Декларация за лична независимост и суверенитет от държавата

Разграничаването от държавните власти е гореща тема в частни разговори, разни дискусии и писмени становища. Вярвам, че все повече хора ежедневно размишляват върху разграничаването от държавата – това е едно осъществимо и дори необходимо действие срещу засилващото се потисничество срещу личността, откраднатите свободи и икономическата некомпетентност и крадливост от страна на властите.

Според Декларацията за независимостта, когато едни такива условия вече не могат да се толерират от страна на хората, „е тяхно право и тяхно задължение да свалят едно такова държавно управление, като осигурят нови пазители на тяхната бъдеща сигурност“. Но защо да чакаме другите хора от народа да се разграничат от властите? Защо междувременно не подготвим личната си декларация, че се разграничаваме от това, което повече не можем да толерираме?

Автор: Роджър Янг

По-долу представям моето виждане как би трябвало да изглежда подобна декларация. Поощрявам и други да направят такава декларация, основана на моята, като добавят или премахнат изявления по свое усмотрение. Или пък напишете изцяло своя декларация. Направете копия и ги разпространете сред приятели и роднини, като ги окуражите да ви последват. Непременно изпратете копия и до странните същества в парламента (ориг. Конгреса) и други самозабравили се тирани. Разпространете посланието си, че повече не желаете да се подчинявате на чужди своеволни разпоредби, както и да бъдете съучастник във форми на насилие, упражнявани директно върху вас или от ваше име върху други хора.

Някои може би ще определят една такава декларация просто като символична – лишена от каквато и да било правна сила. Но – помислете – каква е правната сила на едни закони и Конституция, създадени от други хора, преди да се родите?

Ето я моята декларация:

Аз, Роджър Янг, суверенен, свободен гражданин, дете на Бог/Природата, с настоящия документ декларирам моето лично разграничение от политическата единица, известна като „Съединени щати на Америка“. Макар да смятам, че по начало това политическо сформирование няма морално и законово право да царува над живота ми (тъй като между нас не съществува договор, нито такъв е придобит с моето съгласие), намирам за необходимо да обявя своето разграничение (своята независимост).

С този акт на отцепване, описан в декларацията, оттеглям съгласието си да бъда управляван – сега или в бъдеще – от тази авторитарна организация. Всякакви закони, укази, регулации, разпоредби или изисквания, издавани от тази организация, ще бъдат пренебрегвани, както бих пренебрегнал всяка устна заповед, идваща от тирани без легитимна власт.

С тази декларация за независимост декларирам, че оттеглям съгласието си да бъда описван като „гражданин“ или „субект“, колективно поробен с останалите хора под властта на „Съединените американски щати“ като цяло, а в частност – под властта на една трайно наместила се управляваща класа. Чрез този документ отказвам да бъда определян като съмишленик или сподвижник в престъпните деяния на тези индивиди, които се смятат за представители, служители или посредници на американския народ. Въпросните деяния включват воденето на войни и кражбата на лично имущество или друго богатство от останалите представители на народа. Всички такива деяния, които се обявят като извършвани „от мое име“ или „за моя полза или защита“ ще се смятат за безсрамно нахални. Считано от днес, се самоопределям като суверенен индивид, живеещ на континента Северна Америка, като съм отговорен единствено и само за действията, които извършвам като самостоятелна личност.

С тази декларация се разграничавам от колективното „ние“, използвано от тези, които обитават географските граници, наричани от някои „Съединени американски щати“. Аз не нося отговорност за действията, споразуменията, дълговете или други задължения, присъщи на въпросната институция и „споделяни“ от нейните субекти.

С тази декларация разграничавам моето тяло от властта и регулациите на единицата, известна като „Съединени американски щати“. Всеки опит, целящ да ме ограничи да консумирам храни и медикаменти по мой избор, ще се разглежда като нелегитимен и ще бъде пренебрегван. Всеки опит да бъдат налагани такива ограничения ще бъде разглеждан като акт на насилие и ще бъде посрещан и отблъскван по мирен, но ефективен и настойчив начин.

С тази декларация разграничавам своето имущество (материално или нематериално) от „законите“ и регулациите, натрапвани от единицата, известна като „Съединени американски щати“. Всеки опит за налагане на данъци върху такова имущество ще се смята за кражба и ще бъде посрещан и отхвърлян по мирен, но ефективен и настойчив начин.

С тази декларация се разграничавам от всякакви държавни ограничения и регулации на труда ми, както и от данъците върху плодовете на труда ми. Чуждата намеса в моите доброволни и договорени споразумения и ангажименти, свързани с моя труд, няма да бъде толерирана. Личните ми споразумения и договори са свещени и не подлежат на диктат и интервенции от единицата, известна като „Съединени американски щати“.

