запазена старобългарска и възрожденска литература не са правили разлика между българи и словени.

 7. Cursedbone  26.02.2016 г. | 18:10 ч.

  Българин 25.02.2016 г. | 21:48 ч.

  Въртят сучат и пак се опитват да ни изкарат траки, да ама не.

  Аз като гледам по-скоро, въртят, сучат и пак се опитват да ни изкарат памирци, да бе, да. (То и на памирците, двойното потвърждение е отрицание )
  То е тъй тъй ма не е баш тъй. Не било волга, ми било москвич. И не го спечелил, ми го блъснал.

  Ванка, извинявай за спама.

 8. Стопанина  26.02.2016 г. | 18:16 ч.

  Не е спам. Точно така си е. Въртят и сучат, за да не излезе, че сме най-преките потомци на траките и ранните християни.

  Тази истина е смърт за Гърция, Русия, Ватикана…

 9. Христо  29.02.2016 г. | 11:23 ч.

  Здравейте!

  Ако на някого не му се четат резултатите на английски, тук може да види кратко интервю по темата с акад. Ангел Гълъбов и проф. Драга Тончева:
  http://bnt.bg/part-of-show/naukata-genetichna-geneologiya

  В случай, че става дума за едно и също изследване де. 🙂

  Когато чух за първи път това интервю, във въображението ми лумна гигантска клада от безполезни дипломи, дисертации и монографии на видни български историци… Пък и не само български.

 10. Българин  11.03.2016 г. | 13:51 ч.

  Няма такова нещо славяни. Стига вече измишльотини.

 11. Илиян  16.03.2016 г. | 18:28 ч.

  Езиковата група е славянска, но трябва да признаем условността на термина, възникнал през … XVI век, който фиксира групата сходни езици, на които са говорили жителите на една огромна европейска област, наречена от Скития. Никакви славяни не са нахлували на Балканите, в най-добрия случай тези, които са били прогонени от римската инвазия отвъд Дунава са се върнали след време по родните си места. В противен случай резултатите от генетичните изследвания щяха да бъдат съвсем други.

 12. Павел Серафимов  27.04.2016 г. | 18:14 ч.

  Прекрасен анализ! Мога да добавя само едно нещо – генетичната близост с хора от определени територии на Италия няма как да се дължи на късни преселвания като това на Алцек. Той довежда само 700 души и е наивно да се вярва, че те са оказали значително влияние върху италианския генетичен букет.

  Генетичната близост между българи, италианци, а и хървати се дължи на доста по-стари преселения, за които има сведения, но те биват игнорирани.

  В „Животът на Ромул“ Плутарх споделя следното: „Някои казват, че пеласгите след като пребродили по-голямата част от обитаемия свят и подчилини почти цялото човечество, се заселили на това място и го нарекли Рим по силата на своето оръжие“ – “Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.”

  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Romulus*.html

  Ето и друго свидетелство за заселване на стари балканци на Апенините, този път в северната част:

  “ Според Меандрий енетите потеглили от земите на белите сирийци и се съюзили с трояните, после те отпътували от Троя заедно с траките и се установили в земите край Адриатическо Море “ – “Maeandrius says that the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias” Strab.12.3.25

  http://penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/strabo/12c*.html

  Заселването на стари балканци на Апенините се потвърждава и от огромен брой топоними и хидроними – Атрия, Калис, Калатиа, Калетра, Киса, Езарус, Езаронис, Езерения, Листа, Плавис, Плестина, Стабия,Сатрикум, Скаптия, Сетия.

  Ако не се лъжа само проф. Гергова спомена за връзката на името на намиращият се в Лациум град Сатрикум с името на тракийското племе сатри.

  Още преди 70 години езиковеди свързаха имената на Опи-тергум и Тергесте с думата търг, тържище, но уви – явно 70 години са твърде кратък период за българската наука.

  Намиращата се на територията на Венетия Хемония бива свързвана от чужди учени с тракийското планинско име Хемус, но нашите не виждат връзката.

  За връзката между италийските култури Голасека и Есте с Тракия няма да отварям дума, за да не ставам отегчителен. Факт е обаче, че връзката между Балканите и Апенитите в древността може да се докаже, но никой от учените ни не желае да го направи.

 13. Стопанина  27.04.2016 г. | 20:02 ч.

  генетичната близост с хора от определени територии на Италия няма как да се дължи на късни преселвания като това на Алцек.

  Разбира се, че няма как.

  Това обаче не пречи на някои италиански антрополози да обясняват процентите монголоидност сред италианците с Алцековите българи. Кажи им ученоглавци и повече не ги обиждай.

  Павеле, забравил си готите/гетите. Малко ли от тях се заселват и в Италия?

 14. Бай Оня  02.08.2016 г. | 18:32 ч.

