Слава Севрюкова за България и света – пророчества 3/4

Животът на Земята се подчинява на космически закони

(За Съединените американски щати)

Висшата Светлина допусна появата на тази държава. Предначертана й е значима роля в създаването на Шестата раса. От нея по-късно ще се разпръснат умове-бисери широко по Земното кълбо. За съжаление оттам ще плъзне, ще поеме да воюва и Злото… Краят на двадесети век ще се ознаменува с чудовищно сатанинско проявление. Тогава ще се развихри огромен тъмен дух в човешки облик. Очите на света с изненада ще се вперят в него. Съзирам мургав мъж, носител на тъма. От друга религия е. Последователите му ще взривят две високи сгради на Новия континент. Ще разрушат много други. Ще загинат хиляди. […] Виждам… Нещо се блъска в тях. Срива ги из основи. Кървавият акт е допуснат, за да се осъзнае и види за пореден път в обновяващия се свят страшната Сила на Тъмата. След случилото се, в началото на двадесет и първия (век) ще започне разчистване на разрастващите се „плевели“. За да избуи Новото.

* * *

(За новия Израел)

Виждам, над света непрестанно тлее жар. Гъст дим пропълзява на Изток. Огнени езици все още не се забелязват, но жарта зловещо припуква, аха-аха да припламне. Готви се да се възпламени и разпростре нашироко. Всеки миг ще лумне. На Земята открай време битуват Тъма и Светлина. Някога Юда стана „оръдие на злото“, предавайки Христос. Сега еврейският народ ще се превърне в „оръдие“, за да пострадат много християнски страни. В оня район се таи огромен неуправляем пожар. Когато избухне, много евреи ще идат от „другата страна на мира“ (ще загинат). Заради онуй, което вършат сега с арабите, ще бъдат овъзмездени. Ще са сразени, бити и прогонени от тях.

Събитието ще настъпи след масивен геокатаклизъм. Тогава ще последват мощни удари от вси страни срещу евреите. В стремежа да оцелеят, бягайки, някои ще се укрият в затънтена пещера. Там, угнетени от погрома, с изненада ще попаднат на Мойсеевия ковчег със скрижалите. Тогава ще си припомнят забравения Завет. Разтърсени, ще се покаят. И най-сетне ще повярват – наистина са богоизбран народ. Но не такива, каквито се представят сега, не. Едва тогаз ще поемат истинно и с Бога напред.

* * *

(През 1977 г. казва за Русия)

Съветският съюз ще се раздроби на отделни държави. Ще остане само Русия. Тогава предстои да избухне остро стълкновение с Китай. Мъчно ми е за руското племе. Заболя ме, че и мъжът ми бе руснак, но… ще ги газят китайците. Сибир ще бъде отнет от Русия. Виждам, там ще се ширнат и засноват работливи като мравки жълти човечета. Но по-добре да сменим темата. Далече е още времето…

Русия никога не ще рухне. Напротив, през 21 век отново ще възвърне световното си могъщество. Славяните никога не ще изчезнат от лицето на Земята. Отредена им е водеща духовна мисия в предстоящите съдбини на човешкия род.

Задават се не толкова кръвопролитни интервенции, колкото борби за надмощие. Но… виждам, между Русия и Китай кръв ще се пролее. Ще има сериозно стълкновение. Русите някога си позволиха чудовищен експеримент с лазерно оръжие срещу Китай. (Вероятно става дума за сблъсъка на пограничния остров Халкин хол през 20 век – бел. ред.) За миг там бяха изпепелени земя и хора. Това все някога ще трябва да се плати.

* * *

(Пророчество от 1970-е години)

Веднъж свише получих потресаващо послание: „Това са Последни времена.“ Последни, защото прекалено много хора обитават тая Земя. Не останаха души Отвъд. Все повече се въплъщават, за да се чистят „плевелите“ в тях. Разбирате ли? Но и на това иде краят. Затуй са назовани „последни“.

