Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 1

(Първа лекция на цикъла „Влиянията на Луцифер и Ариман“, държана на  1.11.1919 г. в Дорнах.)

Когато социалните въпроси са разглеждани от духовно-научна гледна точка, това не се прави от субективна подбуда или импулс. Всичко е основано на наблюдението върху еволюцията на човечеството и на това, какво изискват от нас силите, които са в основата на тази еволюция – сега и в непосредствено бъдеще.

Трябва да бъде споменато, че да се разкрият дълбоките импулси, които се отнасят до развитието на днешното човечество, е неудобна задача. Защото днешният човек не е склонен да навлезе и да разгледа с дълбока сериозност нещата, за които ще стане въпрос. Но нашето време изисква една дълбока сериозност към задачите на човечеството. То изисква да се освободим от определени предразсъдъци и предубеждения. Затова днес ще изложа пред вас някои положения, за които често е ставало дума.

Още веднъж се налага да проследим по-дълъг период от време от живота на човечеството. Както знаете, ние разграничаваме съвременната епоха от други епохи, изчислявайки,че тя е започнала през средата на петнадесети век. Ние я нарекохме петата следатлантска епоха, разграничавайки я от предишната епоха, която започна през осми век пр. Хр. и е наречена гръко-римска епоха, по името на хората, отговорни за тази култура. Тя беше предшествана от египетско-халдейската цивилизация.

Когато вземем под внимание египетско-халдейската епоха, ние откриваме, че записите на днешната история се разпадат. Дори с помощта на достъпни египетски и халдейски знания, външните доказателства не ни пренасят много назад в историята на човечеството. Но не е възможно да уловим това, което е важно за днешните времена, освен ако не разберем присъщите характеристики на тази трета следатлантска културна епоха.

Вие със сигурност знаете, че в обикновената история на тези древни времена всички цивилизации, всички култури в тогава познатия свят, са известни като езически. Като оазис, еврейската култура се издига в разгара си като подготовка за Християнството. Но нека пренебрегнем за момент тази еврейска култура, която се различава толкова основно от другите форми на предхристиянския цивилизован живот. Нека насочим вниманието си към езичеството. Може да се каже, че неговата специална особеност лежи в мъдростта му, в неговото дълбоко проникване в нещата и процесите на света. Знанието, запазено в езичеството, е имало своя източник в древните Мистерии и въпреки че според модерната наука има митически, образен характер, трябва да се подчертае, че всичките образи, всичките картини, които са достигнали като наследство от това древно езичество, са плодове на дълбоки прозрения.

Като разгледаме множеството съкровища на тази свръхсетивна наука, които се опитваме да осветлим, става ясно, че тук ние имаме една древна мъдрост – мъдрост, подкрепяща всичките мисли, всичките възприятия и чувства на тези древни хора. Отзвук от тази древна мъдрост – традициите, в които беше залегнала – оцеля тук и там в тайни общества, впрочем в здравословна форма, до края на осемнадесети век и началото на деветнадесети. През деветнадесети век източникът пресъхна и следите, които останаха, попаднаха в ръцете на изолирани групи, принадлежащи към определена националност и това, което принадлежи на тайните общества днес, не може да бъде смятано за полезно или за автентична традиция на древната езическа мъдрост.

Сега, тази древна мъдрост имаше една особена характеристика, която никога не трябва да губим от поглед. Имаше една характеристика, заради която юдаизмът, по-малкият поток по онова време, който подготвяше християнството, трябваше да бъде представен като оазис.

