Извън закона: Потайната Църква и нейните неосигурени служители*

От публикуваната в интернет информация на Синода на БПЦ става ясно, че към средата на 2013 г. Великотърновска епархия разполага с общо 345 храма и манастира, и следва да бъде работодател и осигурител на общо 128 духовни и цивилни лица. В същото време обаче в държавните регистри са вписани само 106 местни поделения като свързани лица с Великотърновска епархия и съответно са налице само 59 здравно и социално осигурени лица.

Някои храмове, енории и духовници изобщо отсъстват както от епархийския списък, така и от държавния регистър, вкл. и от регистъра на НОИ. От началото на 2015 г. неосигуряването на заети лица представлява наказуемо деяние по смисъла на Наказателния кодекс на РБ, за което е предвидено наказанието лишаване от свобода, придружено от парична глоба.

Извън закона: Потайната Църква и неосигурените ѝ служители

Христо Беров
Църковно устройство на Великотърновска епархия като
юридическо лице —
местни поделения, кадрови състав и
здраво и социално осигуряване

(PDF | 15 стр. | 1.1 MB)

Повече по темата може да прочетете в подробното изследване на църковния юрист Христо Беров. Материалът е писан за „Християнство и култура“, брой 3 (100) от 2015 г. Препечатката в „От Извора“ е с писменото позволение на автора.

-----
* Заглавието на препечатката е от Стопанина.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.