Цитати от Рудолф Щайнер за Ариманическия двойник (1)

„Някои болести идват от това, че ариманичният двойник действа в човека.“

СС 178, стр. 189f: Трябва да се говори за съзнателна духовност отвъд прага на съзнанието, а не за несъзнателна духовност. Да, трябва да сме наясно, че човекът има много неща, за които не знае в обикновеното съзнание. Щеше да е зле за човека, ако в обикновеното съзнание той знаеше за всичко, което става в него.

Помислете си колко би трябвало да чака той със своето ядене и пиене, ако преди това трябва точно да изучи физиологичните и биологични процеси, които започват да протичат от момента на приемането на храната! Всичко това се извършва в несъзнателното и навсякъде участват духовни сили, също и при тези чисто физиологични процеси. Но човекът не може да чака с яденето и пиенето, нали, докато се научи какво всъщност протича в него. Така протичат много неща в човека. Една голяма част, дори по-голямата част от неговото същество е несъзнателна, или по-добре казано, подсъзнателна.

Но своеобразното е, че от това подсъзнателно, което носим в нас, при всички обстоятелства се намесва едно друго същество. Така че в нашето тяло ние носим не само това съчетание от тяло, душа и дух и нашата независима от нас душа, а кратко време преди раждането подсъзнателните части на човека се завладяват от едно друго същество…

* * *

Сс 178, стр. 58f: Малко преди да се родим, едно друго, според нашата днешна терминология ще кажем, едно ариманическо духовно същество прониква в тялото ни. То се намира също така в нас, както собствената ни душа. Тези същества, които прекарват живота си именно като използват хората, за да могат да се намират в сферата, в която искат да бъдат, притежават извънредно висока интелигентност и значително развита воля, но нямат никаква душевност, нищо от това, което наричаме човешка душевност. През живота си ние носим в душата си един много умен двойник, много по-умен от нас, много интелигентен, но с една мефистофелска интелигентност, една ариманическа интелигентност и при това с много силна ариманическа воля, много по-близка до природните сили, отколкото е нашата човешка воля, която се регулира от душевността.

През 19. столетие естествената наука откри, че нервната система е проникната от електрически сили. В това тя имаше право. Но да се вярва, както естествениците вярват, че нервната сила, с която разполагаме и която е основата за живота на нашите мисли и представи, по някакъв начин има нещо общо с електрическите токове, преминаващи през нервите ни, е погрешно. Защото електрическите токове са сили, вложени в нас от съществото, което току-що описах и изобщо не принадлежат към нашата същност. Ние наистина носим в нас също и електрически токове, но те са с чисто ариманическа природа.

Тези същества с висока, но мефистофелска интелигентност и с воля, повече сродна с природата, което не може да се каже за човешката воля, някога по своя собствена воля са решили да не живеят в онзи свят, който им е бил отреден от мъдрите богове на горните йерархии. Те поискали да завладеят Земята и понеже се нуждаели от тела, но нямали собствени такива, доколкото им е възможно ползват човешките тела, защото човешката душа не може изцяло да изпълни човешкото тяло.

Развитието на човешкото тяло позволява на тези същества, малко преди човекът да бъде роден, до известна степен да проникнат в него и под прага на съзнанието да го придружават по-нататък. Те не могат да понасят само едно единствено нещо в човешкия живот, не могат да понасят именно смъртта. Затова винаги преди да настъпи смъртта в това човешко тяло, в което са се настанили, те го напускат. Това винаги е силно разочарование за тях, защото искат да постигнат именно да останат в човешките тела и след смъртта. Това би било голямо постижение в царството на тези същества, което те още не са достигнали.

* * *

СС 178, стр. 59f: Ако не беше се извършила Мистерията на Голгота, ако Христос не беше преминал през Мистерията на Голгота, на Земята тези същества1) отдавна щяха да са постигнали възможността да останат вътре в човека и след смъртта, която кармически му е предопределена. В такъв случай те щяха да са постигнали победа над човешкото развитие на Земята и биха станали негови господари.