Ако правилно разберем това древно езичество, ще установим,че то съдържа величествена, дълбокопроникваща мъдрост, но не и морални импулси за човешките действия. Тези импулси не са били съществени за човечеството, защото, за разлика от това, което днес минава за човешко познание, за човешко разбиране, тази древна езическа мъдрост даваше на човека чувството, че е част от целия космос. Хората, движещи се по Земята, не само се чувстваха съставени от веществата и силите, намиращи се около тях в земния живот, в минералното, в растителното и животинското царство, но те усещаха, че силите, действащи например в движението на звездите и Слънцето, работеха и в тях.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1

Това усещане за част от цялата Вселена, не беше просто абстракции, защото хората получаваха напътствия от Мистериите за техните действия и за цялото поведение на живота, основани на законите на звездите. Тази стара древна мъдрост не беше по никакъв начин подобна да аритметичната астрология, която понякога е смятана за стойностна днес. Но беше мъдрост, озвучена от посветените по такъв начин, че от Мистериите излизаха импулси за индивидуални действия. Не само че хората се чувстваха сигурно и безопасно във всеобхватната мъдрост на космоса, но тези, които те разпознаваха като посветени от Мистериите, предаваха тази мъдрост в напътствие за техните действия от сутринта до вечерта в определени дни от годината.

Въпреки това, халдейската, както и египетската мъдрост, не съдържаха морален импулс в това, което се предаваше от посветените по този начин. Моралните импулси, в техния истински смисъл, бяха подготвени от юдаизма, а след това – допълнително развити от християнството.
Неизбежно възниква въпросът: Защото стана така,че тази великолепна езическа мъдрост, въпреки че не съдържаше морални импулси, беше способна, например в древна Гърция, да разцъфне в красотата на изкуството и великолепието на философията?

Ако отидем много по-назад до преди три хиляди години преди християнската ера, бихме открили, че заедно с подтиците от мъдрост също идваха и морални импулси, че моралните принципи, етиката, необходими на хората от старите времена, бяха запазени в тази мъдрост. Но специфичният дух, специфичният морален импулс – такъв, какъвто дойде с християнството – не беше съществена част от езичеството. Защо беше така? Това беше така, защото през хилядолетията, предшестващи християнството, тази езическа мъдрост беше инспирирана от място, далеч в Азия, инспирирана от едно забележително същество, което се беше въплътило в далечния Изток през третото хилядолетие пр. Хр. – а именно Луцифер.

Заедно с много неща, които научихме за еволюцията на човечеството, това знание също трябва да бъде добавено, че също както имаше въплъщение, което достигна най-високата си точка на Голгота, въплъщението на Христос в човека Исус от Назарет, също имаше и действително въплъщение на Луцифер в далечна Азия през третото хилядолетие пр. Хр. И източникът на вдъхновение за много по-старата култура беше това, което днес може да се опише като земно въплъщение на Луцифер в човек от плът и кръв. Дори християнството, дори Мистерията на Голгота, по начина, по който се разигра сред хората, беше първоначално разбрана със средствата достъпни тогава, а именно – старата луциферична мъдрост. Едностранчивостта на гносиса, със всичката му удивителна дълбочина, произтича от влиянието, което се разпространи от това Луциферово въплъщение върху целия стар свят. Значението на Мистерията на Голгота не може да се обхване напълно без знанието, че по-малко от три хиляди години по-рано имаше едно въплъщение на Луцифер.

За да бъде вдигната едностранчивостта на Луциферовата инспирация, дойде въплъщението на Христос и заедно с него – импулсът за образоването и развитието на европейската цивилизация и нейната американска издънка. Но от средата на петнадесети век, откакто е в действие импулсът за развитие на индивидуалността, на личността, тази фаза от еволюцията също съдържа определени сили,чрез които се прави подготовка за въплъщението на друго свръхсетивно същество. Както имаше въплъщение на Луцифер в плът и въплъщение на Христос в плът и кръв, преди да е изтекла малка част от третото хилядолетие на следхристиянската епоха, на Запад ще има едно действително въплъщение на Ариман: Ариман в плът и кръв. Човечеството не може да избегне това въплъщение на Ариман. То ще дойде неизбежно. Но това, което има значение, е хората да намерят правилната позиция, от която да се изправят срещу него.

