Рудолф Щайнер за отровите и синтетичните храни

С отправни точки за размисъл относно ГМО

Темата за ГМО стана редовна в „От Извора“, макар да не беше планирано. Вярвах, че няма нужда от доказване, че тези храни, разработени от партньорите на Пентагона, не могат да са нищо друго, освен биологично оръжие. Все пак нещо ми подсказва, че покриването и на тази тема няма да е съвсем излишно. Направих си труда да я разгледам с оглед на духовно-научния (антропософския) мироглед. Съставих малък, но доста изчерпателен сборник от цитати на Рудолф Щайнер, в които той обсъжда въпросите за отровите и храните – особено синтетичните храни, които днес наричаме и генно модифицирани (ГМО). От всичко, което съм чел дотук в Антропософията, Щайнер разделя храните на три типа – с мои думи: естествени, неестествени и синтетични.

Естествените са ясни – природните; тези, които са плод от работата и енергиите на Духовни Същества. Неестествените са тези, които Щайнер предвижда, че някога в бъдеще (в наше време) ще могат да се отглеждат в закрити помещения, на изкуствена светлина и под изкуствено отопление. Те са лишени от полезно действие или направо са вредни, тъй като са откъснати от сезоните в природата и най-вече от Слънцето. А когато говори за третия тип – синтетичните храни, Щайнер сякаш говори за отрови. Преценете сами…

* * *

Следват цитати от Р. Щайнер

Хората с право казват: Какъв огромен скок направиха интелектът и разумът! За мнозина този напредък е индентичен с науката, което обяснява и експанзията на материалистичното светоусещане. Какъв невиждан напредък в изучаването и овладяването на природните закони, в техниката, в изобретенията… макар днес да се изобретяват предимно машини за убиване. Изхождайки от своята наука, хората ще продължат да размишляват и върху други неща. Те ще анализират произхода на хранителните вещества, ще се опитват да произвеждат синтетични храни,1 без да имат никакво предчувствие, че макар и химически еднакви, природните продукти не могат да се сравняват с химическите. (Из цикъла „Духовете на Мрака“, втора лекция)

* * *

По този въпрос [за храните] хората имат невероятни и напълно погрешни представи. Макар и в незначителна степен, всяка храна е отрова. И животът се състои тъкмо в това, че макар и да приемаме храната, ние не позволяваме тя да стане едно цяло с нас, а се защитаваме срещу нея; тъкмо в тази себезащита лежи една от основните характеристики на живота. Хранителните вещества [в естествените храни], както се досещате, са отровни в толкова слаба степен, че ние спокойно устояваме срещу тях. Но когато погълнем истинска отрова, тя ни разрушава и ние не можем да се съпротивляваме. (Цикъл „Антропософията като Космософия“, част 2, лекция от 28 Октомври 1921 г.)

* * *

И който знае, че в дадена страна особено се развиват тези или онези растения и животни, намиращи се под тези или онези небесни влияния, той ще разбере как по необходимост може да се образува напълно определен народен характер.2 [Това става] благодарение на факта, че във всяка приемана от него храна, получена от неговото обкръжение, човек поглъща не само тези вещества, каквито показва химията, но приема в себе си и определени духове. Те веднага влизат чрез устата в жлъчката и се разпространява в неговото същество. (Из цикъла „Въздействието на духовните Същества върху човека“, първа лекция)

* * *

Съвсем нелепо е, когато днес проучваме химически процеси в химическата лаборатория, а след това си представяме, че когато човекът яде хранителните продукти, тези химически процеси просто продължават вътре в човека [както в лабораторията]. Човекът не е някакво сливане на химически действия, а вътре в човека всичко се изменя. И от определена гледна точка това изменение се представя по следния начин: Да предположим, че приемаме нещо минерално. Всичко, което приемаме в нас като минерално вещество, се изменя. Знаете, че имаме една собствена топлина. При здравия човек топлината на кръвта е около 37?С. В топлината на кръвта имаме нещо, което обикновено надвишава външната топлина. Всичко, което приемаме като минерално вещество, трябва да се измени в нашия организъм.