* * *

СС 178, стр. 61: През следващите столетия човекът все повече ще трябва да опознава, че в себе си има един такъв двойник, че в себе си носи един такъв ариманически, мефистофелски двойник. И тук се разкрива нещо, което наистина трябва да се прави в бъдеще, за да не изживее човешкият род безкрайни пречки, безкрайно много ужаси. Защото този двойник не е нищо друго, освен причинителят на всички физически болести, които спонтанно произлизат от вътрешността, а да се познават напълно, представлява задачата на една органична медицина.

Болестите, които се появяват спонтанно, които не са причинени от външни наранявания, а се проявяват отвътре, не идват от човешката душа, а от това същество. То е причината за всички болести, появяващи се спонтанно отвътре, то е причинител на всички органически болести. И един негов брат, който не е ариманически, а луциферически устроен, е причинителят на всички неврастенични и невротични болести, всички болести, които всъщност не са болести, за каквито се мислят, когато се наричат нервни или истерични болести и т.н.

* * *

СС 178, стр. 63f: Нашата Земя съвсем не е едно същество, което навсякъде излъчва едно и също към своите обитатели. В различните области на Земята се излъчва нещо различно. Там има различни сили – магнетични и електрически, но също и други сили, проникващи повече в областта на живота, които идват от Земята и влияят на хората по най-различни начини в различните точки на Земята, следователно според географските формирования те влияят на хората по различен начин.

Това е много важен факт. Защото това, което човекът първоначално представлява като тяло, душа и дух, всъщност почти няма пряко отношение към излъчващите се от Земята сили. Но двойникът, когото описах, преди всичко има отношение към тези излъчващи се от Земята сили. Индиректно човекът с тяло, душа и дух стои в отношения със Земята и с това, което тя излъчва в различните точки, поради това, че неговият двойник е тясно свързан с излъчванията. Тези ариманическо-мефистофелски същества, които завладяват човешкото тяло известно време преди човекът да се роди, имат съвсем специфични предпочитания. Има същества, на които особено им харесва Източното полукълбо, Европа, Азия, Африка. Те си избират хората, които се раждат там, за да използват телата им. Други си избират тела, които се раждат в Северното полукълбо, в Америка. Това, на което географията е само слабо отражение, за тези същества е жив принцип на собственото им изживяване, според който избират своето място за живеене.

От това виждате, че една от най-важните задачи на бъдещето ще бъде, отново да се възобнови забравената географската медицина, медицинската география. При Парацелз тя е съществувала като произлязла от древната атавистична мъдрост, но от тогава досега, поради материалистическите възгледи, ? е обръщано много малко внимание. Тя отново ще трябва да заеме своето място и някои неща отново ще бъдат опознати, когато се изучи взаимната връзка на болестотворната същност в човека и земната география, с всички образувания, с всички сили, които се излъчват от тази Земя в различните области.

Рудолф Щайнер за Ариманическия двойник (1)

* * *

СС 178, стр. 70f: Онази област, където излъчващото се отдолу нагоре има най-голямо влияние върху двойника и чрез това, че най-много влиза в сродство с двойника, т.е. отново се споделя със Земята, е онази земна област, където повечето планини не са разположени от Изток на Запад, във вертикална2 посока, а където планините предимно са разположени от Север на Юг – защото това също е свързано с тези сили – където човек се намира близо до магнитния Северен полюс. Това е областта, където чрез външните условия преди всичко се развива сродство с мефистофелски ариманическата природа. И чрез това сродство се прави много в напредващото развитие на Земята. Човекът не бива сляпо да преминава днес през развитието на Земята, а трябва да прозре такива отношения.

Европа ще може да се постави в правилни отношения спрямо Америка, само когато се прозрат такива отношения, когато се знае каква географска предопределеност идва оттам. Иначе, ако Европа продължи да е сляпа за тези неща, с тази бедна Европа ще се случи това, което стана с Гърция по отношение на Рим. Това не бива да стане. Светът не бива да се американизира географски. Но то трябва най-напред да се разбере. Нещата не бива да се взимат така несериозно, както многократно се прави днес.

Защото домогването на Америка се стреми всичко да механизира, да постави всичко в областта на чистия натурализъм и постепенно да изтрие културата на Европа от лицето на Земята. Другояче не е възможно.

