Климатгейт 2.0: Ново фиаско в „науката“ за климатичните промени

Изминаха две години, откакто в края на 2009-а неизвестни хакери (или вътрешен човек) разпространи личната кореспонденция на корумпираните учени от Международната комисия по климатичните промени (IPCC) под шапката на Обединените нации. Тогава се разбра кои са експертите, получавали щедри „дарения“, за да създават апокалиптични сценарии и какви ли не теории, че човешката дейност предизвиквала глобалното затопляне. Разбра се още, че тези експерти са съвсем наясно: няма никакво глобално затопляне от поне 10 години насам. Цялата им пропаганда, изобличена от писмата, се крепи на цензуриране на критиците, на заплахи за физическо насилие към изтъкнати скептици и на манипулации (пренебрегване на данните) за глобалното затопляне през Средновековието. И разбира се, прословутото…

Hide the decline

(Скрий понижаването на температурите през последните години!)

Клипът, който разяри Майкъл Ман – псевдоученият, който призоваваше колегите си да скрият понижаването на температурите, тъй като „каузата“ нямала „нищо общо с истината“. Ман искаше да съди авторите на песента и клипа, но когато се сети, че в клипа се казва истината, той отново предпочете да няма нищо общо с нея.

Цикличността в затоплянето и охлаждането в хода на историята свидетелства, че климатичните промени зависят (предимно) от периодите на понижена или завишена слънчева активност, а нямат нищо общо със „замърсяването с СО2“ в индустриалната епоха и човешката дейност като цяло. Всъщност истинските климатолози и експерти отбелязват, че повишените или занижените нива на въглероден диоксид са следствие(!) от климатичните промени, а не техен причинител. Скандалът, който се разбушува точно преди срещата в Копенхаген през 2009 година, когато определени политически среди искаха да се възползват още по-безочливо от псевдонауката за глобалното затопляне, стана известен като Климатгейт (Climategate).

А сега…
Да приветстваме Климатгейт 2.0!

Отново една седмица преди важна среща на Обединените нации, на която пак ще се говори за климатичните промени – този път в Дърбан, Южна Африка – една анонимна добра душа, хакер или вътрешен човек от IPCC, разпространи нова колекция от 5000 имейла и други документи на мошениците от IPCC. Какво е различното този път? С какво продължението на сагата с псевдонаучните измами е интересно за публиката?

Ако прегледаме съдържанието на новите електронни писма от корумпираните учени на IPCC, няма да открием нищо, което да не сме очаквали. Те продължават да лъжат, както си умеят най-добре,  да създават необосновани апокалиптични сценарии и да обслужват политически интереси. И отново тези експерти-пропагандатори на ООН признаха, че писмата са автентични, но в тях „всъщност“ се казвало нещо различно, а цитатите били „извън контекста“. На този сайт всеки сам може да прочете целите писма и последователността на кореспонденцията, като така прецени дали нещата са извън контекст и  дали контекстът променя с нещо очевидните заговори за още лъжи.

IPCC и техните господари от ООН, преследващи мръсните си политически цели, са си останали мошеници. Нищо ново под слънцето. Ето какво обаче е новото: Този път „престижните“ медии не си направиха оглушки и пишат за скандала така, както политически-некоректните медии писахме още за първия Климатгейт. Някои ежедневници, като Daily Mail, и списания, като Forbes, даже формулират статиите си по начин, който загатва, че са отразявали с интерес и първия Климатгейт (което не е вярно). Специално Daily Mail в същата седмица, когато писа за крещящите псевдонаучно-политически конспирации в Климатгейт 2.0, ни обясни в друга статия, че всеки, който слуша Дейвид Айк и вярва в каквито и да било конспирации, е чалнат/смахнат (wacky). Но това е друга тема…

* * *

Ще цитирам някои от новите писма на лъжльовците от IPCC… Лъжите за климатичните промени били над закона. Фил Джоунс – ръководителят на IPCC, който получава милиони долари в подкупи от Обединените нации и частни корпорации – пише към подчинените си:

“I’ve been told that IPCC is above national FOI [Freedom of Information] Acts. One way to cover yourself and all those working in AR5 would be to delete all emails at the end of the process.” („Увериха ме, че IPCC е над регионалните Закони за правото до достъп до информация. Един от начините да прикриеш себе си и всички неща (манипулации), които си правил по AR5 (един от докладите за ОН), е да изтриеш всички имейли, след като приключиш.“)

