Духът на новата раса: Духът на неродените

(Продължение от 1-ва, 2-ра и 3-та част.)

Чистота в чувствата

Какво е това бушуване и въртене в свръхетерната материя на телата ви и на вашата околност? Може би това е невидимо за вас. То е следствие от вълнението ви, от неовладени чувства, от неспокойствието ви.

Учете се да виждате. Наблюдавайте сетне бурните движения на по-фината материя, върху която действат вашите душевни вълнения. Наблюдавайте нарушенията, които борбата и нервозността на модерния живот предизвикват в земната атмосфера. Наблюдавайте свръхземните състояния на един град, шумното забавление на празнуваща тълпа; сетне на вашия дом и най-сетне и на самия вас!

Ала вие не сте лесно раздразнителен, нали? Вие сте чудно уравновесен. Вие можете да четете в дневните вестници за горещи сражения, в които хиляди биват убивани и осакатени, без ни най-малко да се раздразните, ако никой от вашите познати не е там; разсипването на фабрики ви оставя хладнокръвен…, когато не ви принадлежат; също и наводнения, нещастни случаи… когато са далеч от вас. Също и убийци, улични разбойници…, когато не са близо до вас.

Но нека обърнем другата страница. Едно спадане на вашите най-ценни книжа? Вашият кандидат докоснат? Някой слух за скандал във вашето семейство? Или едно почетно споменуване на вашето име…, но тъй ужасно сбъркано, че никой не би го по-мислил за вашето? Това е повече, отколкото може да се търпи! Тогава погледнете около вас си!

Какво вълнение…, когато обяда ви позакъснее ако супата е задимена, кафето студено! Вие се владеете, но с мрачно лице излъчвате тъмни бури, които затъмняват целия дом.

Какви ужасни резки и петна, като пръски кал са във вашата аура…, когато се наслаждавате от долна музика, или от страстна опера – която ви се ще да назовете „изкуство“. Или кога четете неприлични приказки или предавате по-нататък груби шеги. Такова убиване на времето е за вашите чувства като солени гевречета за гърлото ви: изкуствено предизвикват те жажда и едно неестествено желание за удовлетворение.

Духът на новата раса: Духът на неродените

Илюстрации: Галерия на Борис Смирнов-Русецкий

Ако можехте само да видите, какъв хаос предизвикват вашето одобрение, вашите възклицания, вашите викове и празни шумове! Те са на място при борбата с бикове, при индийски боеви танци, празненства на ливади при оргиите на животни. В тия времена не би трябвало да ги има вече – а в идещата раса не може да ги има.

Защо позволявате това на вашите деца; и го поощрявате в средните и висшите училища? Защо вие сами правите това? Защото обичате вълненията. И нищо не знаете за по-тънките сили на природата, защото сте твърди изпълнени с това, което наричате „удоволствие“, за да дирите по-благородните радости на расата, която аз ще донеса.

Шемет и възбуждение – без тях можете ли да живеете? Без вашите общества на вечеринки, театри и тържества, без вашето вълнение за цените, без оглед за печалби, без натрупване и сбирки от нищожни неща при разпродажби, без вашето приятелско (?) мъмрене и скарване с вашите най-близки роднини, без вашето дрънкане за тях (съвсем интимно, разбира се), без вашите безчислени наклонности (все важни, то се знае!) и най-сетне без вашите ненависти… Дните биха ви се сторили мрачни и тъжни, ако ви липсваше едно от тия неща. Те са подтикът, който ви държи в движение – подправката, без която вашият живот би бил наистина празен!

Вие не сте превърнали вашите душевни вълнения. Вие все още сте отрицателни. Вас все още ви съживяват външни влечения – вместо чрез вътрешната си същина да живеете положителен, самовладан живот. А кое може да замести тия неща, които сега са тъй много желани, и без които на вас невежите, съществуванието би се сторило пусто?

Духът на новата раса: Духът на нероденитеНе се страхувайте.

Животът ви не ще стане прозаичен, където аз мога да се изявя. Аз не съм за проточени лица, за прозявката на скуката, за боязън, за обезсърчение и меланхолия. Че те са произлезли от вашата чувствителност! Тъй болезнена е тя. Те всички ще изчезнат, когато дойда Аз.

Какво е пението на птиците за един съвсем глух? Какъв е чудният залез на слънцето за един слепец – или духовно слепия? Могат ли кафрите да разберат възхищението на един художник? Можете ли вие да ги накарате да ви разберат, когато им липсват нужните способности? Може би никой не е в състояние да ви обясни възвишената радост на моята благородна раса докато ви липсват любов и чистота.

