Беинса Дуно за Третата световна война (+опровержения)

Встъпление от Стопанина: Поредицата „Изгревът“ включва събрани спомени, опитности, случки, събития и исторически материали от времето на Школата на Бялото Братство, 1922-1924 година, и пребиваването на Всемировия Учител Беинса Дуно между българите и славянството. Съставител на поредицата е д-р Вергилий Кръстев. По-долу можете да прочетете пророчества за Третата световна война от Учителя, които не се намират в беседите му, но са били запомнени от неговите ученици и предадени на д-р Кръстев за неговия многотомник.

Оставям отворен въпроса за достоверността на пророчествата и най-вече за напълно точното им препредаване. Моля, четете ги с повишена будност и с едно наум. Подобно на пророчествата на Слава Севрюкова, записвани от Христо Нанев, на места трудно може да се разграничат ясно цитатите от Учителя и добавеното от д-р Вергилий Кръстев. Доколкото можах, ги отделих.

АКТУАЛИЗАЦИЯ! Поне два от „цитатите“ на Учителя, които предлага д-р Кръстев, без никакво съмнение са манипулирани, като при единият от тях може да се говори направо за фалшификация. Става дума за последните в публикацията. Посочил съм точно в какво се състоят манипулациите. С оглед на това препоръчвам и останалите да се разглеждат като фалшификати или в най-добрия случай: изопачени цитати. Няма да ги махна, докато не ги проверя всичките, нека се имат предвид, но нищо повече!

Ако кажа, че съм разочарован от своеволията на д-р Кръстев, ще е твърде меко казано. Няма да го съдя – той има пред Кого да отговаря. Дори от Щайнер знаем, че днес Висшите сили държат всеки автор отговорен за това, което пише. Особено ако не на едно място пише, че Учителя е докарал болшевиките в България, което определено не може да е теза на някой от учениците на Бялото братство.

* * *

Из „Изгревът“, том 2, стр. 380

Веднъж към края на Втората световна война Учителя каза:

„Няма да се опомнят от тази война, ще започне още по-страшна. Жълтите ще повдигнат 500 милиона войници. Тогава европейските народи пред общата опасност ще се обединят.“

Запитаха го: „Кой ще победи?“ Учителят мълча известно време, после каза:

„Белите, но ще бъде трудна победа.“

* * *

Из „Изгревът“, том 7, стр. 88-89

Учителят предсказва за бъдещето, че България един ден ще стане голяма, голяма, велика България, която няма да има граници. А това, че да няма граници, ще се дължи на всички ония народи, далечни и близки, които ще идват тука да посетят Учителя и да вземат Словото Му и да го разберат, като го четат на български – ще учат български и естествено ще стават българи.

„Вие ще имате много, много работа един ден. Тогава ще се срещнете с тях. Голям глад ще има за Словото. За един лист ще има спорове кой да го има. Затова пазете всичко добре.“

Само нашата музика един ден ще остане – песни, Паневритмия и други музикални творения, които ние ще оставим. Ще дойдат дни, когато всеки един къс хартия от Словото на Учителя ще се търси и ще бъде оценено. Всичко старо ще бъде пометено, ще изчезне. Ще остане само новото, Божественото Слово, което той сега е проповядвал, и песните, и музиката, новата музика ще останe.

(Учителя:) „Помнете, аз присъствам навсякъде. Всякога казвайте: „Господ направи“, никога не казвайте „аз го направих“, защото това ще бъде работа на Антихриста.“

Учителя още през 1940-41 година говореше за тези събития в бъдеще и начерта на черната дъска два кръга, единият със стрелка с посока нагоре, другият със стрелка с посока надолу. Първият, който сочи нагоре, това е бъдещето на бялата раса, която отива към възходяща степен и към еволюиране. А другият кръг, със стрелката надолу, това е азиатската, черната раса, която в разтояние на 100 години няма да остане и помен от нея. Тя предстои да изчезне. Тези събития, които предстоят, това, което е определено, ще бъде вдигнато от тази планета, ще бъде изпратено на други планети, казва Учителят. Една сестра запита: „Учителю, те пак ще се раждат тези престъпни души тука назадничави“.

„А-а, няма да се допущат, те ще бъдат пращани на други планети. Те не са подходящи за туй развитие на днешното време, когато Земята влиза в една нова, по-висша фаза, и всичко онова, което е назадничаво, няма да има условия да живее тук. И последната война ще бъде с жълтата раса, с Япония. Япония е главният организатор, тя ще организира Китай и другите азиатски страни и ще подеме една война с бялата раса на живот и смърт. Ще бъде дълга, продължителна, жестока и ще дойдат чак до Дарданелите, тука, но ще бъдат върнати, защото въздухът и водите [ще] са замърсени. Ще дойдат нови болести, епидемии, ще мрат като мухи. Ще бъде унищожение на голяма част от човечеството.“

Учителят казва „след 100 години“, като се почне от 1940 г. 100 години – това се пада 2040 година. Дотогава 1/3 от тази раса ще остане. (Бел. Стопанина: Всяко обвързване на пророчествата с определена дата и година е методологическа грешка. Когато се казва „след 100 години“ в 1940-а, това означава „след 2040-а година“. А „след 2040-а“ може да е 2041-ва, може да е 2060-та, та дори и по-късна година.)

Учителят казва:

„В бъдеще Русия ще се ангажира с една дълга война на изток.“

Това са предсказания, годината беше 1940-41. На земята всички високи здания ще бъдат съборени от разни природни бедствия, земетресения, наводнения и други.

