Вместо новогодишни честитки: За естеството на Любовта

Изпращаме поредната година и посрещаме нова. Спомням си, че в края на 2009-а направих някои прогнози за 2010-а. Някои от тях се оправдаха, други – не, трети явно ще са валидни и за дълго време напред, тоест тепърва ще проверяваме дали са били основателни, или са били просто проявеното ми черногледство. Не ми се правят отново конкретни прогнози – този път ще са по-общи.

В личен план 2010 година беше доста по-добра от кошмарната 2009-а. Без да навлизам в подробности, последните ми две седмици, въпреки добрата година като цяло, бяха изпълнени с низ от разочарования и притеснения, граничещи с една-две откровено инфарктни ситуации. Разбира се, имаше и радости за баланс, но не достатъчно, че да ме мотивират за работа по сайта.

Тъй като наистина искам да съм кратък, просто ще отбележа, че на няколко пъти през тия наскорошни дни нямаше как да не се сетя за Евангелието на Матей, където на едно място (глава 24:12) се казва относно Последните времена:

„И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта.“

Това пророчество, което за мен безусловно се отнася за времената, в които живеем, е валидно не само за двете ми последни седмици. Общовалидно е от бая време насам – несъмнено едва ли съм го забелязал само аз. И тъй като Последните времена няма да свършат скоро, а тепърва чакаме кулминацията им, доста сигурна прогноза е, че беззаконието има още накъде да расте, докато успоредно с това намалява Любовта.

Новата 2010 г. няма да е изключение, особено като имаме предвид, че окултната стойност на тази година е 4 (четворка; свързва се със стресови промени: процеси на болезнено пречистване за едни, тотално оскотяване – за други, такива ми ти неща.) Мисълта от Евангелието продължава така:

„А който претърпи докрай, той ще бъде спасен. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.“

Няма да проповядвам думите на Матей – нека всеки, имащ желание, да ги прочете в Новия завет – ще проповядвам или по-скоро ще разпространявам едни мисли от Учителя. Те са от книгата „Няма престъпна любов“ и сякаш се отнасят именно за същността на Любовта, за нейното изстиване, за претърпяването и спасението.

Убеден съм, че следните думи имат силата да топлят всеки от вас през цялата нова 2011 г., та чак до „идването на края“. Поне при мен свършиха положителна работа и можете да ги приемете като импровизиран новогодишен подарък от вашия (понякога) любящ Стопанин към всички вас.

* * *

„Няма престъпна любов“

Естеството на любовта

Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки.

Любовта е сила, която преобразява всичко и спасява човека. Тя идва в реална, жива форма и премахва всички прегради. Който се домогне до нея, влиза в областта на разумността.

Физическата любов е с прегръщане, с целувка. Реалната любов е с докосване, а идеалната е само отдалеч, от разстояние.

Физическата любов носи големи промени. Който иска да я опита, трябва да знае, че ще се движи от едно състояние в друго, от радост в скръб, и от скръб в радост.

Божествената любов върши чудеса. Където мине, твори и пресъздава. Тази любов трябва да се изучава. Но ако не сте приложили човешката любов, която е с най-малки жертви, как ще приложите Божествената, за която се изискват големи жертви?

Любовта е нещо възвишено. Тя не е чувство нито на мъжа, нито на жената. Това, което дразни човека, и събужда низшето в него, не е любовта. Това е изопаченият човешки живот, който сега се проявява.

Любовта е фундаментът, тя е основата на всичко, защото е добродетел, която е сляпа към грешките на хората и от нищо не се обижда. Дори в най-големите грешки на хората тя вижда само добро.

Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи. Ти не можеш да огорчиш сърцето на любящия човек, нито можеш да помрачиш ума му, нито можеш да смутиш душата му. На всички обиди и огорчения той ще се усмихне. Любовта е непобедима сила. Който има Любов, той е силен човек.

Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов.

Когато светлината и любовта идват от един източник, грях няма. Но когато светлината и любовта идват от различни източници, там е грехът.