Внуши ми се да предам: „Предстои настъпление на страшни бедствия – епидемии, глад, мор, смрад. Тогава онуй, което не е унищожено от Природата, ще го довършат войните. Ще има чудовищни прояви на човешкия дух към зло, каквото досега не е било.“ Но след това ми се каза: „Този ужас е последен. Тъмата не ще се шири нивга вече толкова силно по Земята.“

Животът на Земята се подчинява на космически закони. Равновесието между нашия и отвъдния свят отдавна е нарушено – с милиони и милиарди души. Пренаселени сме. За да се възстанови балансът, милиони и милиарди трябва да преминат в Отвъдното – бързо и заедно…

Задават се пагубни катаклизми. Нарушена е хармонията между видимия и невидимия свят. Милиони и милиарди души предстои да отплуват в Отвъдното. Виждам, в ония времена трябва да вървите километри и километри, за да се натъкнете на жив човек. Смърт. Страшно много смърт…. Молете се… Молете се за нашето племе. Молете се за Човечеството – да е по-леко. Няма да ни отмине.

Каза ми се: „Както Христос не се размина с „горчивата чаша“, така и това не ще прескочи бъдните чеда. Прекомерно пренаселена е Земята.“ Не бойте се! Хармонията ще се възстанови след бедствията. Но, казвам ви, трябва да сте готови за тях. Да ги понесете.

И пак повтарям, не бойте се – човешкият род не ще бъде изтрит от лицето на Земята. Виждам унищожения. Неузнаваеми промени. Обновеното Човечество ще се лиши от една нелепа и страшна своя съставка – озвереността.

В него (човека) ще вземе връх Христовата душа. След грандиозни изпитания на границата на оцеляване ще се оттласне напред. Към позабравената, пренебрегвана Духовност. […]Не бойте се. Картите са хвърлени. Човечеството привидно ще изгуби играта. Но те внезапно ще се обърнат. С упование за оцелелите. Защото ония хора ще са много по-извисени. Едва тогаз ще заживеят по Божия закон. Помнете – няма пълно унищожение. Временната загуба е част от сражението.

* * *

(През 1990 г. говори за световните бъднини)

Задават се геопланетарни катаклизми. Не питайте кога. Светът не ще погине. С изпитанията ще осъзнаем – погрешна е посоката. Ще се устремим към духовни нови перспективи, изхвърляйки на бунището на историята измамните ценности на миналото.

Отшумят ли бедствията, задава се бленувана от хилядолетия дивна хармония между людете. След природните изпитания се задава ера на Духовността. Но дотогаз ще се изживее период, който е като препънка, като забавяне на времето. Предстои Човекът да даде някои неща от себе си, които ще го изведат напред. Трябва да изработи вътрешна хармония.

Ще изчезнат племена (народи). И пак ще повторя – каза ми се: „Ще вървиш дълго, без да срещнеш живо човешко същество. Но открои ли се пред теб, помни – излишно е да питаш. В него ще е Христовата душа.“

Катаклизмите  се отразяват позитивно на еволюцията. […] Унищожават гниеща шума, клони, отпадъци. Вярно, загиват и млади дръвчета. Ползата – нов жизнен простор. Инак гората линее. А човешкият род, затънал в консуматорство, би се превърнал в завод за отпадъци.

Който преживее изпитанията, благословен ще е. […] Светът ще стане по-съразмерен, чист и нов. Оцелелите ще имат обновена, съответстваща с хармонията на Космоса и Природата стойностна система.

В резултат на предстоящите катаклизми земната ос леко ще се измести. В границите на едно денонощие ще бъде променена неговата продължителност. Това ще предизвика бурни климатични промени.

Оредялото Човечество ще поеме напред. Пречистено, умъдряло. Към Духовността. Без човека светът няма да изчезне. Без човещина сапиенсът е обречен на гибел. С предстоящите гибелни катаклизми ще настъпи поврат в ценностната система и тенденции на развитие. От промените не бива да се боим. Ще разкрият неосветената страна на Силата. След родената в Америка Шеста раса се задава много по-извисена – седма. Манипулаторите ще са овъзмездени. Егоизмът – също.