Това, което в топлината на нашата кръв надвишава средната топлина на околния свят, което е по-високо от топлината на заобикалящата външна среда, тази вътрешна топлина приема с удоволствие консумираното минерално вещество. Когато консумирате едно зрънце готварска сол, тази готварска сол трябва да бъде всмукана от вашата собствена вътрешна топлина, а не от топлината на външния свят. Тази готварска сол трябва да бъде приета с удоволствие от вашата вътрешна топлина. Всичко минерално трябва да се превърне в топлинен етер. И в момента, в който човекът има в своя организъм нещо, което възпрепятства превръщането на минералното вещество в топлинен етер, в този момент човекът се разболява. ((Бел. Стопанина: Такова „нещо“, което пречи на превръщането на минералното в топлинен етер, е именно неестественото – това, което обърква организма и го кара да се чуди кое как да преработва. Изследванията на ГМО показват как токсините от химическите храни остават в стомашно-отделителната система.)) (Из Събр. съч. 230, десета лекция)

* * *

Определено много хора си представят, че си имаме работа с някакви вещества без особено предназначение, които ние приемаме в качеството им на хранителен продукт. С някакви вещества, които са съвсем равнодушни към нас и които само чакат да ги преработим, след като сме ги погълнали. Но нещата не стоят така. В основата си хранителните продукти не представляват тухли, които позволяват да се използват по всевъзможен начин за постройката, която трябва да изградят. Тухлите позволяват да бъдат вградени по произволен начин в плана на строителя, тъй като по отношение на строежа те представляват инертна в себе си маса. Но нещата не стоят по този начин с хранителните вещества по отношение на човека. Защото всяка субстанция, намираща се в нашето обкръжение, притежава известни вътрешни сили и своя вътрешна закономерност. И това е същественото за едно вещество – че то има свои вътрешни закономерности, вътрешна подвижност.

И така, като внасяме външните хранителни вещества в нашия организъм и ги включваме в нашата вътрешна подвижност, това съвсем не означава, че хранителните вещества се поддават без съпротива на тези процеси. Напротив – отначало те се опитват да разгърнат собствените си закони, собствения си ритъм и собствени вътрешни форми на движение. И ако човешкият организъм желае да постави в своя служба хранителните вещества, той трябва да унищожи в тези вещества собствената им подвижност, да унищожи свойствената за веществата вътрешна подвижност. Той трябва да ги разгради, и не само да ги превърне в индиферентен материал, но и трябва да работи активно срещу свойствената на веществата вътрешна подвижност. Че веществата притежават собствена закономерност, това човек може да почувства много скоро, след като например приеме през устата някоя силна отрова. Много скоро той ще се убеди, че собствената закономерност на веществата взима връх над него и че именно тя налага себе си.

Но така, както отровата има своя вътрешна закономерност, чрез която предприема атаката срещу организма, така е и с всяко едно вещество, с всеки хранителен продукт, който приемаме. Това не е нещо безразлично – веществото проявява собствената си природа, собствената си същност; то, така да се каже, притежава своя собствен ритъм. И човекът трябва да се противопостави на този ритъм, при което вътрешното устройство на човека не просто трябва да преработва някакви пасивни градивни материали, но преди всичко трябва да бъде преодоляна собствената природа на тези градивни материали. ((Бел. Стопанина: Как може организмът да преодолее собствената природа на патентованите химикали и комбинации от гени в ГМ храните, след като организмът ни не ги познава и не е устроен да се бори с тях?))