С тази декларация се разграничавам от поддръжката и лоялността към политическата абстракция, наречена „Съединени американски щати“. Не признавам нейните „граници“ като легитимни, нито използването на тяхното съществуване, за да се регулират или възпрепятстват взаимоотношенията ми с личности, които живеят извън упоменатите „граници“. Тази декларация включва и разграничаване от каквито и да било агресивни намерения за унищожаването или превземането на тази политическа единица. Също така с тази декларация се разграничавам от намерението да насочвам лоялността си към която и да било друга настояща или бъдеща политическа абстракция.

С тази декларация се разграничавам от абсолютно всякаква почит или уважение към политическата единица, известна като „Съединени американски щати“, както и към управляващото тяло, известно като „правителство“. Занапред ще разглеждам и двете с подозрение, както се гледа на хищници, които пируват с живота, щастието и свободите на свободните личности.

С тази декларация се разграничавам от автоматичното подчинение на аморални „закони“ или разпоредби, които не са били изрично упоменати дотук и които са издавани или ще бъдат издавани от единицата, известна като „Съединени американски щати“. Всяко предполагаемо подчинение трябва да се разглежда като привидно и като резултат от внимателно обмислени действия спрямо единица, демонстрираща по-силна огнева мощ от тази, с която аз разполагам.

Всеки агент, изпратен до мен от „Съединени американски щати“, ще получи точно толкова уважение и мило отношение, колкото е склонен да даде на мен. Всяко предполагаемо подчинение трябва да се разглежда като привидно и като резултат от внимателно обмислени действия спрямо агенти (репресивни органи), демонстриращи по-силна огнева мощ от тази, с която аз разполагам.

С този акт на разграничение декларирам, че в качеството ми на свободен, свободно мислещ и мирен индивид няма да толерирам упражнението на сила и неоправдани атаки от страна на единицата, известна като „Съединени американски щати“, срещу други индивиди и частни организации или тяхната собственост. Ще впрегна цялото си време, таланти и ресурси, с които разполагам, за да изобличавам и осмивам тези агенти на „Съединените американски щати“, които предприемат подобни атаки. Също така ще подпомагам всички действени и мирни насрещни инициативи, които целят да предотвратят или да надвият всяка форма на агресия срещу суверенния живот на гражданите и тяхната собственост.

С това разграничение декларирам, че няма да слушам речите, коментарите или информацията, разпространявана от единицата, известна като „Съединени американски щати“. Всяка такава информация незабавно ще бъде обявявана за недостоверна и обект на проверка и потвърждения от надеждни, недържавни източници. Всяка устна или писмена информация, предлагана от тази политическа единица, автоматично ще бъде разглеждана като лъжа до доказване на противното.

С тази декларация не се разграничавам напълно от идеята да бъда управляван от подобна единица, но това е приемливо и възможно само когато между мен и политическата единица се постигне недвусмислено съгласие и то бъде легализирано с двустранно подписан договор.

С тази декларация не правя арогантното предположение, че говоря от името на други суверенни и свободни индивиди. Тази декларация има отношение само към мен, а не към други суверенни личности, с които съм свързан чрез познанства или по рождение.

От друга страна обаче, поощрявам всеки, който мисли по сходен или по същия начин, да последва примера ми. Не само поощрявам, а умолявам всеки да се изправи и да се бори за живота си, свободата си и личната си собственост. Страстно отстоявам възгледа, че всеки трябва да отхвърли игото, което връзва ръцете ни, задушава ни и дори убива някои от нас; което води до унищожаването или разграбването на богатството и собствеността ни, като така трови и бъдещето на всички, които искат да живеят без окови.

Не е нужно проливането на кръв или каквато и да било проява на насилие и екстремизъм. Просто отделете време, за да изразите официалното оттегляне на съгласие и подкрепа за делата на държавните власти. „Веднага щом решите, че повече няма да сте слуги, мигновено ставате свободни.“ – Етиен дьо ла Боеси

* * *

Автор: Роджър Янг (Фотограф и журналист на свободна практика.)

Източник: Activist Post

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

28 коментара за "Декларация за лична независимост и суверенитет от държавата"

 1. Transform  08.02.2012 г. | 13:40 ч.

  Има и българска версия на това, което предлага г-н Янг:
  „Несъучастие“:
  http://erigkan.ucoz.ru/news/nesuchastie/2012-01-19-1057
  В началото на 90-те години на миналия век и Айк е писал за същото:
  „ЗЕМЯТА СЕ НУЖДАЕ ОТ БУНТОВНИЦИ“:
  http://eltimir.ucoz.ru/news/zemjata_se_nuzhdae_ot_buntovnici/2011-11-20-2540

 2. Arctos  08.02.2012 г. | 13:45 ч.

  Еее, не е истина вече! Много станаха съвпаденията! 😯

 3. Стопанина  08.02.2012 г. | 14:42 ч.

