Време и Вечност — избрано от Словото на Учителя Беинса Дуно

„Само Бог е вечен. Когато философите говорят за вечни неща, за вечността, тази идея у тях е съвсем неопределена“

Какво представлява времето? — Времето е дълъг конец, който една красива жена още преди милиони години е започнала да преде. Който иска да разбере този въпрос още по-добре, трябва да се върне милиони години назад, за да намери началото на времето, когато красивата жена е започнала да преде с хурката си. Кога ще дойде края на времето — не зная. Зная нещо само за началото на времето. Красивата жена искала да изпреде конец за дреха, затова започнала първия конец, с който турила начало на времето. Кога ще свърши преждата за своята дреха и кога ще я изтъче — не зная. Кога ще свърши преждата за своята дреха и кога ще я изтъче — също не зная.

Учените могат да говорят за времето каквото си искат — това си е тяхна работа. Те казват, че времето е величина без начало и без край. Според мен конецът има начало, има и край — това е времето. Този конец обаче може да стане много дълъг – това е вечността. Всъщност времето и вечността са процеси, които се извършват в мисълта, но съществуват и в самата природа. Какво е мислил Бог, като е създавал вселената — не знаем. Важно за нас обаче е какви ще бъдат крайните резултати от създаването на вселената. Впрочем и това не е толкова важно. За мен е важен моментът, когато се пробужда съзнанието на човека за Господа. Тогава човек трябва да се обърне към Господа с думите: «Господи, ето милиони години вече, откакто създаде разумно, безпогрешно цялата вселена, съставена от малки и големи светове. Най-после Ти създаде и моя малък свят. Всички съзнателни същества Те славят и Ти благодарят. Научи ме как да устроя моя свят, как да живея правилно и да Те славословя!»

Щом Бог отговори на молитвата, аз ще започна да изучавам Небето и Земята, да ги търся в себе си. И тогава, колкото разбера външния свят, толкова ще разбера и моя вътрешен свят. Действително, доколкото разбираме Бога, дотолкова ще разбираме и себе си. Каквото Бог ви каже, приемете го напълно, без никакво съмнение и критика. Вярата в Бога — това е една свещена идея, която всеки трябва да намери в себе си.1

* * *

За да си съставите представа за вечността, ще ви приведа аналогията, с която си е послужил един от древните мъдреци. Той казва: За да имате понятие за вечността, представете си една голяма земя с 400 хиляди мили дължина, 400 хиляди мили ширина и толкова дебелина. Тази земя е нещо подобно на голям остров, на който всяка година прелита една птица, взима по една малка частица от нея и я занася на друго място. Колкото време се употреби, за да се пренесе земята на това място, толкова трае първата секунда от вечността.2

* * *

Време и Вечност — избрано от Словото на Учителя

В Битието се говори за седем дни, през които Бог е създал света — значи дните се взимат също като мярка за времето. Времето и пространството представляват две величини, които определят хода на човешката еволюция. Светлината пък е мастилото, с което се пише историята на космоса.3

* * *

Какво е вечността? — Вечността не може да се определи. Ако става въпрос за проявената, за определената вечност, може да се каже много нещо, понеже тя се е самоопределила. За непроявения живот нищо не може да се каже, а за проявения живот може много нещо да се каже. Ако сега се кажат обаче много неща, те могат да се разберат погрешно.4

* * *

vremeprostr-01aБожият ден не се състои от 24 часа, както човешкия. Божият ден се състои най-малко от хиляда човешки години.5

* * *

Под думата „вечност“ се разбират условия на живота, които никой не може да ограничи. Вечността, безконечността не може никога да се свърши. Тя съдържа в себе си всички красиви възможности. Има вечност, която е минала вече; има вечност настояща; има и вечност бъдеща.6

* * *

Само Бог е вечен. Когато философите говорят за вечни неща, за вечността, тази идея у тях е съвсем неопределена. Човешките мисли нито могат, нито трябва да бъдат вечни, защото вечните неща са неопределени, а определените неща имат граници във времето и пространството.7

* * *

Мъдрецът си представя нещата различно от обикновения човек. Невежата, обикновеният човек казва: «Огън от огън произлиза.» Не, огънят никога не произлиза от огъня! Казва се, че огънят е вечен. И това не е вярно. За да бъде огънят вечен, трябва да го е запалил някой, който е вечен. Това е философски въпрос, както въпросът за времето и пространството. Цели томове са писали хората по този въпрос, но и до днес още не са го разрешили. И след сто хиляди години едва ли ще го разрешат. Ако обаче влезете в света на мъдреците, там и децата знаят какво представляват времето и пространството.8

* * *

Нещата са относителни — ние живеем в относителен свят. Понякога човек преживява минутата като ден, а понякога — денят като минута. Това зависи от условията, в които е попаднал. Затова казвам, че понятието за време е относително. То се определя от интензивността на нашата мисъл. За да схване нещата в тяхната абсолютност, човек трябва да живее едновременно в съзнанието на всички същества — от висшите до нисшите. Само така той ще има ясна представа както за животните, така и за хората.9

* * *

Тайната на човешкото ухо се заключава в определяне на времето като органическа и като механическа проява. Има разлика между органическото и механическото време. Например седиш някъде и изведнъж почувстваш, че е време да си вървиш. Туриш часовника да те събуди, но отвътре нещо ти казва: «Стани, макар и половин час преди определеното време. Стани и върви на работа!» Обаче механическото време казва: «Не е дошъл още часът, рано е, полежи си!» Трябва да развивате вътрешния часовник, за да можете да се ползвате от него. За органическото време е нужен вътрешен часовник. Той е много точен. Той показва всичко, което ще ви се случи — приятно и неприятно. Вътрешният часовник показва едновременно и добрите, и лошите условия на живота.10