Всяко ваше желание на чувствата ще ви се види играчка, с която младото човечество – в своето детско съзнание – се е някога забавлявало.

Не копнеете ли за по-нататъшно знание, за трепета на незнайните изявления на живота, или като децата се държите о играчките? Играчките са нужни, докато умът е слаб. Ала дълго ли играете с тях, те ще пречат на по-нататъшното развитие. Тъй също е и с необузданата игра на вашите душевни вълнения: тя пречи на развитието ви.

Моите деца ще спечелят онова по-горно съзнание, което ще донесе с себе си едно неочаквано разбиране на други светове; способността да стигнат космическото съзнание, което сега неясно се чувства само от малцина. Това космично съзнание е тъй високо над вашето, както вашето над съзнанието на атомите на телата ви.

Разширете съзнанието си – чрез пречистване на чувствата си, ускорете растежа им, включвайте все повече и повече неща в тях, докато най-сетне съзнанието стане космично. През време на развитието му, вие ще почнете да разбирате единството на всички – и това носи любов към всички: от всички, за всички. Тогава ще дойде щастието, което никога не може да бъде нарушено и всяка работа ще е радост.

Идещата раса ще живее в най-голяма радост: в радостта да даваш – най-чистото от чистите чувства.

* * *

Чувствата не трябва да се убиват, а да се пречистят, преобразят и да са под строг надзор – под надзора на Божественото в човека.

Спокойствие трябва да бъде постигнато – ала не равнодушие. Спокойствието е овладяно чувстване… Равнодушието – разнебитено.

Имате ли състрадание? Плачете ли с плачещите и страдате ли със страждущите? И смеете ли се със смеещите се час по час и се усмихвате с усмихващите се? Тогава състраданието ви е само игра на чувствата ви.

Станете състрадателни. Учете се да разбирате причината на скърбящия. Гледайте с най-голяма разбираща любов на страдащите, без да бъдете сам завлечени от вашите чувствания. Желайте да помагате: интуитивно ще знаете как. Утешавайте, уталожвайте, научавайте, внесете добро разположение, помагайте според силите си. Внимавайте на всеки зов за помощ, ала никога не губете самообладанието си.

Тъй ще покажете истинско съчувствие – и спокойствие без равнодушие.

* * *

Духът на новата раса: Духът на нероденитеБъдете от ден на ден по-чувствителни – без сантименталности Не: чувствителни за неща, които ви са неприятни! За обица или пренебрегване, за нелюбезност, нещастие и загуба. Когато се пречистите и завладеете вашите душевни вълнения, ще бъдете свободни от яд. Ала чувствителни за другите, тъй че да разбирате нуждите на околните и веднага да им се отзовавате. Тая самоотричаща се чувствителност, разбира се, ще се развива с растежа на чистите чувства.

Новата раса ще бъде свръхчувствителна – ала не сантиментална.

Изтънченото чувстване ще принесе неизчислимо нови впечатления на чувствителните органи: природни явления, за чието съществувание едва ли бихте вярвали сега – защото сте слепи и глухи и вашите органи още не са в състояние да възприемат по-висши трептения.

Невидими досега неща ще станат видими за моите деца: багри от невъобразима красота и светлина ще блеснат пред техния поглед. Хармонията на сферите, освободена от ограниченията на земните инструменти, ще им звучи като музика. Те ще почувстват, че въздухът е пълен с тънки чисти благоухания. Неща, които досега не са били забелязани, ще очароват с краски, звуци и ухания.

Безкрайни съкровища ще дари природата на децата на новата раса. Тоест: вам – ако вие се приготвите за нея, ако пречистите душевните си вълнения.

Чистота на мислите

Какво бихте сторили, ако бихте видели мисълта на вашите ближни?

Радвайте се, че не ги виждате! Мислите, които се отнасят до вас, биха силно безпокоили вашето самодоволство. И едно тайно узнаване на чуждите мисли за техните търговски или къщни работи би ви увлякло да злоупотребите с тия тайни.

И все пак ще ги виждате, като дойдете в моята раса. Ала тогава и помен не ще има от вашето самолюбие. Ако други биха видели всяка ваша мисъл – какво бихте сторили? Бихте ли желали да ги видят? Бихте ли посмели да оставите да ги видят? Боя се, че вие често сте доволни в убеждението си, че други не могат да видят вашите мисли.

