Учителя Беинса Дуно за Астрологията – трета част

„Всяка звезда е разумен център, чрез който Господ говори на хората“

Вижте още: първа и втора част.

Светлината изминава около 300,000 км в една секунда. Следователно, ако вие сте на Луната, светлината идва там от Земята за близо 1 секунда. От Слънцето тя идва до Земята, както изчисляват, за 8 минути. Значи Светлината, която сега възприемаме, не е тази, която сега излиза от Слънцето, а е онази, която е излязла преди 8 минути от него. А до най-далечните области на нашата Слънчева система, до крайните ѝ предели, доколкото сега знаят, Светлината пристига за 5 часа. Авторът, който дава тези изчисления, не е взел предвид десетата планета, която сега е открита и още не е кръстена [Плутон]. Има и десета планета, която по големина идва след Юпитер. А ако древните астролози дойдат в нашите времена, ще кажат, че има само 7 планети. Мерките на тези хора бяха толкова ограничени, че не позволяваха на никого да оспорва тяхната наука. Като им трябваше още някоя планета, обявяваха Слънцето за планета. Иска не иска Слънцето, направиха го планета – в тяхната астрология то е взето като планета. Прави са, може би, в едно отношение – ако под планета те подразбират всяко небесно тяло, на което живеят организирани същества. Но да оставим сега този въпрос – в ония времена още нямаше уредите, с които хората да видят, а те не можеха да съзнаят, че има и други планети. Така например и ние сега знаем само седем цвята, знаем че има само седем тона – музикантите сега имат само 8 октави на пианото. Според някои изследвания обаче, в предната част на човешкия мозък има едно място, дето е поставен един орган с 25 хиляди клавиша. Онзи, който не е запознат с музиката, може само отчасти да разбере какво е музика.1

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – трета част

Какво е влиянието на планетите? Онези, които се намират под влиянието на Земята, знаете ли как ще се отрази то върху тях? Ще ги направи алчни за имане. Когато констатирате известна алчност у човека, това показва, че Земята има влияние върху него. Когато у вас се породи желание и движение да довършите или създадете нещо, върху вас има влияние Меркурий. Когато вашето сърце започне да обича и да люби, вие сте под влиянието на планетата Венера. Когато Марс влияе върху вас, у вас ще се породи желанието да се борите, да покажете, че сте силен и мощен. Когато планетата Юпитер има влияние върху вас, ще почнете да се въздържате, ще станете малко по-умерен, мълчалив, и ще се стремите към свобода и братство. Когато Сатурн има влияние, ще се усили вашето осезание2, вашето обоняние. Когато Уран има влияние, ще се усили вашето сърце. А когато Нептун започне да ви влияе, у вас ще се засили виждането, ще станете ясновидец. Всички тези планети от Слънчевата система предизвикват у хората със своите влияния разни прояви. Когато едновременно действат всички планети, които са живи и разумни, тогава сме в хармония. Когато кажете, че не обичате света, подразбирам, че сте под влиянието на Земята.3

* * *

Изваждаш навсякъде ножа и казваш: «Знаеш ли кой съм аз?» Един астролог ще ти каже, че си под влиянието на Марс. Имате насреща си човек с достойнство, който държи на своята чест, обича славата, ходи изправен. Той е под влиянието на Юпитер. Има някои пък, които обичат жените – те са под влиянието на Венера. Някой е търговец – той е под влиянието на Меркурий. Има някои, които фантазират, мечтаят, по характер са капризни и променчиви – те са под влиянието на Луната. Някой ходи весел, свеж и бодър – той е под влиянието на Слънцето. Следователно, ако вие сте проводник на положителната слънчева енергия, ще се радвате на здраве. Ако сте човек, който разбира законите, тогава Юпитер ще даде у вас  подтик към благородство, у вас няма да има честолюбие, няма да се дразните и ядосвате. Ако сте под доброто влияние на Марс, или казано на астрологичен език, ако във вашия хороскоп Марс е хармонично поставен, вие винаги ще се застъпвате за правдата и няма да избухвате. Че си марсианец, че имаш енергия, нищо не значи. Ако у тебе се набере прекомерно много енергия и не знаеш как да я употребиш, ще се роди в тебе нещо неприятно – ще се биеш, ще ти пукнат главата. Не е достатъчно да си под влиянието на една планета, но туй влияние трябва да бъде положително и ти трябва да трансформираш в този смисъл енергиите ѝ. Страхливо същество е заекът, понеже е под влиянието на Луната – всички хора, които са под влиянието на Луната, са страхливи. Какво трябва да правите, за да не сте страхливи? Трябва да влезете под влиянието на Марс. […] Сатурн пък винаги е критично настроен. Който се съмнява, който е подозрителен и песимист, е под влиянието на Сатурн. Работата, дипломацията, задълбочаването също са качества на Сатурн. Еднообразието в света винаги произвежда известно разрушение. Не бъдете страхливци да служите на Луната! Не бъдете критици като Сатурн, който вижда само лошото в света. Всички най-добри състояния се дължат на Слънцето. Ако имах време, бих ви показал как различните планети въздействат върху човешкия череп. Марс прави главата ниска и широка при ушите; Юпитер придава ширина на задната част на главата, развива личните чувства и крайното честолюбие. Някои планети развиват челото и т.н.4

