Михаил Иванов – беседа: В търсене на най-висшето

Разбира се, търсенето на Бог е трудно и отнема време. Понякога може да ни изглежда отчайващо – подобно на онзи, който копае в земята, за да намери вода… Той все още не намира вода, но я чувства в главата си, в сърцето си и в душата си. Живее с идеята, с мисълта, с надеждата да я намери. Макар тази вода все още да не тече физически, тя вече извира вътре в него. По същия начин онзи, който търси Бог,  въпреки че привидно не намира нищо, работи с една могъща реалност, която живее вътре в него. Може да си каже: „Не намерих Бог, разбира се, но Бог се е проявил посредтсвом моите мисли и моите чувства, защото тази надежда и тази вяра са Самия Бог.“

Ще ви дам друг пример. Някой златотърсач се занимава с това, да пресява търпеливо пясъка на някоя река, а така, зрънце по зрънце, той забогатява. През това време някой алхимик търси философския камък, който трансформира металите в злато, дълго време не намира нищо и следователно продължава толкова беден, колкото е бил винаги. Но един ден, след няколко години или векове, намира филофския камък – понеже, ако работи според правилата, трябва да го намери – и тогава, изведнъж, алхимикът се превръща в най-богатия човек на света; включително (има умението) да трансформира планините в злато.

Който търси Бог, е като алхимика, който все още не е намерил философския камък, но в същото време наподобява и онзи човек, който пресява пясъка на брега на реката и намира няколко зрънца злато. Защото, като търсим Бог, ние несъмнено всеки ден придобиваме частици от Неговата Светлина, от Неговата Любов, от Неговата Сила, от Неговата Красота. Това е, което аз правя; също като алхимика, върша една работа, на която не виждам резултатите. Но не се обезкуражавам от това, защото, също като златотърсача, се радвам на зрънцата злато, които получавам всеки ден, защото те вече са едно проявление на философския камък, Присъствието на Бог.

Често казвам: търсете недостъпното, търсете онова, което не можете да достигнете, нито да осъществите. Защото благодарение на това търсене, всеки ден ще постигате нещо повече. Разбира се, никога няма да имате всичко, но когато се концентрирате в една цел, привидно недостижима, се виждате принудени да преминете нови области, да започнете нови етапи и именно това прогресиране има значение. Не искате науката, добротата, здравето, нито щастието; искате Бог – Абсолюта, е добре, така ще имате всичко останало, защото, за да отидете при Бог, ще трябва да минете през светлината, красотата, здравето, науката, богатството, любовта, щастието и всички чудеса, които придружават този път.

Блажени онези, които могат да ме разберат!

Защо да се вторачвате в нещо травиално, което не може да ви задоволи? Даже и да го придобиете, ще се разочаровате. Ограниченото никога не може да изпълни безграничността на вашата душа и на вашето сърце. Единствено Абсолютното, Самият Бог, може да ги изпълни. И само като Го търсите, без да се спирате по пътя, ще можете да постигнете всичко – дори онова, за което не сте молили.

Вече знаете, че това не е първият път, когато ви говоря така. От много време ви говоря върху тази тема, но се виждам принуден да се повтарям, защото виждам, че се интересувате от травиални неща с надеждата те да изпълнят безграничното пространство, което е във вас. Не, не го вярвайте. В действителност имате пред вас два пътя. Единият привидно не носи нищо друго, освен разочарования, въпреки че в действителност ще ви даде всичко, до такава степен, че един ден ще можете да кажете: „Нямам нищо и въпреки това Вселената ми принадлежи.“ А другият път, въпреки всичко, което ви дава, винаги ще ви оставя недоволни, защото ще чувствате, че макар да притежавате всичко, се нуждаете от същественото.

Всички онези, които познават добре природата на своите дейности, казват относно известни обстоятелства: „Да, това са рисковете на професията.“ И продължат да си вършат работата. Всички знаят, че всяка работа има своите неудобства. А защо някои духовни хора не познават неудобствата от своята работа? Те се обезсърчават и искат да изоставят заниманията си – това означава, че не разбират неудобствата на своята „професия“; ако са познавали предварително неудобствата, биха продължили с обновен плам. Когато сте обезсърчени, това обезсърчение би трябвало да ви послужи, за да се вдъхновите много повече!

