Несортирани практически правила от Учителя – първа част

Спазвай следните правила: Не яж много. Прави избор на храната си. Яж навреме. Всяко нещо си има своето време – всяка мисъл и всяко чувство идват на своето време. За изправянето на мислите и чувствата също има определено време. Само Любовта не се поддава на писани закони. Никой не може да те учи как да обичаш. Любовта се проявява отвътре. Когато дойде в човека, тя започва да го учи. Любовта учи всякого, но нея никой не може да учи. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Като изнасяте пред хората своята сила, своето знание, с това събуждате в тях [завист, събуждате] желанието и те да имат същите блага. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Ако си убеден, че пътят, в който вървиш, е прав, защо трябва да убеждаваш другите в това? Кажи им: «Пътят, който съм избрал, е прав – ако искате, елате с мен; ако не искате, останете в своя път.» (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Правете усилия, но не се пресилвайте (престаравайте) – в усилията човек придобива, в пресилването губи. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Всяко нещо трябва да се представя в неговия естествен вид, без преувеличение или намаляване. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

От чисто практична гледна точка човек не трябва да се занимава с отрицателните сили на тъмнината, защото те го демагнитизират и той загубва своята вътрешна сила. Когато човек наблюдава някое отрицателно действие, той се опетнява. Виждаш ли, че бесят или убиват някого, не гледай, не петни душата си. Помоли се за този човек и се постарай да създадеш в ума си някакъв красив образ, някаква красива форма. Създай в ума си една картина за доброто на този човек, та да му помогнат от Невидимия свят и да отворят път на душата му. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ, Съборни беседи, 1929)

Не сейте свещени идеи при неблагоприятни условия. Срещнете ли целина, сейте на нея бодили. Колкото бодили имате в себе си, сейте ги на такава почва. И бодилите трябва да растат. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Богатството и знанието представляват товар, за носенето на който се изисква сила. Който има здрав гръбнак, само той може да носи тия блага на гърба си. Който няма здрав гръбнак, трябва да носи товар според силите си. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи)

Пазете се от неправилна критика. Пазете се от отрицателни мисли и думи. Не казвай на човека, че нищо не знае. Не казвай, че не може да пее. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя, 1944)

Вглеждайте се в природата, изучавайте я, за да можете да се ползвате от нейните сили. Който се стреми към природата и желае да се свърже с нея, нека всяка сутрин, особено през месец май, да сатва рано и да излиза на разходка на чист въздух, преди да е изгряло Слънцето. Същевременно ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, които действат благотворно върху организма. Ставайте сутрин рано, преди изгряването на Слънцето, за да приемете нговото благословение, и след това започнете работата си. Възстановете връзката между организма си и Слънцето, както между душата си и Бога. Избягвайте временните връзки с хората, за да не се натъквате на дисхармонични състояния и противоречия. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

За да запазите здравето си, ставайте сутрин рано, особено през месец май. В четири часа трябва да сте вън от леглото си. Това е добре не само за вас, а и за всички хора – учители, свещеници, майки, бащи, всички трябва да започват работата си рано. Като изгрее Слънцето, кажете: «Благословен Господ Бог наш, Който е изпратил Слънцето, да се ползваме от неговата светлина и топлина!» (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Докато кучетата лаят, петлите кукуригат и птичките пеят, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ няма да има. А щом кучетата бягат без да лаят, петлите не кукуригат и птичките не пеят, непременно ще има земетресение. Видите ли, че жабите и раците излизат от водата и бягат, ще има земетресение. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ. Рилски беседи от Учителя, София 1940, с. 369)

Докато петлите пеят в двора ти, не бой се. Престанат ли петлите ти да пеят, напусни тази къща. Докато кучетата ти лаят денем, не бой се. Престанат ли да лаят и избягат, и ти избягай от тази къща. Това са закони. Когато горите изсъхват, когато изворите се пресушават, напусни тази местност. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Ако петлите пеят преди полунощ, това е признак за разваляне на времето. (ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи, 1917-18)

Земетресенията са от грамадна полза за Земята. При земетресенията се развива такава огромна енергия, че ако човек можеше да я използва, хората щяха да имат за хиляди години складирана енергия в огромни количества. Тази енергия, както и слънчевата, може да се впрегне в работа. А сега тази енергия отива в пространството. Разумният свят иска да накара хората да мислят, а не да се плашат. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1983-1984)