Държавите – казва Учителят – две по две са любимки. Рано или късно, Америка и Русия ще си подат ръка, ще си отстъпят, ще стигнат до положение, което ще го нарекат „Идея за Бога“, ще се обединят в името на Истината. Русия ще дава новите идеи, новото човечество, Америка – материалното. Америка има кредит за още 100 години. Да, на Америка се дават от „горе“ още 100 години да бъде силна над всички народи. Възлагат й задачи от „горе“ да бъде водителка, да изпълнява задачи – сега тя се подготвя за бъдещата расова война. Тя е почнала фактически, но при тази в разстояние на 100 години човечеството ще оредее – от тези расови войни и от тези природни бедствия – 2/3 от човечеството ще си замине, 1/3 от човечеството ще остане до 2040 година.

Земята отива все по към една по-висша сфера. Затуй Учителят казва:

„Господ е дошъл в България. Цялата земя, всички ще дойдат да се поклонят в България.“

* * *

Христос с бяла дреха и червена препаска, възседнал бял кон, изчаква свършека на Тъмния век, за да поведе помъдрялото от войните човечество към Светлото бъдеще.

Из „Изгревът“, том 22, стр. 246-247

През 1933 година Учителят казва:

„Христос дойде, но какво уреди? Тъй както хората разбират уреждането на нещата, Той нищо не уреди. Той дойде и Римската империя го разпна. После Христос дойде в 1914 година. Той им каза: „Не се бийте“, а те не Го послушаха. Той ще дойде и в следващата война. Хората сега се приготовляват и ако се отвори една война, ще измрат около 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще се отвори нова война, още по-ожесточена, в която ще умрат 550 милиона души. Това не го искам аз, но казвам, че човешките мисли, чувства и постъпки определят тази война (Втората световна), в която ще измрат около 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще дойде по-страшна война (Третата). След нея вече няма да воюват, защото ще стане такова чудо, каквото хората никога не са очаквали. Тогава ще се прекъснат всички съобщения, железниците, телеграфите, телефоните и ще минат най-малко сто години, за да могат да се възстановят отношенията на един народ с друг. До това време те ще бъдат съвършено изолирани.“

АКТУАЛИЗАЦИЯ! Бел. Стопанина: Горният цитат е манипулиран — при това най-вероятно умишлено. Как е манипулиран? Като свършва на възможно най-неподходящото място. Всъщност горният текст продължава така: „…До това време те ще бъдат съвършено изолирани. Това не го предсказвам аз, но пророците от целия свят: от Англия, от Америка, от Германия, от Франция, Китай, Япония, отвсякъде предсказват това, което ще стане. Казвате – те са смахнати хора. Възможно е да е така, възможно е тези, които пророкуват, да са смахнати хора, но възможно е и тези, които слушат, и те да са смахнати. Щом допускам едното, аз допускам и другото. Ако пророкът говори нещо, което става, той не е смахнат, той знае законите и разбира. Но ако някой пророкува неща, които не стават, може да кажете, че е смахнат. Когато някой човек казва, че едно здание ще се събори и се събаря, този човек не е смахнат, той предвижда нещата, той е умен човек. В смахнатостта нещата не стават, а в разумността стават. Сега ние разсъждаваме кои са причините или как ще станат нещата. Казвам, ако ученият намери онази запалка, с която може да запали целия въздух на земята, какво ще стане? Тогава всичко ще се свърши, всичко ще ликвидира. Цялата сегашна култура ще изчезне. Ако днес някои хора знаеха това, те биха запалили земята, без да му мислят много.“ („И украсиха светилниците си“, Неделна беседа от 1933 г.)“

През 1943 година Учителят казва:

„Тази война (Втората световна) ще се прекрати, но след тази ще дойде друга война, по-голяма в далечното бъдеще. Ако сега вие не се научите да носите с радост страданията, в тази (Трета) война ще бъдете на фронта и никой няма да може да ви избави. Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства ще стане тази Трета расова война. След нея ще настане епоха на мирно развитие на останалите живи хора. Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее и ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще започнете да потъвате. Казвате: „Каква съдба ни сполетя!“ Никаква съдба не е това, но Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете. Вие живеете върху ледено море, закъснеете ли да промените живота си, в скоро време ще се намерите върху дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване, това е естествено положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода.“

АКТУАЛИЗАЦИЯ! Бел. Стопанина: Горният цитат също е манипулиран — отново умишлено и дори в много по-голяма степен от предходния. Всъщност в оригинала няма нищо за Третата световна война. Премахната е една част, която показва, че това за топенето на ледовете може да се тълкува и иносказателно, като на негово място е вмъкнато нещо (вероятно измислено) за война.

„Питате: «Какво ще стане с нас в бъдеще?» Представете си, че живеете на Северния полюс, дето всичко е в лед. Къщите ви са от лед направени, никъде не виждате вода. Ако дойде някой и ви каже, че трябва да измените живота си, че трябва да си направите лодки, с които да плувате, ще възразите, че не вярвате и че не можете да измените на живота, който вашите деди и прадеди са карали. Казвам ви да вземете мерки, защото земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще почнете да потъвате. Казвате: «Каква съдба ни сполетя!» Никаква съдба не е това, а Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете. Вие живеете върху ледено море. Закъснеете ли да промените живота си, в скоро време ще се намерите на дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване; това е естественото положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода. След хиляда години не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвратят от месото и ще употребяват растителна и плодова храна.“ (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

* * *

Бел. Стопанина: Ако някой е срещал истински пророчества от Учителя за Третата световна война, моля, нека ми ги изпрати на e-mail (задължително с данни за източника), за да ги добавя. Моето мнение е, че публикуваните по-горе са силно манипулирани от д-р Кръстев или от неговите източници. Което не им прави чест.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

84 коментара за "Беинса Дуно за Третата световна война (+опровержения)"

 1. sky  25.07.2012 г. | 14:16 ч.