  Какви съвпадения?

 4. svv  08.02.2012 г. | 15:09 ч.

  Като си толкоз отворен пич, що не си изгориш паспорта и личната карта и да се преместиш в Авганистан например?

 5. Стопанина  08.02.2012 г. | 15:24 ч.

  Към кого се обръщаш – към мен или към автора на декларацията? Тъй като предполагам, че е към мен, отговорът ми е:

  1. Защото тук съм роден, тук съм пратен да се уча и да работя, тук и ще завърша настоящото си въплъщение.

  2. Защото чуждата свобода дразни такива като тебе. И докато ви дразни, ще стоя тук да ви уча с личен пример. И така… докато свободата престане да те дразни.

  Други въпроси имаш ли?

 6. Arctos  08.02.2012 г. | 15:42 ч.

  Тъкмо започнах да пиша коментар под другата новина, че възнамерявам да обявя индивидуална независимост, но не знам как да го формулирам, междувременно сложих един контролен рефреш на заглавната страница и какво да видя – тази статия. И остави другото, ами все едно аз съм я писал в неподозиран прилив на творческо вдъхновение! 😯

  Отделно, последните 2-3 седмици все се случваше така, че въпроси, които ме занимават живо към съответния момент и на които търся отговори и насоки, скоропостижно се появяват на сайта под формата на статии и коментари по редки теми. Особено ме изуми появата на темата за бабите и университетите, допълнена от един коментар за Валдорфските училища. Не знам какво да си мисля… 🙄

  Поздрави за тази статия! Номинирам я в топ 3 на най-силните статии, появявали се в „От Извора“ в последните 3 години!

 7. Transform  08.02.2012 г. | 15:56 ч.

  Очевидно подобни статии много дразнят защитниците на Системата. Което пък означава, че това е правилен начин да й се противодейства.

 8. Вики  08.02.2012 г. | 15:57 ч.

  svv
  в Авганистан

  Моля, нека се постараем да бъдем по-грамотни на родния си език. Афганистан на български език винаги се е пишело с „ф“, дори и на английски /Afghanistan/ пак се пише с „f“. Не искам да прозвучи грубо, но ако някой е пропуснал първите години за ограмотяване, моля нека понаучи граматиката, а не да се излага с неграмотността си.

 9. Arctos  08.02.2012 г. | 16:45 ч.

  svv, Нека ти отговоря аз, защото съм напълно солидарен с текста на горната декларация и приемам саркастичното ти предложение като отправено лично към мен.

  Първо, с удоволствие бих изгорил личните си документи още сега, но така само ще дам повод на властите да ме репресират допълнително. Има далеч по-ефикасни и целесъобразни начини да декларираш независимост, от това да вършиш подобни демонстрации. Всеки сам да си ги търси и намира според нивото си на пробуденост.

  Второ, Афганистан едва ли е точната дестинация – има къде-къде по-приятни кътчета, където може да се живее пълноценен живот извън робската матрица. Периодично ми минават мисли за преселение в тази посока, но засега предпочитам да работя по задачата за превръщането на родното ми място в едно от тези кътчета, пред това да си живуркам лежерно някъде.

  Трето, знам какъв ви проблемът на хората като теб – тъй като сте се сраснали с матрицата и не намирате достатъчно вътрешни сили в себе си за излизане от това (полу)осъзнато робско положение, предпочитате да се самозалъгвате и да си съчинявате някакъв измислен свят на демократичното благоденствие, който е под закрила на загрижени политици и справедливи закони, и всеки, дръзнал да руши устоите на тази наивна измишльотина, обявявате за свой непримирим враг, който трябва да смачкате. Как иначе – ще търпите ли някой да подкопава основите на безметежното ви съществуване на неосъзнати батерии за захранване на Системата и да ви връща в нелицеприятния свят на една мрачна антиутопия, в която трябва да се борите за всяка самостоятелна глътка въздух?

  Не ми отговаряй. Слушал съм ви наизустените отговори до припадък. 🙄

 10. Б?ларъ  09.02.2012 г. | 00:08 ч.

  Обществен договор

  За обществения договор

  Добре е да се познава предисторията на днешната форма на управление и ще се забележи, че проблемът не е само в произвола на управляващите, но и в безхаберието на обикновения човек. Винаги е по-лесно да намерим виновни, но много рядко сам човек се намира за отговорен и се захваща да решава проблемите.

  Търси се Човекът! Къде е Човекът? Няма го Човекът! Какво се случва тогава с човечеството?

  Системата винаги е била най-малкия проблем на хората, но в същото време най-голямото оправдание Човекът да си остане изгубен и да не бъде намерен.

 11. Стопанина  09.02.2012 г. | 00:22 ч.