(Кога горе-долу можем да очакваме световните сътресения)

Кажете на близките си, които са в чужбина, да се приберат до 2028 година. След това, и да искат,  ще е много трудно да се върнат, а и ние няма да сме в състояние да ги приемем… Те (големите световни катаклизми и сътресения) ще са на етапи през известни интервали. Към третото десетилетие от второто хилядолетие ще е началото на злокобните събития. Част от тях ще са между 2025-2032 г.

Виждам, ще настъпи онази дивна хубава хармония между людете. Но трябва да минем сега този период, който като че ли е препънка, забавяне на времето. Ясно ли е? Защото то е като камък на препънка. Дадени неща ще се преживеят и тогава вече ще настъпи духовното при човека. Това ще стане от 2025 до 2030 година.

Водата ще се разраства. А на места, където е океан, ще изплува суша.

Не мислете, че земята, по която ходите, ще е все земя… Оцелелите ще са горе, по високото. Затова България – преобладаващо планинска страна, по-слабо ще пострада при бедствията. Много души в ония недалечни времена с желание ще отиват в Отвъдното. Ще оцелеят хората по високото.

Ще оцелеят живеещите по високите места.

Пътувам над хоризонта с километри, докато открия човешко същество… И когато го намеря, виждам – в него е Христовата душа.

Катаклизмите ще сменят една генерация с друга. Агресивният, материализиран до крайност сапиенс на неразумната цивилизация, ще бъде заменен от новия човек, носител на Христова душа.

Отвъд сътресенията Човечеството ще е обладано от ново светоусещане. Не ще си въобразява, че владее природата.

Ходът на „кодираните (предначертаните) събития не ще се промени. Предстои да осъзнаем отговорността си едни към други и към Земята. Новото хилядолетие ще е одухотворено. Духовността ще възкреси скъсаната връзка с Любовта. Оцелелите ще възстановят божествеността в Човека. Злото ще се задейства, за кой ли път, в изпитаната стара роля – на оръдие на Доброто. Изживяното от Човечеството ще го направи по-зряло.

На представителите на нашата цивилизация е отнета възможността „да виждат“ напред. В най-ранни зори обаче сме притежавали тази божествена способност. С развитие на Шестата раса, тя ще бъде възкресена. Нима Вечността има Минало, Бъдеще?

* * *

(Технологичният регрес и Духовният прогрес)

Двадесет и първото столетие ще бъде вододелно за прогреса на човека. Към година 2100 ще настъпи ерата на Духовния човек. Още към 2050-а ще започне зараждането й. Все повече хора ще са духовно зрящи. С 2100-та на Земята ще приключи третият цикъл от развитието на Човечеството след Христа и ще започне четвъртият. Задават се бурни промени – пред мен се разкрива обновена до неузнаваемост епоха. Духовността, творяща чудеса, ще замени господстващия груб материализъм.

Двадесет и едно извисени същества в ония години ще направляват еволюцията на човешкия род. Духът на Максим Горки тогава ще се въплъти като значим, уважаван лидер. Ще вземе ключово участие в управлението на pемното кълбо. Процесите на духовно обновление няма да са за година-две. Предстои продължителен, нелек еволюционен етап.

В края на четвъртия цикъл, след 2800 до към 3000-та година, хората ще обогатяват знания по всички въпроси от каналите, трасиращи Космоса. Това неимоверно ще разшири представите на бъдещите поколения за света. Мнозинството в ония години ще е духовно зрящо и облагородено. Единици ще са лишени от психотропни способности. Те ще останат в тъма, за да се напомня за онуй, което е било.

Постиженията на техниката дълго ще облекчават живота. Тя ще достигне такова съвършенство, каквото на този етап е трудно да си представите дори в най-бурните фантазии. Техническият прогрес обаче няма да е безконечен. Ще настане време икономическото, техническо и технологично развитие да се изчерпи. Кой успех не е преходен?

Техниката постепенно ще започне да отмира. За да отстъпи път на Духа. Светът ще се промени. Науката ще се насочи към пренебрегваните, необясними доскоро явления, каквито са Душата и Духа. Успешно ще ги разкодира.