Виждам, че не ме разбирате, обаче това е истинската алхимия, философският камък. Трябва да си създадете навика всеки ден да се възнасяте – да отивате много нависоко с мисълта. Да, много нависоко, до Престола на Бог… Това, че няма да получите веднага положителни резултати, не означава, че реално нищо не се променя. Заради гъстата материя, която ви отравя, не успявате да възприемете и най-минималната промяна. Не чувствате нищо, не виждате нищо и си представяте, че няма нищо. Обаче има нещо: докато полагате усилия, пътят пред вас се отваря, установява се един мост между вас и Небесните светове, а един ден ще е достатъчно да се концентрирате няколко минути върху тези светове, за да почувствате мигновено веселието, щастието и силата. Никоя духовна практика не превъзхожда умението да се концентрираш върху образа на най-висшето, Бог.

Очевидно християните все още не са се научили да се отправят към най-висшето Същество; отправят се към светиите и към пророците, но не се осмеляват да отидат по-нататък. Без съмнение е добре да се концентрираш върху светиите, апостолите и мъчениците, но е още по-добре да свикнеш да се концентрираш върху най-висшата точка – върха. Тогава задействате определени сили, като създавате едно движение. От този връх се дават заповеди, които ви засягат, а тези, които изпълняват заповедите, могат да бъдат Посветени, светии, пророци, хора от вашето обкръжение и дори животни или птици… Да, изпълнението може да се осъществи посредством животните или включително чрез духовете на четирите елемента в Природата.

Някои ще кажат: „Но да стигнеш до върха е прекалено дълго, прекалено трудно е, не е практично. Аз предпочитам да се моля на Света Тереза или на Свети Антон, защото загубих нещо, а те ще ми помогнат.“ Можете да го направите, разбира се, но това не трябва да бъде пречка, за да се концентрирате във върха – в Господа. Защо? Защото Той направлява всичко; всичко зависи от Него.

Окултната наука ни обяснява, че сме построени като Вселената. Подобно на нея, имаме един връх или един център – става въпрос за същото, а този център, който представлява Господ, е Висшият Аз. Следователно, когато се концентрирате върху върха на Вселената, в Господа, когато Му се молите, когато Му искате нещо, стигате този връх във вашето същество и това задейства едни толкова чисти и фини вибрации, че докато се разпространяват, произвеждат във вас изключително благоприятни трансформации. И тогава, дори и да не ви дадат това, за което молите, печелите един духовен елемент.

Наистина, често не получавате това, за което молите – защото според Космичната Интелигентност това, което искате, може да ви причини повече вреда, отколкото полза. Затова и ви е отказано да ви се даде. Но ползата от това ваше искане се състои в това, че сте достигнали върха, който е вътре в самите вас, и сте задействали една сила, най-висшата, която при своето разпространение произвежда звуци, аромати, цветове и влияе над всичките ви клетки, на всички същности, които обитават във вас. И по този начин успявате да придобиете едни извънредно ценни елементи. За да постигнете истински успехи, трябва да достигнете центъра – точката, която организира всичко; която нарежда всичко.

Да вземем един пример. Заемате някакво място в обществото, незначителни сте, никой не ви познава; следователно не можете да се намесите в съдбата на една държава. За да промените нещо, трябва да отидете до центъра, където е президентът или царят. Тогава можете всичко в тази държава, защото сте достигнали центъра. Ако останете в периферията, никой няма да ви се подчини. Така че онзи, който нарежда своите дела само в периферията, не може да промени съдбата на своята държава – ни за добро, ни за зло. Това е за предпочитане в конкретния пример.

Виждате, че хората, които са наистина интелигентни, не се занимават с преходни и безсмислени занимания. Работят и се отправят към най-високото, без да се притесняват за времето, от което се нуждаят, за да го постигнат – даже да става въпрос за векове. Само едно същество може да промени съдбата на света, стига да е било в състояние да достигне най-високото. Когато стигнете до върха, който живее във вас като едно състояние на съзнанието, притежавате същите сили, които притежава и Господ – и никой не може да ви устои. Да, посредством всичко, което съществува в света, мога да ви докажа, че Космическата Интелигентност е предоставила всичко необходимо, за да може истинската сила и истинската власт да се намерят само на върха.

Ако се съмнявате в това, реално не сте разбрали нищо, а когато някой не разбира, не му остава нищо друго, освен да страда. Аз не ви го пожелавам – напротив, искам никога да не страдате. Но когато някой не разбира много, не може да престане да страда. Страданието е там, за да задължи хората да разберат. Следователно, то е една благословия!