  „Keshe“ в превод Човек

 2. Peter  26.07.2012 г. | 15:10 ч.

  Армията на Китай (рус)

 3. Панчо  26.07.2012 г. | 22:07 ч.

  И на мен тези цитати ми се струват фалшиви. Като ония дето циркулираха в руската преса преди няколко години и уж били казани от Ванга (там за Третата световна война през 2010 г. и т.н.). Всички знаем, че най-лесно пророчества се пишат пост фактум. :mrgreen:

 4. Goodman  28.07.2012 г. | 19:45 ч.

  Бургас ще стане турски, вещае украински сайт

  http://www.dnes.bg/world/2012/07/28/burgas-shte-stane-turski-veshtae-ukrainski-sait.164961

  „…Заради загубата на влияние в карабахския регион Анкара ще трябва да бъде компенсирана и най-вероятно Турция ще получи територии от България, като се простре чак до Бургас, пише в анализа си сайтът…“

 5. Александър  29.07.2012 г. | 16:42 ч.

  баш пък Бургас няма да е – там хората са събудени

 6. Панчо  29.07.2012 г. | 18:11 ч.

  Александър
  баш пък Бургас няма да е – там хората са събудени

  Освен това си имат телевизия СКАТ и руска петролна рафинерия. 🙂
  А бе майтапим се ние, ама почне ли световна война, няма да е ясно кой кум и кой сват. 😕

 7. inranxan2000  18.04.2013 г. | 11:07 ч.

  които смята да живее в Бургас ,Варна и крайбрежието……не е от най-събудените…..щото до 2030 там ще са от най удавените събудени….

 8. inranxan2000  18.04.2013 г. | 11:25 ч.

  които смята да живее в Бургас ,Варна и крайбрежието……не е от най-събудените…..щото до 2030 там ще са от най-удавените събудени….

 9. FCB  22.04.2013 г. | 09:45 ч.

  inranxan2000
  които смята да живее в Бургас ,Варна и крайбрежието……не е от най-събудените…..щото до 2030 там ще са от най-удавените събудени….

  Аз ще живея още макс 2-3 години във Варна , докато завърша , след това се махам оттам с чиста съвест -тъй като града запада , мисля да отида в София или в чужбина (временно)

 10. Savana Blue  23.04.2013 г. | 02:03 ч.

  @ FCB
  В голяма дилема си! Устрой се някъде в централна България в следващите години. Емиграцията макар и временна не е решение. Ако имаш гадже, съюзявайте се и да посрещаме съдбата, която е категорична. Решила е да не ни е лесно на всички! Изпитанията са сериозни и кардинални!

 11. Петър Матеев  23.04.2013 г. | 14:15 ч.

  Варна има и по-високи части, докато Бургас е по-равнинен и се почти на морското равнище. А иначе, във Варна има много за чистене, наистина, ама то си зависи най-вече от тук живущите, дали градът запада или не. Според мен състоянието на града е отражение на състоянието на неговите жители. И наистина като гледам хората по улиците, ми се струва че и там има западване… И много други хубави неща. Те са по-важни 🙂

 12. inranxan2000  02.05.2013 г. | 17:21 ч.

  цунамито което ще удари крайбрежието ще е минимум 250 м високо а високите части на Варна са около200м н. в. сънувал съм го…други са го сънували около 500 м високо и които си мисли че такова цунами не е възможно да се зароди в такъв малък басеин нека се замисли какво ще стане ако източната бреговата ивица на Турциа с дължина около 300 км ширина 10-20 км пропадне на дълбочина 5-10 км надолу…..и това съм го сънувал
  така че централна българия….по възможност на над 500 м.н.в.

 13. FCB  02.05.2013 г. | 18:40 ч.

  inranxan2000
  цунамито което ще удари крайбрежието ще е минимум 250 м високо а високите части на Варна са около200м н. в. сънувал съм го…други са го сънували около 500 м високо и които си мисли че такова цунами не е възможно да се зароди в такъв малък басеин нека се замисли какво ще стане ако източната бреговата ивица на Турциа с дължина около 300 км ширина 10-20 км пропадне на дълбочина 5-10 км надолу…..и това съм го сънувал
  така че централна българия….по възможност на над 500 м.н.в.

  Честно казано и аз сънувах подобно нещо , само че не беше с вода, а много голям сняг , студ и ветрове 😯

 14. FCB  02.05.2013 г. | 18:41 ч.

  и отново за Варна , точно пред общината бях и се крих някъде 😉

 15. Gergana  03.05.2013 г. | 00:46 ч.

  С извинение за стария виц:

  Грък, сърбин и румънец хванали златна рибка. Тя им се помолила да я пуснат и ще им изпълни по едно желание.
  – Искам в България да изригне вулкан! казал гърка
  – Искам в България да стане наводнение! казал сърбина
  – Искам в България да стане земеттресение! казал румънеца
  – Готово! казала рибката
  Гледат – Насред Солун изригнал вулкан, Белград под вода, а Букурещ изравнена със земята от земетресение!
  – АМА ЗЛАТНА РИБКЕ, КАКВО НАПРАВИ?!?!?
  – ОЛЕЕЕ!!!! ГЛЕДАЛА СЪМ СТАРА КАРТА!