  проблемът не е само в произвола на управляващите, но и в безхаберието на обикновения човек.

  Контратеза: Проблемът е в произвола на управляващите, който намира изражение и в груби репресии. Няма проблем с безхаберието на обикновения човек. Проблемът на обикновения човек е страхът от репресиите, а не безхаберието.

  Системата винаги е била най-малкия проблем на хората

  Ама разбира се… Системата въобще не налага задължително материалистично образование, заради което Човекът излиза „по образ и подобие“ на „предците-маймуни“. Системата въобще не ограбва хората до степен на пълно оскотяване.

  оправдание Човекът да си остане изгубен и да не бъде намерен.

  В една месомелачка, каквато е твоята „най-малко проблемна“ система, не могат да се намерят хора. Може да се намери само безформено смляно месо и загниваща мърша. Защото проблемът Е системата. И колкото повече власт си докопва системата, толкова по-голям става проблемът и толкова повече месо ще има за падналите духове.

  Факт е, че Системата е блато, в което цъфтят и красиви лилии, но блатото ражда преди всичко комари-кръвопийци и крякащи жаби. Системата много добре нивото на духовно развитие на по-голямата част от човечеството и чудесно се възползва от това знание за егоистични цели. Като ще опита да превърне дори лилиите (избраните) в бодливи плевели.

 12. Мислещ  09.02.2012 г. | 09:16 ч.

  @Б?ларъ
  Системата винаги е била най-малкия проблем на хората, но в същото време най-голямото оправдание Човекът да си остане изгубен и да не бъде намерен.

  Напротив, точно различните управленски системи, които се налагат на човечеството, като почнем с най-основните монетарната минем през правната, здравната, образователната, и се спрем на сегашната духовна(църковна) система, са Най-големият ни проблем.
  Защото всички те се изграждат под лицемерното прикритие за благоденствие и светло бъдеще на отделния индивид, но всъщност обслужват малка група от хора с силно изразени корпоративни интереси (алчност, желание за власт и контрол над останалите) .

 13. Б?ларъ  09.02.2012 г. | 23:15 ч.

  Каквото и да става в света, то е само, за да се пробуди Човекът. Ако човек сам не се осъзнае и не започне да използва ума и сърцето си по предназначение, то няма кой вместо него да го стори. Много като вас са се опитвали да вършат чуждата работа и накрая са съжалявали. Революциите само сменят старите и немощни сатрапи с нови, млади и още по-кръвожадни. Заблуждавате се, ако мислите, че като разрушите сегашната система, то в хаоса до следващата ще се случи нещо макар и малко хубаво. Това представление се е разигравало досега стотици и хиляди пъти в различни мащаби и историята много добре помни безсмислено пролятата кръв. Омразата и разрухата са методи на миналото. Любовта и облагородяване са методи на настоящето. Нима не го разбирате?

  Свободата е състояние на човешкия Дух. Този свят е една среда, където свободата може да се прояви само и единствено, ако човек е готов и ако пожелае. Тук положения като наготово и насила винаги са водели до обратен резултат. Помислете си добре какво всъщност вършите като настройвате хората навън срещу системата, вместо да ги упътите навътре към съкровената им същност, където да намерят и осъществят истинското предназначение на Човека.

  Оставям ви на съвестта ви.

 14. Стопанина  09.02.2012 г. | 23:32 ч.

  Революциите само сменят старите и немощни сатрапи с нови, млади и още по-кръвожадни.

  Единствената революция, за която някога се е говорило в този сайт, е революцията на Оруел: да се говори истината във времена на господстващи измами и лъжи.

  Заблуждавате се, ако мислите, че като разрушите сегашната система,

  Нито се заблуждаваме, нито някой тук е декларирал желание да разрушава сегашната система. Тя сама ще се разруши, тъй като всяко начинание, което не поставя Христос в своя център, е обречено. От друга страна, ако шепа свободолюбиви успеят (като Давид) да повалят Системата (Звяра, Голиат), значи тази система е като Колос, изправен върху глинени крака. Ще го събори и един повей на вятъра.

  Помислете си добре какво всъщност вършите като настройвате хората навън срещу системата

  Каквото и да говорим, никой не бяга от хубавото. Ако това, срещу което говорим, беше добро и хората го смятаха за добро, „злоречието“ щеше да се обърне срещу нас.

  предназначение на Човека

  На два пъти говориш за „предназначение на Човека“. В контекста на написаното от теб ми звучи като „предназначението на човека“ от Ленин и като „мат’риала“ на Бойко Борисов. За да не будиш такива пошли асоциации, може би трябва да си по-конкретен и напълно да забравиш абстракциите, с които е пълен текстът ти.