Ще ви разкрия сега една от най-съществените истини, които трябва да разберете. Всички Учители са я казвали, а Окултната наука я подчертава. Тя е, че всеки човек един ден ще отиде да живее в онази област, към която е насочил своите мисли. Следователно, когато си отидете от този свят, ще отидете в областта на вашите мисли. Ако мислите ви (през земния живот) са били възвишени, ще отидете в най-висшата област. И обратното – ако вашите (земни) мисли са били насочени към ада, ще отидете в ада. Тази е голямата истина! Така че, ако желаете единствено разумността, любовта или красотата, бъдете абсолютно сигурни, че няма сила в природата, която да ви забрани да обитавате вашата любима област – тази област, в която са се намирали вашите мисли и вашите желания.

* * *

Автор: Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

8 коментара за "Михаил Иванов – беседа: В търсене на най-висшето"

 1. Agape  06.02.2012 г. | 09:46 ч.

  Как Михаил Иванов е търсил „най-висшето“, можете да прочетете по-подробно тук:

  http://petardanov.com/index.php?/topic/12604-537-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

  http://petardanov.com/index.php?/topic/6037-3-65-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8E-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0/

  http://petardanov.com/index.php?/topic/5081-1925-6-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

  http://petardanov.com/index.php?/topic/6658-33-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

  http://petardanov.com/index.php?/topic/6735-10-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

  http://petardanov.com/index.php?/topic/6604-5-50-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/

  В посоченият сайт има още много спомени на ученици на Беинса Дуно за Михаил Иванов. Четенето на неговите лекции ви подлага на риск от погрешни внушения, които неминуемо присъстват, наред с многото духовни истини, изпълняващи ролята на стръвта за рибите.

 2. Тим  06.02.2012 г. | 10:42 ч.

  Четенето на неговите лекции ви подлага на риск от погрешни внушения, които неминуемо присъстват, наред с многото духовни истини, изпълняващи ролята на стръвта за рибите.

  Моля, посочи ги. Иначе и аз мога да цитирам какво се говори за Беинса Дуно: че не е имал дар слово, че е бил прост факир, че много души са се самоубили заради него, навремето и сега, че не знам си какво още бил направил, че е комунист, че с Г. Димитров са докарали руснаците, че е сатанист, масон и каквото още се сетиш.

 3. Радослав Йорданов  06.02.2012 г. | 11:15 ч.

  Не мисля, че ако сме запознати със Словото на Учителя и Щайтер, ще има проблем да отсяваме плявата, която е в ученията на другите посветени. Според мен, Михаил Иванов е прекрасно допълнение към учението на Бялото Братство и критиките към него са продиктувани от това, че не е бил правилно разбран. Лично на мен, неговите беседи ми действат много приятно и по никакъв начин не ми създават дисхармонични чувства. Но, както казва Христос, по плодовете им ще ги познаем. И аз, много време, бях непирятно настроен към този човек, заради такива статии, но опитах от словото му и осъзнах, че съм в голяма грешка. За мен, той е един от Всемирното Бялото Браство.

 4. Захария  06.02.2012 г. | 12:46 ч.

  Лично на мен, неговите беседи ми действат много приятно и по никакъв начин не ми създават дисхармонични чувства.

  Съгласна съм с Радослав. Не съм запозната и не знам какъв е бил човека Михаил Иванов, но като съдя по „плодовете“, т.е. от начина, по който ми влияят неговите беседи (поне тези, които съм прочела до момента), за мен няма съмнение, че той е от „добрите дървета“. 😉

 5. Arctos  07.02.2012 г. | 02:57 ч.

  Иначе и аз мога да цитирам какво се говори за Беинса Дуно: че не е имал дар слово, че е бил прост факир, че много души са се самоубили заради него, навремето и сега, че не знам си какво още бил направил, че е комунист, че с Г. Димитров са докарали руснаците, че е сатанист, масон и каквото още се сетиш.

  Точно вчера се начетох на потресаващи гнусоти за Учителя в коментарите под една статия в популярен новинарски сайт! Тотално съм омерзен! Не е възможно да има такива хора, приятели, не е възможно… 🙁

 6. Agape  07.02.2012 г. | 12:10 ч.

  Тим: „Моля, посочи ги.”
  Не мога. Предпочитам да не чета писанията на сатанистите, вместо да ги анализирам, за да ги посочвам на други хора.

  Радослав Йорданов: „Не мисля, че ако сме запознати със Словото на Учителя и Щайтер, ще има проблем да отсяваме плявата, която е в ученията на другите посветени. Според мен, Михаил Иванов е прекрасно допълнение към учението на Бялото Братство и критиките към него са продиктувани от това, че не е бил правилно разбран.”