 16. FCB  06.05.2013 г. | 21:28 ч.

  Хубаво , че не са искали в Македония ,че тогава цялата Земя щеше да се превърне в пустиня (както и части от Марс) 8)

 17. ЧОВЕКЪТ  23.08.2013 г. | 01:07 ч.

  „пребиваването на Всемировия Учител Беинса Дуно между българите и славянството“- Миров учител е този ,който носи НОВА ДУХОВНА ВЪЛНА!!! Учителя Беинса Дуно ,Набогатява духовната вълна на ЛЮБОВТА!!! Никъде ТОЙ не е споменавал,че има такава мисия !!! Ако ТОЙ беше натоварен с подобна мисия,щеше да каже,поне веднъж.Миров УЧИТЕЛ е ХРИСТОС ,ЗАЩОТО ДАДЕ ДУХОВНАТА ВЪЛНА НА ЛЮБОВТА.ИМА ОЩЕ ТРИ ДУХОВНИ ВЪЛНИ – „МЪДРОСТТА“ , „ИСТИНАТА“ И „СВОБОДАТА“.ТОЗИ,КОЙТО Е НАТОВАРЕН С МИСИЯТА ЗА МИРОВ УЧИТЕЛ – ЩЕ ВИ КАЖЕ И ВИЕ ЩЕ ГО ЧУЕТЕ. „КОЙТО ИМА ОЧИ ЩЕ ВИДИ , КОЙТО ИМА УШИ ЩЕ ЧУЕ“!!!…

 18. ЧОВЕКЪТ  23.08.2013 г. | 01:21 ч.

  ФАЗИ НА ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ

  ФАЗИ:

  МАРТ 1991 г.- МАРТ 1993г. – първични процеси. Подготовка на полуострова.

  МАРТ 1993г. – МАРТ 2000г. – Фаза на „Запалване и активизация на Балканския полуостров“

  МАРТ 2000г. – МАРТ 2007г. – Фаза на „Първично отместване на ядрото на земята“ (налягането е около максимума);

  МАРТ 2007г. – МАРТ 2014г. – Фаза на „Пълен максимум“ – отместване;

  МАРТ 2014г. – МАРТ 2021г. – Фаза на „Базиране“;

  МАРТ 2021г. – МАРТ 2028г. – Фаза на „Падане на напрежението“. Приключва под епохата “Скорпион”;

  МАРТ 2028г. – МАРТ 2035г. – Фаза на „Новата епоха“ (около 2600г продължителност). Асцендентът на Земята е вече във „Везна“ и навлиза кардинално в епохата „Водолей“.

  Като „Жлеза на Времето“, полуостровът дава Начало и Край на всички геологични промени, в сложна взаимовръзка с други центрове, разположени по цялата Земя, съставящи една обща енергийна мрежа, по чиито канали текат енергиите на „Седемте Свещени полуострова“. Нека да знаем за светилището „Оструша“, между градовете Казанлък и Шипка. От строго определено време Жлезата е събудена за живот и дейност и това ще продължава, докато енергиите й не обхванат цялата Земя. Така са започвали всички значителни епохи в историята на Земята…

  Според Посветените Синове на Танг-Ра – богът на българите, има Седем полуострова, които са “жлези” с особена специфика, променяща периодично състоянието на Земята. Балканският полуостров е една от тях. Главният център, се намира в град Велико Търново,( ако използваме името на града за илюстрация на географското положение на жлезата). Като възлова точка на подсистемен триъгълник, центърът е изключително чувствителен и важен за цялата Земя. Най-характерното за подобни центрове е, че те са със специфичен геоложки строеж и се явяват естествени райони на зараждане на древни селищни и културни средища, станали родоначалници на цивилизации. От биологична гледна точка в тези центрове се запазват ендемити (растения и животни, появявт се редки феномени и т.н.) Тава е добре подкрепено на Балканския полуостров в райони като Рупите, Марикостиново, Странджа – Сакар, Демир баба теке и други.

  Навлизането в тази епоха, сега се извършва с константния Лунен ритъм, на който е подчинен целият живот на Земята. Неговата най-малка (от звезден порядък) величина е 7 години. Затова последователността на ритъма на активизация е 7+7+7+7, като последната седморка е съставена от структурите 2+4+1 години. В 1993г. проработиха редица енергийни центрове на Балканския полуостров. Като Жлеза на Времето, на 3 март 1993 г. даде началната фаза на енергетичните промени на епохата. Изразено чрез физичните понятия: йонната вълна на потоците, идващи от Водолей, са достигнали ядрото на Земята и са отразени обратно през изходния й център – Жлезата на Времето.

  От този момент Земята е събудена за нов вид живот, отнасящ се до кардинални промени в биосистемите на планетата. Една от тях е човешкият организъм. Започва преструктуриране на Седемте главни и 21 второстепенни енергийни центрове в тялото ни. Цялата ни ендокринна система се променя драстично.
  В настоящия период те се пренастройват на нов режим на работа.

  В това се състои тайната на Творците, когато създават същество върху базата на животинското царство, но със способността ръцете да усвояват небесните енергии и съчетавайки ги по специфичен начин със земните, да достигнат до умствена, а по-късно и до духовна еволюция. Чрез решаването на този проблем на човека се осигурява физиологично тяло, можещо да развива при специфични условия специфични функции, които рано или късно ще го отведат до духовната еволюция.

  Специфичните промени, които днес настъпват в Човека, са свързани именно със Седемте основни и 21 малки центъра, принуждаващи клетъчните системи да развият способности, проявявани в някои хора главно под формата на Свръхсензитивност. Една от най-специфичните характеристики на този процес е галопиращото нарасване на активноста на мозъчната хормоналната дейност. Двойните йонизиращи вълни (от Космоса и от ядрото на Земята) ускоряват всички процеси в материята. Ядрото на Земята се подготвя за предстоящото отместване на оста му спрямо околослънчевата орбита на Земята и полюсната корекция към съзвездията “Косите на Вероника” и “Склуптор”, в които се проектира оста на нашата Галактика.