  Предназначението на Човека е да работи в съгласие с Божията Воля – да я изпълнява. Моите действия като цяло са в съгласие с Божията Воля. Знаеш ли по кое се разпознава кога си едно с Бога или против Бога? По щастието! Когато правиш нещо и това те кара да се чувстваш жив и щастлив, значи изпълняваш предназначението си и мисията, за която си пратен. Но да чуем кое, според теб, е моето предназначение…

 15. Б?ларъ  10.02.2012 г. | 00:16 ч.

  Сам предопределяш предназначението си с делата си.

  Лека вечер!

 16. Стопанина  10.02.2012 г. | 14:39 ч.

  Сам предопределяш предназначението си с делата си.

  Да разбирам ли, че това на тебе не ти харесва?

 17. Б?ларъ  11.02.2012 г. | 15:58 ч.

  Каквото не можеш да разбереш в момента, животът ще ти го обясни с времето. Бъди искрен със себе си и имай търпение и смирение. 😉

 18. Стопанина  11.02.2012 г. | 16:10 ч.

  Зададох ти конкретен въпрос: На тебе да не би да не ти харесва, че някой друг може САМ да си определя предназначението?

  Ти отговаряш, че животът щял да обясни на мене дали на тебе нещо не ти харесва.

  Усещаш ли се какви глупости пишеш? Как точно нещо, различно от тебе, може да ми обясни какво мислиш ти? Това, което си написал и както си го написал, може да се приема дори като класическа мутренска заплаха. Така ли трябва да го приемам? Или и на това животът ще ме научи?

 19. Б?ларъ  11.02.2012 г. | 16:32 ч.

  За теб въпросът е между теб и мен. За мен въпросът е принципен. А това какво ражда въображението ти, говори само по себе си. Сам си дай сметка, защо става така.

 20. Стопанина  11.02.2012 г. | 16:46 ч.

  Сам си дай сметка, защо става така.

  Става „така“, защото не искаш да отговориш кратко и ясно на въпроса ми. Очевидно е, че след всичко, което написа по-рано, отговорът на въпроса ми е: „Да, аз, Б?ларъ, вярвам, че другите нямат право сами да определят предназначението си, а смятам, че други трябва да им го определят. Например тези, които ръководят Системата.“

  И понеже нещо в тебе чудесно знае колко самомнително и ленинистко звучи това, бягаш от простичкия отговор на един най-обикновен въпрос.

 21. Б?ларъ  11.02.2012 г. | 16:57 ч.

  Когато се опитваш да принизиш мен, всъщност принизяваш най-вече себе си. Отказвам да бъда повече съучастник в това. Само с ум не става, нужно е и сърце.

  Лек ден!

 22. Gergana  11.02.2012 г. | 17:35 ч.

  Б?ларъ*,

  Да ти задам и аз два конкретни въпроса с доуточнения, пък да видим.
  1. Как те принизява Стопанинът точно? Разговаря с теб и те моли за анализ на твърдението ти. Къде видя заплаха срещу личното ти достойнство?
  2. Стигайки до съкровената си същност, как да се отнасяме към абстракциите, битуващи в съвремието, вплетени в системата и сучещи живителните ? сокове? Предназначението на човека е какво**? Да дири предназначението си?
  ––––––––––––-
  *от белота ли, от беля ли?
  **опита ли се по един почтен начин да подходиш към цялостния облик на сайта и информацията предоставена в него, както и в подбудите на списващите и четящите го?

 23. Мария - Магдалена  23.08.2013 г. | 00:41 ч.

  Съгласна съм ➡

 24. Бонифацио Къркан Ланев  15.11.2013 г. | 20:47 ч.

