Разсъждения на Псевдо-Методий Патарски за Последните времена

„Мнозина ще се съмняват, дали християнската вяра е истинната и единствено спасяващата, както и дали евреите са прави, че очакват Месията. Лъжеученията също ще са много и ще носят объркване.“

Ще дойде ден, когато враговете на Христос ще се хвалят: «Ние покорихме земята и нейните обитатели, а християните не могат да се изплъзнат от ръцете ни.» Тогава един римски император ще въстане срещу тях с голяма ярост… Вадейки меча си, той ще връхлети противниците на християнството и ще ги разбие. И тогава мирът ще царува на земята, а свещениците ще забравят за тревогите си.

* * *

„В последния период християните няма да оценят преголямата милост на Бога, която осигури цар, дълготраен мир, изобилно плодородие на земята. Те ще са неблагодарни, ще водят покварен живот в гордост, суета, разврат, лекомислие, омраза, алчност, чревоугодие и много други пороци, [така че] греховете човешки ще вонят чак до Бога, по-лошо и от болест. Мнозина ще се съмняват, дали християнската вяра е истинната и единствено спасяващата, както и дали евреите са прави, че очакват Месията. Лъжеученията също ще са много и ще носят объркване. Справедливият Господ впоследствие ще даде на Луцифер и неговите дяволи силата да слязат на земята и да изкушават безбожниците.“

* * *

„И тогава ненадейно над тях [мюсюлманите] ще се стоварят скърби и бедствия. Царят на гърците, сиреч на римляните, ще тръгне срещу тях в гнева си, предизвикан като от пиянство, като някой, когото хората са мислели за мъртъв и безполезен [Псалми 77:65]. Той ще ги нападне от Етиопско море и ще изпрати меча и опустошението в Етривската пустиня, тяхната родина, като ще плени жените и децата, живеещи в Обетованата земя1. Синовете на Царя ще замахнат с меч и ще ги посекат на земята. Страх и ужас ще обземе жените и децата им от всички страни. Ще оплакват потомството си, ще ронят сълзи над него и над селищата в земите на дедите си. С меч ще бъдат предадени в ръцете на Царя на римляните — в плен, на смърт и на разложение.“

* * *

„Царят на римляните ще им наложи иго, седем пъти по-тежко от робството, в което те държаха земята. Ще бъдат в плен на голяма злочестина; мъките ще им донесат глад и жажда. Те, техните жени и децата им, ще са роби и ще слугуват на тези, които по-рано слугуваха на тях, а робството им ще е стотици пъти по-горчиво и по-тежко. Земята, която се освободи от тях, ще бъде в мир; всеки човек ще се завърне в своята си земя и при наследството на бащите си. Всеки човек, който ги е напуснал като пленник, ще се завърне към нещата, които са били негови и на дедите му, и хората ще се множат като скакалци по някога запустялата земя. Египет ще е пущинак, Арабия ще е в пламъци, Авсанската земя ще изгори, а морските провинции ще са в мир. Цялото негодувание и яростта на Царя на римляните ще изпепели онези, които отричат Господа Исус Христос. Тогава земята ще се омиротвори и ще има дълъг мир и спокойствие по земята, каквито не е имало и няма да има повече — защото това е последният мир в Последните времена.“

* * *

Описания от Псевдо-Методий Патарски за Последните дни

„Тогава Вратите на севера ще се отворят и ще дойде силата на онези народи [Гог и Магог], които Александър беше затворил2. Цялата земя ще се ужаси, като ги види; хората ще страхуват и ще бягат от страх, за да се укрият в планини и в пещери и в гробове. Ще измират от страх и много ще паднат жертва на страха. Няма да има кой да погребва телата. Племената, които ще дойдат от север, ще ядат плътта на хората и ще пият кръвта на зверовете като че ли е вода. Ще се хранят с нечисти змии, скорпиони и всякакви мръсни и противни зверове и влечуги, пълзящи по земята. Те ще ядат мършата на питомни животни и дори неродените деца на жените. Ще посичат малките, ще ги отнемат от майките им и ще ги ядат. Те ще покварят земята и ще я заразят. Никой не ще може да им се противопостави.“

* * *

„След една седмица, която ще е като години, когато те3 ще превземат град Яфа4, Господ ще изпрати един от князете на неговия съсъд5 и ще ги порази като в един миг. След това Царят на римляните ще отиде на юг да живее в Йерусалим за седем и половина години. Когато изминат десет и половина години, ще се появи Сина на погибелта.“