Винаги когато се прави подготовка за въплъщението на тази личност, ние трябва да бъдем будни за определени показателни тенденции в еволюцията. Същество като Ариман, който ще се въплъти на запад в бъдеще, се подготвя предварително. С оглед на неговата инкарнация на Земята, Ариман насочва определени сили в еволюцията по такъв начин, че те да са от най-добро предимство за него. И злото ще доведе до това, че хората да живеят в състояние на спящо незнание, неспособни да разпознаят определени явления в живота, като подготовка за неговото въплъщение. Правилна позиция може да бъде взета само с разпознаването на една или друга серия от събития, като подготовка на Ариман за неговото земно съществуване.

И сега е дошло времето за отделните човешки същества да разберат, че тенденциите и събитията около тях са машинации на Ариман, помагащи му да се приготви за неговата наближаваща инкарнация. Без съмнение ще бъде от най-голяма полза, ако той успее да възпрепятства хората да възприемат това, което е наистина правилно за тяхното благосъстояние, ако по-голямата част от хората смятат тези подготовки за аримановото въплъщение като прогресивно и добро за еволюцията. Ако Ариман успее да се промъкне между човечеството, незнаещо за неговото идване, това ще го зарадва възможно най-много. Именно поради тази причина, събитията и тенденциите, в които Ариман работи за неговата бъдеща инкарнация, трябва да бъдат изкарани на светлина.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1Едно от развитията, в които е ясно видим импулсът на Ариман, е разпространението на разбирането, че механическите и математическите концепции, открити от Галилей, Коперник и други, обясняват какво става в космоса. Ето защо антропософската духовна наука акцентира толкова силно върху факта, че човешката душа и дух трябва да бъдат открити в космоса, а не просто математическите, механични закони, изнесени от Галилей и Коперник, сякаш космосът е някаква огромна машина. Би вещало успех за Изкусителя, ако хората продължат просто да изчисляват движението на небесните тела, да изучават астрофизика с единствената цел да установят материалния състав на планетите – постижение, с което много се гордее съвременният свят. Но щеше да е много тежко, ако този коперницизъм не се сблъскваше с познанието, че космосът е проникнат от душа и дух.

Това е знанието, което Ариман, подготвяйки се за своето земно съществуване, иска да скрие. Той би искал да задържи хората толкова притъпени, че те да могат да възприемат само математическите аспекти на астрономията. Затова той изкушава много хора да се отнасят с отвращение към знанията, отнасящи се за духа и душата в космоса. Това е само една от покварите, изливани от Ариман в човешката душа. Друго средство за изкушение, свързано с неговото въплъщение, е, че работи в сътрудничество с луциферичните сили. Друго – неговите усилия са насочени към това, да запази вече широко разпространената нагласа, че за благото на обществото е достатъчно, ако са задоволени само икономическите и материалните нужди на човечеството.

Тук ние достигаме до позиция, срещу която хората не се изправят доброволно в съвременния живот. Официалната наука в наши дни не допринася с нищо за истинското разбиране на духа и душата, защото методите, възприети от нея, са от значение само за разбирането на външната природа, включително външното човешко устройство. Само се замислете с какво презрение обикновените жители днес се отнасят към всичко, което изглежда идеалистично, всичко, което по някакъв начин води до духовното. В сърцето си те винаги се питат: „Какво му е доброто на това? Как ще ми помогне да получа благата на този свят?“ Те пращат техните синове в частни училища, сигурно и те самите са възпитаници на някое от тях, след това ги пращат в университет или институт за напреднали изследвания. Но всичко това просто се прави, за да се осигурят основите за кариера – с други думи, за да се осигурят материалните средства за препитание.

