Хиромантията — избрани цитати от Учителя Беинса Дуно

„Който знае да чете по ръката, даже само по палеца може да разбере миналия и сегашния живот на човека.“

Като ученици на Окултната школа, вие трябва да изучавате окултните науки. Някой се оплаква, че нямал знания – не могъл да чете по ръката. Това е лесна работа. Ще прочетеш няколко съчинения по хиромантия и ще научиш нещо. Важно е да имаш интуиция. Тя помага при окултните науки. Виждаш една ръка, знаеш колко е широка, но не знаеш дълбочината ѝ. Взимаш едно камъче, хвърляш го и определяш дълбочината на реката. Камъчето, което хвърляш, е интуицията. Тя помага при решаването на трудните задачи. Човешкото сърце е река, на което първо трябва да знаеш дълбочината, а после — широчината. Линията на сърцето в човека има дълбочина и широчина, които трябва да се изучават. Тази линия върви в посока, обратна на умствената. Линията на живота определя границата на Любовта, върху която е построен Божественият Свят.1

* * *

Хиромантията е наука, в която има много неща за чистене. Линиите на ръката изразяват моя минал живот. Новата ръка аз сега градя.2

Хиромантията — избрани цитати от Учителя Беинса Дуно

* * *

Христос, като дойде, ще ви покаже Ръката Си. Научихте ли се да четете на Христовата Ръка? Какво ще видите на нея? Първата линия, линията на сърцето, е идеално развита, което показва една идеална Любов — Любов към цялото човечество. Тя е една от най-дългите линии, най-правилната линия на ръката е тя. По своята  форма тази линия показва, че при всички условия на живота тя може да се прояви правилно, нормално, т.е. да се прояви разумно: да обичаш, без да се пристрастяваш; да обичаш, без да ограничаваш. […] Втората линия, която ще ви обърне внимание в Христовата Ръка, е линията на ума, която също така много правилно е развита. Тази линия върви паралелно с линията на сърцето — линията на сърцето и линията на ума трябва да вървят паралелно, но в две противоположни посоки. В сегашната математика се казва обаче, че две линии, за да бъдат успоредни, трябва да вървят в една и съща посока, а в живата математика може да имаме две успоредни линии, които вървят в противоположни посоки, и пак да са успоредни. Следователно разумните хора, които се движат в две противоположни посоки на своето битие, спазват същите отношения — това движение само привидно е противоположно. И тъй, да определим сега какво означават двете линии на ръката. Линията на сърцето показва, че то борави с по-гъста материя, а линията на ума показва, че той борави с по-фина материя. Оттук виждаме, че единият свят почива върху другия. Друга важна линия в Ръката на Христа е линията на живота. Ще забележим, че в линията на живота у Христа се подчертава идеята, че Той дава Живот преизобилен. И тази линия е добре, правилно развита. Тя определя възможностите на Любовта. Линията на ума слиза към долината на Марс, което показва, че умът трябва да ограничи войната. Хората трябва да воюват, това е вярно, но как трябва да воюват? Линията на сърцето пък ще определи какви трябва да бъдат отношенията на хората — благородни отношения с всички и навсякъде. Линията на сърцето също така ще определи и каква трябва да бъде религията на хората в света. Сегашните хора казват, че трябва да има религия. Не казвам, че не трябва да има религия, а казвам, че преди да съществува религия, хората трябва да бъдат духовни, разумни, защото религията се включва в духовния живот на хората. Човекът стои по-високо от своята религия — религията е външната изява на човека в света на неговите схващания.3