* * *

Описания от Псевдо-Методий Патарски за Последните дни„Той6 ще е роден в Хоразин7, ще е отгледан във Витсаида и ще управлява Капернаум. Хоразин ще ликува, защото ще е роден там, а Капернаум, защото е властвал там. По тази причина в Третото Евангелие на Господа са казани следните думи: «Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш» (Лука 10:13,15). Когато се появи Сина на погибелта, Царят на римляните ще изкачи [хълма] Голгота — на който е Светият Кръст, на мястото, където Господ премина през смъртта заради нас. Царят ще свали короната от главата си и ще я постави на кръста. И протягайки ръце към небето, ще предаде царството на християните на Бог Отец. Кръстът и короната на царя ще бъдат взети заедно в рая. Това е, защото Кръстът, на който Господ Исус Христос вися за общото спасение на всички, ще започне да му се явява, когато е склонен да осъжда липсата на вяра у безверниците. Пророчеството на Давид, което казва — «В последните дни Етиопия ще простре ръце към Бога» (Псалом 67:32) — ще се изпълни, понеже тези последни хора, протягащи ръцете си към Господа, са от семето на Чусет, дъщерята на Фол, цар на Етиопия. Щом Кръста се издигне чак до небето, Царя на римляните веднага ще предаде духа си. И всяка провинция и власт ще се разруши, така че Сина на погибелта да се прояви.“

* * *

„Когато Сина на погибелта се въплъти, той ще е от племето на Дан, според пророчеството на Яков. Врагът на вярата ще използва дяволско изкуство, за да създава лъжовни чудеса, като проглеждането на слепи, прохождането на хроми и чуването на глухи. Ще гони и бесове от някои. Той ще заблуди мнозина и ако би могъл, както казва Господ, ще опита да подмами даже верните и избраните.“

* * *

„Антихриста ще влезе в Йерусалим, където ще седне на трона в Храма, сякаш е Бог — но той ще е обикновен човек от племето на Дан, към което е принадлежал и Юда Искариот.“

* * *

„В тези дни Антихриста ще донесе много страдания. Но Бог не ще позволи на онези, изкупени с божествената кръв, да бъдат заблудени. По тази причина Той ще изпрати двамата си раби, Енох и Илия, които ще обявят, че чудесата на Антихриста са лъжовни, и ще го посочат като измамник. След много смърт и разрушения той объркан ще напусне Храма, а мнозина от последователите му ще го изоставят и ще се присъединят към групата на праведните. Щом започнат да го порицават и осмиват, изкусителят ще се разгневи и ще избие онези светци на Бога8. И тогава ще се яви знака на Сина Человечески, и Той ще се покаже в небесните облаци.“

* * *

Превод от английски: Иван Стаменов

Източник: Prophecies of the world


 
Бележки:

 1. Днешните Израел и Палестина [^]
 2. Тук се следва античното популярно предание, според което Александър Македонски прогонил враждебните племена, обитавали Мизия, Гетика и Скития, като ги „заключил“ отвъд изградената  порта в една теснина на Кавказките планини. В първите векове на християнството прокудените племена на Гог и Магог са отъждествявани от тогавашните хронисти с готите и хуните, които намерили как да преминат теснината и да се завърнат, като нападат тогавашната Римска империя. Някои есхатолози предполагат, че нападенията на Гог и Магог в Последните времена ще са нападения на китайски и/или руски войски — бел. пр. [^]
 3. Гог и Магог — бел. пр. [^]
 4. Древният град Яфа днес е квартал на Тел Авив, Израел — бел. пр. [^]
 5. Вероятно авторът разглежда Царя на римляните като съсъд на Бога — бел. пр. [^]
 6. Има се предвид въплътеният Антихрист — бел. пр. [^]
 7. Град в Галилея, на северозападния бряг на Галилейско море, близо до Капернаум и Витсаида. [^]
 8. Има се предвид новозаветното пророчество: „И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.“ (Откровение 13:7) – бел. пр. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

15 коментара за "Разсъждения на Псевдо-Методий Патарски за Последните времена"

 1. Спиро  03.08.2014 г. | 16:01 ч.

  Но имам няколко въпроса:
  „Царят на римляните ще им наложи иго, седем пъти по-тежко от робството, в което те държаха земята.“ Говорим за мюсюлманите, но какво може да е това робство в което държат земята? Или може би става въпрос за нещо, което предстои?

  „Те, техните жени и децата им, ще са роби и ще слугуват на тези, които по-рано слугуваха на тях, а робството им ще е стотици пъти по-горчиво и по-тежко.“ Може би и това ще е нещо което предстои. И си мисля, че техни слуги след време може да станат еврейте.