  Не мисля, че съм толкова издигнат, че да си губя времето да чета Михаил Иванов и да „отсявам плявата” от него. Сами по себе си, лекциите на Щайнер и на Беинса Дуно са цяла вселена и не мисля, че един живот стига, да се научат в детайли. Този сайт, струва ми се, е посветен на Синтеза на двете учения – достатъчно трудна и огромна задача.
  За мен спомените на десетки и десетки съвременници на Иванов са достатъчни, за да преценя, че няма да го чета.
  И наистина той не е бил „правилно разбран”, за негово съжаление не само от Учителя, но и от сестрите в Бялото братство… 😉

  Тука се сещам и за друг „велик посветен”, скъп на някои братя, но пак „недооценен” от Учителя – мория. Не смятам да давам линкове, който се интересува да провери сам. И нима, фактът, че мория казва понякога доста верни неща, променя неговата същност?

  И да завърша с един подходящ цитат на Щайнер:
  „Това бяха чудесно звучащи думи. Ала враждебните на човека сили винаги използуват чудесни думи, за да внесат объркване и да постигнат нещата, които Ариман желае да постигне за своето въплъщение.”
  Аримановата измама – 27 октомври 1919 год., Цюрих, Швейцария, GA-193

  Или, ако предпочитате един друг източник, който не смятам да уточнявам:
  „Не можеш да служиш едновременно на Бога и на мамона.”

 7. Тим  07.02.2012 г. | 13:08 ч.

  Не мога. Предпочитам да не чета писанията на сатанистите, вместо да ги анализирам, за да ги посочвам на други хора…

  …И наистина той не е бил „правилно разбран”, за негово съжаление не само от Учителя, но и от сестрите в Бялото братство…

  Не е бил. И от десет кладенеца вода да донесат, това не е информация от първа ръка. Това е първо. Второ, не беше ли твоя любим Учител този, който казваше да проверяваме, да изпитваме, и да не приемаме на доверие нещата? Тоест, дори Учителя да беше казал нещо директно в беседа, това означава, че може да си е имал причина и не отменя проверката.

  Още нещо, Агапе: не е нужно да четеш всичко от М. Иванов. Достатъчно е да прочетеш, да речем, настоящата статия, и да спреш в момента, в който намериш нещо „сатанинско“. А защо пък не, да ми го посочиш? Какво лошо има в това, да избавиш някой от заблуждения?

 8. Радослав Йорданов  07.02.2012 г. | 16:04 ч.

  @Agape

  Не мисля, че съм толкова издигнат, че да си губя времето да чета Михаил Иванов и да „отсявам плявата” от него. Сами по себе си, лекциите на Щайнер и на Беинса Дуно са цяла вселена и не мисля, че един живот стига, да се научат в детайли. Този сайт, струва ми се, е посветен на Синтеза на двете учения – достатъчно трудна и огромна задача.
  За мен спомените на десетки и десетки съвременници на Иванов са достатъчни, за да преценя, че няма да го чета.
  И наистина той не е бил „правилно разбран”, за негово съжаление не само от Учителя, но и от сестрите в Бялото братство…

  Защо винаги се извърта в тази посока… И аз не смятам, че съм “издингат”.Просто мисля, че когато си усетил, например, дадено нещо при Щайнер и при Учителя, и видиш, че другите казват нещо различно, можеш да си направиш извод. От друга страна, приемам всички, като част от нашето Велико Семейство, като духовни приятели и чрез беседите им, си общувам с тях. Никога четенето при мен не е било ориентирано, просто, за да получавам. Всички тези хора, са работили за човечеството, всеки колкото е могъл, и затова, аз ги уважавам и обичам. Чрез словото им, се настройвам към тях и им казвам Благодаря Ви мили братчета и сестричета! Много се радвам, че съм част от вашето семейство! Никога не съм очаквал, всички, да са съвършени и безрешни. Все едно, например, да не харесвам Ванга, защото част от нещата, които е говорила не са се сбъднали или по една или друга причина, не са били верни. Ванга, колкото и хулена да е, цял живот е работила за човечеството и заслужава преклонение.
  След като не желаеш да опиташ словото на Михаил Иванов, не мисля, че трябва да даваш насоки спрямо него, това би трябвало да е ясно. Да прав си, един живот не стига за да се разучи истината, но аз планувам да вървя, колкото е необходимо, в пътя на Ученика, да изградя връзка с всяко едно същество, добро или лошо. От друга страна, не мисля, че сайтът е ориентиран около синтез на Словото на Учителя и на Щайнер. По –скоро, той е ориентиран около Истината. Това е, което, според мен, търси всеки един от нас, затова и статиите, които се публикуват са разнородни. Разбира се, че Щайнер и Дънов са най-циркулиращи, защото сме ги усетили, като най-чисти извори, но това не означава, че другите за нищо не стават. И те си имат своята стойност.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.