  Това е тежка форма на социопатия!!!
  Независимо, че на някои твърде не реализирани социални екземпляри подобна житейска позиция им изглежда оригинална и дори необходима тя си остава тежка форма на социо-дегенаративно поведение и болезнена самовлюбеност и самодостатъчност!
  Най-вероятно зараждащия се социален феномен няма да остане без последствия.
  Чисто философски погледнато изолацията на всеки човешки индивид от социума е обречено на тотално фиаско! Човека е социално животно и друг вид съществуване не е възможен, така да се каже всеки човек е осъден да живее сред хора. Нека доспуснем следното: екземпляра съществуващ под името Роджър Янг (когото за краткост ще наричам ТЧ (този човек) сегрегирайки се от социума трябва да го извърши напълно и изцяло а не само за на нещата, които не харесва или просто не му изнасят или е намразил. С други думи ако не го кефи да си цака данъците – да не го кефи и да ползва облагите, които обществото е създало за свои улеснения – транспорт, обучения, опазване от посегателство в/у личността му от други „суверени“ граждани, здравеопазване и др!!!
  Самия термин „Суверени граждани“ е оксиморон!!! – на какво си гражданин бе шмацио??? :))) нали поставяш себе си вън от социалните норми – сиреч ти си имагинерна единица за това общество. Ако се опитва такъв екземпляр да отрича едни норми, но да ползва човешките достижения – значи е паразит!
  Тук правя една забележка – съгласен съм в частта, че властимащите често преекспонират собствената си значимост и спекулират със справедливостта и правата и свободите на хората, но затова са виновни единствено точно същите тези хора, които допускат това да им бъде причинено от самопровъзгласили се лидери и узурпатори на каква да е власт над другите!!! – но това е друго! – това не е повод да се напусне човешката популация и да се търси спасение в робинзоново уединение, нито друга планета, нито какъв и да е друг самоунищожителен „суверенитет“!!!
  Затова смятам, че подобен род „суверинетет“ – свободен гражданин или друга жалка терминологична недоклатенящина е невалидна за едно справедливо и правилно общество, жалко бягство от действителността, неспособност да се имплантираш в обществото и/или да го промениш в правилна посока!
  …И малко от теория на правото: …
  Какво е права и какво е свобода?
  Неотдавна присъствах на семинар проведен в един университет. Семинара разглеждаше един зараждащ се социален феномен: „АЗ ИМАМ ПРАВО… “ или „НА МЕН МИ СЕ ПОЛАГА…“
  темата се разгледа на две семинарни сбирки, но остана отворен за дискусии и следващи семинари… основните критики бяха, че няма научна основа въпреки опората на няколко психологически парадигми… беше спомената и хартата за правата на човека – ужас! от нея не ставаше ясно, какво са права и какво – свободи! Уж трябваше да е писана и одобрена от знаещи и можещи – юристи, психолози, философи и т.н…и то от различни държави – дръжки и мотовилки!
  Накратко:
  разликата м/у свободи и права: – човек се ражда свободен – да диша, да се придвижва, да се храни, да се размножава и т.н… свободите произтичат от Бога/Природата… ограниченията се налагат не от друго а от личните качества – дали можеш да се движиш, храниш и т.н… няма други ограничения на свободите!
  Да вземем компонента „човек е свободен да се храни“ – какво означава това, това означава, че съм свободен да изям каквото/когото си поискам/мога – включително и член от семейството или някой от друго семейство… (от историята познаваме такива общества). Обществото, би могло да се разпадне ако всички се из-по-из-ядат 🙂 и затова самото то ограничава този вид свобода!
  Хитро нали?!… – да се чудиш как са се сетили….
  Ограничените свободи автоматично се превръщат с права – правата, които всеки член на даден социум има са свързани със забрани по отношение на съответния вид свободи!
  Просто та просто – толкова просто, че дори ония древни простаци са се сетили още в дълбоката древност за това! Вместо младия и силния да излапа по-възрастния – да намерят начин да се хранят с друго, защото и по-възрастния да има също право да живее, не че е свободен кой знае колко – защото изнемощяващ и остаряващ човека си е пак зависим от по-младите, които могат да добиват храна… така и младите ползват житейския опит и обществото може да се развива успешно…
  Така, че човешкото племе се е развивало, защото е сътворявало правила- социални, научни – правилата по които е сътворен света и по който се движи! Точка! Няма смисъл от коментар/и!!!
  Научните правила изискват обективност докато при социалните правилата са субективни и зависят от зрелостта на самото общество! Затова има разлики в различните общества – затова едните искат да идат при ония по-добрите общества а ония по-добрите не искат навлеци!!! – разбирате ли за к’во става дума???!???
  Сега обаче има нов повик – НЕ ИСКАМ ПРАВИЛА! – Полага ми се! – не искам държава, не желая данъци, не искам да ме управляват, искам да си правя каквото искам, искам да управлявам, искам да притежавам и др. такива дрън дрънщини… аз съм дете на Бог – както казава ТЧ – вие какви сте ми?