И така, можем да кажем: Органите, с които се сблъскват хранителните вещества във вътрешността на човека, представляват инструменти, чрез които човекът се противопоставя на собствения живот на хранителните вещества – така че и привидно безжизнената природа със своите закони на движение бива затворена в тази вътрешност. ((Бел. Стопанина: А когато веществата, които навлизат чрез генно-модифицирана храна – тогава органите в човека се оказват изключително затруднени да подчинят духовните елементи. Телесните органи се сблъскват с нещо, което не са способни да обезвредят, защото то не е естествено, природно, а е синтетично, модифицирано или направо отрова. Затова изследванията показват, че ГМО уврежда органите в телата на животни и хора, води до израждане и действа стерилизиращо на всяко следващо поколение.)) (Из Събр. съч. 128)

* * *

Положението е следното: В онази вяра, че в нашето тяло имаме нещо общо с веществата на външния свят, се крие една огромна грешка. Това, което нашето тяло всъщност върши, е, че то постоянно води борба и се защищава против влиянията на външния свят. Също и против влиянията, които идват в нас чрез хранителните вещества. Днес е много трудно да направим този факт разбираем за нашите себеподобни, защото същественото на нашето тяло не се състои в това, че приемаме хранителните вещества, а че ги изхвърляме отново навън. Изхвърляме някои вещества много бързо навън, други обаче изхвърляме в продължение на 7, 8 години. Обаче нищо от това, което днес ядем, не остава вече в нашето тяло след 8 години. […] Дейността на нашето тяло се състои в изхвърлянето навън,3 не в приемането. (Из Събр. съч. 194, осма лекция)

* * *

ДОБАВКА от лекцията „Влиянията на Луцифер и Ариман“:

„Това въплъщение на Ариман не може да се избегне. То е неизбежно, тъй като човечеството трябва да се изправи лице в лице с Ариман. Той ще бъде личност, чрез която ще стане ясно каква неописуема интелигентност може да се постигне, ако се ползват всички земни сили, за да се разширят способностите на ума и находчивостта. Заради катастрофите, които ще сполетят човечеството в близко бъдеще, хората ще станат изключително изобретателни. Много от нещата, откривани в силите на материята от вселената, ще се ползват за препитание на хората. Но самите тези открития в същото време ще показват очевидното, че материята има отношение към органите на интелекта, а не към органите на духовността. Хората ще се научат какво да ядат и да пият, за да станат истински умни. Яденето и пиенето може да ги направи умни и хитри, но не и духовни. Човечеството все още няма представа за тези неща, но те ще бъдат търсени и ще бъдат неизбежни последици от катастрофите, задаващи се в близко бъдеще.“

За пореден път Щайнер уцелва точно в десетката. Днес синтетичните, генно-модифицираните и прочее химически храни се оправдават именно с катастрофите – природни, хуманитарни… Наистина такива храни са неизбежни, защото наивните и духовно-невежи учени разработват тези продукти с искрени подбуди. Нямам причина да се съмнявам, че много от тях работят с благородни мотиви – борят се срещу световния глад. Но това, което ни казва Щайнер, не трябва да се подценява.

Прочетете отново цитата и обърнете внимание на първото удебелено (от мен) изказване. То показва, че въплътеният Ариман ще се нуждае от специални храни, за да може да подготви тялото си по такъв начин, че да може да се прояви неговата „неописуемата интелигентност“. И обратно – лесно е да се досетим, че тъмните среди, които ръководят тази биотехнологична индустрия, имат интерес да разработват храни и с обратно действие – такива, които правят хората нискоинтелигентни, болни и зависими.


Бележки:

 1. Бел. Стопанина: Генно-модифицираните храни са особен вид синтетични храни, тъй като НЯМАТ един и същ химически състав с природните. Стоката на „Монсанто“ и други биотехнологични корпорации съдържа чисти отрови, генетичен материал от животни, а силно зависи и от пестициди. [^]
 2. Бел. Стопанина: Що за духове идват от ГМ продуктите, на чий народностен характер отговарят и дали имат нещо общо с небесните влияния или… по-скоро с преизподнята на Ариман? [^]
 3. Бел. Стопанина: Щайнер уточнява, че „изхвърлянето навън“, особено когато е в продължителен период, става също чрез косите и ноктите. В тази връзка съм готов да се обзаложа, че както някога са познавали по косата на мъртвец, че е бил убит чрез продължително отравяне, така и днес ще може да се докаже, че генно модифицираните храни тровят човека. При това резултатите ще станат ясни що-годе рано, а не чак когато някой вътрешен орган развее бялото знаме пред „патентованите коктейли“ или когато чак след две поколения стерилитетът ще е масово явление. Това е една подсказка за българската наука, на която Антропософията дава шанс да е пионер в изобличаването на корпоративните и политически престъпления срещу човечеството. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

