Избрани мисли от Учителя Беинса Дуно за Правдата

„Докато съдите, вие сте далече от своя Баща; престанете ли да съдите, вие сте близо до вашия Баща“

Божествената Правда иде за първи път на Земята. Колкото хора досега са се опитвали да внесат Божествената Правда и Любов в света, всички са били разпъвани. Сега обаче светът ще бъде разпънат, а Божествената Правда, Божествената Вяра и Божествената Любов ще се въдворят.1

* * *

Човек трябва да знае Истината, Правдата от единия до другия край на живота. Преди всичко Правдата, Истината трябва да имат отношения към разумния, към реалния живот. Това не значи, че материалният живот не е реален — напротив, материалният живот е същественият живот за човека. Ако той не може да се справи с тялото си, как ще може да се справи с духовния свят и с Божествения Свят, които не вижда? Физическият, духовният и Божественият Живот са фази, през които съзнанието на човека трябва да премине. Ако човек не мине най-напред през материалния живот, а после през Правдата и Вярата на духовния живот, как той ще разбере Правдата и Вярата на Божествения Живот?2

* * *

Когато някой човек ви говори от гледната точка на земната правда, той ви казва само една трета от Истината. Когато ви говори от гледната точка на духовната правда, той ви говори две трети от Истината. И най-после, когато ви казва нещо от гледната точка на Божествената Правда, той ви говори цялата Истина.

Избрани мисли от Учителя Беинса Дуно за Правдата
Когато престанете да съдите другите, вие ще придобиете Божествената Правда. Казвате: «Как да не съдим, когато постъпките на хората не са прави?» Който иска да намери Баща си, той трябва да престане да съди — докато съдите, вие сте далече от своя Баща; престанете ли да съдите, вие сте близо до вашия Баща. Философствате ли много, вие сте далеч от Мъдростта, от своя Учител; престанете ли да философствате, вие сте близо до Мъдростта, вие сте в нозете на своя Учителя. Не съдете, за да бъдете близо до своя Баща. Не философствайте, за да бъдете при нозете на своя Учител.3

* * *

Когато говорим за Божествената Правда, ние подразбираме всички блага, които Бог е определил за душата.4

* * *

Праведният ще живее чрез вярата си. [Авакум 2; 4 / Рим. 1; 7]5


 
Бележки:

  1. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 5 сл. [^]
  2. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 8 [^]
  3. ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 2, София 1930, с. 27 [^]
  4. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 52 [^]
  5. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 3 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.