След XXI век човекът плавно ще приключи с техническия уклон. Науката ще завоюва нови, много по-изумителни успехи в други области. Ще се установи – съществуват по-високи скорости от тази на светлината: Това ще е най-късно до около 2150-а година. След изживените природни сътресения укрепнало, възстановено, Човечеството ще възвърне Духовността. И тук ще завоюва звездни висоти.

Науката и техниката добиха небивал възход за сметка на изоставащата интуитивност и свръхсетивност. Човечеството, казах ви, ще изживее период на неописуем технически възход. После, превърнало се в мишена на себе си, ще започне обрат. Това, което споделям, може да ви се стори фантастика. И тъй, след време ще отпаднат съвременните придобивки – компютри, телевизори, видео, все по-модерни супертелефони. Ведно с новите, многократно по-съвършени технически чудесии, които неустоимо ще изкушават бъдещите потомци. За тях още нищичко не подозирате.

Задават се учудващи промени, но вече от съвършено друго естество. Трудно е да си ги представите. Когато двама души в оная епоха решат да контактуват помежду си и единият, примерно, е на Северния, другият – на Южния полюс, ще осъществяват връзка без техника, по духовен път. Ще ползват, благодарение разраснатите възможности на събудения ум, каналите, трасиращи Космоса. Фини като паяжини, невидими, ала сетивно доловими. Набраздили вселенския купол, по тях непрестанно тече информация, обслужваща високо еволюиралия Разум. Задава се, помнете, начало на ново, много по-извисено общуване.

Задава се епоха, осветена от възхода на човешкия дух. Тогава славата на техниката безвъзвратно ще е отшумяла. Ще са отпаднали вредните емисии и тежки производства. Ще са създадени нови технологии с екологични енергийни източници, извлечени от Космоса. И най-вече – ще има много Светлина в човешките отношения. Неудържимият духовен развой ще започне към 2 075 година.

След около век (предсказанието е направено на 25.12.1975 г.) съвременните леки коли изцяло ще отпаднат. В сравнение с новите, ще изглеждат като динозаври – примитивни, груби, недодялани. […] Виждам град с прави успоредни улици. Сгради – не по-високи от 4-5 етажа. Като от стъкло. Прозорците им – матови, шуплести, с пори. Това е още по-далечно време. Превозните средства – абсолютно безшумни. Имат нещо като волан и перки. Носят се ниско над земята, почти над сградите. Съзирам хората, които ще ги управляват. Ще се хранят повече с плодове, отколкото с тестени изделия. По онова време ще се разбере – месото е канцерогенно. Включително пилешкото. Ще бъде завинаги изоставено. Почитта към Природата ще се изразява и в храната – ще преобладават вегетарианците. От съвършено различния живот естеството им постепенно ще се промени. Пред мен са – с по-големи глави и удължено, значително олекотено тяло.

(Пророчество от 1980-е години)

В не много далечно време огромните магистрали, ширнали се пред нас, ще са обрасли в треви и храсталак. Никой няма да пътува по тях. Новите возила ще се реят из въздуха. За идните немного далечни поколения небето ще е без граници. Аутобаните тогаз ще запустеят, предадени завинаги на царството на буренака. […] България е богоизбрана. Не защото не разполага с огромни първокачествени магистрали, а затуй, че само след броени десетилетия те ще са вече абсолютно ненужни. Ще се спести труд нахалост и излишни средства.

Конструкторският изобретателен гений ще е на такова ниво, че както разкрих, ще създаде автомобили-летателни апарати. С едно бутонче ще се управляват. Ще се зареждат с космическа енергия. Няма да замърсяват въздуха. Тогава ще бъдат покорени небивали научни висоти. […] След етап на небивал цъфтеж и възход, темповете на развитие на техниката постепенно ще се забавят. Вече споделих – ще стигне до някъде. Няма да има какво ново да открива и внедрява. Тогава ще настъпи оня немислим за нас етап, когато безславно ще се срине. Окончателно отпаднала, ще бъде захвърлена като ненужна, така както днес, примерно, е с парната машина.