Джоунс директно признава, че цялата работа на IPCC се дирижира (и финансира) от политически среди, които очакват резултати за инвестициите си:

“Any work we have done in the past is done on the back of the research grants we get – and has to be well hidden. I’ve discussed this with the main funder (U.S. Dept of Energy) in the past and they are happy about not releasing the original station data.” („Каквото и да сме правили досега, е правено благодарение на финансирането, което получаваме – и това трябва да бъде добре прикрито. Това съм го обсъдил вече с главния спонсор (щатското Министерство на енергетиката) и там са доволни, че няма да оповестим оригиналните данни от станциите.“)

Защо едни корумпирани учени трябва да получават финансиране само от разни министерства, когато могат да получават и „дарения“ от разни мегакорпораци и банки? Ето какво пише друг от членовете на IPCC – Тревор Дейвис:

Jean,
We (Mike H) have done a modest amount of work on degree-days for G-S. They
now want to extend this. They are involved in dealing in the developing
energy futures market.
G-S is the sort of company that we might be looking for a ‘strategic
alliance’ with. I suggest the four of us meet with ?? (forgotten his name)
for an hour on the afternoon of Friday 12 June (best guess for Phil & Jean
– he needs a date from us). Thanks.
Trevor

(Превод: „Джийн, ние (с Майк Х.) направихме една дребна услуга по дневните температури за G-S. Сега те искат да го разширим (чрез „услуги“ за по-широк период от време). Те се занимават с разни разработки за пазара за енергийно бъдеще. G-S е от тези компании, които можем да хванем за „стратегически партньор“. Предлагам четиримата да си направим една среща с ??? (забравих му името) за около час в следобеда на петък (и т.н.)“)

Кои са G-S? Банкстерите от Goldman Sachs! Това се разбира от заглавието на писмото и от цялата кореспонденция по темата.

Кой още се занимава с писането на политическа и корпоративна пропаганда, както и с разни лозунги, вместо с истинска наука? Нека прочетем и писмо на Джонатан Овърпек:

“The trick may be to decide on the main message and use that to guid[e] what’s included and what is left out” (Може би манипулацията (трикът) е в това, да решим какво да е основното послание и да се ръководим по него какво да включим и какво да премълчим (в следващия от докладите).)

Питър Торн от Британската служба по метеорология и партньор на IPCC пише:

“Observations do not show rising temperatures throughout the tropical troposphere unless you accept one single study and approach and discount a wealth of others. This is just downright dangerous. We need to communicate the uncertainty and be honest. Phil, hopefully we can find time to discuss these further if necessary.”  („Наблюденията не показват покачване на температурите където и да било в тропическата тропосфера, освен ако не приемем едно-единствено изследване и не пренебрегнем тежестта на всички останали. Това, откъдето и да го погледнем, е опасно (от „контекста“ може да се приема като „опасен“ научен метод, който лесно може да бъде атакуван; или „опасно“ за „имиджа“ на IPCC). Трябва да обсъдим неяснотите и да бъдем честни. Фил, надявам се да намерим време и да обсъдим тези неща по-обстойно, ако е необходимо.“)

Том Уигли, учен от University Corporation for Atmospheric Research, който беше уличен в цензура на скептици при първия Климатгейт, е станал по-внимателен:

“Mike, The Figure you sent is very deceptive … there have been a number of dishonest presentations of model results by individual authors and by IPCC.” („Майк, графиката, която изпрати, е много манипулативна… има множество неточности в резултатите от моделите от отделни автори и от IPCC (като цяло).“)

За разлика от Уигли, получателят Майк (ученият Майкъл Ман от Penn State University и героят от клипа горе), който в първия Климатгейт призоваваше колегите си да „прикрият понижаването“ на температурите през последните 10 години и който е автор на прословутата графика „хокеен стик“, не е толкова внимателен:

“I have been talking w/ folks in the states about finding an investigative journalist to investigate and expose” („Проведох разговори с приятели в Щатите да намерят разследващ журналист, който да го разследва и да го изобличи (Става дума за Стив Макинтайър – учен от скептиците, който изобличи псевдонауката зад графиката „хокеен стик“).“)

И в друго писмо Майкъл Ман показва, че не прави наука — продължава да се бори за „кауза“, а не за научната истина:

“I gave up on Judith Curry a while ago. I don’t know what she thinks she’s doing, but its not helping the cause” („Отдавна съм се разочаровал от Джудит Къри (професор климатолог към Georgia Institute of Technology). Не знам какво си мисли, че прави, но тя не помага на каузата.“)