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – трета частВсички астролози доказват, че Марс оказва ужасно влияние върху хората на Земята. Само по себе си туй влияние е зло, но във връзка с другите влияния в света то е благо.5

* * *

Вие често говорите за планетите и за влиянието, което те оказват върху човека. Като говорите за Марс, за Венера или за някоя друга планета, питам: имате ли връзка с тях? Нещата важат за нас дотолкова, доколкото ние сме свързани с тях.6

* * *

Питам: Знаят ли съвременните астрономи и астролози причините за поставянето на планетите в известни съотношения и дистанции една към друга? Защо когато Сатурн и Марс дойдат в известно съотношение със Земята [или помежду си], на Земята винаги настъпват известни пертурбации?7

* * *

Нека излезе един астролог, за да изчисли и определи какво ще е бъдещето на България. Той може да изчисли с математическа точност през какви перипетии ще мине България. Туй, което България досега е минала, не е още нищо пред това, което има да минава. Този астролог може да определи какво ще бъде тогава влиянието на Марс, на Слънцето, на Венера, на Юпитер и на другите по-отдалечени планети върху Земята.8

* * *

Астролозите казват, че звездите решават въпроса на живота. И действително е така. Всяка звезда е разумен център, чрез който Господ говори на хората.9

* * *

Периодът на Водолей е най-мистичният век, който изразява завършването на един цикъл. От няколко години насам ние сме вече навлезли в областта на Водолея, в която всички снегове и ледове са започнали да се топят. През това време ще се явят много противоречия, но едно ще се постигне – чистота.  Главното качество на Водолея е чистотата – който е попаднал в тази област, той непременно трябва да се пречисти. Чистотата пък е свързана с водата, чрез която ще дойде Новият Живот. […] Добре е човек да е роден в зодията на Водолея. Мнозина са родени в тази зодия, но не живеят по нейните закони. Знакът на Водолея определя висшата мистичност в човека.10

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – трета частВ очите на някои хора, родени в събота, наречени съботняци, има нещо лошо. Такъв човек, като мине покрай някой вол и го пожелае, волът моментално пада на земята и умира. Българите наричат това уроки. То не е нищо друго, освен отрицателно влияние.11

* * *

Има хора, които са точно обратното на съботянците. Те са родени при най-благоприятните планетни съчетания, при пълна вътрешна хармония, и затова, когото срещнат, работите му тръгват напред. Такива хора ще кажат само една дума: «Дерзай!» Тази дума дава подтик, импулс на хората. С тази дума се влага доверие, надежда, че от тебе може да стане човек. Отправете тази дума към другите хора, за да я отправят и те към вас.12

* * *

В странство има астролози, които срещу известно възнаграждение могат да предскажат на човека какво има да се случи в живота му, от каква болест ще заболее, какви успехи и неуспехи ще претърпи във всички свои предприятия, какви отрицателни и положителни черти има в характера си и т.н. Това са учени хора. Със своето знание те изкарват прехраната си. Ако един цигулар изкарва своята прехрана с цигулката си, той е умен човек. Не може ли да изкара прехраната си, този цигулар не е много умен. Всяко знание, което принася полза на човека, е истинско.13

* * *

В Америка има астролози, на които трябва да дадеш 10-15-20 английски лири, за да ти направят един хороскоп. В него те ще ти покажат какъв ще бъде през следващите 20-30 години животът ти и как трябва да живееш. Ако искаш да се жениш, ще ти кажат каква жена да вземеш, но ще платиш 20 лири. Англичаните, които са толкова обективни, преди да започнат някоя работа, някоя търговска операция, отиват при астролог, да им каже, дали звездите и планетите ще им помагат. Те плащат, а астролозите им предсказват. Някои млади хора в България ми казват, че не им върви. Казвам: Станете астролози.14


 
Бележки:

 1. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия 1931-1932, том 1, Бургас 1992, с. 222 сл. [^]
 2. В текста: „чувствуване“. [^]
 3. Ibid. [^]
 4. Ibid., с. 262 сл., 267 [^]
 5. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия 1925-26; 21. ДАВА ПЛОД, Русе 1926, с. 20 [^]
 6. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия 1926-27, том 4, София 1931, с. 218 [^]
 7. ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия 1926-27, том 3, София 1931, с. 64 сл. [^]
 8. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия 1925-26; 21. ДАВА ПЛОД, Русе 1926, с. 28 [^]
 9. ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи IХ серия 1926-27, том 2, София 1930, с. 157 [^]
 10. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи Х серия 1927-28, том 2, София 1933, с. 58, 61 [^]
 11. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия 1927-28, том 3, София 1934, с. 31 [^]
 12. Ibid. [^]
 13. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЪТ, Неделни беседи ХIII серия 1929-30, том 1, София 1937, с. 15 [^]
 14. ДУМИ НА ПРАВДА, Неделни беседи ХVI серия 1932-1933, том 1, Бургас 1996, с. 94 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.