 2. Стопанина  03.08.2014 г. | 16:10 ч.

  По времето, когато е писал Псевдо-Методий, ислямът тепърва се разширява като нова религия, заедно и с владенията на мюсюлманите – за сметка на християнски земи.

 3. Спиро  03.08.2014 г. | 19:28 ч.

  Това обяснява кои са били робите и кои ще ги поробят. Но това пророчество е едно от първите, които поставиха значими събития в хронологичен ред.
  Направи ми впечатление, че римският император има много характеристики, които съвпадат в пророчества от други хора за „великият монарх“ на германците.

 4. Стопанина  03.08.2014 г. | 19:32 ч.

  Няма данни Псевдо-Методий да е бил пророк. Можем да го приемем за ерудит, който анализира чужди пророчества. А не места и спекулира – например, като отнася цитата от Лука към родното място на Антихриста.

 5. Спиро  03.08.2014 г. | 19:40 ч.

  Ще е много интересно как ще се развият събитията, защото на практика в момента почти във всяка европейска страна има стотици хиляди мюсюлмани и на за мен е много чудно как може тези страни да нападнат мюсюлманският свят, без да има най-малкото саботажи от страна на тези хора. Поне аз така си мисля, че ще има хора, които ще са готови на всичко да защитят страната си и много лесно се саботира – например електрическите централи, можеш да взривиш мост, може много саботажи да се направят, без да нараниш човек. Поне аз така мисля.

 6. Спиро  03.08.2014 г. | 19:44 ч.

  Например и Дънов се е позовавал на пророчества на Едгард Трейси, за земетресението. И чесно казано човека допълва нови неща, които вече не знам дали са верни или не, но не съм ги чел на други места.

 7. Спиро  03.08.2014 г. | 19:48 ч.

  Но си прав, че не се знае дали ще се окаже вярно или не.

 8. House M.D.  03.08.2014 г. | 23:22 ч.

  А не места и спекулира – например, като отнася цитата от Лука към родното място на Антихриста.

  Не е много сигурно дали спекулира. В смисъл, че повечето ерудирани християнски богослови са били /а и до ден днешен са/ убедени, че именно в Хоразин ще се роди Антихристът. Едно твърдение, умело използвано и от Монтегю Роудс Джеймс в неговия разказ „Граф Магнус“. В този смисъл не бих казал, че Псевдо-Методий спекулира, а по-скоро си имаме работа с най-популярната теория за родното място на Антихриста в католицизма и православието.

 9. House M.D.  03.08.2014 г. | 23:25 ч.

  @Спиро
  Колега, в Българския език няма дума, която в множествено число да свършва на й. Поздрави!

 10. Стопанина  03.08.2014 г. | 23:52 ч.

  не бих казал, че Псевдо-Методий спекулира, а по-скоро си имаме работа с най-популярната теория

  Думите „теория“ и „спекулация“ всъщност са синоними.

 11. Gergana  04.08.2014 г. | 19:40 ч.

  Не са съвсем синоними. Спекулациите водят до хипотези, които проверени по някакъв метод, са в основата на теории. Зависи каква е основата.

 12. Стопанина  04.08.2014 г. | 21:16 ч.

  Ясно е, че в научен контекст спекулациите са върху факти, като сборът им образува теории. Но това не ги прави по-малко спекулации, може би не толкова, колкото откровените фантазии, но са си спекулации. Ще ми е интересен пример за теория, която не е спекулативна.

 13. Gergana  04.08.2014 г. | 21:26 ч.

  И на мен ще ми е интересен такъв пример в научен контекст 🙂

 14. inranxan  05.08.2014 г. | 09:53 ч.

  това за мене е човек , който просто е направил като нас събрал е знанеито което е имало тогава за антихриста

 15. Zabergan  15.08.2014 г. | 21:04 ч.

  Юдеите чакат вече 3000 г. своя Месия (Антихрист) … така че, той наистина ще седне (скоро) на своя престол в храма на Соломон в Йерусалим! Целта на ,,Новия Световен Ред“, който налагат Илюминати на Земята е точно тази, да се подготви почвата за коронацията на техния ,,бог“ Луцифер като господар на света! Самите Илюминати открито заявяват, че никой няма да влезе в ,,новия световен ред“ без да се е поклонил на Луцифер! Всъщност това е всичко, което иска падналият ,,ангел“ – да го почитат като бог … и неговите слуги (юдеи, масони, Илюминати) правят всичко възможно, за да удолетворят желанието му! Длъжни са, заради зловещите кръвни обети, клетви, завети, които са сключвали със своя Господар (Сатана)!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.