25 коментара за "Рудолф Щайнер за отровите и синтетичните храни"

 1. zaharia  06.01.2012 г. | 00:43 ч.

  Благодаря, Стопанино! Много интересни цитати, и добър материал за размисъл.

 2. Мислещ  06.01.2012 г. | 09:05 ч.

  В този контекст за ГМО храните ще направя леко отклонение, но нещата са взаимосвързани.
  Ако някои се чудят, как хората ще бъдат принудени да си сложат знака на Антихриста (чипа) то трябва внимателно да наблюдават насоките в които се тласка икономическото развитие в света (хранителната промишленост е една съставна част на икономиката).
  Всичко е изцяло насочено към материалната зависимост. И понеже материалната зависимост няма да подчини всички, защото ще има и духовно по-осъзнати, ще прибягнат и до физическото оцеляване, т.е храната и водата. Нещата са вече в ход. Почна се с чип във всякакви заключващи механизми, личните документите, кредитните карти и други. Сега са на ред кучетата, а утре!!! Утре сме ние. Паралелно с това се работи и по зависимостта от физическо оцеляване, разработват се ГМО храни, както и се набляга към разработването на различни лекарствени продукти, начело с всевъзможните ваксини. И всичко това ни се пробутва, уж за нашата сигурност и за по-добър живот.

  Тук искам дебело да подчертая, че никой няма насила да бъде принуждаван да си сложи чипа. Искаш материални благини, слагаш си чип. Искаш да се храниш чрез готовите храни в търговската мрежа, да ходиш на лекар и всичко за което се сетите, слагаш чип. Тогава в буквалния смисъл, човек ще бъде принуден или да стане отшелник, или да се чипоса, тоест да си постави доброволно знака на Антихриста. Избора за всеки ще бъде различно труден (въпрос на духовна осъзнатост) и със сигурност ще бъде личен.

 3. Стопанина  06.01.2012 г. | 10:32 ч.

  Добавих още един цитат, който ми се струва особено важен.

  @ Мислещ

  Не смятам, че чипът е знакът на Антихриста. Преди време и аз се бях подвел по тази конспиративна теория, но ми се губи апокалиптичното значение на един такъв имплант. Да, с него ще могат да те следят, да ти позволяват или да ти забраняват да пазаруваш, а като нищо може да влияе по някакъв начин и на духовните ти тела… Но тези неща могат да се постигнат и с външни средства – не е задължително да е имплант.

  И тогава прочетох Апокалипсисът на Йоан от Щайнер, където се дава окултно тълкувание на „знака“. Трите шестици са трите категории паднали духове, които ще се наместят в трите тела на не малка част от човечеството. Ариманичните – в етерното тяло. Луциферичните – в астралното. Асурите – в свръхсетивните области на физическото. Ето какво е да получиш „маркировка“, която оправдава Божия гняв.

  Повече тук:
  http://www.ivanstamenov.com/2011/09/3153/

 4. Peter  06.01.2012 г. | 10:53 ч.

  „Трите шестици са трите категории паднали духове, които ще се наместят в трите тела на не малка част от човечеството. Ариманичните – в етерното тяло. Луциферичните – в астралното. Асурите – в свръхсетивните области на физическото.“

  Oпределено нещата трябва да се разглеждат в тази светлина. Ариманичните и Луциферичните много отдавна са в нас (под една или друга форма или въздействие), но най-страшните и гибелни – Асурите, относително отскоро започнаха да се „вграждат“ масово в човешката духовна структура. Асурите са тези, които ще довършат „подпечатването“…

 5. zaharia  06.01.2012 г. | 11:23 ч.