  Всички промени се отразяват пряко върху физическото и психичното състояние на биосистемите, а най-много върху хората. Енергията на космоса (Ян, мъжката енергия) събужда и активизира меридианите на Дебелото черво, Стомаха, Тънките черва, Пикочния мехур, Жлъчката и Тройния обгревател. Тази активизация, най-общо казано, ще доведе до промени в Централната нервна система. Движението по кръговата орбита на двата Срединни меридиана е на моменти почти вихрово, което води до неочаквано силни болки в областите от опашната кост до тила. Това е енергийният кръг на нашето тяло, образуван от двата най-мощни мередиана, известни в Тангризма като Дум-ай и Жън-ай. В Индия този енергиен поток се нарича Кундалини.

  През предстоящия цикъл, промяната в геомагнитните полета на Земята ще се отрази на всички биосистеми. Отклоненията при хората ще се изразят най-вече чрез резки, непровокирани от нищо промени в кръвното налягане, обща нервност, радикулитни, дископатийни и други от подобен вид заболявания. Те ще протичат успоредно с болки в областта на слънчевия сплит, белите дробове, гърлото и главата.

  Хората ще чувстват треперене, а по-чувствителните – силни тласъци в слънчевия сплит. Те могат да доведат до повръщане и прилошаване. Ако сърдечният център е развит енергийно и приеме натоварването, слънчевият сплит се успокоява. Енергията тръгва нагоре последователно през центровете на сърцето (тимусна жлеза), центъра на гърлото (щитовидна жлеза) и центъра в главата (хипофизата).

  Ако енергията не “пробие” нагоре, тя се връща обратно, атакува стомаха, половия център и перинеума. Организмът реагира, като краката внезапно отмаляват, омекват и се разтреперват. Енергиният удар атакува опашния център и по трите канала на гръбначния стълб с огромна сила навлиза в мозъка. Незабавно се получава виене на свят, губене на зрение (фокус), болки в дъната на очите, а в по-тежките случаи и припадъци. По външна проява някои от припадъците ще приличат много на епилептични кризи. Разликата ще бъде само в липсата на треперенето на крайниците – типичен симптом за напущащата тялото вълна, предизвикваща епилептичния срив. Всъщност става въпрос за временен блокаж на дейностите за части от древните дялове на мозъка и особено на Средния мозък, което не е болест, а състояние на претовареност. Появява се краткотрайно до няколкодневно главоболие. Има вероятност да настъпят тежки нервни разстройства в мозъка и да се стигне до прояви на безумие. Характерно за тези процеси е, че нарушаването на хармонията между Ин и Ян води до недостиг на енергия за някои от органите. Те веднага започват да болят или да губят функциите си.

  Ако енергията от слънчевия сплит не достига сърдечния център, получава се усещане за недостиг на въздух, виене на свят, задух и леки спазматични свивания вътре в гръдната кухина. Диафрагмата вибрира или подскача нервно.

  Зачестилите напоследък болести в белодробната система и сърцето са причинени именно от невъзможността при някои хора да “прехвърлят” енергията на слънчевия сплит към сърдечния център, а от него към гърления. Атаката от космоса беше изключително активна през тази подранила пролет. Само след няколко години разликата между сезоните почти ще изчезне. Претоварването с огнени енергии ще застави организма ни да се научи да издържа температура от 42 градуса.

  Всички енергийни промени започват от белите дробове и свършват в далака.

  Вместените в горната част на черепа структури са физиологично напълно еволюирали, с изключение на двете слепоочни фонтанели. За да завършат своята еволюция, те трябва да преминат на нов режим на дейност, трябва да се променят. Тази промяна днес създава много необясними “болестни” състояния. На физично ниво промяната се изразява в “разгръщане на листенцата на лотоса” и “отваряне на входовете на фонтанелите”: видимо ще нараснат слепоочните кости и ще изчезнат слепоочните ръбове на челната кост зад орбитата, в началото на слепоочието . Когато челото придобие закръглен, без ръбовете вид и слепоочието разшири черепа навън, можем да говорим за пълна и окончателна еволюция на човешкия череп като физиология. В сегашната Пета Коренна раса това се извършва под прякото ръководство на Посветените . Но основна роля има Великата Космическа Душа от нашата Вселена, която сега е слязла в човешко тяло, за да подпомогне този фундаментален процес – за ДНК на Човечеството.

  Осъществяването на посочената промяна, успоредно с нарасналите структури на теменната фонтанела, ще доведат до активизация на седемте мозъчни стомахчета, които чрез 12-те центъра ще подготвят нашето зрение да започне да възприема Тънкия свят. Популярно наречен “ Света на мъртвите“. С него днес контактуват само някои хора и може да бъде видим за доста деца под седемгодишна възраст. Това е светът, от който сме били “изгонени” някога и за нас са затворени вратите му, докато не развием (чрез опита) сетивност за възприемането му отново. Това е станало преди 18 млн. 688 хил. 727 години.

  Нарастването на слепоочните фонтанели ще се изразява най-често чрез болки в слепоочията. Те са или кратки (от една до 20-30 минути) или дълги няколкодневни болки, съпроводени с различни допълнителни усложнения. Този процес се провежда под “ръководството” на хиляди ръководители от Тънкия свят и няма да има човек на земята, който да не премине през това изпитание.