* * *

Хиромантията — избрани цитати от Учителя Беинса ДуноКато ученици, вие трябва да изучавате окултните науки, за да познавате първо себе си. Ще отвориш ръката си и ще я изучиш. Аз изучавам ръката по нов начин. Първо гледам кои пръсти на ръцете са положителни и кои — отрицателни. Това значи какви сили текат през тях. После спирам вниманието си върху палеца. Той е най-големият пръст. През него тече Божествена Енергия. Искаш пари на заем от някого. Достатъчно е да погледна палеца му, за да зная ще даде ли пари, или не. Като изучавате тоя пръст, трябва да го измервате — да видите колко дълги са трите му фаланги. Голямата фаланга на пръста има отношение към Божествения Свят, средната — към умствения свят, а долната, най-широката – към материалния свят. По големината на пръстите и на техните фаланги природата определя характера и проявите на човека. За да изучите хиромантията, нужни ви са 10-20 години. Някога и най-добрите хиромантици се объркват в тая наука. В общи черти казвам: Ако показалецът е по-дълъг, отколкото е нормата, човек е от Юпитеров тип. Ако средният пръст е по-дълъг, той е Сатурнов тип. Ако безименният пръст е по-дълъг, преобладаващо влияние има Слънцето. И най-после, ако малкият пръст е доста дълъг — човек е Меркурианец. Когато Юпитер взима участие в човешкия характер, пръв стомахът го посреща, дава му различни подаръци. Затова пръстите в основата си надебеляват. След стомаха идват гърдите. И те носят подаръци на Юпитер, а той им определя средно място в пръстите — средната фаланга. Най-после идва главата. Тя посреща Юпитер с подаръци, а той я поставя в горната фаланга на пръстите. Правилно е показалецът, Юпитеровият пръст, да има конична форма. Тези типове са пълни по тяло и лице, имат добро разположение на духа. Слабите и сухи хора са нервни, сприхави. Те приличат на конници или акробати, които ходят по въже с върлина в ръка. За да пазят равновесието си, те са строги, сериозни. Пълните хора, които имат добро разположение, казват: «И с върлина, и без върлина можем да се смеем.» Който цени Божиите Блага и ги използва разумно, прилича на човек уравновесен и с добро разположение. Който не ги цени и не ги разбира, прилича на акробат, който ходи по въже. Той трябва да бъде съсредоточен, да не губи равновесие.4

* * *

Всяко повдигане на ръката представлява изнасяне навън книгата на вашия живот. Всеки може да чете по тази книга. Линията на живота на ръката огражда областта на Венера — областта на Любовта, която слиза по палеца. Той се поставя срещу всички пръсти, което показва, че е в съгласие с тях. Четирите пръста са четирите струни на цигулката; отнемете ли палеца от човека, той губи основата на живота. Ако линията на живота е слабо развита, и Любовта на човека е слаба. Освен линията на живота, има още две важни линии на ръката: линията на ума и линията на сърцето. Изобщо ръката е свидетел на целия човешки живот. По нея можете да четете историята му — как е живял, какви мисли и чувства са го вълнували. Който знае да чете по ръката, даже само по палеца може да разбере миналия и сегашния живот на човека. Някои крият палеца си между другите пръсти. Не крий палеца си между другите пръсти — не крий палеца си, а го хвани и кажи: «Господи, благодаря Ти, че ми показваш Пътя на Любовта. Както Ти проявяваш Любовта Си към мене, така и аз ще проявя обичта си към Тебе.» И тъй, когато сте обезсърчени, неразположени, погледнете палеца си, хванете го и се зарадвайте за всичко, което ви е дадено. Всички клетки във вас трябва да благодарят, да се радват, че живеят и се ползват от благата на живота.5


Бележки:

 1. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI, 1931-32, том 3, София 1947, с. 76-77 [^]
 2. ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи ХV серия, 1931-1932, том 2, Бургас 1993, с. 48 [^]
 3. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия, 1925-26, 7. ПОКАЗА ИМ РЪЦЕТЕ СИ, Русе 1926, с. 14-16 [^]
 4. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII, 1932-33, том 1, София 1947,  с. 56 [^]
 5. ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1942, София 1942, с. 261-262 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Хиромантията — избрани цитати от Учителя Беинса Дуно"

 1. Дорина  25.06.2014 г. | 19:44 ч.

  Благодаря за тази статия! Имам задълбочен интерес и отношение към темата. Преди години при обучение в регресивна терапия видях, че човек, който познавам в реалния живот, ми реже палеца. В реалния живот аз имах физически страх от него, който нямаше обяснение за мен. В днешния свят той е хирург.