Пред човешкия род ще се разкрият още по-примамливи перспективи, но вече от друго естество. Това ще е краят на „машинния интелект“. Виждам – периодът не е далеч. Техниката някога бе създадена, за да разполага Човечеството с повече време за себе си. С ръка на сърце, честно отговорете – така ли е? И каква бе цената за това? Не опустоши ли тя душевността ни? Висшите космически същества не се нуждаят от машинни придобивки така, както за нас отдавна са излишни копието и стрелата, без които животът някога е бил немислим. На човека предстои неудържимо духовно развитие.

Намерим ли пътя към себе си, разработим ли скритите в нас резерви, ще можем да се озовем навсякъде. Започне ли бъдният човек със силата на мисълта да посещава други планети и звезди, летателните чудесии, за които говорих, напълно ще отпаднат. Съвършено излишни ще са тогаз и ракетите. Свободно чрез духа си ще проникваме в Безкрая – сред примамливите лабиринти на макро и микрокосмоса.

Архаични допотопни съоръжения, съвременните космически апарати ще заемат достойно място, но вече като музейни атракции, очертаващи изминатия път в нашето развитие. Ще изчезнат оглушително ревящите машинни чудовища. В онова не особено далечно време съвършените доскоро придобивки, рожба на човешкия ум, веднъж завинаги ще бъдат запокитени на сметището на историята.”

Машината не ще измести човешкото в човека.

* * *

Висшият Разум съхранява ограничени популации на част от обитавалите Земята същества. Такива са плезиозаврите от Лох Нес, Голямата стъпка в Хималаите и много други. Защо се чудите за йети – и днес екваториалните джунгли са обитавани от неопознати първобитни племена и раси. Еволюцията рядко губи трудните си завоевания. След време представители на ограничени колонии от тези считани за отдавна изчезнали видове на животинското царство ще бъдат открити.

* * *

Всяко камъче крие част от земното минало. То след години ще се разшифрова, благодарение на минералите. Не мислете, че е фриволна пословицата: „Човек камък да ритне, история ще му се разкрие“. Освен това е казано: „И камъкът ще проговори“. Знайте, ще дойде време хората да „четат“ камъните.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

107 коментара за "Слава Севрюкова за България и света – пророчества 3/4"

 1. Кристиян  10.01.2016 г. | 03:28 ч.

  Здравейте, аз вярвам в пророчества, помня за Ванга, която беше казала, че Курск, ще потъне, а руснаците че чудеха как град Курск в СССР ще потъне, а то потъна подводницата „КУРСК“. Относно България, не виждам как тази държава ще се оправи, първо всички производствени мощности са унищожени, България е страна икономически опустошена, всичките материални активи на нацията след 1989г., бяхя ограбени и разпределени между шепа апаратчици, за тези 26 години, напуснаха страната над 2000 000 души, елита на нацията, най-клалифицираните и интелигентните българи, каква икономика може да има една държава останала без човешки ресурси. Как се ще оправи България, тя няма нито природни ( нефт, газ и др.) нито икономически и човешки ресурси, от къде ще дойде това развитие и просперитет от нищото.

 2. Стопанина  10.01.2016 г. | 11:31 ч.

  Кристиян, не виждаш, защото „гледаш“ с невярна фактология. Няма да те опровергавам за „унищожените ресурси“, нито за „изгубените най-умни хора“. Оправянето на България не е еднократен процес, който може да доживееш, за да видиш как ще стане. Оправянето на България ще е изключително дългосрочна задача, при която гледането и апокалиптичният песимизъм всъщност ще се явяват едно от противоборстващите течения.

 3. Любо  26.03.2016 г. | 21:33 ч.

  Господа, много просто и ясно го е казала леля Слава „духовността, новите космически технологии„ това ще промени света, но първо трябва да преминем през „претопяването„, а то започна в България преди 25 години. И ако не се лъжа някъде в нейните предсказания е казала, че пак ние заедно с Русия ще бъдем първите просветени, за да дойде ерата на славяните. От нас ще тръгне и новата религия, новото просвещение, което след време целият свят ще приеме.