  Активизацията на Седемте центъра, плюс дванадесетте вторични, ще води често до “виене на свят”, гадене, обща отпадналост и “пустота в ума и чувствата”. От състоянието на празнота до виене на свят, гадене и непоносима болка – причина за появата им е един и същ процес – мощна енергийна вибрация, на която са подложени всички клетки и клетъчни структури, вместени в черепната ни кутия. Костните клетки ще трябва да се преструктурират за окончателната промяна на слепоочната люспа (фонтанела), а мозъчните ще се приучат да работят при непознати до сега напрежения. Мощта им подобно кълна на семето ще трябва “да пробие” старите състояния, за да излезе на светлина крехкото стебло на целия качествено нов потенциал от чувствителност и връзки, развитието и усъвършенствуването на които ще продължи близо 2600 години.

  Интелектуалната еволюция на човечеството в тази Коренна раса вече приключва, затова подготовката за следващата изисква разширяване на взаимовръзките между определени мозъчни центрове. Едно от тези разширения ще осигури чувствителност на слепоочните и зрителни центрове, за виждане на Тънкия свят. Затова сега цели съзвездия от неврони трябва да разширят взаимовръзките си с повишена мощност. Всеки неврон е обвит с електромагнитно поле, което осигурява неговата чувствителност.

  В прехода към новата епоха става именно това: мощна енергия “разбутва клетките” и освобождава място за нарастването. Процесът създава зона на “шок” за другите клетки. Мястото боли вътре, на дълбоко, а кожата пари силно. В този период боли мозъкът и цялото тяло. Изпитваме пълна непоносимост към шумове и екранни трептения (телевизор, компютър и т.н.). Музиката, особено активната, каквато е примерно диско и метъл, са смърт за този процес. На физическо ниво се отделят много газове от клетките, развиват се абцеси, пъпки, сърбежи и т.н. Кожата става болезнено чувствителна при натиск. Лигавиците са много чувствителни и боледуват непрекъснато. Температурното ни тяло вибрира, вследствие на което температурата 37 – 38°С е почти постоянна, а на моменти може да стигне и 41°С без човек да изпадне в шок.

  Често болят и бъбреците – особенно при пушачите и любителите на бирата.

  Ако организмът не преодолее този енергиен праг, ДНК може да приеме упойването – за мутационни изменения в мозъка и да създаде програма за самоунищожение. Нека знаем, че от ІV Коренна раса оцеляха само осем души. Или само четири от дванадесетте колена на Адамовия род. Сега реално такава опасност грози 1/3 от човечеството, което пие и пуши ежедневно, а това са 2 милиарда души.

  Една от проявите, ширещи се вече и сред децата, е епилепсията, която не е болест, а състояние на мозъка, когато е енергийно претоварен. Електронните игри, компютрите и телевизорите унищожават тотално тези вибрации. Трябва да се знае, че мозък, който не е усвоил тези промени и ДНК не ги е приела за стабилни и еволюционни – няма да оцелее в новата ера. Eдинственият изход тогава е смъртта и организмът сам я реализира, спасявайки останалите органи от деградацията.

  Ключов момент в този процес има дейността на Средния мозък, която изисква: чист организъм (без месо, алкохол и цигари), чист ум (без токовите удари на злобата и яростта) и чиста енергийна чувствителност на сърдечния център.

  ППОФИЛАКТИЧНИТЕ МЕРКИ, за да понесем по – леко натоварването през ПРЕХОДА, са следните:

  1. Спиране на всички видове храни и питиета, водещи до системно понижаване на вибрациите. Особено опасни са: алкохола, цигарите, всички видове опиати, включително и кафето, което може да пренапрегне невроните в момент, когато вълната навлиза в организма.
  За мозъка токсините от месото, особено свинското и всички видове вътрешни органи, са с опасната субстанция на смъртта, която сега се възбужда. В момент на описаното състояние целият животински аспект на изяденото животно се “събужда” и влияе на психосъстоянието на човека. Не бива да се прекалява и с лютивата храна, защото тя влияе пряко на енергийните центрове на клетката (митохондриите) и вместо клетката на мозъка да се успокои и настрои на новата вълна, изпада в агресивно пренатоварване.
  2. Да се прекрати гледането на телевизия, работа с компютър и други видове трептящи екрани, докато отминат болките в главата. Трептенето на тези екрани се предава чрез очите на мозъка и усложнява обстановката в системите му. Този проблем в редица страни като Англия, САЩ, Япония и т.н. доведе до забрана на компютрите и електронните игри за децата поради нарасналите случаи на епилепсия и смърт.
  3. Особено вредна е всякакъв вид музика, чийто ритъм е много динамичен и агресивен. Такива са дискомузиката, метъл, рап и т. н. Профилактично влияе много добре родопската народна музика и всичко, което е написал Моцарт.

 19. zaharia  23.08.2013 г. | 11:51 ч.

  @ЧОВЕКЪТ

  Но основна роля има Великата Космическа Душа от нашата Вселена, която сега е слязла в човешко тяло, за да подпомогне този фундаментален процес – за ДНК на Човечеството.

  Може ли да посочиш, коя е според теб тази Великата Космическа Душа, която сега е слязла в човешко тяло?

  Това е светът, от който сме били “изгонени” някога и за нас са затворени вратите му, докато не развием (чрез опита) сетивност за възприемането му отново. Това е станало преди 18 млн. 688 хил. 727 години.

  Нека знаем, че от ІV Коренна раса оцеляха само осем души.

  Ако може и някакви източници да посочиш, откъдето ги черпиш тези данни. 🙄

 20. Стопанина  23.08.2013 г. | 12:18 ч.