  Вижте, когато говорим за произход на българите, говорим за произхода на частта дала името, културата, и облика на народа ни! Народността не е биологична, а социална категория. Какво от това че примерно 60% от съвр. българи са потомци на балкански автохтони от палеолита и неолита, по-късно асимилирани от индоевропейските заселници траки, мизи, гети, дардани и пр. По същrя начин германците са почти 40% носители на прединдоевропейската палеолитна хаплогрупа I1.
  Именно хората на Аспарух, дошли от Западен Кавказ, а предците им от Централан Азия (Синцзян), са споили всички разнородни елементи, античния талаш и славянския боклук в един народ! Това е важното! Виждам тук много исторически неграмотни представители на автохтонистката ерест – еманация на простотията, комплексарщината и затъпяването на българите в последните 20 години. Като ви се иска да видите траки, разходете се до Албания, там живеят преките им потомци!

 15. Стопанина  02.08.2016 г. | 19:44 ч.

  @ Бай Оня

  Супер мнение! Благодаря.

  Ще го разнищя в отделна статия и ще боли:

  http://www.otizvora.com/2016/08/8076

  Не сменяй канала… 😉

 16. Митко Димитров  02.08.2016 г. | 20:09 ч.

  Бай Оня,
  Благодаря ти, развесели ме.
  По-големи глупости не бях чел отдавна
  Може ли само да ми изясниш какво означава думата „ерест“ ?

 17. Светльо  02.08.2016 г. | 21:01 ч.

  Митко не четеш простотиите на Божо Димитров и Умай Николай Овчаров, професори се зоват – досущ като простотиите на Бай Оня -„научно“ софраджийски разказани. Затова не си попадал на памиро монголските теории за произхода на българите. Ама Бай Оня може и да прилича на монголо-татар, що го спирате човека да се нарича като дедите си? Малко ли черкезки черти има у някой нашенци – като искат да се зоват поклонници на Умай оставете ги. А иначе за това какви са били нашите деди няма нужда да ми обесняват монголо-татарските нашественици, последователи на СГАН, пардон БАН. Аз имам огледало у дома и Душевно и Физическо!

 18. Мислещ  02.08.2016 г. | 21:31 ч.

  Бай Оня,
  Именно хората на Аспарух, дошли от
  Западен Кавказ, а предците им от Централан Азия (Синцзян), са споили всички разнородни елементи, античния талаш и славянския боклук в един народ! Това е важното!
  Виждам тук много исторически неграмотни представители на автохтонистката ерест – еманация на простотията, комплексарщината и затъпяването на българите в последните 20 години.

  Като ви се иска да видите траки, разходете се до Албания, там живеят преките им потомци!
  ]

  Бай Хуй(Оня),
  Като ти се иска да си пръв сред непросветените, отиди да си разтягаш лакардията другаде!
  Ако искаш да те приемем Насериозно, то моля те, представи обоснователни доказателства на КУХИТЕ ти твърдения! Иначе ще си останеш в Аналите, като поредниото Л…ай….но изходило се Тук!

 19. Димитров  18.08.2016 г. | 14:45 ч.

  „Каква е функцията на стоматолог и антрополог в екип от генетици?“

  Здравейте,
  Доколкото ми е известно изолирането на ДНК от останки от древността е много трудно. В следствие на дългия престой се изолират отделни фрагменти, които се наслагват и сравняват. Обикновено най-добра възможност за откриване на ДНК са зъбите. Това е описано и в цитираната статия, в раздела „Материали и методи“: „Specimens (teeth) were collected from graves
  in three necropolises: the Monastery of Mostich (Shumen region) and Nojarevo (Silistra region) in
  northeastern Bulgaria, and Tuhovishte (Satovcha region) in southwestern Bulgaria“.
  Един по-важен въпрос – възможно ли е подобно изследване да се направи (да се изолира ДНК) от тракийски некрополи. Тогава вярвам, че резултатите ще бъдат много по-интересни.

 20. Стопанина  18.08.2016 г. | 15:29 ч.

  възможно ли е подобно изследване да се направи (да се изолира ДНК) от тракийски некрополи.

  Прави се, обикновено в Румъния, въпреки че атрибуцията на некрополите подлежи на оспорване.

  У нас е по-сложно, защото имам впечатления, че укриват всички кокали, които намират. И едва ли е случайно.

 21. Илиан  18.08.2016 г. | 16:06 ч.

  Прави се и в България.
  В момента тече съвместно изследване на антична ДНК от тракийски погребения на БАН и няколко института от Япония, Италия и т.н.
  Даже имаше някакви предварителни резултати в това интервю :
  https://www.youtube.com/watch?v=UqnGzMlptFk

  Цитирам :
  „Траките са много по-близо до българите, отколкото до гърците“

 22. Светльо  18.08.2016 г. | 16:34 ч.

  Интересно какво мислят в Музея на лъжите в Археологическия музей на гр. Варна по този въпрос ?!?!?

  Реторичен ми е въпроса!

 23. Ма Рия  23.11.2016 г. | 10:43 ч.

  Абе тези учени, не им ли стана ясно, че европейската цивилизация тръгва от Балканите!!! Ако обърнем изречението „западно-евразийски произход на българите“ определено всичко ще си дойде на мястото.