  Искам да питам, понеже не съм попадала на мнение на Щайнер по този въпрос. Водата трябва ли и тя да се разглежда като вредно въздействие на околната среда, с което организмът един вид трябва да се бори? Имам предвид чистата вода от натурални източници, а не хлорираната вода от водоснабдителната мрежа, на нея ми е е ясно какво и е въздействието.

  Чудно ми е, защото нали науката твърди, че тялото се състои от 70% вода, но от друга страна водата в природата обикновено е студена, т.е. под 37-те градуса на човешкото тяло, значи тялото пак трябва да полага усилия, за да я „стопли“ така да се каже. Или може би при това положение излиза, че водата от минералните извори, която е по-топла от тялото, би трябвало да се смята за по-полезна за пиене… Моля, Стопанино, ако си чел нещо от Щайнер по този въпрос да кажеш къде, защото темата ме интересува.

 6. Стопанина  06.01.2012 г. | 11:49 ч.

  @ Захи

  Както сама си отбелязала, повечето хранителни вещества, с които се храним, се състоят от вода. Всъщност водата е тази, която се явява преносител на храната. В ред на тези мисли е трудно да се прави разграничение между водата и казаното от Щайнер за храната:

  И който знае, че в дадена страна особено се развиват тези или онези растения и животни, намиращи се под тези или онези небесни влияния, той ще разбере как по необходимост може да се образува напълно определен народен характер.

  Тези думи на Щайнер за твърдата храна с особена сила важат за течната храна – водата. Водата на всеки извор е различна не просто защото се различават химически, а и защото имат различно духовно съдържание.

  Има много сведения от Учителя как водата ни влияе, преди да е достигнала до стомаха – още в устата ни. Как праната в нея се абсорбира от тялото ни и усещаме как задоволяваме жаждата си, въпреки че водата още пътува по хранопровода.

 7. zaharia  06.01.2012 г. | 12:31 ч.

  Значи, ако правилно съм те разбрала, водата се явява един вид „помощник“, който помага на човешкото тяло да преработи храната, т.е. водата не може да се смята за „вредно“ въздействие, особено в случаите, когато човек пие вода от някой извор на родното си място.

  Може ли да се каже, че примерно за един българин е по-полезно да пие вода от български извор и съответно да се храни с храна произведена в България, отколкото да пие някаква вносна бутилирана вода примерно от Америка и да яде вносна храна? Може ли също да се каже, че вредните духовни въздействия на Западната култура проникват отчасти и чрез вносните храни и напитки, които се внасят у нас и ние българите сме принудени да консумираме?

 8. Dani  06.01.2012 г. | 12:36 ч.

  Поздрави!
  Захариа, това за което говориш за мен е факт.

 9. Тим  06.01.2012 г. | 13:45 ч.

  @ Стопанина

  Хората ще се научат какво да ядат и да пият, за да станат истински умни.

  Малко извън темата, към този цитат на Щайнер – срещал ли си при Щайнер за това каква храна може да ни направи „умни,“ коя храна действа положително на мисловните процеси? Мисля, че той споменаваше за доброто въздействие на целината (?), ако не се лъжа пък Учителя говореше за ябълките; какво друго можем да включим – плодовете, моркови, …? Имаш ли идея?

 10. Navi  06.01.2012 г. | 13:45 ч.

  Захария, онази вода, която е целебна за тялото е структурираната вода. По просто казано тази вода има свойствата на течен кристал и е идеалния преносител на информация. Структурирана е водата в клетките на тялото. Тялото хаби енергия да структурира водата която е поело съответно толкова повече енергия, колкото по-малко е структурирана водата.

 11. Стопанина  06.01.2012 г. | 14:19 ч.

  @ Захи

  Отговорът ми на въпросите ти е „да“.