Нападне ли ви някоя неприятна мисъл или неприятно чувство, попейте им или им посвирете и наблюдавайте какъв резултат ще имате. Всяка неприятна мисъл, която стига до вашия ум, не е нищо друго, освен една странстваща душа, която е грешила на Земята, та не е могла да завърши развитието си и сега не може да си намери място. Изпейте й една песен и кажете: «Не бой се, и твоята работа ще се уреди!» Тъй че всички тъжни мисли, които ви нападат, са именно такива скръбни души, които седят вързани между физическото и астралното поле и не могат да се развиват. Дойде ли такава душа при вас и ви се оплаче от положението си, обърнете й малко внимание, изпейте й нещо. Ако не влезете в положението й, тя ще ви каже няколко тежки думи, каквито от никого не сте чували. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27)

Когато времето е ветровито, а небето – мрачно, мъгливо, съберете се 100-200 души на едно място, отправете своята светла, чиста мисъл нагоре и наблюдавайте какво ще стане. Няма да мине половин час, и небето ще започне да се изяснява, вятърът ще престане. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи, 1927-28)

Ако искате да познаете какъв е даден човек или дадено дете, накарайте го да начертае един триъгълник. Ако детето начертае триъгълник, в който лявата страна е по-голяма от дясната, това показва, че то е повече чувствително, отколкото интелигентно – в него сърцето работи повече, отколкото ума. Ако дясната страна на триъгълника е по-голяма, това дете е повече интелигентно, отколкото чувствително. Ако основата е по-голяма, детето е силно развито във физическо отношение. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Ако работите ви не вървят добре, променете името си – от двусрично, направете го трисрично или четирисрично. По-добре е да увеличавате сричките на имената си, отколкото да ги съкращавате. Не се позволява никакво съкращаване нито в сричките на името, нито в почерка. Духовният свят е свят на разширяване, а не на съкращаване. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

На християнина не е позволено да ПОМЯТА дете нито от утробата си, нито от ума си, нито от сърцето си! Дойде ли някоя добра мисъл в ума ви, вие казвате: «Ще я пометна!»  Ще я пометнеш, но после ще боледуваш. Някой казва: «Аз помислих лошо!» Грехът не е в това, че си помислил нещо лошо – грехът е в помятането. […] Ако искате да бъдете щастливи, да влезете в Царството Небесно, най-добре за вас е отсега нататък да не помятате и да се молите на Господа да ви прости за лошото използване на всички добри мисли и желания – на всички ваши деца, които сте пометнали, които сте убили и на които сте обрали богатството. (ДУХЪТ И ПЛЪТТА, Неделни беседи, 1914-17)

Винаги, когато се обезсърчавате, казвайте: «Господи, Ти Си казал, че където са събрани двама или трима в Твое Име, Там Си и Ти всред тях» и след това изкажете молитвата си. Това ще бъде за вас един вид пропуск, с който ще си служите, когато се обезсърчите. Щом дойде у вас някоя мисъл, която иска да ви разстрои, изговаряйте този пропуск. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

Ако ти си чист човек и срещнеш човек с красиво лице, с хубави очи, правилен нос, гръцки тип, и усетиш вътре в себе си едно раздвояване, почувстваш ли стеснение в ума си, а в сърцето си разширение, туй значи, че този човек е наполовина добър  сърцето му е прекрасно, а в ума му има нещо развалено. И обратно – ако в ума си почувстваш разширение, а в сърцето си стеснение, туй значи, че умът на този човек е прекрасен, а в сърцето си има нещо развалено. За този човек Белите Братя ти казват, живата Природа, ти казва: «С този човек никакви съдружия не прави, нямай никакви взимания-давания.» (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Някой сънувал, че Христос му се явил, и като стане, хукне през цялата махала да разказва на всички за своята опитност. Оттам насетне Христос няма да му се яви –нищо няма да му каже. Тази своя опитност ти трябва да задържиш дълбоко в душата си и никой от твоите ближни да не знае, че Христос ти се е явил, но в душата ти да настане моментално промяна и от това другите да разберат, че Христос ти се е явил. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Ако преждевеременно разказвате опитностите си, ще ги изгубите. (НОВАТА МИСЪЛ, Лекции пред ООК, 1932-33)