Разбира се това са географски понятия, а не понятия за народа. Нека помислим само за Емерсон, за да разберем, че тук не се прави характеристика на даден народ. Но Емерсон изцяло беше европейски образован човек. Нали, това са два противоположни полюса. Точно под такива влияния, каквито днес характеризирахме, се развиват хора като Емерсон, които се развиват поради това, че противопоставят цялата си човечност на двойника или се развиват хора като Уодроу Уилсън, които са само една обвивка на двойника, чрез които самият двойник действа съвсем особено, които в същността си са въплъщение на това, което е американска географска природа.

* * *

СС 178, стр. 74: Някои болести идват от това, че това същество действа в човека. И когато се употребяват лечебни средства, смисълът е, че нещо от външния свят се дава на това същество, което то иначе търси чрез човека. Внеса ли в човешкото тяло едно лечебно средство, когато действа това ариманическо-мефистофелско същество, аз му давам нещо различно, в известна степен го галя, помирявам го, за да остави човека и да се задоволи с това, което хвърлям в устата му като лечебно средство.

Но всички тези неща са още в началото. Медицината ще стане една духовна наука. И както беше позната като духовна наука в древните времена, сега медицината отново ще се опознае като духовна наука.

* * *

СС 178, стр. 229f: Духовните влияния, които, могат да донесат на Земята духовност от космоса с помощта на позитивните и негативните сили на магнетизма, идват от областта на Близнаци, те са обедни сили. Още в Средновековието се е знаело, че става въпрос за космически сили, а също и днес екзотерично в науката е известно, че зад Близнаците в Зодиака по някакъв начин се намира позитивен и негативен магнетизъм. Тези сили, идващи от Близнаци, могат изцяло да се поставят в служба на двойника.

* * *

СС 178, стр. 65: Познанието на този двойник беше познато в стари времена. То е изгубено. Беше необходимо да се предпазят хората, да не възприемат нищо, даже и само теория за този двойник, а колкото е възможно по-малко да се занимават с нещата, които имат нещо общо с този двойник.

* * *

СС 178, стр. 211: Необходимо е да се разбере как импулсът на свободата трябва да пронижи всичко това, което съществува през петата следатлантска епоха. Защото точно срещу тази свобода на човешката душевност се противопоставя това противодействащо същество, което чак до смъртта придружава човека като един двойник.
Бележки:

 1. Имат се предвид ариманическите двойници – бел. ред. [^]
 2. Според мен тук има грешка, би трябвало да става дума за хоризонтална посока. – бел. Стопанина [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

12 коментара за "Цитати от Рудолф Щайнер за Ариманическия двойник (1)"

 1. Светослав Йорданов  22.03.2013 г. | 10:47 ч.

  Не съм напълно сигурен, но мисля, че в цитата Учителят говори по същия въпрос.

  Отсега нататък трябва да правите опит – това са го правили старите християни – да можете да излизате извън тялото си. Вашият ум говори: „То ще бъде славно да изляза“. Славно, но трябва да имаш знания. Първо. трябва да се освободиш от всички слабости на тия духове, които те заобикалят, и като излезеш, ще им кажеш: „Никой няма да се приближава до моето тяло, защото инак ще има камшик“. Но ако духовете знаят, че имаш слабости, щом заминеш и оставиш тялото си, те ще го задигнат. Затуй съвременните хора са яко свързани от Господа за своето физическо тяло, понеже ако излязат от тялото, ще бъде още по-лошо за тях – ще се спре тяхната еволюция.

  Учителят Беинса Дуно, Тайната на дългия живот

 2. inranxan2000  22.03.2013 г. | 11:29 ч.

  ариманиничния двоиник е явно астралния двойник или астралното тяло – доста интересна статия…

 3. Светослав Йорданов  22.03.2013 г. | 12:43 ч.

  Една поправка – цитатът не е от тази беседа. В последствие се сетих, че го четох на друго място. Правилната беседа е „Страхът“, държана на 19 октомври 1914 г.

 4. Стопанина  22.03.2013 г. | 17:03 ч.