  Eто още нещо от Учителя, което съм си вадила:
  Петър Дънов:
  „Природата е създала човешката ръка с един разумен план. То не е произволно… За създаването на човешката ръка са работили такива възвишени същества, каквито даже не подозирате. Те са я построили, начертали са линиите и формите, сложили са знаци… Във всеки пръст текат особени енергии… Ръцете привличат Божествени сили. Някой път като прокараш ръката по пръстите си, светлината ще се усили. Пръстите са направени от Бога и трябва да бъдеш в общение с благородното… Ръката, пръстите, както и цялото тяло на човека са построени въз основа на ред математически съотношения. Според това как се движи човешката интелигентност, така са построени и пръстите на ръката… Краката показват какъв е физическият човек, ръцете показват какъв е духовният човек… Ти не можеш да имаш хубави пръсти, ако нямаш хубави и благородни чувства… Цялата ръка представлява мъдростта. Когато иска да направи нещо, човек свива ръката си, с което извиква на помощ всички сили, които се крият в нея.“

  „И най-после, ако ти не си проводник на Божественото, палецът ти няма да е добре оформен и ще имаш слаба воля. Силната воля се калява, когато съзнаваш, че онзи, който е създал света, онзи, който е създал тялото, живота, е Бог. Това е почва, върху която ще се сформира палецът. По палеца ще знаеш какъв е човек – религиозен ли е, оценява ли правилно всичките блага, които има… Палецът е свързан с Божествения свят… Палецът е най-важният пръст в човешката ръка. Той изпъква навсякъде. Без палеца и другите пръсти нямат смисъл. С палеца всички пръсти се осмислят. Вие трябва да работите върху формата на палеца си. Щом формата на палеца е красива, ще можете да въздействате добре и върху волята си… В това отношение палецът на човека е барометърът, по който може да се съди за развитието на неговата воля… А онзи, който не люби Бога, който не благодари и е без съвест и морал, деформира палеца… ако ти не си проводник на Божественото, палецът ти няма да е добре оформен и ще имаш слаба воля. Силната воля се калява, когато съзнаваш, че онзи, който е създал света, онзи, който е създал тялото, живота, е Бог. Това е почва, върху която ще се сформира палецът. По палеца ще знаеш какъв е човек – религиозен ли е, оценява ли правилно всичките блага, които има.“

  „Заболи ли ви вторият пръст. Причината е големият страх, който човекът има или съдържа неговото съзнание. Съзнанието произтича от съвестта. Показалецът е свързан с ангелския свят… Ако човек не оценява своето достойнство, това, което Бог му е дал, ако е много честолюбив, се деформира показалецът (юпитеровият пръст)… Ако ви липсва благородство, помилвайте показалеца си, за да се свържете с енергиите, които текат през него, енергиите на Юпитер.“

  „От три точки може да ти дойде болка на средния пръст – не си служиш със съзнанието, със съвестта си както трябва и се страхуваш повече, отколкото трябва… Ти не можеш да имаш хубав среден пръст, ако не си справедлив… Средният пръст е свързан с правдата… Ако не постъпва справедливо, средният пръст (сатурновият) се деформира. Ако ви липсва справедливост, свържете се с енергиите на Сатурновия пръст… Като постъпваш справедливо, това се хроникира в тялото.“

  „Не може да бъде хубав безименият ти пръст, ако в тебе чувството за красиво и хубаво не е развито… Или те заболи безимения пръст. Той е пръст на изкуството. Той е свързан с предната част на главата, с челото. Причината на заболяването е тази, че не си употребявал правилно слънчевата енергия… Ако /човек/ не мисли хубаво, ако няма вкус, ако не знае как да се облича, изобщо не цени хубавото и е немарлив, безименият (слънчевият) ще се деформира… Ако сте неразположени, помилвайте и се свържете с енергиите на безимения пръст. Достатъчно е да го потопите в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, ще се смени състоянието ви. Това се отнася до всички пръсти. Всички крият сили в себе си. Това са особен род лекарства, които се крият в човека.“

  Малкият пръст ще ви заболи, понеже в реалния живот не разпределяте нещата правилно… Малкият пръст е свързан с практичността в живота… Всеки човек, който не се отнася добре със своя ум, със своето сърце, със своето тяло, малкият му пръст (меркуриевият) започва да се деформира… Не може и малкият пръст да бъде красив, ако ти материалните си работи не знаеш как да уреждаш, не си тактичен в отношенията си с хората.“

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.