Някой иска да прояви обичта си към някого, но се страхува да не го излъжат. Може ли любовта да се страхува от лъжата? Слънцето огрява и топли всички същества, макар някои от тях да вършат престъпления.

Когато влязат в любовта, хората се натъкват на една ужасна гама, от която всички страдат. Който се влюбва, той трябва да знае, че ще мине през тази гама на смъртта. Ако съзнанието му е будно, той ще мине през нея, ще научи нещо и ще излезе, но ако не е будно, ще го сполетят най-големи нещастия, каквито не е сънувал.

Любовта не е в жертвата. Любовта изисква нещо повече от жертва. Жертвата е само закон за изкупване на нашите грехове.

В любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бога. Всяка любов, която повдига човека, иде от Бога.

Любовта изключва всякакво насилие. Тя действа между хората само тогава, когато те вършат всичко доброволно.
Всеки човек има желание да бъде свободен, сам да пожелае да направи нещо за своя ближен. Заставите ли го насила да направи добро на някого, той веднага ще ви се противопостави.

Първото качество на истинската любов се изразява в желанието на човека да постави своя любим на същото ниво, на което той сам се намира.

Любовта се проявява в живота извън времето и пространството. Тя не зависи от времето, нито от външните условия. Любовта идва от контакта на човек с Бога и се предава чрез вътрешен тласък, чрез вътрешен импулс.

Хората на любовта носят в себе си мир, радост и веселие. Където и да отидат, всички ги приемат с отворени сърца. Те не са невежи, нито горди или амбициозни. Те са смирени и искрени.

Любовта е единствената сила, която постъпва абсолютно безпристрастно. Тя отваря очите на хората, а не ги затваря. Който обича, вижда нещата ясно. Само чрез любовта може да познаете хората.

Любов, в която има страх, не е истинска. Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта.

Само топлината на любовта е в състояние да премахне всички съмнения, подозрения, разочарования в живота.

Мощна сила се крие в любовта. Тя прави чудеса. Заради любовта хората са готови на такива жертви, каквито без любов никога не биха направили. Любовта облагородява човек и подобрява условията. Затова, каквото прави човек, трябва да го прави с любов.

Красотата на любовта се заключава в това всички същества да ви обичат, а не само едно.

Любовта е вечният стремеж на две души.

Престъпността е в невежеството, в кривото разбиране и неизползване на любовта. Престъпността е, че искаме да сложим любовта в окови.

Любовта е път на най-малкото съпротивление. Божествените души никога не вървят по пътя на любовта, а по пътя на мъдростта. Който иска да не прави грешки, да върви по пътя на любовта. Тя е дадена за слабите хора в света. Силните хора нямат нужда от любов, слабите имат нужда от любов.

Любовта е път към вечно тържество, но за да не злоупотреби с нея, човек трябва да мине по пътя на скърбите и страданията.

Когато говорим за любовта, всякога трябва да разбираме онова начало, което носи живот. Единственият начин, по който хората могат да се разберат, то е чрез любовта. Щом влезете в областта на любовта, вие ще станете щастливи, здрави, животът ви ще се осмисли и ще бъдете готови да служите.

Любовта представлява свят на услуги. Където е любовта, там е раят, там е блаженството, там е Бог, там са всички блага.

Любовта никога не ревнува, никога не търси своето право! Тя прави човек привлекателен и не държи на достойнството.

Разликата между човешката и божествената любов се състои в това, че божествената любов допълва всичко в човешката любов, без да я изменя.

Любовта може да бъде физическа, механическа и духовна или божествена. Това са три положения, чрез които законът на Любовта трансформира силите на света.

Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонизира човешкия организъм. Любовта, даже в своето низше проявление, е сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, на топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик само може да подобри света.

Любовта може да се предаде по физически, астрален, умствен, причинен начин и по хиляди други начини, но резултатите винаги са еднакви. Тя носи светлина, топлина и свобода.

Любовта не забравя. И в другия свят да идеш, пак ще мисли за теб.

Любовта сама по себе си е чиста, но съдовете, в които се излива, не са еднакво чисти, вследствие на което тя намалява.