  Ариманичният двойник по никакъв начин НЕ е астралното тяло. Човешкият Аз остава свързан с астралното тяло след смъртта и обикновено двете вървят заедно от един живот в друг. А както е уточнено в извадките, ариманичният двойник придружава човека само в живота му във физическо тяло и напуска преди смъртта. Самият факт, че е ариманичен двойник, по-скоро загатва за етерна същност, защото Ариман работи в етерното тяло, докато астралното е специалитет на Луцифер.

  Не съм сигурен и че цитатът от Учителя има пряка връзка с темата за двойника. Може би само дотолкова, доколкото и Щайнер в други лекции казва, че има опасност паднали духове да подменят етерното тяло на човека. Той дори уточнява, че всяка вечер, докато спим, те се опитват да го направят, но рядко успяват. Това пък е свързано с желанието на ариманичните същества да създадат едно човечество от етерни призраци и по този начин да отклонят човешката еволюция.

 5. Светослав Йорданов  22.03.2013 г. | 18:29 ч.

  @Стопанина

  Да, това имах предвид, тъй като скоро го четох и ми е останало в главата. Написах, че не съм сигурен, защото се чудя тези ариманични същества, които се опитват да завладеят нашето етерно тяло докато спим могат да се отъждествят с тези, за които става въпрос в статията. 🙂

 6. FCB  22.03.2013 г. | 22:19 ч.

  Стопанина
  Ариманичният двойник по никакъв начин НЕ е астралното тяло. Човешкият Аз остава свързан с астралното тяло след смъртта и обикновено двете вървят заедно от един живот в друг. А както е уточнено в извадките, ариманичният двойник придружава човека само в живота му във физическо тяло и напуска преди смъртта. Самият факт, че е ариманичен двойник, по-скоро загатва за етерна същност, защото Ариман работи в етерното тяло, докато астралното е специалитет на Луцифер.
  Не съм сигурен и че цитатът от Учителя има пряка връзка с темата за двойника. Може би само дотолкова, доколкото и Щайнер в други лекции казва, че има опасност паднали духове да подменят етерното тяло на човека. Той дори уточнява, че всяка вечер, докато спим, те се опитват да го направят, но рядко успяват. Това пък е свързано с желанието на ариманичните същества да създадат едно човечество от етерни призраци и по този начин да отклонят човешката еволюция.

  И все пак успяват – интересно ми е как може да стане това 🙄

 7. Becкo  23.03.2013 г. | 15:48 ч.

  Много важна информация, мерси.
  Ето откьде идва историята за Др.Джекил и Мр.Хайд.

 8. Дорина  13.05.2014 г. | 19:57 ч.

  Етерният двойник и ариманичният двойник едно и също нещо ли са?!
  Ще ви разкажа защо питам…

  Не знам защо, но вътрешното ми същество смята, че не са едно и също нещо – това ми твърдение е ирационално. Затова търся потвърждение или отрицание – чрез Щайнер. Ако го имате, ще ви бъда благодарна да осветлим този въпрос.

  Ще ви разкажа нещо, което ми се случи преди няколко години. Помните ли, че имаше един жесток случай с хора, които изгоряха в кушет-вагона на влака София-Варна, близо до Шумен.
  По стечение на обстоятелствата Бог ме спаси да не пътувам в тази нощ с този влак, в този кушет-вагон. Обикновено пътниците за един град ги настаняват в един вагон, така че щях да бъда там. Месец преди това си запазвах билет и избирах дата за презентация на книгата ми в Шумен. И трябваше да избера точно тази дата и влак за пътуване или седмица по-късно… Седях и се чудех и нещо сякаш наистина ме караше да изтегля датата седмица по-късно. Направих го.

