Относно съграждането на по-свързан, по-състрадателен и по-свободен свят

Идеята за глобално правителство се възхвалява от едни, отхвърля – от други. Разглежда се като решение на какви ли не проблеми от мнозина представители на властващия елит. Ако една такава идея се осъществи, без да потъпква свободата на индивида, това ще е, защото хората, сформиращи такова управление, ще са отделили време да покажат отговорност за собствения си живот, както и уважение към свободата и живота като цяло.

Ако под „държава“ разбираме съзнателното представителство на дадена общност, в такъв случай можем да видим възможността за световно правителство. Разбира се, нямам предвид една глобална държава, разчитаща на тоталитарен шпионаж и контрол, каквато им се ще на властолюбците по горните етажи на пирамидата, а говоря просто за по-обединен и по-стабилен свят. А сега може би ще възразите: „Я чакай! Нали уж беше против държавата! Как можеш да поддържаш тази идея след всички престъпления на властниците в хода на историята?“ Ами аз не съм непременно за премахване на държавното управление, а съм просто против държавата в сегашния смисъл на думата. И по-конкретно съм против употребата на насилие във всичките му проявление. Сегашните държави се крепят именно върху употребата на сила.

Относно съграждането на по-свързан, по-състрадателен и по-свободен свят
Властта или държавата се натрапва в живота на всеки един от нас още от момента, в който се родил. Казва ни се, че има само един житейски път и един път към свободата и щастието. А този път включва идеята, че държавата (и нейните данъци) са неизбежни, както и че сегашната система е върховата точка на еволюцията. Аз не вярвам, че това е истина. Живеем във времена, когато хората могат да се свързват, да общуват, да си взаимодействат и да учат едни от други, независимо къде се намират по света. Идеите се разпространяват с невиждана досега скорост. Дадена концепция може да се развие много бързо – с допълнения и критики от всички страни и едновременно. Както се развиват идеите ни за по-ефективни технологии и по-здравословен начин на живот, така се развива и разбирането ни за свобода.

Израстваме тогава, когато се научим да уважаваме индивидуалната свобода на другите и когато изберем да поемем отговорност за собствения си живот, като го посветим в подпомагане на околните в нашето общество. Докато се учим да ценим свободата и да уважаваме целокупния живот на планетата, ние практически избираме да се вгледаме в себе си, да потърсим там отговори на въпроса – какво означава да си част от световна общност, която се стреми към устойчив живот? Вярвам, че, като правим стъпки в опознаването на самите себе си – нашите силни и слаби страни, както и мястото ни в голяма картина – по този начин придобиваме и по-дълбоко разбиране на свободата, а успоредно с това отхвърляме капаните и настойническото поведение на държавата, с които доскоро сме били свикнали.

Щом изберем да споделяме с другите опита си от напредването по този път, се пробуждаме за опасната свобода, възникваща от суверенния живот. Започваме да осъзнаваме, че идеята за държава, която ни води за ръчичка като родител, е глупава – ние вече нямаме необходимост някой да ни дундурка. Когато умовете ни станат независими от матрицата, започваме да излъчваме собствени мисли, които проправят пътя си в битието. Неминуемо разбираме, че опитите ни да въвеждаме мир чрез войни са обречени. И може би за пръв път човечеството ще се освободи от болката и страховете, в които сме се вкопчили. Само така ще навлезем в светлината и ще поемем ролята на истински воини за мир, като ще бъдем едновременно учители (на околните) и (сами по себе си) ученици.

В този етап от пътя, вярвам, вече ще сме способни да живеем като индивиди, управляващи се сами и доброволно участващи в представителството на дадена община или на държавно ниво. Обществата трябва да са изградени върху идеите за състрадание, свобода, взаимопомощ, уважение и индивидуални свободи. Те, разбира се, няма да се появят от нищото, а трябва да се работи за тях. Хубавото в това е, че се започва с всеки от нас на индивидуално ниво. Щом изберем да предприемем действия и да променим живота си днес, още в този момент ние допринасяме за еволюцията и на чуждите сърца и умове.

Ако разбирате това – вие сте съпротивата на статуквото.

Автор: Дерик Броуз

Източник: Activist Post

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

4 коментара за "Относно съграждането на по-свързан, по-състрадателен и по-свободен свят"

 1. Снежанка Димитрова  19.12.2013 г. | 12:04 ч.

  Израстваме тогава, когато се научим да уважаваме индивидуалната свобода на другите и когато изберем да поемем отговорност за собствения си живот, като го посветим в подпомагане на околните в нашето общество. Докато се учим да ценим свободата и да уважаваме целокупния живот на планетата, ние практически избираме да се вгледаме в себе си, да потърсим там отговори на въпроса – какво означава да си част от световна общност, която се стреми към устойчив живот? Вярвам, че, като правим стъпки в опознаването на самите себе си – нашите силни и слаби страни, както и мястото ни в голяма картина – по този начин придобиваме и по-дълбоко разбиране на свободата, а успоредно с това отхвърляме капаните и настойническото поведение на държавата, с които доскоро сме били свикнали.

  Прекрасно казано! Асолютно отговаря на моето усещане!
  Преди да почнем да оправяме дрворчетата на другите, нека да оправим първо своето. И ако всеки направи това за себе си, отпада необходимостта да оправяме околните 🙂

 2. faleg  07.01.2014 г. | 16:29 ч.

  Елена
  http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1234

  Най-малкото от уважение към другите, би трябвало да кажете две думи, давайки връзка към линка ? Кой е носителят на тази информация ?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.