А сега помислете за последствията от това. Колко са хората днес, които наистина зачитат стойността на Духа заради самия Дух или на Душата заради самата Душа. Тези хора попиват от външния културен живот само това, което е прието за „полезно“. Това е важен и мистериозен факт в живота на съвременното човечество, който трябва да бъде поставен в пълната светлина на съзнанието. Обикновеният гражданин, който работи усърдно в офиса си от сутрин до вечер, а след това минава през обичайния си вечерен режим, няма да си позволи да се замесва с това, което той нарича „бръщолевене“ и може да се намери в Антропософията. На него му изглежда напълно излишно, защото той си мисли: „Това е нещо, което не може да се яде!“ И накрая се стига до това, въпреки че хората няма да го признаят, че във всекидневния живот нищо в пътя на познанието не се смята за наистина полезно, освен ако не помага на човек да се наяде.

В тази връзка, днешните хора се поддадоха на странна заблуда! Те не вярват, че духът може да се яде и все пак, тези, които казват това, ядат дух. Въпреки че те могат да откажат да приемат всичко духовно, все пак с всеки залък, който минава през устата в стомаха, те поглъщат духовното, но изпращайки го по път, различен от този, който води към реалното благосъстояние на човечеството. Вярвам, че много европейци мислят, че благодарение на тяхната цивилизация са способни да кажат: „Ние не сме канибали“. Но тези европейци, както и техните американски родственици, са „изяждащи духа и душата“. Бездушното поемане на материалната храна води до отклоняването от духа.

Трудно е да бъдат казани тези неща днес, защото в светлината на това знание, помислете само какво би трябвало да се каже за голяма част от съвременната култура. Един от импулсите на Ариман, подготвящи неговото въплъщение, е да задържи хората в състояние на изяждане на духа и душата. Само когато хората се пробудят, че техните дела не трябва да са само за материални цели, само когато зачитат свободния независим духовен живот наравно с икономическия живот, като неразделна част от социалния организъм – само тогава те ще очакват въплъщението на Ариман с отношение, което ще е полезно за човечеството.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1Друга тенденция в съвременния живот, която е от полза на Ариман в неговата подготовка, е всичко това, което е ясно видимо в национализма. Всичко, което може да раздели хората на групи, което ги отчуждава и ги противопоставя един на друг, подсилва импулса на Ариман. В действителност ние трябва да разпознаем гласът на Ариман в това, което е толкова често прокламирано в наши дни като нов идеал „Свобода на народите, дори и на най-малките“ и т.н. Времената, през които кръвната връзка играеше главна роля, вече са отминали и ако тези износени понятия продължат, ние ще попаднем директно в ръцете на Ариман. Неговите интереси са подкрепяни и от факта,че хората са обзети от различни партийни мнения, всяко от които лесно може да бъде обосновано.

Програмата на една социалистическа партия и една анти-социалистическа програма лесно могат да бъдат подкрепени от аргументи с еднаква валидност. И ако хората не успеят да осъзнаят, че този вид „доказателства“ лежат съвсем на повърхността, че „да“-то и „не“-то могат лесно да бъдат обосновани с нашата съвременна интелигентност, полезна за естествената наука, но не и за друг вид познание, ако хората не успеят да разберат, че тази интелигентност лежи на повърхността, въпреки че служи на икономическия живот толкова ефективно, те ще продължат да я прилагат върху социалния и духовния живот без оглед на обстоятелствата. Една група ще докаже едно нещо, друга група ще докаже точно противоположното и когато и двете доказателства се окажат еднакво логични – омразата и горчивината в света, от които има повече от достатъчно в света, ще бъдат засилени. Тези тенденции са също експлоатирани от Ариман в подготовката за неговото земно въплъщение.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1И друго – това, което ще бъде от особено предимство за него, е късогледото, тесногръдо схващане на Евангелията, толкова разпространено днес. Вие знаете колко необходимо е станало в наши дни да се задълбочим в разбиранията ни за Евангелията чрез духовната наука. Но вие знаете колко разпространена е представата, че това е неподходящо, че е осъдително да се изнесе някакво истинско познание за духа или за космоса въз основа на Евангелията. Казва се, че Евангелията трябвало да бъдат разглеждани „в цялата им простота“ – такива, каквито са.