Но в новата раса всички ще виждат вашите мисли!

* * *

Ако всяка мисъл, все едно за какво, дали ясно или мъгливо, бъде видяна от ония, които (невидими и вам може би неизвестни) ви ръководят и учат и ви приготовляват за това, да станете отлични кандидати за моята благородна, несравнима раса.., какво бихте сторили? Те ги виждат? А също и аз.

Вас повече ценят по стойността на вашите мисли, отколкото по всяко друго нещо. Особено от вашите мисли зависи вашият растеж. Мярката от обич и чистота, която влагате в вашите мисли – това решава дали можете да влезете в бъдещата раса.

Всяка ваша мисъл се наблюдава – дори и най-тихото движение на една мисъл бива забелязвана И всяко събитие – дори най-второстепенната случка във всекидневния ви живот – се оценява като изпитание, за да се види какъв род мисли тя събужда във вас; никой и нищо не би трябвало да има силата да предизвиква във вас нежелани мисли.

Следствието бива неизличимо написано; защото всяка мисъл предизвиква трептения в свръхземната материя и тъй отпечатва в нея един доклад, който е за мене отворена книга. Много страници са изцапани, недостойни, твърде често безценни… Напразно диря една чиста и достойна любяща и градяща мисъл, която да помогне на човечеството да дойде по-близо денят, в който да се изявя във величествената нова раса!

Как стои вашият доклад? Какво ще направите, за да стане той ло-добър? Какво прибавяте към него всеки час? Какво ще направите?

* * *

Духът на новата раса: Духът на нероденитеВие се съмнявате в моите думи?

Това в нищо не изменя същността: че аз виждам всяка ваша мисъл. Дори и вашите най-тайни мисли не са пред мене скрити. Дори и беглите забелязвам. Аз ги виждам, още преди да сте ги схванали с вашия мозък. Защото в духовните царства, където живея, мислите, всички ваши мисли са осезателни неща. Мислите са неща – истински неща – неща, които сте създали вие.

В вашия малък свят на измамливи изгледи, вие съдите за всекиго почти според облеклото му. И чрез един добър избор на вашите дрехи гледате да накарате другите да вярват, че вие сте това, което в същност не сте. Ала в моите очи вие носите съвсем друга връхна дреха! Вие сте облечени в тая от вашите мисли. Това е облекло, което сам си приготвяте, в което предете всеки конец, рисувате всяка линия, тъчете всяка рисунка. Това е дрехата, която показва, какво сте вие наистина.

И какво зрелище представляват повечето от вас?

Един неопределен, запуснат вързоп от мръсни парцали с тъмни краски. Скърпени и снадени, без определен план, от много и премного аз-ове, пълни с дупки и цепки, които показват празнотата на вашето съществувание, вашата безсмисленост. В такъв вид ми се показвате – и на всички ония, които могат да виждат.

В новата раса всички ще виждат. Но никой не ще влезе в нея, който не си е променил облеклото – достойно и прилично за ясновидското око. Само който си е пречистил мислите и ги е одухотворил с любов, ще бъде приет в моята раса на бъдещето. Чрез вашите мисли си образувате собственото бъдеще: което мислите, това ставате! Чрез успокоена концентрирана мисъл образувате една форма от това, което желаете да постигнете. По тоя образ, ако го направите доста силен – ще се образуват условията и телата ви.

Това е едно опасно знание. Защото вие имате егоистични желания. Вашето желание е да бъдете богат и прочут: да блестите, да надминете вашите съвременници по сила, богатство, знание или изкуство. И вие желаете духовното дори – само за да бъдете по-горе от другите.

Затова не ви се дава още практическото знание за творческата сила на мислите. Вие бихте злоупотребили с нея за егоистични цели. И затова бихте замедлили развитието си – и онова на човечеството, на което всеки един от вас е член. Вие бихте усилили възспиращото влияние на личността – и попречили на развитието на Висшето аз.

Едва когато станете безкористни – едва, когато станете в по-малка степен роби на вашето жалко „аз“ – ще се научите мигновено да творите видимото чрез силата на мисълта. Това ще са научили вече децата на моята раса. Тяхното знание ще служи само за другите – никога за самите тях.

Всички ще бъдат художници – в онова ново изкуство да образуват превъзходни мисли, които ще радват всекиго, който притежава ясновидството. По-красиви от най-великите съкровища, които се пазят в нашите музеи и се излагат в галериите, ще бъдат техните творби, които ще бъдат от всички за всички.