 24. Бай Оня  11.06.2017 г. | 23:00 ч.

  Изследването е хубаво, какво плюете бе тъпи автохтонисти и тракоидиоти такива, незаконни копелета на Людмила Живкова, това сте да е…. ваща мама! Като искате траки идете в Албания да ги видите колко са напреднали и цивилизовани! Траките са били диви и примитивни козари и овчари, нямат никаква култура, и не достигат до идеята за държава, остават си на родово-племенно ниво. Нямат писменост, градовете им са изкл. малко, съкровищата им не са белег за култура – а за скитско влияние.
  Има някои слабости в обясненията но това е така защото не използват историци за консултиране на резултатите. Иначе Петър Добрев си пише откровени глупости

 25. Джули  11.02.2018 г. | 02:49 ч.

  Бай оня, докога ще ги дъвчете тезите за примитивни траки, всичко това е измислено, за да се подсилят лъжите за тюркския произход. Тези балони се спукаха вече, влезте в реалността, тракийските народи са си били много развити, иначе нямаше всеки да краде от историята ни. Египетската култура е след тракийската и това е публикувано.

  Изследваните кости на траки са публикувани отдавна и доказват, че ние сме траки, имаме същите видове гени и в еднакво съотношение, както и сега. R1, R2, I, и по малко от другите гени. Коренна разлика няма. Единият е с код К8 или Bulg8, а другият е P-192-1. Изследването се казва New autosomal DNA of two ancient Thracian Iron Age individuals from Bulgaria. И стига с тези измислени вероятности да са били гостуващи хора от друга народност, които просто са умрели в България, по тази логика – всички генетични изследвания трябва да се оспорват. Приема се, че каквато е вероятността изследваните кости да са местни в България, такава е и във Франция, и в Китай, и навсякъде по света. Стига сте опитвали да принизявате собствените си сънародници, а и вас самите. Траките са имали умения първи в света да обработват злато преди 10 000 години, защото не са били примитивни, Варненският халколитен некропол е открит още през 1972 година и тъне в мизерия, не се популяризира, заради такива родоотстъпници като вас, златото и уникалните съдове обикалят по изложби в Америка и хората знаят кои сме, само ние седим тук и се джавкаме……..Етруските били изчезнали и не се знаело как се е появил този развит народ, дрън-дрън, етруските са сбор от 3 народности, една от които сме ние.

 26. Танев  19.08.2018 г. | 12:07 ч.

  Проучванията, върху което говори авторът са за Женските мт ДНК хаплогрупи. Те наистина има Западноевразийски произход – между 40 до 50 процента. Що се отнася до Мъжките „У“ ДНК хаплогрупи, има голямо разнообразие. Тракийската „I“ е най-голяма – 26 процента; Следва Африканската „Е“ (Е1b1b1a) – 22,5 процента; Месопотамската „J2 “ 20 процента; Славянската
  „R1a “ – 18 процента; Келтската или още Западноевропейската „R1b “ – 12 процента;
  Кавказката „G “ – 3 до 4 процента. Мъжките ДНК хаплогрупи говорят за за историческите процеси, които са ставали на Балканите. „R1a “ не е само Славянска, тя е същата като на Българите в Таримската долина, от което може да се направи заключение, че така наречените Славяни и Древните Българи имат общ корен – Скитски, наричани още Сармати или Саки. Понастоящем, в Южна и Централна Русия има голям процент на Тракийската „I““ , което говори за общност в корена на Скити и Траки. Трябва да се напомни, че 70 процента от Руските думи са същите като на старите Траки, дори има думи Тракийски, които ги няма в съвременния Български език, а ги има в съвременния Руски. Изводът е един. В дълбока древност, Траки и Скити са били най-малкото съседи или може би един и същи народ, който по-късно се е разселвал на различни места в Евразия.Затова има езиково родство.Но трябва да се отбележи, че Траките са били 83 племена, така че не всички принадлежат на дедите ни, на които сме потомци.

 27. Владимир Помаков  22.08.2018 г. | 20:56 ч.

  Стопанино, здравей!
  Само една малка забележка – хуни (Д. Съсълов използва и етнонима въведен от Де Гроот – хунори; доколко е оправдано – не знам, но не виждам кой знае какъв проблем) са същите българи като всички останали древни траки/скити! Няма такова животно като „монголски хуни“. И май заслугата за появяването му е на Лев Гумильов. Симпатичен ми е, ама комплексарщината му ми идва в повече…

 28. Стопанина  22.08.2018 г. | 21:15 ч.

  Под монголски хуни разбирам сюн-ну – монголците, които са притеснявали китайците. Днешната господстваща наука твърди, че европейските хуни имат нещо общо с азиатските хуни (сюн-ну), като наричат и едните, и другите с термина хуни. За да е ясно, че не признавам връзка между едните и другите, използвам прилагателните европейски и монголски.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.