И отново за каузата – друг учен, някой си Хъмфри, пише:

“I cannot overstate the HUGE amount of political interest in the project as a message that the government can give on climate change to help them tell their story.” („Не мога да надценя ОГРОМНИЯ политически интерес към проекта, който е послание, което властите могат да използват като помощ в тяхната история (версия) за климатичните промени.“)

И още едно писмо от същия автор:

“They want their story to be a very strong one and don’t want to be made to look foolish.” („Те искат тяхната история (версия) да е много силна и не искат да изглеждат като глупаци.“)

Анди Ревкин, журналист на „Ню Йорк Таймс“, който беше уличен като троянски кон на IPCC в това издание, продължава с подмолната си дейност. Тази година е бил притеснен, че няма затопляне от началото на третото хилядолетие, което постоянно се използвало като аргумент от скептиците. Ето как Ревкин се наговаря с Фил Джоунс да постави факта за глобалното застудяване в „контекста“ на глобалното затопляне:

As you all are aware, a very vocal and plugged-in crew has been making much of the recent downturn in temps. Because the ‘Average Joe’ out there is only hearing radio soundbites about the sun turning off, or cable-news coverage or some stray TV image of snow in baghdad (and particularly with a big ‘skeptics conference’ coming next week), I think it’s important to do a story putting a cold stretch in context against the evidence for the long-term warming trajectory from greenhouse forcing. Would need input from you by end of Thursday ideally. („Както е известно на всички ви, има много гръмогласни и активни групи, които вдигат голяма врява около наскорошното понижаване на температурите. Понеже „посредствените Джо“ (или в свободен превод: тъпите американци) се осведомяват главно от сведенията по радиото, че слънцето грее по-слабо, или от телевизионните репортажи за снеговете в Багдад (и особено предвид конференцията на скептиците идната седмица), мисля, че е важно да съчиним (напишем) версия (в „Ню Йорк Таймс“, където работи Ревкин?!), която поставя периода на застудяването в контекст, противен на доказателствата за дългосрочната траектория на затоплянето заради парникови газове. Ще чакам отговор от теб, за предпочитане преди четвъртък.“)

А в този имейл същият журналист Ревкин си общува с друг представител на IPCC. От кореспонденцията им се разбира, че IPCC прави „критичните“ „научни“ рецензии на собствените си автори! Какво значи това? Това е все едно да позволиш на престъпника да бъде прокурор и съдия на собственото си съдебно дело.

* * *

Политиците „не искат да изглеждат като глупаци“ – научаваме от Климатгейт 2.0.

Но последствията от втория сезон на псевдонаучната сага показват, че някои политици просто няма как да не изглеждат като жалки смешници, след като фактите са против тях. Точно преди откриването на срещата на ООН в Дърбин, Южна Африка, паднаха такива студове и бури, каквито е имало и през 1928 г., тоест преди „вредните газове“, изхвърляни в атмосферата „от човека“ да причинят „глобалното затопляне“. Още по-глупави изглеждат политиците от САЩ и Европа, които отново поискаха съд и възмездие за хакера, който разпространи писмата на IPCC, вместо съд и възмездие за престъпленията на IPCC срещу цялото човечество! И още – медиите на Ротшилд: BBC и Reuters – все така се правят на ни лук яли, ни лук мирисали; не пускат съществена информация за Климатгейт 2.0, а опитват да я представят като нещо по-различно.

Как реагират медиите на екофашистките организации? Със същите манипулации, до които прибягват и идолите им от IPCC. На сайта PlanetSave се появи следната пропаганда…

…(пропаганда) от която би трябвало да излиза, че интересът към „климатичните промени“ е по-голям от този към Климатгейт 2.0. Още в заглавието на статията скептиците са поставени в презряната група на „идиотите“ (morons), които не можели да осмислят информацията. Кои обаче са истинските идиоти или супернагли шарлатани, които се възползват от идиотщината на екофашистката си публика? Три неща:

1. Дори да беше вярно, че интересът към „климатичните промени“ е по-голям от този към Климатгейт 2.0, това не значи, че псевдонауката за антропогенното глобално затопляне е наука. Истината не се определя по демократичному: от мнозинството. Даже, бих казал, е точно обратното: болшинството хора са много далече от истината. И друго: Терминът „климатични промени“ е много по-стар от „Климатгейт“.