* * *

Духът на новата раса: Духът на нероденитеМисълта е творческата първична сила.

Гласът твори със земна материя; ала мъдри мислещи същества мислят преди това съзнателно – те по-напред съзнателно творят с мисли от по-тънка материя модела на своите земни творения.

Великата сила, която сътвори Цялото, преди да изрече словото за физическото откровение – създаваше в мисли. Ако вие се смятате за Негово Подобие – правете, което Той направи: мислете, преди да говорите.

Всякога първообразите на всичките земни неща в макрокосмоса биват по напред създавани в царството на мислите. Тъй създавате вие чрез вашите мисли образите на всичко това, което ще се извърши във вашия бъдещ микрокосмос.

Силни, определени, често повтаряни мисли създават живи същини – дори и когато ги не виждате. Когато ги храните и правилно отглеждате, те послушно ще изпълняват, каквото им възложите. Всяко качество – любов или омраза, лечение или злосторство – които вие влагате в тях, ще бъде техен подстрекател, деятелна жива сила.

Силните мисли са рядкост – за щастие, защото ако бяха многочислени, щяха лошите, искащите, егоистичните мисли да надминат безкористните. Тъй стои с настоящата раса. Но в новата, освободена от всякакъв егоизъм, ще знаят всички, как да създават благословени, очарователни мисловни форми.

Всъщност, вие не мислите злобни, пълни с омраза мисли, дори не и изрично себелюбиви мисли, нали? Но един безкраен низ от съвсем малки, слаби мисли на лична критика, пияно отвращение, всекидневни лични желания… Това не са ли вашите обикновени мисли? Може би те се виждат безвредни – ала те не създават един свят, в който аз ще се изявя. Всъщност те са по-лоши, отколкото мислите. Тия безбройни, милиони съвсем малки, неясни мисли, които биват изпращани от вас непрестанно, биват съединявани чрез закона, според който лика прилика се привличат. Те се засилват взаимно и образуват, би могло да се каже, големи складове от сила.

Тия складове – дали добри или зли – се изпразват, когато са препълнени, върху човечеството. Рядко има някой пълен с любов и добрина. Затова пък постоянно се изпразват подобни складове от по-малко задоволително естество. Тогава стават катастрофи или епидемии, чума или война. Всички са дело на хората, произлезли от техните мисли. Всеки получава от това, което сам е принесъл – чрез натрупването на своето собствено безсмислено мислене, на своите собствени неовладени мисли.

Едва когато очистите мислите си, ще престанат тия ужасии. Едва, когато отстраните всяка себелюбива наклонност из вашите мисли, болка и скръб не ще привличате вече при вас. Едва когато се решите да употребявате чистата сила на вашите мисли за помощ на другите, ще мога аз да се изявя. Едва когато във всяко ваше дело има чистота, във всяка ваша реч, във всеки ваш помисъл, дето сте вие, там ще се роди идещата раса.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

2 коментара за "Духът на новата раса: Духът на неродените"

 1. Огнян (Мислещ)  21.01.2013 г. | 21:45 ч.

  Не са само чистотата и любовта основните изисквания за приемането в моята раса, но в течение на времето не може никой без любов и чистота да има по-големи успехи! Чистотата, която аз изисквам, не се отнася само до делата, но и до всяка ваша дума и всяка мисъл: и не само до мислите ви, но и до вашето същество, цялото ваше естество! Тъй чисти трябва да бъдете, че никакво външно влияние да не може да събужда във вас нежелателен отговор.

  Това може би ще ви се види почти невъзможно. Но ако вие се борите за това и се противите да бъдете завладени поне за минута от други принципи, освен от чистотата и любовта – тогава от ден на ден ще забелязвате успехи и наклонността да се отдавате на недостойни влияния, скоро ще изгуби властта над вас. Тъй ще станете вие кандидати за моята раса.

  Невъзможно не, но трудно със сигурност. Като прочетох това, си дадох сметка, колко съм далеч от цялостната чистота, на този етап от духовното ми развитие. Особено в частта: и до всяка ваша дума и всяка мисъл: 🙁

 2. Стопанина  22.01.2013 г. | 00:11 ч.

  Като прочетох това, си дадох сметка, колко съм далеч от цялостната чистота, на този етап от духовното ми развитие.

  Така е. По-добре обаче тъжната сметка да я имаме, отколкото да я нямаме.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.