Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (1/3)

„Не е знанието, което ни ползва, а чистотата.“

ЧАСТ ПЪРВА | ВТОРА | ТРЕТА

Под „чистота“ аз разбирам онази първична материя, от която е било създадено човешкото тяло. Тази първична материя оказва влияние върху мислите и чувствата на човека. Под „чист живот“ разбирам онова течение на сили, което излиза от Първичния Извор и се влива в Живота. Само този Живот е в състояние да изчисти нашия живот и да внесе в него вътрешна светлина и доволство.1

* * *

Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (1/3)Чистотата е естественото и първоначално състояние на материята. За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира. За това се изискват специални условия, които наричаме духовни методи и закони. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползва от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение.2

* * *

Спасението не е механичен процес, а дълбок вътрешен процес, който е свързан с процеса на чистенето. Когато Божествената Любов влезе в човека, тя ще го очисти. Само Изворът е в състояние да очисти човека. Всеки, който се е докоснал до Извора на Любовта, е получил нещо от него. Изворът е взел нещо от човека, като същевременно му е дал нещо от себе си — станала е правилна обмяна. При това взимане и даване, човек трябва да направи баланс, една равносметка, и да благодари за това, от което се е освободил, и за това, което е получил.3

* * *

Човешкият живот е подобен на извор, чиято вода е пътувала дълго време и по пътя си е събирала различни утайки, които са я оцапали. За да се пречисти, водата трябва да мине през редица песъчливи пластове. Така тя се филтрира и придобива първоначалната си чистота. Ето защо Бог от време на време ви дава по една горчива чаша, за да пречисти живота ви. Като минете няколко пъти през горчивата чаша, ще разберете защо е трябвало да пиете от нея. Горчивата чаша ще освободи живота ви от всички нечистотии. Какво представляват нечистотиите? — Това са лошите човешки мисли и желания. Те внасят поквара в живота и характера на човека. Така човек губи сигурността в живота си и започва да се страхува да не се разболее, да не остарее, да не изгуби богатството си. Това, от което той се страхува, става.4

* * *

Съвременните хора се нуждаят от хигиена в тесния и в широкия смисъл на думата. В тесния смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която човек живее. В широк смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и на душата. Моите почитания към лекарите, които обръщат внимание на хигиената на тялото, но те трябва да направят стъпка напред — да обърнат на хигиената на сърцето.5

* * *

Сегашните хора се къпят по няколко пъти в месеца; някои се къпят всеки ден. Всички хора отиват на баня, всички се грижат за физическата си чистота, но колцина мислят за духовна баня? В духовния свят също има баня, има топли и студени душове, както на Земята. Съществата на духовния свят знаят как и кога да се ползват от душовете. Те не минават рязко от горещи в студени душове и обратно — от студени в горещи, защото познават законите за преминаване от едно състояние в друго. Като не познават тези закони, някои хора отиват на баня и се обливат ту със студени, ту с горещи душове и в края на краищата заболяват от ревматизъм или някоя друга болест. След това търсят причината вън от себе си. Невежият не може и не трябва да се движи в контрастите на живота. Това могат да правят само възвишените същества. Само Бог, Който стои нависоко и знае законите на слизането, може изведнъж да слиза и да се качва. Само онзи, който има криле, т.е. има знания, може изведнъж да слиза и да се качва. Който няма криле, който не разполага със знания, да не прави такива опити, защото ще си счупи главата. Не е достатъчно човек да се качи на самолет, но трябва да знае и да го управлява. Не може ли да го управлява, ще падне на земята и ще се убие. Мислите ли, че можете изведнъж да обикнете целия свят? Който си постави такава задача, ще опита резултата на своето грандиозно желание. Той ще мине от горещия душ в студения, ще се втвърди преждевременно и ще се натъкне на недоволство и безсмислие в живота.6

* * *

Пречистването на човека е свързано с процесите утаяване, прецеждане и дестилиране.7

* * *

За психическото пречистване на човека служат психическите филтри: семействата, обществата, народите. Те създават условия за пречистване на човешките мисли, чувства, постъпки. Щом мине през тях, той излиза на повърхността на Земята като чист извор, без никакви мътилки и нечистотии. Нечистата вода се освобождава от примесите и разтворените в нея вещества и чрез дестилация, т.е. превръща се във водни пари и тези пари отново се охлаждат във вода. Това се постига или чрез огън, или чрез слънчевите лъчи. Следователно, който иска да се пречисти психически, трябва да мине през огън, или да се изложи на действието на слънчевите лъчи. Страданията, нещастията представляват огъня, през който човек минава.8