Ако не можеш да помогнеш някому пряко, можеш да помогнеш косвено. Обърни се с мисълта си към добрите хора в света и те ще се притекат на помощ. Ако сам не можеш да помогнеш на бедните, кажи: «Нека дойде някой човек да помогне на тези хора в Името на Господа.» (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Почва, на която е убит човек или животно, носи в себе си проклятие. За да се използва тази почва, тя трябва да се остави седем години на покой – да работят върху нея природните сили и коренно да я пречистят. Докато не се махне и последната следа от извършеното престъпление, тази почва не трябва да се използва. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30)

Когато развивате вашата ИНТУИЦИЯ, не туряйте ума си да работи – когато умът работи, той спъва интуицията. Оставете ума си свободен, в едно чисто състояние, за да възприема Божествените Мисли, които се отправят към нас. В туй състояние на почивка се постарайте да забравите всичко и да заемете положението на едно дете, което очаква майка му да го вземе и нахрани. Тогава няма да мине много време и ще получите отговора. А ако много мислите и се бъркате, може да минат ден, седмица, месец и цяла година – отговор няма да получите. (НОВИЯТ ЖИВОТ, Съборни беседи от Събора през 1922 г. в Търново)

Ако си ученик, ще бъдеш глух за укорите и похвалите. Ученикът знае, че който говори добре за хората, повдига себе си; който говори лошо, сам се понижава. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции пред ООК, 1931-32)

Ако сте гневни, неразположени, недоволни или се съмнявате в нещо, не взимайте никакво решение по въпроса, който ви безпокои. Нека всичко това утихне и тогава отправете мисълта си нагоре, към ума или към душата си, и чакайте отговор. След 15-20 минути ще получите отговор. Ако бързате, ще направите някаква грешка. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Като се натъквате на промени в състоянията си, ще знаете, че те са в реда на физическите закони. Докато е на Земята, човек неизбежно живее в противоречия и изненади. Докато се развива, той живее извън доброто и злото; така той ги изучава като противоположни сили, така изучава техните качества. Само така той може да се домогне до положителнните и отрицателните сили на доброто и злото. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред ООК, 1931-32)

Първото изискване към един окултен ученик е да има силно въображение – без въображение той не може да извърши нищо, затова трябва да го развива. Аз ще ви дам един метод, който ще практикувате, за да се научите да съсредоточавате мисълта си: Ако някой от вас е разсеян и иска да се съсредоточи, нека вземе една игла и я забие половин сантиметър в ръката си. Когато ръката го заболи, той ще започне да мисли върху нея и разсеяността му ще изчезне. След като забиеш десетина пъти иглата в ръката си и потече кръв, подсъзнателният човек у теб ще каже: «Не трябва човек да се разсейва!» Нещастията, които сега стават в обществата, са именно такива игли, които Природата забива във вашите умове, за да мислят правилно и във вашите сърца, за да дойдат на местата си. Когато тази игла се забива в теб, тя те кара да мислиш за същественото. Така мнозина хора, като отидоха на бойното поле, се върнаха вече с наместени ум и сърце. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

И още едно правило за ученика: Да бъде искрен спрямо духа си, искрен спрямо душата си и искрен спрямо себе си. Или казано на ваш език – искрен спрямо баща си, искрен спрямо майка си, искрен спрямо братята и сестрите си. Двата елемента – бащата и майката – вие не ги виждате, те са горе, а остават само вашите братя и сестри, които виждате тук на земята. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

И тъй, ако вие искате да се самовъзпитавате, първо трябва да определите от къде се направляват идеите, които имате и които ви вълнуват. Някой ще каже: «Аз вярвам в това и това.» Но туй още не те спасява – и глупавите хора вярват. Но глупавият човек, като му даваш нещо, например сто наполеона, е готов веднага да ги вземе и казва „аз ще ти дам сто и петдесет“, макар че може след това всичко да изгуби. Но тук не е въпросът за печалбата. Имайте предвид, че всички наши постъпки и мисли на земята определят бъдещето ни – някоя ваша сегашна мисъл може да определи бъдещия ви живот след хиляди години. Затова имайте предвид, че това, което вършите сега, за себе си го вършите. Може да минат хиляди години, но вие няма да избегнете да влезете в една права посока. Лъжливите учения на Черното братство изопачават Светото Писание и когато то иска да ви впримчи в някой грях, веднага цитира някой стих, който му е угоден. Когато Черните братя искат да вкарат някого в грях, те са много любезни и учтиви с него, предлагат му кокошки, баници, докато му турят юларя на главата. Но турят ли му юларя, подкарват го напред и с остена го побутват, и тогава вече няма нито баница, нито кокошка. Тогава започва тъй наречената черна съдба. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Всяко страдание показва, че не си изпълнил Закона на Великата Любов. Бог обича всички. Ако не признаеш това, ще страдаш. Щом го признаеш, ще се радваш. Радостта е признак, че Бог обича всички, а скръбта е признак, че ти не обичаш всички. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА, Утринни слова, 1937-38)

