Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (1/2)

Хората питат как ще се оправи светът. Светът е оправен, остава само едно: хората да се оправят те самите. Защото един закон с нищо не допринася за това – ограничението само ограничава. Да кажем, затварят един престъпник в затвора – това с нищо не допринася за оправянето му. Една змия може да я ограничите, един сокол може да го ограничите, един лъв може да го ограничите, един вълк може да го ограничите – но с ограничението ти не можеш да поправиш тяхното естество, с туй ни най-малко не решаваш въпроса. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Казват: «Господ ще нареди всички работи.» Ние сме против този възглед – стар възглед е той! Ако това се отнася до Господа, Който е в нас – вярно е, че Той ще нареди всичко, но ние трябва да Го слушаме. Що се отнася до Господа вън от нас, Той е наредил света толкова добре, че на нас остава само да го изучаваме. Господ, като направил света, оттеглил  се. Той се радва на света, както го е направил; радва се и на хората – наблюдава всеки човек как живее, как използва богатството, което му е дал. (СЪБУЖДАНЕ, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Има един свят, който е оправен, но човешкият свят още не е оправен. Време е тоя свят да се оправи. Да се оправи светът, това значи да се разрешат правилно всички социални въпроси. Първият въпрос, който трябва да се разреши, е въпросът за Цялото и отношението на частите към Цялото. Щом се разреши този въпрос, човек се освобождава от заблужденията и ограниченията на живота. Всички говорят за хляба, като един от важните икономически въпроси. Да се разреши тоя въпрос, това значи да освободите само стомаха. Това е частична свобода, а не обща. Това е само една трета от Истината. Когато се разрешат всички въпроси, тогава ще се придобият три трети от Истината, т.е. абсолютната свобода. (НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции пред ОКК, 1931-32)

Питате: «Защо Бог не оправи света? Защо изведнъж не го подобри?» Преди всичко аз не вярвам, че светът е лош – докажете, че светът не е добър. Единственият, който не е оправен, е човекът. Щом той се оправи, целият свят ще се оправи. Достатъчно е човек искрено да пожелае идването на Царството Божие на Земята, за да се оправи и неговият вътрешен свят. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции пред ОКК, 1931-32)

Защо светът още не се е оправил? Много естествено – светът е пълен с идеи, които хвърлят сянка в човешките умове и сърца, а с това пречат на Светлината да ги озари. «Кога ще се изправим?» Когато изхвърлите старите идеи от умовете си и приемете новите идеи. (НОВАТА МИСЪЛ, Лекции пред ОКК, 1932-33)

Когато хората (опитват да) оправят света, Любовта си заминава. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

Когато ме питат как ще се оправи светът, казвам: Ако всички хора вярваха в Бога тъй, както младата мома вярва в своя възлюблен, за една седмица ще се оправи. Но хората нямат тази вяра. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Вие очаквате света да се оправи, но не знаете отде и как ще дойде това изправяне. Светът ще се изправи с мълчание – ще мълчите, ще търпите като Христа на кръста. Ще ви бият, ще ви хулят, но вие ще търпите. Когато издържите изпита си, Любовта ще дойде и ще ви покаже, че тя е единственият път, по който светът ще се оправи. (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935)

Вие казвате: «Еди-кой си министър ще оправи нещата.» Никой не може да оправи света. Царе е имало, и то велики царе, но никой не е могъл да го оправи. Проповедници, учители идваха, светът си седи на едно място и все не е оправен. Значи в света не е дошъл онзи, който може да оправи света. Един, Който може да оправи света, Този, Който ще дойде, Той ще прилича на Слънцето и ще каже: «Много лесна работа е!» Като Слънцето ще бъде. Вие можете да палите огниво, свещ – нищо няма да допринесете. Вие ще бъдете в зависимост от това слънце. Тази светлина и тази топлина на Слънцето ще проявявате. (ДУМИ НА ПРАВДА, Неделни беседи, 1932-1933)

Казвате: «Как ще се спаси светът?» Когато всички хора – майки и бащи, братя и сестри, учители и ученици, свещеници и проповедници, управляващи и управлявани – изключат от себе си насилието, лъжата и злото, светът ще се поправи. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ, Съборни беседи, 1931)

Сам по себе си животът е добър, чист, изправен – няма какво да се изправя. Ако има нещо неестествено в живота, това са примеси, вложени от самия човек. Махнат ли се тия примеси, животът остава такъв, какъвто първоначално е създаден. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30)