Няма да навлизам във въпроса, че ние вече не притежаваме автентичните Евангелия – предлагам да не разглеждаме този въпрос сега. Само ще изложа пред вас дълбокия факт, а именно, че не може да бъде постигнато никакво истинско разбиране за Христос чрез повърхностното прочитане на Евангелията, тъй обичано от повечето религиозни вероизповедания и секти днес. По времето на мистерията на Голгота и за няколко столетия след нея разбиране за истинския Христос беше все още възможно да се постигне, защото преданията, пренасяни чрез традициите, можеха да бъдат разбрани с помощта на езическата луциферична мъдрост. Тази мъдрост вече е изчезнала и това, което сектите намират в Евангелията, не води хората до истинския Христос, към Когото ние се стремим чрез духовната наука, а до илюзорна картина, най-много до халюцинация за Христос.

Евангелията не могат да ни отведат до истинския Христос, освен ако не са осветени от духовната наука. Ако това осветяване не стане, Евангелията – такива, каквито са – не водят до друго, освен халюцинация. Това се вижда много добре в теологията на нашето време. Защо съвременната теология така обича да говори за „простия мъж от Назарет“ и да отъждествява Христос с Исус от Назарет – когото разглежда като човек, малко по-възвишен от другите велики фигури от историята? Това е така, защото възможността за откриване на истинския Христос е била изгубена и защото това, което хората приемат от Евангелията, води до халюцинация, до своего рода илюзия.

Илюзорното разбиране за Христос е онова, което се постига от начина, по който Евангелията се четат днес – а не реалността за Него. В известен смисъл теолозите вече се досещат за това и много от тях сега описват изживяването на Павел по пътя към Дамаск като „видение“. Те са стигнали до точката на разбиране, че техният начин на изучаване на Евангелията може да доведе само до видение, до халюцинация. Не казвам,че това видение е грешно или невярно, но че е само вътрешно изживяване, несвързано с реалността за Христовото същество. Аз не използвам думата „илюзия“ с едностранчиво заключение за погрешност, а искам да подчертая, че Христовото същество е субективно, вътрешно изживяване от същия характер като халюцинацията. Ако хората спрат в тази точка, без да продължат към истинския Христос, ако се задоволят само с халюцинацията за Христос, целите на Ариман ще бъдат неимоверно укрепени.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1Влиянията на Евангелията водят също до халюцинация, когато само едно Евангелие се вземе като основа на вярата. Честно казано, това беше предотвратено от факта, че ние имаме четири Евангелия, представящи четири различни гледни точки, а това не позволява всяко Евангелие да бъде прието дума по дума, защото външно очевидно има противоречия между тях. Да се приеме само едно Евангелие дума по дума и да бъдат пренебрегнати другите три, действително е опасно. Това, което ще намерите в секти, чиито привърженици се кълнат върху буквалното съдържание на Евангелието на св. Лука или на св. Йоан, е илюзорна представа, произтичаща от затъмнено съзнание. Със затъмненото съзнание, което неизбежно се получава, когато по-дълбокият смисъл на Евангелията не е разкрит, хората изцяло ще станат подвластни на Ариман, помагайки му по най-ефективен начин да се подготви за своето въплъщение и приемайки отношението към него, което той желае.

А сега още една неудобна истина за днешното човечество. Живеейки в прегръдките на техните вероизповедания, хората казват: „Ние не се нуждаем от антропософията или нещо подобно, ние сме съгласни с Евангелията в тяхната простота“. Те настояват, че това се казва от „смирение“, но в действителност това е най-голяма арогантност! Защото това значи, че такива хора, възползвайки се от идеите, дадени им по рождение, заплашват да премахнат дълбоките съкровища на мъдростта, които могат да бъдат открити в Евангелията. Тази „смиреност“ на хората е възможно най-арогантната от всички, особено в сектите и вероизповеданията. Това, което трябва да запомните, впрочем, е, че хората, които най-много допринасят за въплъщението на Ариман, са тези, които постоянно проповядват: „Всичко, което е необходимо, е да се четат буквално Евангелията, нищо повече от това!“