  Седмица по-късно, след презентацията, и седмица след това трагично събитие /което мен много ме разстрои и много мислих върху него/, в родния ми дом в Шумен, имах много странен сън. Сънувах, че съм в гора с хора около мен, на стъпалата на сграда, може би малък горски хотел. Изведнъж обаче аз видях нещо, което другите не виждаха – малка дървена къща в близост. Знаех, че там има някой – показа се един мечок. Обаче не беше истински мечок! Той се преобрази – в младо фино момче, облечено в зелена пелерина. Момчето и пелерината бяха прозрачни. Аз виждах през тях. Продължавах само аз да виждам това същество, никой друг от хората около мен. Момчето тръгна от дървената къщичка, т.е. отдясно-наляво пред погледа ми, танцувайки, като ме поглеждаше някак закачливо и незабелязано. А аз го наблюдавах с едно нескрито удивление как грациозно се движи. Когато стигна в най-лявата част, след която аз вече реално нямаше да мога да го виждам, изведнъж се разтвори като пламък на бенгалски огън, и като във вълшебните приказки. В този миг в съня си аз усетих все едно, че нещо ме бутна да се събудя. Събудих се, седнах в леглото, беше среднощ, а аз усещах присъствието на това „момче“ много живо. Усещах просто етера да се движи като вълна около мен.

  Споделих с една жена – дългогодишна антропософка, поетеса, изобщо човек, който аз уважавам. Тя ми каза, че съм се срещнала с етерния си двойник. В същия момент някъде бях чела, че асцендентът ни в рождената карта е един вид кармичната врата, през която влизаме на етерно ниво в новата ни инкарнация и че това е свързано изключително с етерното ни тяло. А там стои при мен Лъвът – и точно тази природа аз усетих много силно в онова „момче“. И някак не мога рационално да свържа преживяването си с „тежката артилерия“ на ариманичния двойник…, или греша, не знам… 🙄

 9. Стопанина  13.05.2014 г. | 22:34 ч.

  Като чета Щайнер, аз добивам впечатление, че етерният и ариманичният двойник са едно и също нещо.

 10. Дорина  13.05.2014 г. | 23:30 ч.

  Не знам. Признавам, че придобих смелост да разкажа за това на всеослушание след цели 4 години, и след като прочетох за преживяното от Стопанина на 11.11.11. При мен датата беше 22.10.2010, колкото и странно да звучи.
  Първо не е сигурно дали това наистина е „среща“ с моя етерен двойник – така ми каза по-опитен човек, но дали е така?! И освен това – аз очаквах от него, ако пък е и едно и също с ариманичния двойник, да е по-страховит, подмолен, или изобщо нещо по-така! 😆
  А онова, което остана в мен беше чувството за спокойствие, светлина и лекота. Като че ли видях отстрани собственото си духовно ядърце. Видях себе си, обаче на друго ниво. Също знам, че появата му е свързана със събитието, което ми се размина, а също и че се случи там, където съм се родила.

  Защо му е да ми се явява точно по време на сън, когато именно астралният свят „работи“ с мен, а не да речем да намери начин да се яви докато съм будна?! Това ми беше дадено неслучайно точно от Астралния свят, а не от реалните, земни сетива.

  Може би Нели ще помогне с някоя друга идея или цитат! 🙂

  Имам и друга идея за случилото се. Има седемгодишни земни цикли и по отношение на възприемането и въздействието на самото антропософско знание върху телата ни. Затова например да се преразказва непрестанно Щайнер и да се смила наготово за „другите“ го приемам за леко несериозно. Защото се улеснява външният и по-повърхностен път към този вид знание. Съответно прекрасно знаем точно какъв вид „схеми“ и „рисунки“ е правил Щайнер. В сравнение с неговите, днешните, които се опитват да го обяснят или преразкажат, за да не прозвуча грубо, ще го кажа нежно – са плод на съвременното материалистично мислене, пък макар и да е антропософско! Лично аз съм се изправяла пред вътрешна дилема, когато е било нужно да готвя лекция за пред хора… 😳

  Та си имат огромно значение земните години, в които антропософското познание потъва в човек и работи върху телата му. Важни са и самите ни житейски години като житейска зрялост и опитност, за да ни оплоди отвътре Духа, заедно със земния ни опит. Та… в първите 7 години в заниманията с Духовната наука, реално се „ражда“ отново нашето етерно тяло, 14 години с Духовната наука – „ражда се“ отново Астралното ни тяло, 21 г. Антропософия – „ражда се“ Духовното ни тяло. Става дума за пълна „преработка“ на съществото ни под влияние на Духовната наука.
  В случая онова, което се случи беше на границата на първите 7 години. Логично е, Духовната наука да въздейства точно върху етерното тяло и то да става много по-флуидно и да получава едни вид „разширение“, в началото вероятно много неосъзнато и стряскащо за човека, но постепенно осъзнато и правилно насочвано. Всъщност това е един процес, който е и предстои, но по осъзнат начин.

