Учителя говори за Христос (3/4)

Тематично подбрани цитати. Трета част

Христос е живял преди две хиляди години, но и сега живее. Той казва: Ако думите Ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Значи Христос ще дойде във вас такъв, какъвто е сега, а не какъвто е бил в миналото. Тогава Той е имал една задача, сега има съвсем друга. Сега Христос може да помага на всички, а в миналото не е могъл. Тогава той е бил обременен с други задачи.1

* * *

И досега още учените спорят за времето, през което Христос се е родил. Според някои, има една разлика от сто години. Изобщо учените религиозни искат да знаят точно времето на раждането на Христа. Някои казват, че разликата не е повече от 30-40 години, други казват, че и 3-4 години да е, пак е много. От гледна точка на астрологията, като се говори за точност на датата, не се допуска разлика нито от един ден, нито от един час или даже от една минута. Знаете ли какво разстояние ще измине Светлината за четири години? През това време тя ще отиде зад Алфа Кентавър, най-близката до Слънчевата система звезда. А колко време е нужно на човека, за да стигне до тази звезда? Който не работи с тези величини, казва: «Какво представлява разликата от един ден!» Много нещо е един ден, зависи с каква мярка мериш. В обикновения живот, в обикновената наука се допускат изключения. «Защо?» Пътят е такъв. Дойдете ли обаче до абсолютния, реалния Божествения Свят, там никакви изключения не се допускат. Там всяко изключение причинява прекъсване на мисълта.2

* * *

Учителя говори за Христос (3/4)Някои казват, че Христос се бил учил някъде на Земята. Не, Христос имал пробудено съзнание и затова е могъл да се учи направо от Невидимият свят, както и от връзката си с Бога.3

* * *

За да разберете Христовото учение, трябва да го приложите.4

* * *

За да не се опорочи казаното от Христа, Невидимият свят го скри, задържа го за други времена.5

* * *

Някои казват, че Христос никъде не е учил. Всичко, което правеше Христос, свидетелства за Неговите обширни познания. Той възкресяваше мъртвите, отваряше очите на слепи и т.н. Христос казва на учениците си: Ако не разбирате земните работи, как ще разберете небесните? Когато Христос говори за небесните работи, това показва, че Той с това е подразбирал Великите Мистерии на Слънцето. Той е бил запознат с еврейската кабала, с източната философия и с редица други науки.6

* * *

Някои искат да кажат, че Христос бил много учен, но никъде не се е учил — с това искат да изкарат, че Той е от Божествен Произход. Вярно е, че Христос е от Божествен Произход, но Той се е учил в много училища. Сам Той казва „както Отец ме е учил“. Неговата наука не е била като тази на нашите съвременни професори, които не знаят от колко елементи е съставен физическият свят. Казвате: «Как да не се знае това — нали имаме периодичната таблица на Менделеев, в която се вижда от колко елементи е съставена материята?» Да, но както знаете, и в тази таблица има празни пространства. Този въпрос ще остане още задълго неизяснен. Христос ни е оставил много правила, по които можем да регулираме нашия живот, защото живата материя има отношение към нашия живот. Ако вие изучавате теоретически свойствата на водорода, на азота и на въглерода, това е едно нещо, а ако изучавате тяхното приложение, това е друго нещо.7

* * *

Учителя говори за Христос (3/4)Вие гледате картини, които представят Христа на молитва в Гетсиманската градина и казвате: «Колко хубаво се е молил Христос!» Според мене Христос никога не се е молил така, както е представен. Това е идея на някой художник — тъй се молят на Запад. Някъде пък представят Христа на молитва, както турците се молят. Никога Христос не е падал на колене по време на молитва. На колене стоят само учениците, когато не си знаят урока. Не поставяйте Христа в такива положения и пози, на които не разбирате смисъла! И разпятието на Христа не е представено както трябва. Някои рисуват Христа разпънат на висок кръст — за да стигнете тялото му, трябва да се качите на стълба. Други пък рисуват кръста по-нисък — тялото само на половин метър от земята. Кое от двете положения е вярно, не се знае. Когато описват страданията на Христа, важно е да се каже, че Христос е страдал, а дали кръстът е бил висок или нисък, не е важно. Вярно е, че Христос е бил разпънат на кръст и че е минал през големи страдания. Както и да рисуват разпятието на Христа, важно е, че Той е минал през големи, интензивни страдания, без да се поколебае в убежденията си.8

* * *

Какво означава буквата И в името на Исуса? На египетски език буквата И означава начало на нещата. Исус е първият човек, който излезе от началото на нещата, т.е. от Любовта, от Бога. Тази буква означава още и Истина. Всеки човек трябва да съдържа тази буква в себе си. С буквата Л се пише и думата Любов, но и думата лъжа. Това опорочава донякъде значението на буквата Л, но поради Любовта тази буква става свята, затова тя разкрива всяка лъжа.9