Колкото и да е странно, въпреки радикалните си различия, двете страни се използват една срещу друга – тези, които аз нарекох „изяждащи духа и душата“, и онези, които изискват дословно четене на Евангелията. Всяка от тези страни се използва за целите на другата и подпомага подготовката за аримановото въплъщение. Защото, ако „изяждащите духа и душата“ и самозваните християни, които отказват да навлязат в по-дълбоките истини на Евангелията, биха определяли възгледите, тогава Ариман би бил способен да направи всички хора по Земята негови. Голяма част от това, което се разпространява във външното християнство днес, е подготовка за инкарнацията на Ариман. И в многото неща, които арогантно претендират,че представят истинска вяра, ние трябва да разпознаем приготовленията за аримановата работа.

Думите в наше време не представят в действителност вътрешната реалност на нещата. Както често съм казвал, твърде много внимание се обръща на думите, защото не е задължително думите да водят до тази реалност. В наше време случаят е такъв, че по-скоро думите разделят хората от истинската природа на нещата в света. И това те правят най-вече, когато хората приемат древни летописи, такива като Евангелията, с „просто разбиране“, както казва изразът. Много по-просто е да се опитаме да проникнем в пределите на духа и душата и да разберем Евангелията от стабилна основа на духа.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1

Както казах, Ариман и Луцифер винаги ще работят ръка за ръка. Единственият въпрос е кой от двамата ще доминира в човешкото съзнание през определена епоха. Културата, която се развиваше до след Мистерията на Голгота, беше главно Луциферова култура – култура, вдъхновена от въплъщението на Луцифер в Китай през третото хилядолетие пр. Хр. Много влияния продължиха да се излъчват и бяха все още силни през първите християнски векове, впрочем те работят и до днес.

Но сега, когато се изправяме пред инкарнацията на Ариман през третото хилядолетие след Христос, следите на Луцифер стават все по-малко видими и дейността на Ариман в такива тенденции, каквито посочих, започват да изпъкват. Ариман е направил своего рода договор с Луцифер, чието значение може да се изрази по следния начин: „Аз, Ариман, намирам за особено удобно да използвам „бурканите за консервиране“. На теб ще оставя стомаха на човека, ако ти ме оставиш да приспя хората и да поставя техните стомаси в мрак, така да се каже, да поставя тяхното съзнание в полза на стомаха.“

Вие трябва само правилно да разберете това, което имам предвид. Под мрак над стомаха са тези хора, които нарекох „изяждащи духа и душата“. Защото те провеждат директно луциферичното влияние чрез това, което отправят към стомаха, докато не носят нищо духовно в тяхната човешка природа. Всичко, което не се яде с участието на духа, се отправя към Луцифер.

Влиянията на Луцифер и Ариман - лекция 1А какво имам предвид под „бурканите за консервиране“? Имам предвид библиотеките и подобните институции, където различните науки, преследвани от човека без истински интерес, са запазени. Тези науки не са наистина живи в човека, но са просто запазени в книгите по рафтовете в библиотеките. Всичкото това познание е било отделено от човека. Навсякъде има книги, книги, книги! Всеки студент, когато завършва своята докторска степен, трябва да напише научна дисертация, която след това се поставя в колкото се може повече библиотеки. Когато студентът иска да направи някаква публикация, отново той трябва да напише някаква теза! В допълнение към това, хората са винаги пишещи, въпреки че много малка част от това, което пишат, някога ще бъде прочетено. Само когато някаква специална подготовка трябва да бъде направена, хората прибягват до това, което изгнива в библиотеките. Тези „буркани за консервиране“ на мъдрост са особено благоприятни средства за подпомагане на целите на Ариман.