  Все повече се убеждавам, че тепърва Бялото братство ще има проблеми с „Посветените Синове на Танг-Ра“. Този абсурден синтез, който отчетливо набира обороти напоследък, несъмнено се дирижира от заинтересовани лица и… страни.

 21. Светльо  23.08.2013 г. | 12:25 ч.

  Това и на мен ми прави впечатление. Извращенията на словото на Учителя и всичките тези псевдо учители, посветени, колобъри и всякакви ченълинги със сигурност отблъсква всеки разумен човек. Ето днес получих поредното извращение, тук.

 22. AZ  23.08.2013 г. | 18:49 ч.

  Не ви прави чест,че пищете това за господин Кръстев!
  Заедно с Учителя Беинса Дуно и Неговият Ръководител той има голяма роля за запазването и предаването на Оригиналното слово на Българския Народ.В „Изгревът“ са описани спомените на учениците в школата на Учителя Беинса Дуно като това са записки диктувани от тези ученици и всеки е застанал с името си.
  Доколкото знам всяка беседа е започвала с думата Рекох,което значи че говори Духът на Истината ,но стеногравките са я махнали.За това обаче не мога да гарантирам.
  Докато е пребивавъл в България Учителя Беинса Дуно е бил подиграван,заплашван,бит интерниран,плют по всякакъв начин от духовенството и от вестниците ,които са говорили непрекъстато против него.Дори е имало учители които са говорили против него и сега тяхното съсловие не се радва на уважение.Има случай в който един агент му насочва пистолет за да го убие но ръката му увисва и не може да стреля.В друг случай „ГЕРОИ“ от „Бог и България“ са искали да сложат бомба под салона за да го вривят но Учителят Беинса Дуно е понесъл страданието върху себе си във формата на побой.
  Ако погледнеш така на ситуацията хората са били изгонени от Рая и страдат 18 000 000 милиона години,за може би по-малко прегрешение от охулване,побой и опит за убийство на Всемировия Учител Беинса Дуно,коита са станали в България и на Земята.Казвам само може би.Не мога да зная със сигурност,но предполагам без претенций за истинност.

  Учителят продължи: „Рекох, брат, „Бог и България“ имаха план да сложат бомба в салона и да избият всички ни. После искаха да хвърлят цялото Братство във въздуха. Но трябваше да стане това, за да се отбие тази вълна. Добре стана, че всичко се размина с това!“ Учителят смени кърпичката. Сложи друга на лицето си, за да притиска спуканата вена. Станахме и продължихме да се движим по поляната. Аз все още не можех да проумея нищо. Той се спря, погледна ме и отново ми каза: „То, рекох, брат, и на Великите Учители понякога Бог дава изпити без да ги предупреждава, така че внезапно и тях ги поставят на Земята на изпити.“ Аз вървях с Него и не можех да проумея нищо. Разбрах, че онези са искали да избият всинца ни. Разбрах, че това, което е станало, е най-доброто.

  А „Бог и България“ беше организация, създадена от Александър Цанков и архимандрит Евтимий.

  Продължаваме да се движим, но има нещо, което не проумявам. Учителят отново проговаря и за трети път обяснява по един и същ начин, за да Го разбера. „И на Великите Учители им се дават изпитания без те да знаят за това. Но Бог съизволява да открие плана им. А Учителят избира сам пътя си към Голгота, който трябва да извърви.“

  Симеон Арнаудов

  Преди години в село Брястовец имало един отговорник по зърнодостав- ките, който познавал бай Киро като човек с духовни разбирания и му поискал някоя от неговите книги, но не толкова да чете и да научи нещо, колкото да го изпита дали го е страх, или не. Бай Киро му казва, че ще му даде – няма от какво да се страхува. Живеел близо до общината. Отива си, взема една книга и му я дава. Отговорникът взел книгата, отгърнал я оттук, оттам и я захвърлил в краката му. Навел се бай Киро, взел томчето, измъчен от това незачитане и гавра със Словото и си отишъл без да каже нищо. Знаел той, че който се гаври със Словото, жар си сипва на главата. Мълчал и чакал да види какво ще стане с хулителя. Не се минали и две недели, и отговорникът бил уволнен от служба, уличен в злоупотреба.

  Хвърлил Словото, но и него изхвърлили. Такъв е законът на справедливостта в Природата. За всичко се плаща.

  Георги Събев

  Църквата го е изключила, държавата се е опитала да го убие.В друг случай са го извикали в Обществена Безопастност завели са го в мазето и заплашили че ще го изгорят в пеща.Тези които искаха да го горят в пеща загубиха цялата си власт и бяха съдени,а които го изключиха бяха изключени за 45 години. Мой разсъждения.
  „Бог поругаем не бива“

  Новият човек

  Новият човек

  Някои казват: „Аз те обичам много“. – Знаете ли, че тия, които казват, че ме обичат много, са ми причинили най-големи пакости; тия, които ме мразят много, те са ми направили най-голямо добро. Като пътувам из България, най-голямо добро ми направиха комунистите. Свещениците ме хулеха, говореха лошо за мене, пращаха хора да ме шпионират. Защо трябваше да ме шпионират? Не можеха ли те сами да дойдат при мене? Казвам: Ако България приеме моето учение, ще стане велика държава; ако го отхвърли, ще пропадне.

  Беседа от Учителя, държана на 13 март 1921 г. в София.

