Паневритмията: Книги и музика

Що е паневритмия?

Нека разгледаме най-напред произхода на тази дума. Тя е съставена от три корена: представката „пан“ в началото значи „все“, „всичко“, „всеобщ“, „космичен“. Втората представка „ев“ (или на латински в първоначалния си вид „еу“) значи: „истински“, „висш“. „Ев“ е това, от което излиза всичко; то означава същината, реалното, същественото в света.

А „ритъм“ значи правилността в движенията или във всеки друг външен израз на нещата. Представката „пан“ означава, че тук се говори за един ритъм, който царува в целокупната природа, в основите на цялото битие.

Какво е тогава паневритмията? Паневритмията в буквален превод означава: космичен висш ритъм. Паневритмията — това е велика всемирна хармония на движението. Целият живот е паневритмия.

* * *

Днешната култура е преходна между две култури. Винаги завоят между две култури се отличава с хаос, с едно разбъркване, с големи противоречия. Това е признак, че се намираме на границата между старото, което залязва, и новото, което изгрява. Забелязано е, че винаги в зазоряването на всяка нова култура стоят велики духовни идеи. Днес по много признаци се вижда, че се ражда едно ново съзнание в човечеството. Всъщност самото развитие е въпрос на разширение на съзнанието. Например, ако проследим природните царства, ще видим, че колкото отиваме към по-горните царства, постепенно съзнанието се разширява.

Всяка култура се отличава с това, че носи нещо ново на човечеството. Тя е едно ново откровение на човешкия дух.

Кое е тогава новото, което носи новата култура, която иде? Има известни признаци, по които може да се долови това, както по първите пролетни цветя може да се съди за бъдната пролет. Новото, което иде, е пробуждането на космичното съзнание, при което личният живот ще бъде надрастнат и човек ще влезе в безграничния живот на цялото, на всеобщото. Затова по съществуващите днес признаци можем да съдим, че новото, което иде, е духът на братството, на единението.

Новите идеи, които идат сега като мощна вълна да се влеят в културата, да я претворят, се проявяват във всички области на живота. Навсякъде можем да видим днес следи от животворното им действие. Обаче те трябва да намерят и съответна форма, чрез която да се изразят, т.е. те трябва да намерият и един външен израз, чрез който да действат върху по-дълбоките сили на човешкото естество.

Такава форма е именно паневритмията.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.