  ДеМек – не искам високо организирано общество – искам първобитно общинен строй, майната им на правилата ви – свободаааа…..
  …и така… ту се отричаш от човешкия си произход, ту си безпределно свободен, ту другите са ти длъжни с нещо …. това си е диагноза!
  Редуването на епизодични депресивни състояния (олеле немога да търпя, не искам това, не желая онова, вън от всички правила) със еуфоричните епизоди – наречани още мании (ах колко съм свободен! имам всичко на Света и Стара планина и връх Мусала – цар съм!) е симптоматика определена от МКБ-10 като „биполярно афективно разстройство“ или старото наименование „маниакална депресия“ – казано по нашенски циклофрения…
  Е да!…. да изтрещи човек не е трудно – даже всеки има подобни периоди в живота, но погледнато от епидимична гледна точка – това вече е феномен!
  Феноменалното е все повече и повече да се разраства социопатията и общите личностни деформации в света като цяло!
  Не искаме данъци?!?… ами ОК! Да ама от тези данъци се строят пътища, водопроводи, училища -казано с една дума – инфраструктура, която е за всички и за болни и за здрави и за силни и за слаби и за тикви и дори за крави…. – не искам да плащам за билет в градския транспорт – защо – защото НАФТОбусите са куци – ами слез! защо си вътре!
  Не искам да плащам осигуровки – защо – защото линейката не идва когато ми потрябва – ами понеже повечето така смятат, затова няма кинти за линейки и спешни помощчий…
  Кой измисли винетните стикери – ами за да се оправят пътищата – не искам да си купувам винетки – защото – защото пътищата са безобразни – ами защото не купувате винетки…
  Искам безплатно образование – ами хайде елате да преподавате безплатно една година… хайде три месеца опитайте – да ви видя сеира!
  Както в оня виц: „Вуте оти ръсиш пясък? – Ръсим против крокодили! – Ама тука нема крокодили бре Вуте!!! – Нема, оти ръсим….“
  Не може така мили ми смехуркОВЦИ!
  Осъзнайте, че сме едно голямо човешко семейство – нищо , че броя на домашните кучета, котки, хамстери и др домашни любимци са повече от бебетата, които раждате….
  Не може в миналото хората да са интелектуално по-напред от сегашното синтетично преинформирано, но неадекватно мислещо хорско сборище!!!
  Не трябва да бъде така!
  Отказа от правила ни хвърля в спиралата на безпорядъка… а той е бездна!
  Вместо дебелашко сегрегиране дайте да помислим как да устоим и преработим софистиката обхванала властимащите на новото време и от кого -по дяволите- зависи точно тези хора да имат цялата власт над хората – ограбвани и таковани – както тук някой внушава???
  Дайте да направим тоя свят по-справедлив и организиран вместо да го напускате живи и здрави!!!
  „Добре, че Бог е измислил гравитацията иначе щяхме да осерем космоса!“ – както казва Любен Дилов-синия (очевидно визирайки човечеството, не просто бг поданиците).
  Да погледнем нещо по-близко до нас – „днешните“ 5 месечни протести (по тези земи) – долу орешарски, марш бе черешарски, къш бе свинарски и т.н… правителство привидно „ново“, но всъщност всички са от бившите по-предишни, които са по-по-предишни и така в близо четвърт вековна спирала …. и вместо истерично да се пита „кой такова пеевски“ – да се иска отчет от предишните, както и предишните да бяха търсили сметка на по-предишните – така нямаше да имаме пребита, изпооткрадната икономика, съсипано образование и здравеопазване и в крайна сметка скапана държавност – ако още в началото народа искаше сметката: кой открадна БГА, кой гепи Мусала, кой продаде БТК, кой кинтите гепи и избегА и те така и те така…
  Сега тия жалки деклараци, това социопатно поведение и мисли са си направо смешен плач на отрязана кратуна от палач….
  … но поспри сърце… не пей ми се… не смей ми се…
  Сещам се за един случай – един приятел се прибрал удома и на холната маса намерил „манифест от дъщеря си“ – с разкривения почерк на третокласничка детето написало своя манифест и го представила по тоя начин на родителите си ( имаше едно филмче по телевизията)
  1. понякога имам право да гледам телевизия и аз
  2. понякога имам право да излизам с приятелки и аз
  3. понякога мога да ям каквото си поискам и най-много шоколадови бонбони, когато си поискам
  4. понякога имам право да спя колкото си искам
  5. понякога и тъ тъ тъ тъ…. някъде 13 точки :)))
  питате каква е връзката ли?!?…
  …… ако това детско поведение ни изпълва с умиление, радост и весело настроение. то инфантилното поведение на студенти и възрастни (фотографи, журналисти и др.)* е направо потресаващо….
  нищо лично!
  инфантилност, социопатия…обикновени диагнози!
  човешко е ….
  писателите фантасти фантазираха, че човечеството ще завладее космоса… ще опознае други светове а то… То си троши чутурите в нищото!
  Но… дебели шопски чутури!
  Шопите се оказа са завладели целия свят – coffee shop, on-line shop, tele shop…
  най-успешна е комбинацията теле-шоп….
  :)))