Любовта не мисли за последствия. Тя се ръководи от принцип и щом принципът е правилен, и последствията ще бъдат правилни и добри.

Любовта не е трайна, защото е толкова силна, че ако се застои, човек не би могъл да устои на нейните вибрации.

Любовта предизвиква физическо и умствено преображение в хората. Тя създава у човека ред алхимически процеси, под влиянието на които цялото му същество се изменя. Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.

Чрез любовта си към Бога човек се ражда, а чрез любовта си към ближния той расте.

В любовта има един елемент, който разтопява хората, и богати и сиромаси, и учени, и прости. Плачеш, тъжиш, весел си, отчаян си, какво ли не, но главното е, че всички огньове и падане, и ставане, и летене, са плод на любовта.

Любовта не обича никакви оплаквания – това, че си невежа, че си сиромах, че си грешник, не я интересува – слага те в огнения кюп и те разтопява. Колкото и да се криеш, да се предпазваш, тя ще те намери. Не остава нищо друго, освен да кажеш: „На твое разположение съм!“

Почернянията в извадките са от Стопанина и са правени на (полу)произволен принцип.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

6 коментара за "Вместо новогодишни честитки: За естеството на Любовта"

 1. dragonn  31.12.2010 г. | 05:30 ч.

  Стопанино много добре си го написал, браво! Все още си подвластен на дуализма.

  Ще си кажа и моето мнение за любовта.
  Любовта и омразата са едно и също нещо, но в различните му крайности. Ако премахнем примерно омразата, любовта си губи смисъла, защото дори и да я има ние няма с какво да я сравним за да разберем че е любов.

  Целта не е да се постигне любов. Истинската цел е да се постигне баланса между любовта и омразата, защото те са едно и също нещо и не могат да съществуват разделени. 🙂

 2. Aha  31.12.2010 г. | 15:52 ч.

  Аз ти пожелавам да продължаваш по твоя път към Слънцето и през следващата 2011. Дано тя е по-добраза всички нас! Поздрави и наздраве за Новата Година!

 3. Иван Петров  01.01.2011 г. | 01:41 ч.

  За много години Стопанино!Много щастие и късмет на всички.

 4. Марчела  10.01.2011 г. | 20:36 ч.

  За първи път влизам в този сайт, но много се радвам,че в лицето на Стопанина чувствам човек,който мисли точно като мен.Пожелавам му най-искрено дано написаното от него достигне до сърцата на повече хора!

 5. Албена  13.06.2011 г. | 01:12 ч.

  И тъй като Последните времена няма да свършат скоро, а тепърва чакаме кулминацията им, доста сигурна прогноза е, че беззаконието има още накъде да расте, докато успоредно с това намалява Любовта. Новата 2011 г. няма да е изключение, особено като имаме предвид, че окултната стойност на тази година е 4 (четворка; свързва се със стресови промени: процеси на болезнено пречистване за едни, тотално оскотяване – за други, такива ми ти неща.)

  Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки.

  Дотук прогнозата е доста точна. Но покрай размислите за Ариман и вестите за напиращите по всички фронтове сили на злото в битка за нашите души, нека си припомним тези новогодишни честитки и пожелания. Да се посгреем на топлината им и заедно с апелите за будно съзнание да отнесем огънчето им и до попремръзналите души на нашите ближни. Така мрачните вести не биха им изглеждали, надявам се, толкова като опит да се всее страх, а като един мощен стимул за още по-усърдна работа, да привлечем към земята силите на Любовта и Светлината – тази най-мощна защита и оръжие срещу Духовете на мрака.

  Да не забравяме малките неща, които изпълват живота със съдържание и смисъл, за да сме по-удовлетворени и сигурни в бъдещето на човечеството при равносметката си в следващата новогодишна нощ. И най-важното, виждайки увеличаващото се зло, да дадем ход на доброто в себе си, което също се опитва да си пробие път.

 6. Литл Монстер  14.06.2011 г. | 23:36 ч.

  А ние, от безкрайното зло, което се явява победено от Вас, какво да правим сега вече след това!Бъдете щастливи!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.