  Събуждане

  Двоен дял

  „Полските зверове ще ме прославят, чакалите и камилептиците; защото давам вода в пустинята, реки в безводната, за да напоя людете си, избраните си.“ (– 20-ти стих.) Полските зверове са социалистите, комунистите, които ще прославят Бога. Ако спрете вниманието си върху буквалния смисъл на стиха, ще се запитате как е възможно полските зверове да славят Бога? Често хора с ниска култура, безверници, могат да славят Бога повече, отколкото вярващи, с висока култура.

  Лекция от Учителя, държана на 11 ноември 1931 г., София, Изгрев.

  Заветът на Любовта

  Милият поглед

  Съвременният век какво е дал повече жертва? Съвременните християни не са дали толкова жертви колкото комунистите. Ще кажете за глупаво. Не, не. Всеки човек, който може да жертва е на по прав път, даже и в заблуждение да е. Комунистите казват: Не искаме Господ, който е на небето, искаме Господ, който е в нас. Онзи ние не сме го виждали. Ние проповядваме този, който в нас живее. Прави са тия хора. Няма слънце, залязло е. Изгряло слънцето, има Господ. Казват той е безверник. Залязло слънцето. Утре ще изгрее, ще стане набожен.

  XI Беседа, държана на 22 октомври 1944 г., неделя, 10 часа, Изгрев – София

  Учителят Петър Дънов се завръща от Мърчаево на 19 октомври 1944г. ден четвъртък в София, където продължава да дава Словото си. Тези данни са от Боян Боев от „Писма до приятелите“ 7.II.1951 г.

  Двата метода на природата

  Ще ви направи свободни

  Преди 40 години русите освободиха българите от турците. Е, свободни ли са днес българите? Всичките българи са отговорни пред Бога, туй трябва да знаят. Всички народи са отговорни пред Бога. Няма същество, което да не е отговорно пред Бога. В света има една обща власт, една правова държава, която казва: „Всяка една власт от Бога е дадена“. Бог е внимателен към тази власт. И ако тази власт е от Бога дадена, трябва да е право дадена. Всички онези, които служат на тази власт, Той ги държи отговорни. Единственото нещо, което иска Господ, то е абсолютно всички същества да бъдат свободни като Него. И ако сме наказани, ако ние страдаме, то е нищо друго, освен че Бог реагира на нашето невежество. Той казва: „Аз не искам в моята правова държава такава, като вашата, искам всички хора да бъдат свободни, всички без изключение, да се обичат“. Той държи на Истината. В тази държава няма българи, няма французи, няма германци, няма и англичани. В тази държава има граждани на Божественото Царство, наречени Синове Божии, слуги Божии, избраници Божии на тази държава. Сега вие седите на тази земя, искате да бъдете свободни. Някои от вас, които ме слушат, ще кажат: „Дали този проповедник ще каже нещо в полза на българите?“ Ако българите постъпват съобразно Истината на Бога, ще кажа всичко добро за тях; ако българите престъпват Истината, друго нещо има за тях. Аз и друг път съм казвал, и сега пак ще кажа: Аз всеки ден давам рапорт на Бога; и за българите съм дал такъв рапорт. Те ще опитат това. Те ще видят Истината. Има една велика, правова държава. Всичките народи ще знаят това, не само българите. Няма да остане един народ в света, който да не знае, че има една правова държава, че в нея има хора интелигентни, разумни, които мислят малко по-другояче, отколкото сегашните културни хора мислят. Вие ще кажете: „Плаши ни той“. Не, няма какво да ви плаша, ще видите. Аз съм дал на света един срок от 10 години, и в тия 10 години всичките глави ще узреят, ще поумнеят, т.е. ще видят, че има един друг закон в света – Любовта. Любовта Любов ражда; Истината Истина ражда; доброто добро ражда; омразата омраза ражда; злото зло ражда; всичко отрицателно – отрицателно ражда.

  Беседа, държана на 21 октомври 1923

  Както вече бях писал според спомени в поредицата „Изгревът“,Чърчил е искал да отвори втори фронт на Балканите и България е трябвало да бъде разкъсана.В Божествения план е било руските войски уморени от войната да спрът на границата,но те са влезли,за да не влязът турските.

  Ето едно хубаво изречение от Учителя Беинса Дуно:
  Братя и сестри в Христа

  Стани и опаши се!

  Един ден българите ще познаят, че аз съм им бил един голям приятел.

  Беседа, държана на 11 декември 1921 г. в София.

 23. Веселин  17.10.2015 г. | 19:54 ч.

  че пиЩете това
  Докато е пребивавЪл
  страдат 18 000 000 милиона години
  коитА са станали
  без претенциЙ
  изгорят в пеЩА
  МоЙ разсъждения
  да спрЪт на границата
  да не влязЪт турските

  Гледайте бе, хора, какво пишете. Не пишете роман. Върнете се, прочетете го, не се излагайте така.

 24. sia  26.03.2016 г. | 21:28 ч.

  http://petardanov.com/index.php/topic/14021-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/#gsc.tab=0
  Учителят ме изслуша и каза: „А сега пишете, сестра! Да, ново Небе и нова Земя, сестра, идва. Аз си заминавам. Какво следва?

  От 1945 г. с 25% почва една духовна вълна в България.

  От 1946-1947 г. с 55% е духовната вълна.

  От 1947-1948 г. със 75% е духовната вълна.

  В 1949 г. ще стане едно събитие – Георги Димитров ще си замине.

  От 1948-1950 г. с 90% е духовната вълна.

  От 1950-1954 г. една армия от 1500 пророци и светии ще работят в Русия.

  От 1954-1960 г. слаби преговори между противниците – Русия и САЩ, Англия.

  От 1960-1968 г. преговорите се усилват между Русия и САЩ.

  Трета световна война няма да има.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.