Книга от Рудолф Щайнер: Духовете на мрака

Редактирано онлайн издание

Книгата „Духовете на мрака и тяхното сваляне на Земята“ се състои от 14 взаимосвързани лекции. Те са изнесени в края на 1917 година – това е четири години след началото на Първата световна война и преди нейния край. Рудолф Щайнер говори за духовните причини зад тази война и за опитите на човечеството да изгради теоретично съвършен социален строй.

Но тези лекции са от особено значение и за нашето време, като огромна част от тях имат отношение и към бъдещето ни, на нас и нашите деца. Тоест в тези лекции се засягат въпроси, отнасящи се до 20 и 21 век – смятам, че всеки трябва да ги прочете, няма значение кой колко неща ще разбере. Все нещо ще остане в съзнанието ви, а тези неща, даже да не им вярвате, е разумно поне да се имат предвид.

Будният читател несъмнено ще забележи, че много от предупрежденията, които е отправял Щайнер през 1917 г., междувременно са били проспани от хората. И съответно много от низходящите течения, вдъхновявани от падналите Духове на мрака, вече са реалност (възходът на ретроградния национализъм, манията по ваксините, евгениката, извращаването на психиатрията и разширяването на списъците с „умствени заболявания“, низходящите импулси в образователната система, както и редица други неща, на които съм обръщал внимание в „От извора“. Неща, които са били проекции по времето на Щайнер, но за нас те са вече настояще и реалност).

Свързващата нишка между отделните теми, засегнати в лекциите, е един факт, за който човечеството има малка представа, ако изобщо има такава – това е фактът, че в края на 19 век, и по точно през есента на 1879 г., много от Духовете на мрака са „свалени“ на Земята. И след като тези духове са вече тук, в атмосферата около нас, имат почти безпрепятствени способи за контрол над човешкото мислене и цялостен мироглед. Силно препоръчително е лекциите да се четат в последователност, а не разбъркано.

Българският превод на лекциите е от Димитър Димчев и Димо Даскалов.

Редакцията и заглавията на отделните лекции са от вашия Стопанин.

Специални благодарности на Галин и Блага за духовния „багаж“! 😉

Духовете на мрака

Лекция 1: Движещите сили зад Световната война

Теми: Хаосът възниква от бездуховното приемане на света. Учението за реинкарнациите и непрекъснатото намаление на земното население. Социалният карцином. За негодността на западните хора да разберат Източна Европа. Духовният свят не може да бъде игнориран безнаказано. За връзките между разрушителните сили на Космоса и човешкото съзнание. Намесата на Ариман.

Лекция 2: Дисхармония между интелект и морал

Теми: Дисхармонията между интелектуалното и морално развитие на човечеството. Изграждане на социална общност с мъртвите. Основните съставни части на човешкото същество. Миналите и бъдещи инкарнации на Земята. Христовият Импулс. Йохан Валентин Андреа и „Химическата сватба на Кристиан Розенкройц през 1459 г.“. За възрастовата граница от 27 години, която повечето хора днес не надхвърлят.

Лекция 3: В търсене на съвършения свят

Теми: Илюзиите на социализма. Окултна характеристика на партийните програми. Доктрината Удроу Уилсън. За събитията в граничната област на свръхсетивния свят. За някои от нападките срещу Рудолф Щайнер. Вътрешната смелост и Антропософското общество. Отказ от частните разговори с членовете на Антропософското общество.

Лекция 4: Духовете на раждането и смъртта

Теми: Елементарните Духове на раждането и смъртта. За злоупотребата с окултни сили през Атлантската епоха. За моралната нагласа на днешните хора. Абсолютни идеали не съществуват. Ариманическите Същества и необходимостта от разрушение. Рикарда Хух и защо хората отново трябва да опознаят дявола. Поклонниците на Ницше и характеристика на ницшеанството.

Лекция 5: Промени в духовната нагласа на хората

Теми: Душевните способности на човека през гръцката епоха. Загадките на душата. Човешката гениалност в бъдеще. Подготовката за Бъдещия Юпитер. Отказът от физическото тяло. Защо жените ще престанат да раждат. Августин и Калвин. Евгениката. Един от абсурдите на нашето време: Христос от психиатрична гледна точка. Абсурдите на бъдещето: Премахване на душата чрез ваксини.

Лекция 6: Новата духовност

Теми: Описание на елементарния мисловен свят. Мисловните трупове. Луцифер и Ариман. Елохимите или Духовете на формата. За висшата и низша човешка природа. Предпоставки за човешката свобода. Хармония и ред в социалния и политически живот чрез духовния свят. Една типична имагинация. Пророческите дарби на бъдещите педагози. Възпитанието на децата като област, засегната силно от материализма.

Лекция 7: Работа с духовните реалности

Теми: Материализмът не познава „духовната тежест“. Празната историческа наука. Херман Грим и книгата му за Гьоте. Мартин Лутер. Инстинктивното разширяване на сетивните усещания. Изпитанието с огън през миналата епоха. Мъртвите и живите истини. Душевната конфигурация на бъдещите педагози. Разумът не се култивира с разум. Кога антропософията се превръща в пътепоказател.