 4. НИКОЛАЙ  08.06.2016 г. | 10:52 ч.

  ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ.АМАН ОТ ГЛЕДАЧКИ.

 5. Мислещ  08.06.2016 г. | 13:06 ч.

  @Николай

  Ти затова ли намина тук, само за да осветлиш нас „невежите“ на какви глупости се радваме?
  А ти как стигна тук, дали не си се ровичкал в нета точно за подобни пророчества?
  Много са ми чудни типажи, като теб. Обикаляте, като мухи без глави и ръсите глупости.
  Какъв е този интерес, какво удоволствие ви доставя, не ви разбирам.

 6. веско  08.06.2016 г. | 15:34 ч.

  Г-н Николай никой не е тръгнал да те убеждава насила да вярваш, такива като теб почват да вярват като си научат урока по трудния начин. Така че не натрапвай твоето мнение на тези които вярват … и аре у лево…

 7. Владимир Петров  18.06.2016 г. | 23:07 ч.

  Лично познавам Христо Нанев – написа няколко книги за леля Слава, та сподели някои подробности в частен разговор… Нека сметнем какво би се случило при евентуално активиране на Големия огнен пръстен – стопяването на леда в Антарктида ще вдигне нивото на световния океан със 70 м., като добавим и този от Гренландия – още 7м. Ако допуснем, че ще има изплуване на нови суши тук и там, минимум 80-90 м. над сегашното морско ниво не го бройте като местообитание. Е, това ще е и съпътствано от куп други процеси като тектонични и метеорологични, които допълнително ще усложнят обстановката, но тук сме на т.н. Балканска плоча /зони на Миланкович, доколкото си спомням/. От друга страна, в момента сме като в идилията на 30-те години на миналия век, когато не сме си представяли торнадото, което е предвидила Съдбата. Че иде промяна е ясно, въпросът е дали не може да бъде туширана резкостта и при какви условия.

 8. егодразнител  08.11.2016 г. | 11:37 ч.

  отново ми се губи пасаж от пророчествата на леля Слава а именно тези които днес напускат България един ден горчиво ще съжаляват …

 9. Стопанина  08.11.2016 г. | 13:31 ч.

  Кажете на близките си, които са в чужбина, да се приберат до 2028 година. След това, и да искат, ще е много трудно да се върнат, а и ние няма да сме в състояние да ги приемем…

  Това е цитатът.

  Сигурен ли си, че пасажът за горчивото съжаление е на Слава, а не от Нанев/Лозенски?

 10. Петьо  08.11.2016 г. | 16:21 ч.

  На мен що ми се върти в главата 2023-та?

  А пък това ми е много озадачаващо:
  “ ние няма да сме в състояние да ги приемем…“
  Какво ли се има пред вид?

 11. Стопанина  08.11.2016 г. | 16:39 ч.

  А пък това ми е много озадачаващо:
  “ ние няма да сме в състояние да ги приемем…“

  Едно от обясненията ми е новата болест, която ще се появи. За нея се говори в много пророчества и според мен става дума за „новата чума“, спомената и в Новия завет. Ако съм прав, всяка държава ще има карантина.

  Филтрирането на болните неизменно ще засегне и много от здравите, защото транспортните компании ще пишат собствени си правила.

 12. Гост  11.04.2017 г. | 12:51 ч.

  Това са пълни глупости. Специално Нанев е човек, който забогатя от писане на небивалици за Слава Севрюкова! Аз се постарах да намеря негови изявления в интернет – преди много години в телевизия Скат казва – кажете на близките си да се върнат до 2013-2015, в друго интервю казва 2018-2023, а сега 2023 – 2028. Абсолютни щуротии и всеки път си приказва както му изнася, а „бедните духом“ зяпат с отворени усти и цъкат с език! Само който не се е махнал от България, той не се е „оправил“.

 13. коментатор  12.04.2017 г. | 18:32 ч.