* * *

Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (1/3)

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.“ Като говори за сърцето, Христос разбира онази вътрешна среда в човека, във вид на физически етер, която служи за проводник на възвишените сили, идещи от духовния свят. Ето защо, когато вътрешната, централната част на сърцето е чиста, човек непременно ще види Бога. А под думата „Бог“, Христос разбира всички разумни възможности, които се крият в човека. Щом тези възможности минат през чистата среда на сърцето, човек става щастлив, блажен и здрав. Да види човек Бога, това не значи да Го види като външна форма, а да придобие онова благо, което го повдига умствено и духовно. Щом се повдига умствено и духовно, човек става и физически здрав. Като знаете всичко това, работете върху себе си, за да станете вътрешно чисти по ум, по сърце и по дела. Да се чисти човек, това е една от главните задачи на неговия живот.9

* * *

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.“ Като знаете това, стремете се към чистотата, за да видите Бога и да Го познаете. Не можете да Го познаете, без да Го видите. Всеки може да види Бога поне три пъти през живота си, но при условие да живее в чистота. […] Да видиш Бога, това значи да можеш да се качваш във висшите светове, между разумните същества, и да слизаш долу, между нисшите същества, без да се поддаваш на техните влияния, без да се заразяваш от техните слабости и пороци. Това значи да бъдеш чист по ум, по сърце и по тяло, т.е. да бъдеш вътрешно чист: по дух, по душа и по тяло.10

* * *

Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (1/3)Най-силната крепост против всички болести е чистотата. И като ученици на Окултната школа, необходима ви е чистота — без чистота не можете да извършите нищо: учениците на Окултната школа, мъже и жени, без чистота не могат нищо да извършат. Нужна е абсолютна вътрешна чистота!11

* * *

Често питате как може да бъдете чисти, търсите метод да се чистите — ще намерите Мъдростта, която е отгоре, и тя ще внесе у вас чистота. Искате да бъдете мирен човек — Мъдростта ще внесе и това качество у вас, тя ще внесе у вас мира. Неприветливи сте – като дойде Мъдростта, тя ще внесе и приветливост. Не сте отстъпчиви — и тази отстъпчивост ще внесе Мъдростта у вас. Милосърдието ви е слабо. Като дойде Мъдростта, тя ще внесе и милосърдие. На всички вас липсва безпристрастие, всички сте със страсти. Мъдростта ще внесе безпристрастие и нелицемерие.12

* * *

Не е знанието, което ни ползва, а чистотата. Тя е едно важно условие за развитието ни и ако сме чисти във всяко отношение, ще знаем, че сме положили истинските основи на нашия живот. За да притежаваме знания, ние трябва да бъдем добри. А нашият ум, това е един инструмент, който винаги можем да поставим в действие, и ако той не съществуваше, тялото ни не би могло да функционира удовлетворително.13

* * *

Не позволявайте теляк да ви мие — всеки ще се мие сам, без теляк. Даже, ако е възможно, не ходете на [обществена] баня. Лятно време се измивайте със затоплена от Слънцето вода. Частично можете да се миете всеки ден — а именно: лицето, врата, ръцете и краката. Като се изпотявате, веднага ще се преобличате — никога не оставайте с потна риза на тялото си. Когато миете главата си, ще я миете със сапун само веднъж в месеца, и то с хубав, чист сапун. Иначе може да миете често главата си, но без сапун — или само с вода, или с чиста хума. Ще опечете добре хумата, ще я залеете с малко оцет и ще я размиете с много вода. С тази каша ще намажете няколко пъти главата си и след това ще я измиете с чиста вода. Така косата става мека и запазва магнетизма си. Ще кажете, че косата не трябва да бъде мазна. Не, мазнината е нужна. Ако я измивате, косата става суха, електрична. Ако главата е измита добре, кожата ще диша добре, но ще се лишите от топлината и активността на мозъка. Мазнините имат отношение към магнетизма. С изгубването на магнетизма се намалява и мислителната способност на човека. Ако сами можете да си направите сапун специално за косата, да бъде от най-хубаво масло — тогава може по-често да си миете главата със сапун. Сегашните модерни сапуни не са чисти — направени са от умрели животни. Хумата е за предпочитане пред сапуна. Не трябва да миете главата си нито с много гореща, нито със студена вода. Тя трябва да бъде толкова топла, ча като турите в нея пръста си, да издържа.14