  ––––––––––––––––––
  *Роджър Янг (Фотограф и журналист на свободна практика)

  п.п. Да бъда извинен за печатните, граматичните, лексикалните и пунктуални грешки – понякога имам право на грешки и аз, но няма да се проверявам! :)))

 25. Светльо  15.11.2013 г. | 23:51 ч.

  „Християнинът се освобождава от държания закон, защото не се нуждае от него нито за себе си, нито за другите, считайки човешкия живот за по-обезпечен от закона за любовта, който той изповядва, отколкото от закон, поддържан с насилие. За християнина, познаващ изискванията на закона за любовта, всички изисквания на закона на насилието не само не могат да бъдат задължителни, но винаги ще им се струват такива хорски заблуди, които подлежат на разобличение и изтръгване. Изповядването на християнството в неговото истинно значение, включващо несъпротивление на злото с насилие, освобождава хората от всякаква външна власт.“ – Л. Толстой

 26. Gergana  16.11.2013 г. | 01:35 ч.

  Представяш типична фалшива дилема, Бонифацио.
  Или едното, или другото, но не и трети вариант.
  Насилието се отхвърля. Махни го от уравнението и виж дали ще остане човешко сътрудничество и кой е „социопат“.
  Hint: не са шопите.
  Bonus: не се бой, скоро този ред няма да се изживее.

 27. Астролог  17.11.2013 г. | 02:24 ч.

  Аз съм си мислел в смисъл, че ако хората можеха да виждат последствията от своите мисли, чувства и постъпки, голяма част от престъпленията щяха да изчезнат, естествено и виждайки последствията от мислите, чувствата и постъпките на другите, биха могли да се предпазват себе си.
  Според Учителя без виждане няма култура, д-р Щайнер е давал в смисъл, че имагинативното познание дава свобода…

  има друго познаване и виждане – вътрешно. За такова виждане говори Христос. Ако ние виждаме само с външните си очи и разбираме само с конкретния си ум, в такъв случай, ние недовиждаме и не разбираме нещата. Други очи ни са нужни. С тях ще разбираме основно работите. В това вътрешно виждане няма изключения. Ако аз вярвам в Божественото, т. е. в Разумното начало, всички противоречия ще изчезнат.
  У.

 28. Gergana  03.09.2014 г. | 21:36 ч.

  Извадка от есе на американския икономист Мъри Ротбард (1926-1995)

  Анатомия на Държавата

  […]

  Държавата почти повсевместно бива считана за институция, осигуряваща социални услуги. Някои теоретици въздигат Държавата в апотеоз на обществото; други я разглеждат като благосклонна, макар и често неефикасна, организация за постигане на определени социални цели; и все пак повечето я приемат като необходимо средство за достигане на стремежите на човечеството, като средство за противопоставяне на “частния сектор”, нерядко печелеща в борбата за ресурсите срещу този сектор. С появата на демокрацията, отъждестествяването на Държавата с обществото беше двойно подсилено, дори дотам, че стана обичайно да се чуват сантиментални изказвания, които противоречат на всякаква логика и здрав разум, като например: “ние сме правителството.” Услужливият общ израз “ние” случи за идеологически камуфлаж на политическата реалност. Ако наистина “ние сме правителството”, тогава всичко, което едно правителство извършва спрямо конкретния индивид, не само е справедливо и нетиранично, но е също така и с елемент на “доброволност” от страна на засегнатия индивид. Ако едно правителство си е навлякло огромни обществени дългове, които трябва да бъдат изплатени чрез облагане на една обществена група в полза на друга, тази реалност на данъчната тежест бива прикрита зад приказки от рода на “дължим го на самите себе си”; ако правителството мобилизира човек или го прати в затвора за дисидентски възгледи, то излиза, че той извършва тези актове “сам на себе си” и, поради тази причина, нищо нередно не се е случило. По тази логика всеки евреин, убит от нацисткото управление, не е бил убит, а просто е “извършил самоубийство”, тъй като е бил част от самото (демократично избрано) правителство. Излишно е дори да се разяснява погрешността в изводите при горния пример, но въпреки това преобладаващата част от хората се придържат, къде в по-голяма, къде в по-малка степен, към несъотвествията в изходната постановка.

  Затова е нужно да наблягаме на факта, че “ние” не сме правителството; правителството не представлява “нас”. Правителството не е коректен “представител” на болшинството хора. Но дори и да беше, дори и 70% от хората да бяха примерно решили да убият останалите 30%, това все пак би било убийство, а не доброволно самоубийство от страна на избитото малцинство. Никакви органични метафори или несвързани успокоителни от рода на “всички сме част един от друг” , не трябва да прикриват този основен факт.

  Щом Държавата не е “нас”, щом не е “човешкото семейство” събрало се в името на разрешаването на всеобщи проблеми, ако не е и сбирка на някоя ложа или среща в местния клуб, какво е тя тогава? Казано накратко, Държавата е тази организация в обществото, която се опитва да установи монопол над използването на принудителна сила в определена географска територия; в частност, Държавата е единствената организация в обществото, която получава своите доходи не чрез доброволни вноски или за извършени услуги, а чрез принуда. Докато останалите индивиди и институции получават доход чрез производство на стоки и услуги и съгласно мирната и доброволна продажба на тези стоки и услуги помежду си, Държавата реализира приход чрез употребата на повинности; накратко – чрез заплахата от затвор и под дулото на оръжие.

  […]

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.