2. Къде е идиотщината/манипулацията в свидетелството на екофашисткия сайт? Терминът „климатични промени“, който е по-горе в списъка, НЕ се използва САМО в сайтовете на екофашистите. Този термин се използва също толкова често и в публикациите на скептиците, включително в материалите от Климатгейт 2.0. Когато напиша „антропогенните климатични промени са измама“ това ще излезе в резултатите на Google при търсене на „климатични промени“ – точно както ще излезе и „антропогенните климатични промени ни задължават да ви наложим карбонови данъци задето имате нахалството да издишате въглероден диоксид“.

3. Обърнете внимание, че цялата статия на PlanetSave не прави нищо друго, освен да сее съмнения и да отклонява темата в странични неща.

Екофашизъм – политиката зад теорията, че „хората издишват вредни емисии“

Неизвестният хакер, обнародвал имейлите от Климатгейт 2.0, се самонарича с прякора FOIA (съкр. Freedom Of Information Act или Закон за разсекретената информация). Във встъпителната информация на неговия сайт той декларира мотивацията си да изобличи мошениците и техните престъпления срещу човечеството:

„Над 2.5 милиарда души живеят с под 2 долара на ден. Всеки ден близо 16000 деца умират от глад или по причини, свързани с недохранването. Един долар може да спаси живот… Крайната бедност е смъртна присъда. Народите (по света) са принуждавани да инвестират 37 ТРИЛИОНА долара в енергийни технологии до 2030 година, за да стабилизират парниковите газове до „приемливи нива“. Днешните решения трябва да се основават върху всичката налична информация, с която разполагаме, а не върху прикриването на информацията, че температурите всъщност спадат.“

Мнението на вашия Стопанин е, че за тази своя философия г-н или г-жа FOIA трябва да получи Нобелова награда за мир, а не заплахи за криминално разследване и затвор от разни развратни и корумпирани политици. Разбира се, не искам да слагам политиците и журналистите в някакъв стереотип. Например коментаторът Клайв Крук за Atlantic и политикът Найджъл Лоусън излязоха с доста сходно на моето становище:

The stink of intellectual corruption is overpowering. („Вонята от тази интелектуална корупция е непоносима.“)

Самите мошеници от IPCC си го знаят.
Един от тях пише в писмо от Климатгейт 2.0:

What if they find that climate change is a natural fluctuation? They’ll kill us all. (Какво ще стане ако те (хората) разберат, че климатичните промени са природни/естествени колебания? Ще ни избият до крак.)

Без коментар.

* * *

Истината за псевдонауката зад климатичните промени – подарък за разбиращите английски:

* * *

Източници за статията:

The Wall Street Journal | Forbes | Daily Mail
What Really Happened (ежедневни актуализации по темата)
The New American
| DailyTech | Strata-Sphere

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

8 коментара за "Климатгейт 2.0: Ново фиаско в „науката“ за климатичните промени"

 1. zaharia  30.11.2011 г. | 13:16 ч.

  Много е странно, че при толкова много информация все още има хора, които вярват в антропогенното глобално затопляне. Масовите медии играят голяма роля за общественото мнение, но повечето от тях все още не са заели ясна позиция по темата, или пък продължават да настояват, че човекът е най-големия вредител и че на него се дължи затоплянето. Визирам „научно“-популярните телевизии Дискавъри, NG и другите от този сорт, точно от тях идва най-голямата промивка на мозъци, особено на младото поколение. Но рано или късно истината ще излезе наяве. И въпреки това не е далеч времето, когато човечеството ще бъде наложено с „данък дишане“, който данък все ще бъде оправдан по един или друг начин, ако не е с „глобалното затопляне“, то нещо друго ще измислят 🙁

 2. Стопанина  30.11.2011 г. | 14:52 ч.

  Въпреки пропагандата днес повечето хора отхвърлят схващането за климатичните промени:
  http://www.ivanstamenov.com/2011/07/3037/
  А въпреки отхвърлянето от страна на повечето хора, политическата доктрина ще продължи да се прилага с нахалство и фини манипулации, защото тя е необходима за установяването на глобален централизиран диктат и създаването на условия за царстването на знаете-кого.