Ще имате индивидуални мъчнотии  вътрешни, в ума, в сърцето си. Ще имате мъчнотии от обществен характер, мъчнотии за прехраната. Тези мъчнотии са реални и вие трябва да ги премахнете! Мъжът ти е недоволен – молиш се, не можеш да му помогнеш. Мехлем му туряш, но той има трън. Казваш: «Намазах го, но не може да му се помогне.» Да, мехлемът помага, но където няма трън, а където има трън – не помага. Ще извадиш тръна! У когото трънът не може да се извади, той си има мъчнотии, които не могат да се премахнат. Например имате такива мъчнотии и казвате: «Мен не ме обичат.» Това е една от големите мъчнотии – насила не можеш да накараш хората да те обичат. Защо не те обичат? Окултистите казват, че този, когото никой не обича, се е демагнетизирал. Той започва да гледа на хората от лошата им страна, всички го отбягват – демагнетизирал се е. Затова се пазете! Като започнете да не виждате в никого добро, вие сте демагнетизирани и малко хора ще ви обичат. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Разбирането прави човека доволен, а не голямото място [важната служба] и многото им?не. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА, Утринни слова, 1937-38)

Пази се от съмнението – то е червей, който изяжда нежните клончета на дървото. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции пред ООК, 1931-32)

Казвам: Когато извадите последния лев от джоба си и няма на какво да се уповавате, Господ ще ви се изяви. Докато се уповавате на последния си лев, вие спъвате Бога и Той не може да дойде при вас. Освободете се от всичко човешко, на което се уповаваете. Когато Бог ти каже да дадеш нещо от себе си, дай и не съжалявай. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Не отивай при Бога да се оплакваш, да се самоосъждаш! Когато отидеш при Бога, Той само като те погледне отдалеч, ще ти олекне. Господ много добре знае за страданието ти. Искаш да бъдеш весел, но не можеш, питаш се: «Защо да бъда весел, как може да съм весел?»  Да си весел в скръбта си, не означава да се смееш отвън, а да бъдеш отвътре весел. Това е първото правило. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Вие имате навик да се гневите, кипвате изведнъж – не се стремете да изкорените този ваш навик, а да го преодолеете. Поставете си за задача, щом се разгневите, да се справите с гнева. Гневът си има ключ – завъртете ключа и му кажете: «Почакай, сега имам малко работа!» Ако вие съумеете да спрете вашия гняв, ще можете да пренесете неговата енергия в една по-горна област на вашия мозък. С тази енергия вие ще помислите за светиите, за Бога. (ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Истинската философия на живота изисква от човека да бъде доволен от всичко, което Бог  му е дал в момента. Считай, че всичко, създадено от Бога, е разумно. Само така ще познаеш разумността. Не мисли, че си роден само да страдаш, но не мисли и че си роден само да се радваш. Не си роден само за омраза, но не си роден и само за любов. Моментът се мени, а с него и състоянията. Не казвай, че не си видял бял ден в живота си – ти не говориш истината. Светлината и тъмнината се сменят непрекъснато. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Хората са недоволни, понеже поставят Христа вън от Бога, а себе си – вън от Христа. Така вие сами се осъждате на страдания. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА, Утринни слова, 1937-38)

Искате ли да постигнете нещо, кажете: «Господи, Ти, Който си направил цялата Вселена, дай ми възможност да проявя Твоята Сила – да създам и аз нещо, с което да Те прославя!» (НАШЕТО МЯСТО, Съборни беседи, 1931)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

2 коментара за "Несортирани практически правила от Учителя – първа част"

 1. Петър  27.12.2010 г. | 14:43 ч.

  Гледам под Словото на Учителя каква реклама ни е поставил Google:
  „Галерия с Жени
  В ритъма на любовта! Разгледай снимките…
  Salsa.bg“

 2. Литл Монстер  24.03.2011 г. | 05:31 ч.

  Това Петре е защото:), ако мога вече изобщо да мисля/което дълбоко се съмнявам/, „със сухото, горяло и суровото“. А иначе, ти нямаш право да съдиш, и аз нямам такова право, ако изобщо имаме някакви права.:)

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.