  @ Тим

  Според мен Щайнер няма предвид естествени храни. Иначе нямаше да уточнява, че хората ще трябва да станат „изобретателни“, за да си подсилват интелекта.

  За качествата на отделните природни плодове и зеленчуци има цели книги от Учителя и Щайнер.

 12. Александър  06.01.2012 г. | 15:28 ч.

  Положението е следното: В онази вяра, че в нашето тяло имаме нещо общо с веществата на външния свят, се крие една огромна грешка. Това, което нашето тяло всъщност върши, е, че то постоянно води борба и се защищава против влиянията на външния свят. Също и против влиянията, които идват в нас чрез хранителните вещества. Днес е много трудно да направим този факт разбираем за нашите себеподобни, защото същественото на нашето тяло не се състои в това, че приемаме хранителните вещества, а че ги изхвърляме отново навън. Изхвърляме някои вещества много бързо навън, други обаче изхвърляме в продължение на 7, 8 години. Обаче нищо от това, което днес ядем, не остава вече в нашето тяло след 8 години. […] Дейността на нашето тяло се състои в изхвърлянето навън, не в приемането.
  значи ли това че колкото повече качваме килограми , толкова повече се тровим ?

 13. Александър  06.01.2012 г. | 15:59 ч.

  иначе е супер статията

 14. Димитър  06.01.2012 г. | 17:40 ч.

  Да допълня Нави

  Четох някъде. Мисля че японци бяха правили експеримент с кокошки.
  Две групи пилета ги хранят с една и съща храна, но на едните дават вода от разтопен сняг, а на другите вода от чешмата. Тези „снежните“ се развивали 2-3 пъти по бързо.

  Та така за структорирането на водата …

  Екстра тема Стопанино 😉

 15. Стопанина  06.01.2012 г. | 22:06 ч.

  @ Александър

  Обаче нищо от това, което днес ядем, не остава вече в нашето тяло след 8 години. – Ето това е ключовото изречение. От него се разбира, че дори тлъстините ни след 8 години ще са изцяло нови в сравнение с днешните.

 16. Val  08.01.2012 г. | 12:48 ч.

  Учителят казва, житото е най-чистата храна сега, изпратена е от Ангелите. Житото прави човека духовен. Но трябва да знаеш как да ядеш, за да възприемаш правилно това, което е вложено. Ябълките дават мекота на характера.
  Пазете чистотата си!
  Чела съм, Учителят да казва, като се храни човек трябва да няма никакви остатъци. Дали това значи, че изхвърлените продукти са тези, с които организмът не може да се пребори. Т.е. ето защо, човек като яде, трябва да преобразува съзнателно(в тази топлина) всичко, което е погълнал.

 17. dragonn  08.01.2012 г. | 13:16 ч.

  Val всичко е най-чистата храна дори и въздуха, стига човек да се храни осъзнато. Ето един пример въпреки че е неосъзнат:

  Ако погледнем реално на нещата самата храна е илюзия, защото е изградена от атоми, които са 99.9% празно пространство запълнено от вакум. Така че може да се каже, че ние се храним с вакум. Всъщност интересното е че и хората са 99.9% празно пространство, защото и те са изградени от атоми. И ако съберем реалната материя на всички хора в едно, ще се получи топка не по голяма от топка за игра на тенис от плътна материя.

  Това което създава илюзията за плътност на материята и в частност на храната е електромагнитното поле покрай атомите, което електромагнитно поле е носител на информация. Така че в крайна сметка няма да сбъркаме ако кажем, че всъщност се храним с информация, а не с материя. 😉

 18. dragonn  08.01.2012 г. | 13:17 ч.

  Едит: Линка нещо не се получи така че слагам го тук.

  http://vbox7.com/play:ba619431

 19. Стопанина  08.01.2012 г. | 13:43 ч.

  Драго, не забравяй, че атомизмът продължава да е една „общоприета теория“, която ще си остане такава още някое време – просто една теория, обречена на отмиране като всяка неистина. Теорията си е теория, истината си е истина.