  Това са моите идеи. И тъй като именно през астралното тяло се въздейства на етерното тяло, затова го „видях“ го в съня си. Все пак как може да се нарече тогава именно това „разширение“ на етерното тяло, което все повече и повече ще става осъзнато и реално в живота на хората, които са тръгнали по този път?!

 11. Стопанина  14.05.2014 г. | 11:04 ч.

  Трудно ми е да направя връзка между етерния/ариманичния двойник и събитието със съществото, което си описала.

 12. Дорина  14.05.2014 г. | 18:34 ч.

  Този „мечок- момък“ 🙂 все някога ще се „просветли“ в реалния ми живот, дори и след години ще разбера какво са ми „показали“ отгоре… Аз вярвам и знам, че така се случва, нямам съмнения. Важно е да оставаме с будни вътрешни сетива и в будност, и по време на сън.

  Благодаря за съдействието!

  Дори и да е трудно да се намери точен отговор, то може би дори е ненужно, и дори може да се окаже вредно… Може би нещата са също тъй флуидни и не е нужно да ги обличаме в понятията, които сами човеците сме създали, нали?! Понякога „неможенето“ е точният път на решението, защото ще ни провокира към още и още задълбаване… Ако щракнем с пръсти и веднага сложим едно преживяване в тази или онази графа, под това или онова понятия, то неговата истинска същност е възможно да се изплъзне, а така оставаме отворени… и съм сигурна, че истината сама ще дойде към нас, когато сме готови.

  И все пак ще поразсъждавам, а когато му дойде времето сигурно ще „просветне“ нещо…

  За да се свърже днес и в бъдеще човечеството с етерния Христос чисто прагматично е нужно етерното ни тяло да се разширява, т.е. част от него да бъде енергийния градеж на физическото ни тяло, но друга част да може да го напуска и по-скоро да придобием една подвижност в етерните си сили и тела. В днешно време те обаче са изключително запушени, затлачени от материалистичните мисли-форми, които ни заливат по различни пътища още от инкарнацията ни и социалното ни живеене, но също така ги „унаследяваме“ от материалистичните поколения преди нас. Всичко това е закономерно, макар и вече да ескалира. Дори от горните цитати става ясно, че географското разположение север-юг, изток-запад, Северният полюс като център на магнетизма, Америка-Европа-Азия-Африка… /знаем духовни същества участват в организирането на релефа на Земята/ също определят степента на „втвърденост“ на етерните тела, или казано по друг начин – кои точно етерно-ариманични същества ще се намесят в съответните земни географски ширини… Т.е. и между тях има разлика! В случая етерно-ариманичния ни двойник /така ще го нарека за по-лесно, ако са едно и също нещо!/ е едно същество, което е вид плътна консистенция вътре в самото ни етерно тяло. Нещо като плътна сянка вътре в нас. Всъщност пътят на цялото човечество върви към все по-голямо уплътняване и материализиране на тази сянка, т.е. на реално втвърдяване на етерното ни тяло до степен на невъзможност изобщо да се откъсне от физическото тяло. Тогава този етерно-ариманичен двойник е нужно да бъде преодолян, озъптен, спасен, заобичан, разбран, облагороден, омекотен…, за да може да го „излъчим“ и да направим осъзната връзка с онази част от космическия етер, която ще оздрави човечеството като цяло, и ще го изведе към по-високи вибрации… Човек и сега я прави, но е като бетониран и непробиваем. Връзката с Христос става чрез Христовия импулс, посят в човешкото сърце от Голгота насам, и на новия етап – чрез разширеното ни етерно тяло. Всичко в света обаче работи именно против това!!!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.