* * *

Вие си мислите, че като се измиете 3-4 пъти с миризлив сапун, вече сте се измили и сте чисти. Не само че не сте се измили, но сте запушили порите си. Сапуните ги правят от умрели животни и други нечисти материали. Но има и едно миене, което не сте научили. Процесът на миенето не е външен, а вътрешен. Един външен метод е изпотяването. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и тя диша. А чрез измиване със сапун става задръстване на порите.15

* * *

Не само нечистата плът, но и нечистите мисли и чувства запушват порите на тялото, а човек се чуди откъде му е дошло неразположението.16

* * *

Водата, въздухът, топлината и светлината са, които чистят. Изучавайте свойствата на тези сили, за да се чистите чрез тях. Чрез вярата, надеждата и Любовта също може да се чистите. Вярата е път за чистене на ума, надеждата — на сърцето, а Любовта — на душата. Ако всяка сутрин не пречиствате ума, сърцето и душата си, какво може да очаквате? Всяка болест се дължи на нечистотата. Да можеш да се чистиш — това е голямо изкуство.17

ЧАСТ ПЪРВА | ВТОРА | ТРЕТА


Бележки:

 1. МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 1, София 1933, с. 90 [^]
 2. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 113 [^]
 3. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 41 [^]
 4. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 21 [^]
 5. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 116 [^]
 6. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 117 [^]
 7. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 115 [^]
 8. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 114 сл. [^]
 9. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 113 сл. [^]
 10. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 120 [^]
 11. НОВИЯТ ЖИВОТ, Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство на Събора през 1922 г. в Търново, Берлин 1997, с. 56 [^]
 12. ДВАТА СВЕЩЕНИ ПРИНЦИПА, Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство на Събора през 1925 г. в Търново, Берлин 1997, с. 135 [^]
 13. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 263  19 август (1 Септември) 1912 г. [^]
 14. ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи (1917-38), София 1949, с. 207 сл. [^]
 15. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1983-1984, 15 I 1984 [^]
 16. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1983-1984, 2 III 1984 [^]
 17. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1983-1984, 20 I 1984 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Учителя Беинса Дуно говори за Чистотата (1/3)"

 1. Стопанина  01.06.2015 г. | 14:49 ч.

  Забележете връзката между проповедите на Учителя и следните думи на Р. Щайнер:

  И така, манихеите се стараят преди всичко да запазят чистота във външния живот. Манихейството подготвя човешките същества, които ще станат подходящи съсъди за християнството на бъдещето. Това е причината, поради която тъй силно се подчертаваше необходимостта от пълна чистота в мислите и делата през целия живот. Катарите бяха едно от разклоненията на манихейското течение, което се появи внезапно като метеорит през дванадесети век. Те наричаха себе си катари, защото “катарос” означава “чист”. Те се стремяха към чистота в начина си на живот и в морала си. От тях се очакваше да постигнат катарзис (пречистване) – както вътрешно, така и външно – за да могат да образуват едно общество, от което да излязат едни чисти съсъди за Христовия дух. Това е целта на манихейството. При манихейството идеята никога не е била да се развие чак толкова вътрешният (езотеричният) живот, колкото да бъдат развити външните форми, подходящи за живота на шестата раса.

  Това духовно течение няма да изчезне, а ще се проявява в много форми. То вече се появява във форми, за които мнозина може би се сещат, но които няма да разглеждаме днес. Ако това езотерично учение работеше само за развитието на вътрешните състояния на душата, то нямаше да постигне онова, което се очаква от него. А именно да се изрази в образуване на общества, които преди всичко ще възприемат спокойствието, любовта и пасивното противодействие на злото – това е техният модел на поведение; те ще разпространяват този възглед. Те ще трябва да създадат съсъди, едни форми за новия християнски живот, който се задава.

  Източник: http://www.otizvora.com/2010/04/1157/

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.