Този начин на действие е навсякъде! Но и много други подобни неща, които са изнесени в света и имат стойност, само когато човек се интересува от нещо, от което по принцип не се интересува. Човек би изпаднал в отчаяние ако се замисли. Само си помислете за един съдебен спор, където трябва да бъде ангажиран адвокат, който да пледира. Идва моментът, когато човек трябва да обсъди случая с него. Насъбират се документи. Адвокатът има всичката информация в папки. Но когато някой започва да говори с него, той няма никаква представа за обстоятелствата. Адвокатът започва да разгръща документите отново и отново, но не стига до никъде. Той няма никаква връзка с неговите документи. Тук една папка с документи, там друга папка. Броят на документите расте и расте, но интересът към тях изобщо не съществува. Тези професионалисти карат хората да изпаднат в отчаяние при работа с тях. Те наистина не знаят обстоятелствата по даден въпрос, нямат връзка с него, защото всичко остава в документите. Това са малките „буркани за консервиране“ на духа и душата . Всичко е запазено в тях, но хората не искат да се свържат с тях, не искат да ги проникнат с интерес. И най-накрая се надига настроението, при което главата не иска да играе каквато и да е роля в професионалния възглед на света. Но преди всичко за каквото и да е разбиране е необходима главата или някой елемент от нея!

Хората обичат да основават тяхната религиозна вяра, тяхна гледна точка за света само върху сърцето. Разбира се, че сърцето трябва да участва, но начинът, по който говорят хората днес за религията, ми напомня за една поговорка, често цитирана по местата, където прекарах моята младост. Беше нещо такова: „Има нещо много специално относно любовта. Ако я купиш, купуваш само сърцето, а главата получаваш безплатно, като допълнение.“ Това е отношението, което малко или много, хората обичат да присвояват днес в техните възгледи за живота. Те биха желали да поемат всичко през сърцето, както казват, без да разчитат на главата. Сърцето не може да бие без главата, но сърцето е добре способно да поема неща, ако под „сърцето“ наистина се разбира стомахът. И тогава това, което трябва да бъде постигнато чрез главата, трябва да бъде придобито гратис, особено, където са засегнати най-важните въпроси от живота.

Наистина е много важно да обърнем внимание на тези въпроси, защото при наблюдението им става видно каква сериозност трябва да бъде приложена сега, колко необходимо е да се поучим от илюзиите, които дори Евангелията могат да предизвикат, и колко много днешното човечество обича тези илюзии.

Истината е отвъд обсега на знанието, към което се стремят хората днес. Те се чувстват сигурно, когато могат да разчитат на числата, когато могат да докажат нещо със статистиката. Ариман играе лесна игра със статистиките и цифрите. На Ариман му допада много, когато някой ерудиран учен твърди например, че условията на Балканите трябва да бъдат такива и такива, защото например в Македония живеят толкова гърци, толкова сърби и толкова българи. Срещу цифрите нищо не може да се направи, защото хората обичат цифрите. Но по-късно човек започва да вижда колко „надеждни“ са такива цифри. Разбира се, числата са понякога средство за доказване, но ако някой отиде по-нататък и изследва по-внимателно, той забелязва неща като следващия пример.

В статистиката на Македония например бащата може да бъде записан като грък, единият син – като сърбин, а другият – като българин, така че бащата е причислен като грък, единият син – като сърбин, а другият – като българин. Това, което наистина ще помогне на някого да достигне истината обаче, ще бъде да открие как така е станало, че в едно семейство един е записан като грък, единият син – като сърбин, а другият – като българин, и как това влияе върху данните, отколкото просто да приеме статистиките, които хората толкова обичат. Ако бащата е грък, тогава естествено и синовете са гърци. Цифрите са средства, чрез които хората са заблуждавани в посока, благоприятна за Ариман, за неговото бъдещо въплъщение през третото хилядолетие след Христа.

За тези неща ще говорим още в утрешната лекция.

* * *

Превод: Светослав Йорданов

По английския редактиран текст в RSArchive.com.

Очаквайте скоро лекция 2 от цикъла. Междувременно можете да си припомните лекция 3.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Коментарите са заключени.