Лекция 8: Абстракции и реалности

Теми: За противоположността между интелектуалното мислене и реалното мислене. Абстрактното мислене – приложение в сетивния свят или в социалния живот. Характеристика на съвременните понятия. Кийлен и „Държавата като форма на живот“. Политическият живот през 16 век. Принципната противоположност между Запада и Изтока. Ани Безант и Теософското общество.

Лекция 9: Битката между Михаил и Дракона

Теми: Борбата между Архангел Михаил и ариманичните сили от 1841 г. до 1879 г. Духовете на мрака и свалянето им на Земята. Човекът като проводник на материалистичните импулси. Бактериалните инфекции и Лунните влияния. Ариманичният начин на мислене. Влиянието на духовния свят върху поведението на човека. Земното отражение на духовните събития. Соловьов и руския народностен Дух.

Лекция 10: Влиянието на падналите ангели

Теми: Предразсъдъците и страхът като помощници на ариманичните сили. За негодността на повечето идеали. Защо днешните естествени науки не могат да проникнат в бъдещето. Ариманичните сили като вдъхновители на монизма. За необходимостта от нов вид възпитание. Значението на радостните детски спомени за живота на възрастния човек.

Лекция 11: Задълбочаване в човешкото същество

Теми: Душевната природа на човека ще става все по-интровертна, науката – все по-екстровертна. Новите импулси във възпитателното изкуство като ариманизация на душевния живот. Отношението на животните и човека към Слънчевите и Лунните течения. Опустошителното въздействие на специализираната терминология. Приносът на Роман Боос.

Лекция 12: Обратът в задачите на Духовете

Теми: Духовете на мрака и свалянето им на Земята – причина за съвременните събития. Духовете на Светлината и задачата им в миналото. Духовете на Мрака и тяхната задача. Коренната промяна в задачите им, настъпила през 19 век. Учението на Дарвин. Учението на Гьоте. Освобождаване от наследствените връзки. Индианизиране на американските европейци.

Лекция 13: Действията на тъмните Духове сега и в бъдеще

Теми: Духовете на мрака и намеренията им – триумфа на човешкото остроумие и спиритизма. Още за ваксините на бъдещето. Победата на Михаил и духовното причастие на човека. Борбата срещу Духовете на мрака. Освалд Марбах и „Фауст“. Удроу Уилсън като „попечител на света“. Събитията от 19 век – продължение на борбата в духовния свят.

Лекция 14: Към бъдещето

Теми: Ангели и Архангели – участието им в историята и в човешкия организъм. Прекратяване на физическото размножение през 6 и 7 хилядолетие. Духовете на Мрака и дарвинизма. Противоречието между мисловния и волевия живот – отражението върху съвременната демокрация. Метерлинк. Поанкаре като пример за политическо поведение, диктувано от финансови съображения.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

4 коментара за "Книга от Рудолф Щайнер: Духовете на мрака"

 1. Петър  15.09.2010 г. | 15:03 ч.

  Браво, за идеята и реализацията!!! 🙂

 2. zaharia  03.10.2010 г. | 13:07 ч.

  На мен много ми харесаха лекциите (чак сега успях да ги прочета всичките). Естествено, не успях да разбера всичко, но за много неща ми просветна. Учудващо е до какви прозрения е стигнал този човек и то преди толкова години. Направо е невероятно с каква точност са предсказани някои от днешните събития. И всичко е описано на достъпен и разбираем език. Много, много благодаря на Стопанина за публикуваните материали. Определено съм заинтересована и смятам да продължа с четенето и на други книги от Щайнер. Горещо препоръчвам на всички да намерят време и да прочетат лекциите, за мен поне това беше най-интересния материал, който съм чела от доста време насам.

 3. P.E.A.C.E.  17.12.2010 г. | 17:36 ч.

  Този лекционен цикъл е меко казано сложен. Сигурен съм, че ако го прочета след 1 година ще открия нови неща вътре. Грешката обаче която правим, аз и предполагам други Търсещи, е следната:
  Започваме от средата, едва ли не от края на това познание.
  Трябва да се започне от „по-малки“ неща, както в духовното, така и в материалното. За да може човек да не се затваря в противоположностите, да се научим да виждаме тези сили в живота.
  Абе… конспирацията е огромна, смея да твърдя, с невъобразими мащаби! Както в чисто физически аспект (икономика, политика, образование и т.н.) така и във финен такъв. А сега за черешка на тората – и са взаимосвързани…

 4. Петър Спасов  23.02.2012 г. | 13:09 ч.

  Пак по темата с Рудолф Щайнер искам да попитам тази книга:
  12. СТЕПЕНИ НА ВИСШЕТО ПОЗНАНИЕ (GA_12) има ли я преведена, че в списъка с негови книги не я намирам а и никъде в нета май я няма.
  Благодаря предварително.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.