* * *

Върви смело в правия път и ще намериш разрешение на въпросите, които те интересуват. В този път ще намериш законите, с които ще можеш да отвориш ушите си, очите си, да смекчиш сърцето си. Това може да стане в един миг, може да стане и след години. Всичко е възможно за онзи, който знае законите. Христос взе малко кал, направи кашичка със слюнката си, намаза  с нея очите на слепия, и той прогледа. Христос не отвори очите на всички слепи, а само на един. Защо? Причини има за това. Цяла история се разправя за слепия, на когото Христос отворил очите. Христос излекува жената, която боледувала 12 години. Той излекува момчето на стотника, а Лазар възкреси. Който разбира законите, знае, че всички чудеса, които Христос извърши, не са произволни, те почиват на разумни закони. Има дълбоки причини, поради които Христос е помогнал само на неколцина, а не на всички страдащи. Христос казва за себе си: Както ме е научил Отец, така правя.10

* * *

Казвате: «Какъв смисъл имаше в това да дойде Христос на Земята и да пострада? Не можа ли Той да се спаси?» Христос разполагаше с големи сили, Той можеше да се спаси. Казано е в Писанието, че Христос можеше да извика на помощ 12 легиона ангели. Във всеки легион има по 6000 ангели. Само един от тези ангели разполага с такава мощна сила, че е в състояние в една нощ да изтреби 150-хилядна армия добре въоръжена, нито един войник да не остане от нея. Тогава колко такива ангели са нужни за изтребването на българите от лицето на земята? Ако дойдат 30 ангели, нито един българин няма да остане на Земята. Дойдат ли 6000, те ще унищожат цялото човечество. Въпросът обаче не е в това да се изтреби човечеството. Важно е да се повдигне човечеството чрез доброто. Доброто се отличава от злото по това, че винаги съгражда, твори, а злото разрушава. Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Любовта. Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Мъдростта. Това, което винаги съгражда и освобождава човека, е Истината. Те са вечни процеси. Желанието на всички хора да бъдат свободни се дължи именно на Любовта в тях, която е в състояние да ги освободи.11

* * *

Учителя говори за Христос (3/4)

Рядко ще срещнете човек, който за голямото добро, което сте му направили, да ви отговори със зло. Историята помни само един подобен случай. Той е случаят с Христа. Така постъпиха евреите с Христа. Христос, който създаде еврейския народ, Който го освободи от робството, беше разпънат на кръста от него. При това Христос нищо не дължеше на евреите.12

* * *

Енергията, която християнството криеше в себе си, е почти към своя край. Тази енергия е почти изразходвана. Християнството крие в себе си запасна енергия за около 1200 години още, но я държи като неприкосновен, основен капитал. Ако посегне към този основен капитал, то е осъдено на фалиране. Този капитал трябва да остане непокътнат. За да поддържа живота си, християнството трябва да бъде кредитирано. Не му ли се отпусне нов кредит, в света ще настъпи небивал глад и сиромашия.13

* * *

Преди две хиляди години Христос дойде на Земята, избра 12 апостоли, които изпрати по света да проповядват. Мислите ли, че и днес ще стане същото? Днес Христос не търси дванадесетте апостоли, а казва на всички хора да изучават Светлината, въздуха, водата и хляба. Стани рано да посрещнеш изгрева на Слънцето и не се безпокой за нищо. Като приемеш енергия от него, иди да работиш, да свършиш някаква работа. Всяка работа, свършена с Любов и спокойствие, носи благословение за човека. Всяка работа, свършена чрез насилие и безпокойство, носи ограничение и заробване.14

* * *

Казват, че Юда е предал Христос за 33 сребърника. Това не е още всичко, важно е коя причина го застави да Го предаде. Причината за това предателство е много по-дълбока. Когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого: благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предател. Ако Христос не беше разпънат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството. Ще кажете: «Ето един човек, който не говори логически.» Аз ще ви обясня защо мисля така. Ако посадя едно житно зърно в земята, не съм ли за него Юда? За това зърно временно аз съм предател, но същевременно съм и негов спасител. Как би могло зрънцето да се развива и размножава, ако не бъде посадено в земята? Така че нещата трябва да се обсъждат умно, сериозно и да няма осъждане.15

Към четвърта част »


Бележки:

 1. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 132 [^]
 2. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 152 [^]
 3. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 35 [^]
 4. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 241 [^]
 5. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 151 [^]
 6. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 283 [^]
 7. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26); 30. ЩЕ СЕ НАСИТЯТ, Русе 1926, с. 13 [^]
 8. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 98 сл. [^]
 9. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 177 [^]
 10. КОЙТО ИМА НЕВЕСТАТА, Неделни беседи ХII серия (1929), том 2, София 1935, с. 189 [^]
 11. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 102 [^]
 12. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 51 [^]
 13. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 51 [^]
 14. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 246-247 [^]
 15. Няма библиографска препратка. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.