Като се говори, че светът трябва да се оправи, това подразбира, че отношенията, които съществуват между хората и Бога, както и помежду им, още не са прави. Това не значи, че природата не е права. Нима ако някой баща е оставил голямо наследство на своя син, а той се предава на пиянство и изхарчва всичко, това значи, че бащата го е оставил на сина си именно за тази цел? Ни най-малко. И когато Бог е създал света, нима Той го е създал с цел хората да вършат редица престъпления, както виждаме, че стават? Ако хората вършат престъпления, те са извън естествения ред на нещата. Винаги, когато човек излезе от този ред на синархичното, на Божественото Управление, постепенно започват да го сполетяват всички нещастия и страдания. В Божественото Управление съществуват само радост и мир, а извън него в света съществуват само страдания и мъчения. (ИЗНОВО, Неделни беседи, 1931-1932)

Казваме, че Господ ще оправи света. Кога ще го оправи? Щом ние искаме да го оправи, би трябвало да Му съдействаме, а не да гледаме безучастно. Засега сме само зрители. (ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи, 1931-1932)

Казвам: Често общественото мнение играе ролята на барометър – то се произнася за хората, както барометърът – за времето, дали налягането е високо или ниско. Не е все едно обаче да кажеш, че налягането е високо или ниско. Голяма е разликата. […] Който се занимава с определяне на времето, не трябва само да следи барометрите, а трябва да изучава посоката на ветровете, изгрева и залеза на Слънцето, облачността – да бъде метеоролог. Някога облаците горе, в пространството, имат една посока, а долу – друга; ветровете – също. Има ветрове със спирално движение. Всичко това трябва да се има предвид. Понякога на небето се явява една пурпурна краска – сутрин или вечер. Тя показва, че в атмосферата ще стане голяма промяна. Гледаш: небето ясно, чисто, но след няколко часа настъпва голяма промяна. Като знаеш това, скрий се на безопасно място. Който не разбира тези неща, той се любува на пурпурната краска, не подозира, че след малко трябва да се крие от нея. Тя всякога изненадва. (РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции пред ОКК, 1932-33)

Мислите ли, че ако днешната криза се разреши, хората ще бъдат щастливи? В съвременните народи, в съвременното общество, в съвременния строй, на всички религиозни вярвания липсва нещо – те нямат единство в разбирането си за Бога. Те казват, че Бог е Любов, но всяка религия по форма живее за себе си: православието живее в православието, протестанството живее в протестантизма, баптистите живеят в баптизма, социалистите живеят в социализма, комунистите живеят в комунизма, българите живеят в българщината, англичаните живеят в англичанството, французите живеят във французинщината. Така светът не може да се оправи. Такова е сегашното положение. Ако искате да дойде Царството Божие, така не може. Няма англичаните да оправят света, и българите няма да оправят света, и русите няма да оправят света, и американците няма да оправят света – никой няма да го оправи. Светът ще се оправи, когато цялото човечество, от начало до край, всички хора гласуват за идването на Царството Божие на Земята, когато всички се съединят в една мисъл. (ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи, 1931-1932)

Сега всички религиозни хора проповядват едно учение, да се оправи Земята. Египтяните я оправяха – не можаха да я оправят; вавилоняните я оправяха – не можаха да я оправят; асирийците я оправяха – не можаха да я оправят. Никой не можа да я оправи. Тъй ще си върви. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Методите за поправяне на човечеството са непрекъснати. Човек постоянно се чисти, постоянно се поправя. Това са духовни процеси, които нямат начало и край. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Не очаквайте светът да се освободи по механичен начин. Няма какво да се оправя светът – той е оправен. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Съвременните хора, в това число и религиозните, са попаднали в едно заблуждение. Те очакват света да се оправи – целият свят да стане свободен, че и те да бъдат свободни. Това е едно заблуждение, туй положение е неверно в основата си. Първоначално всички същества са създадени свободни, и ако днес свободата е изчезнала от света, причината сме ние. […] И въпреки това ние, съвременните хора, не се спираме върху единствената причина, за да разрешим свободата по естество, по принцип, а търсим далечните причини. Християните търсят причината в някоя жена, която съгрешила в Едемския рай и стоварват върху нея цялата вина. Но вие можете да разрешите този въпрос в самата природа. Идете да видите, че по-нисшите животни сами разрешават този въпрос. Завържете с едно въже един кон и едно куче – ще видите как те разрешават въпроса. Конят ще чака някой да му снеме оглавника, а кучето няма да чака и ще прегризе въжето, за да се освободи. Казваш: «Какво направи туй куче!» То казва: «Господ не ми е турил туй въже.» А конят казва: «Туй въже е от Бога!» Единственото нещо, което Бог е турил в нас, е нашият живот, а външните ограничения ние сами сме си турили. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Как ще се оправи животът? Не се безпокой за живота, понеже не си ти този, който ще го оправи. Всяко безпокойство е безпредметно. Ако се безпокоиш, с безпокойството си нищо не можеш да направиш. И ако си обезверен, не е безверието, не е и безпокойството, а вярата е това, което ще оправи света – вярата, която е свързана с ума, с човешката мисъл. Да вярваш, че като си дошъл на земята, ти имаш всички условия за живот, които Бог ти е дал. От теб се иска само да ги откриеш, да ги намериш. Една птичка лети във въздуха, ще ходи 5-10 километра да търси храна. На птиците не им донасят храната на табла, те отиват сами да си намерят храната. (ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции пред ОКК, 1937-38)