* * *

Време и Вечност — избрано от Словото на УчителяСоломон е казал: «За всяко нещо в света има определено време.» Това означава: за всеки човек има една Божествена Вълна, която го подема. Затова ти трябва да чакаш да те подеме тази Божествена Вълна и ти тогава ще си свършиш работата. Станеш ли сутрин, не бързай веднага да отидеш на нивата си — спри се да видиш дошла ли е тази Божествена Вълна, която ще те подеме и ще ти даде подтик на нивата. Някои казват: «Как е възможно да чакам да дойде някаква си вълна, когато толкова много работа ме чака!»

Казвам: Представете си, че сте в някоя местност в Америка, която обикновено е суха, но понякога, когато дойдат приливи и отливи на водите, тази местност се залива с вода, която на места достига на височина около 20-30 метра. Как ще пътувате през тази област? Нали ще трябва да чакате да настане отлив? Може ли да вървите през тази област по време на голям прилив? Ако има прилив, няма да минаваш оттам със своята кола, а ще чащаш отлива — тогава ще запрегнеш колата си и ще преминеш на другата страна. Такива приливи и отливи стават и в човешката душа, и в човешкия живот. Ако ти си човек, ще чакаш да настъпи отлива и тогава да пътуваш. Ако си птица, има ли нужда да чакаш отлива? Не, ще прехвръкнеш и ще отидеш на другата страна. Значи човекът, който е ограничен на Земята и се занимава само с материални работи, ще чака отлива и тогава ще премине на другия бряг. А човекът, който живее в Божествения Свят, е като птица, която може да мине на другия бряг и при най-неблагоприятни условия на живота.11

* * *

Соломон е казал: «За всяко нещо има определено време.» Има определено време за раждане, има определено време за умиране. Човек може да се роди само на времето, което Бог му е определил. По същия начин човек умира, само когато му е определено. Ако знаеше законите, той би прескочил времето, което му е определено да умре. Случва се човек да дойде до една точка на замръзване в своя живот, дето непременно трябва да умре. И в природата има известни места, където силите са в равновесие, в абсолютен покой. Ако човек попадне в едно от тия места, [в една такава мъртва зона], неговият пулс непременно ще спре. […] Във всеки град и село има улици, през които мнозина не обичат да минават. Някой ще каже, че това е някакво самовнушение или суеверие от страна на тези хора. Това се дължи на трептенията на почвата в тия места — трептенията не са хармонични, не съответстват на трептенията на минувачите.

Щом забележите такова нещо, не минавайте през тези улици, трептенията на които не са хармонични с вашите. Същото се забелязва и при яденето, и при спането. Има хора, които едни храни обичат, други не обичат. После някои хора обичат да спят в една стая, а не обичат да спят в друга. Всичко това си има своите дълбоки причини и затова не бързайте, добре обмисляйте нещата. Яжте храна, която обичате! Спете в стая, която обичате! Това са идеи, които трябва да залегнат дълбоко в съзнанието ви. Като знаете това, не трябва да се плашите, а у вас трябва да се зароди силно желание да изпълните Великата Воля Божия и да знаете, че светът е разумно създаден.12


 
Бележки:

 1. ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 69  сл. [^]
 2. ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА, Съборни беседи (1934), том 1, София 1934, с. 25 [^]
 3. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 168 [^]
 4. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 208 сл. [^]
 5. ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи (1935), София 1935, с. 72 [^]
 6. ПО БОГА НАПРАВЕНИ, Съборни беседи (1929), София 1929, с. 15-16 [^]
 7. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 4 [^]
 8. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 288 [^]
 9. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 120 [^]
 10. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 180 [^]
 11. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 21. ДАВА ПЛОД, Русе 1926, с. 17 сл. [^]
 12. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 25 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

2 коментара за "Време и Вечност — избрано от Словото на Учителя Беинса Дуно"

 1. Светльо  28.04.2015 г. | 14:21 ч.

  Какво представлява времето? — Времето е дълъг конец, който една красива жена още преди милиони години е започнала да преде. Който иска да разбере този въпрос още по-добре, трябва да се върне милиони години назад, за да намери началото на времето, когато красивата жена е започнала да преде с хурката си. Кога ще дойде края на времето — не зная. Зная нещо само за началото на времето. Красивата жена искала да изпреде конец за дреха, затова започнала първия конец, с който турила начало на времето. Кога ще свърши преждата за своята дреха и кога ще я изтъче — не зная. Кога ще свърши преждата за своята дреха и кога ще я изтъче — също не зная.

  Красива алегория за човешката душа и дрехата, с която ще се облече
  Както и се загатва, че това ще стане благодарение на свободната й воля!
  Както и, че този процес не е безкраен
  А времето е необходимо измерение за този процес

 2. Днес има толкова много учения. Важно е всеки един от нас да избере това, което е най близко до неговата същност и разбира се е правилно и не вреди на никого. Тук ни пишете страхотни неща. Много правилно е казал, че за всичко, което се случва си има време и ако сега не сме постигнали нещо, то е имало причина това да се случи. Времето ще дойде и тогава ще го оценим по-бързо. Надявам се да ни пишете още по интересни теми като тази.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.