 20. inranxan  08.01.2012 г. | 13:50 ч.

  http://vbox7.com/play:ba619431 taja babi4ka njma problemi s oceljavanete po vreme na glad:-D

 21. zaharia  08.01.2012 г. | 17:52 ч.

  Ха, Драго, клипчето ти направо кърти! 😆 Изглежда има нещо вкусно в пясъка, защото на комшиите ми детето, като беше малко момиченце на 2-3 годинки се сцепваше да набива пясък. Аз като по-голяма трябваше постоянно да я надзиравам и да не я оставям сама на двора, защото в момента, в който останеше без надзор, моментално сядаше на земята и започваше да яде с пълни шепи!

  Така че в крайна сметка няма да сбъркаме ако кажем, че всъщност се храним с информация, а не с материя. 😉

  Не си много далеч от антропософския светоглед. Скоро четох една книга, в която Щайнер казва, че материята всъщност не е никаква материя, ами всъщност е светлина 😉

 22. iederman  17.04.2012 г. | 08:33 ч.

  Хубава извадка, но коментарите са малко несериозни, това отношение отблъсква обективните и незапознати хора от тези истини.

 23. Dani  17.04.2012 г. | 12:47 ч.

  @iederman
  но коментарите са малко несериозни

  Може ли да уточниш какво имаш в предвид?

 24. Огнян (Мислещ)  24.07.2012 г. | 09:34 ч.

  В Катуница изпитват нови препарати за растителна защита на ЕС

  ОПИТИТЕ СА БЕЗОПАСНИ ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА, УВЕРЯВАТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ
  База за биологично изпитване на нови, непознати досега препарати за растителна защита, разкри край Катуница швейцарската компания Ес Же Ес чрез своя български филиал. SGS e глобален лидер в специфични услуги като проверяване /верификация/, тестване и сертифициране.
  В Катуница ще се провеждат тестове за ефикасност, токсичност и безопасност на препарати за селското стопанство. Тестовете са възложени от компании като «Дюпон», «Монсанто», «Синджента» «Байер». За целта Ес Же Ес е наела в Катуница 20 дка земеделска земя. Сключила е и договори с някои от местните фермери. Опитните площи са по 20-30 кв. метра, има и контролни участъци, които не се третират с новите препарати.
  Антоанета Стоянова – координатор проект в SGS България ЕООД, филиал на швейцарската компания Сосиете Женерал де Сюрвеянс /Ес Жи Ес/: «Базата в Катуница е създадена според изискванията на ЕС и през 2012 година бе лицензирана от Агенцията за безопасност на храните. В нея се извършват билогочни изпитвания на полето в реални условия на нови препарати за растителна защита. Целта на компаниите е след изпитанията да регистрират или пререгистрират препаратите, както и търговски опити за позициониране на пазара. Нашата задача е да оценим ефикасността на препаратите в различни концентрации.»Тестовете не са опасни за природата и хората, уверяват от фирмата. Те отговарят на добрите експериментални практики, въведени от Европейската организация за растителна защита. Опитите се правят на много малки площи, около тях има защитна зона. Накрая цялата реколта и всички растения, третирани с препаратите се унищожават в съотвествие с изискванията на Закона за унищожаване на опасните отпадъци. Унищожаваме задължително и остатъка от експерименталните препарати, казват от SGS.

  Тези от Монсанто нямат спирка. Бавно и методично навлизат, под една или друга форма.

 25. Астролог  25.07.2012 г. | 01:39 ч.

  Според Щайнер кореноплодните растения влияят добре за мисленето – цвекло, ряпа, моркови, др, но не и картофите, картофа не е корен, а видоизменено стебло, даже май не особено благоприятно действие за мисленето, и за деца не препоръчително. По Учителя – крушата влияе добре върху ума. За влиянията на някои растения има в медицинския курс на д-р Щайнер.GA-312 – ДУХОВНА НАУКА И МЕДИЦИНА

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.