  През 80-те години пишеха, че жените поради по-голямата си заетост в икономическия живот след 2000-та година, болшинството ще носят за удобство къси, лесно поддържащи се коси. Ми почти 20 години след това виждаме, че която си обича дълга коса – си я носи, и която си обича къса – също, и точка, дори да работи и в съботите. После ни уверяваха, че с научно-техническия прогрес, всички ще имаме мнооого свободно време за себе си и за семеѝствата си. И се оказва, че днес работим почти толкова или дори повече време от миналото, защото се е работело лятото, но зимата усилено се е почивало. После ни уверяваха как със смяната на лошите ( 🙂 за коѝ ли път през вековете), ще ставаме все по-добре и все по-безгрижни. А днес сме на ръба на мизерията и на прага на оцеляването. После колко интелигентни и богоизбрани сме, но минаваѝки краѝ поредният прелял метри наоколо гюм със стреснатата от мен кльощава котка или мършавото куче, ръфащо празната наѝлонка …, се питам аз ли нещо не разбрах от света или се родих 2-3 века по-рано, че се чувствам не на място… Извинете, млъквам, че вятърът ми лепна наѝлонката в носа…

 14. Individualist  17.06.2017 г. | 14:43 ч.

  Много приказки на пазара. Само част от предсказанията на Слава, написани от Нанев, са истина – другите си ги е измислил той. За оправянето на България около 2017-2018(Може би до 2019) е вярно отчасти, но останалото вече е измислица – За отпадането на някои технологии съм съгласен, но ако ,,духовността“ ни вманиячи също няма да сме добре, както сме с технологиите днес. Трудно е да се отсее истината – Оттук-оттам все нещо е вярно, но не е достатъчно подробно. Най-верни са предсказанията на дядо Влайчо, но той е страдал най-много за разлика от глезената от правителството Ванга. Влайчо е бил преследван от комунистите. Но той най-вече е предсказвал на самите хора за техните проблеми и малко за съдбата на България и света, но поне вярно, ще напиша част от тях, но с мои думи: Света ще се подлуди, жените и мъжете ще си сменят ролите, но и това ще преминем. Българите са със стара жилка, ще оцелеем. Тези, които останат твърдо глави ше съжаляват. Колкото по-извисена е една душа толкова повече трудности трябва да преодолява.(Думите ми са близки до тези на Влайчо.) И други предсказания, които са по-близко до истината, но вече не от дядо Влайчо: След 2017/2018 ще има големи катаклизми, Везувий ще изригне и ше опустоши почти цяла Италия; ще има разместване на тектоничните плочи в Гърция и част от нея ще потъне; нещо подобно ще е и с Турция, от трите изброени страни ще има бежанци.

  Най-много вярвам на дядо Влайчо. И ВЪПРЕКИ ТОВА – НИШО НЕ СЕ ЗНАЕ.

 15. Узка  03.03.2018 г. | 18:35 ч.

  И на мен ми е любопитно кой е източника на това за помаците и богомилите.

 16. Jordan Gantchovski  10.01.2019 г. | 15:26 ч.

  Престанете в тия свободни съчинения. Ако пишете нещо, пишете както го е казала самата леля Слава. Не добавяйте и не измисляйте, не редактирайте. Чел съм всичко, така както е излязло от устата и. Това са измишльотини плюс част от нейните думи…

 17. Стопанина  10.01.2019 г. | 15:40 ч.

  Jordan Gantchovski,

  А вие и типажът коментатори като вас кога ще престанете да се държите така, сякаш някой ви е длъжен с нещо? Че и като последна инстанция… Наясно ли си изобщо към кого се обръщаш и дали този, който е записвал, редактирал и измислял думите на Слава, ще чете невротичния ти изблик?

  Чел съм всичко, така както е излязло от устата и.

  Като се успокоиш, дай и ние да четем това, дето твърдиш, че съществува, а за мен е съмнително. Поне кажи кой според теб е записвал „всичко, както е излязло“. Дотогава не ме занимавай с общи приказки и определено не се репчи с „престани“, защото иначе и аз ще се изнервя и ще те „преустановя“…

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.