 3. Georgiev  30.11.2011 г. | 22:37 ч.

  Масовите медии играят голяма роля за общественото мнение, но повечето от тях все още не са заели ясна позиция по темата, или пък продължават да настояват,
  =====================
  Напротив, позицията им е много ясна и добре подплатена финансово.
  Добре разгледайте този линк с неговата втрещяваща откровена наглост.
  http://schoolofpolitics.org/node/1690
  Там се казва
  …“Ако редакторите в основните български медии получат базово обучение за значимостта на темата, за начините на нейното отразяване, за надеждните източници на информация, тогава цялата медийна картина би могла да се промени – особено ако медиите бъдат постоянно захранвани с подходяща информация….“
  В този проект са описани поименно българските медии „постоянно захранвани с подходяща информация“…също така в тази клоака на подкупната журналистика са описани поименно и тези, които „захранват“…естествено с информация и пари

 4. Стопанина  12.12.2011 г. | 14:02 ч.

  World Government Climate Deal Fails In Durban

  http://www.prisonplanet.com/world-government-climate-deal-fails-in-durban.html

  Провал на срещата в Дърбан. Разумът спечели битката, но войната продължава…

 5. Припомням  03.02.2012 г. | 18:40 ч.

  Глобално затопляне???
  Потя се чак!
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095052/Think-cold-HERE-Beautiful-pictures-globe-world-freezing.html

 6. Arctos  17.02.2012 г. | 22:46 ч.

  Една интересна книга по темата за „глобалното затопляне“, която прочетох съвсем наскоро: „Състояние на страх“ от Майкъл Крайтън. В увлекателна художествена форма авторът разкрива лъжите на псевдонауката, подхранващи мита за „глобалното затопляне“, двойната игра на природозащитните организации, които експлоатират този мит по един безкрупулен начин, както и глупостта, граничеща с фанатизъм, на обикновените „загрижени“ граждани.

  Откъси от книгата:

  – Някои учени твърдят, че глобалното затопляне е в най-добрия случай недоказано, а в най-лошия – чиста фантазия.
  – Изследванията им, без съмнение, са финансирани от едрата индустрия.
  – Някои да. Но не всички.
  – Значи са свръхконсервативни.
  – Фокусът ще е върху данните…
  – Но това е абсурдно. Стига само да прочетете вестниците или да гледате телевизия…

  ? ? ?

  – Лично аз трудно приемам други хора да решават какво е най-добро за мен, особено когато тези хора не живеят там, където живея аз, когато не познават местните условия или проблемите, с които се сблъсквам, когато дори не живеят в същата страна, но въпреки това са убедени – в някакъв си далечен град на запад, от бюрото си в някакъв стъклен небостъргач в Брюксел, Берлин или Ню Йорк – въпреки това са убедени, че знаят решенията на всичките ми проблеми и как би трябвало да живея. Определено ми е трудно да приема това.

  Из бележките на автора:

  Стигам до извода, че повечето природозащитни „принципи“ (такива като устойчивото развитие и предпазния принцип) на практика съхраняват икономическите предимства на Запада и по този начин създават един модерен империализъм по отношение на развиващия се свят. Това е един добър начин да кажеш: „Ние сме си взели нашето, но не искаме вие да си вземето вашето, защото това ще доведе до голямо замърсяване“.

  ? ? ?

  Сегашният почти истеричен вой за по-голяма сигурност е в най-добрия случай пилеене на средства и окови за човешкия дух, а в най-лошия – покана към един нов тоталитаризъм. Отчаяно се нуждаем обществеността да бъде образована по въпроса.

 7. Стопанина  02.07.2012 г. | 12:25 ч.

  Учени: Покачването на световния океан не може да бъде спряно

  Покачване на световния океан заплашва начина на живот на около една десета от световното население, живеещо в ниско разположени райони на сушата и по острови, застрашени от пълно потапяне. Над 180 държави водят преговори за глобален климатичен договор, който да влезе в сила от 2020г. и да принуди всички да намалят въглеродните си емисии, за да ограничат глобалното затопляне под 2 градуса за този век. Според учените това е минималното за избягване на катастрофални промени.


  Ако горното е минималното, ето го и оптималното според същите тези „учени“.

 8. Стопанина  03.07.2012 г. | 14:25 ч.

  В прав текст:

  Следващата година 1,5% от всяка сметка за ток ще отива за погасяване на т.нар. въглероден данък, който е наложен във всички страни от ЕС, с идеята да се ограничи вредното влияние на парниковия газ върху атмосферата и климата на земята.

  Очаква се следващите години този процент да расте, тъй като квотите за изхвърлен въглероден диоксид, предвидени за нашата страна, постепенно ще намаляват.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.