И днес едни хора мислят, че светът може да се изправи с Любов; други мислят, че светът може да се изправи чрез насилие, чрез бесене, колене и т.н. Така мислят само неразумните, ненормалните хора. Не, светът не може да се изправи с бесене, с колене, с насилие. Всички хора, които мислят, че светът може да се поправи чрез убийства, са на крив път. За такива хора Христос казва: «Те са от създаването на света човекоубийци.» Убийството е резултат  на неразумен живот. Казвате: «Разбойниците, крадците, престъпниците трябва да се убиват, да се преследват.» Добре, съгласен съм с вас, но питам: Как оправдавате убийствата на праведни, на религиозни хора и на хора с убеждения? Позволено ли е да се преследват такива хора? Казвам: Ако става въпрос за примерна държава в света, с разумни и добри закони, с красив обществен строй, с дълбоки религиозни възгледи и принципи, с чисти и възвишени отношения, това можеше да се види в някогашния Египет. Затова именно еврейският народ беше изпратен между египтяните, за да се учи от тях на правилни и разумни разбирания за живота, за природата и за проявата на човешкия дух. Питам: Има ли нещо, по което българите приличат или се различават от египтяните? Ще кажете, че те се различават от тях по това, че са християни. В какво се състои тяхното християнство? Истинският християнин изключва всяко насилие от своя живот.Така ли е в действителност при християните? Който не е християнин и си служи с насилие, това е друг въпрос. Христос е проповядвал: «Не се противи на злото, не убивай!» В този смисъл християнинът трябва да върши нещата по свобода на своето съзнание, а не от страх. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Рече ли човек да се занимава с въпросите за оправянето на света, за подобряването на политическото положение на народите, той напразно е изгубил времето си. Политическото положение на народите може да се подобри, без да се изменим ние, без да се подобрим. Законите могат да се изменят, без да се изменим ние. Нови училища, нови църкви могат да се градят, но ако в частния живот на човека не става някакво вътрешно подобряване, някакво вътрешно преобразование, какво ще се ползва той от външната обстановка? (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30)

Ние искаме с един замах да поправим света, с един замах да станем добри – такъв закон няма. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Светът може да се оправи с Любов, а не с насилие. Светът може да се оправи само чрез Любовта, чрез Мъдростта и чрез Истината, поставени като основа на живота. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30)

Приложи ли се Законът на Любовта, тогава ще дойде и знанието, и изобилието в света. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Любовта е сила, която нито ограничава, нито се ограничава. Ако хората биха се научили да не се месят в любовта на окръжаващите, досега светът би се оправил. Няма сила в света, която би могла да се противопостави на Любовта. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, 1929-30)

Морализирането подразбира винаги някакъв вътрешен интерес. Когато някои хора са заинтересувани от нещо, те искат да морализират другите. Богатите морализират бедните, а бедните морализират богатите. Богатият казва на бедния: «Синко, има Господ, Той вижда всичко. Той те вижда, когато поглеждаш към парите на моята каса. Знаеш ли, че освен това има и дяволи, които ще те хванат в ад със своите шишове и ще те мушкат?» И той, горкият, трепери. После бедният минава покрай богатия и му казва: «Слушай, ти трябва да ми дадеш от твоето богатство заради Господа! Твоята каса е пълна. Не ми ли дадеш, и за тебе ще има мушкане. Ти трябва да приложиш Закона на Любовта.» Тъй се морализират хората в съвременното общество. Питам: Морал ли е това? Какъв морал?  Морал на богатия. Морал ли е това? Какъв морал? Морал на бедния. Този морал, който съществува от хиляди години насам, мож? ли да спаси света? Не мож?. Когато богатите дойдат на власт, измъчват бедните; а когато бедните дойдат на власт, измъчват богатите. И след всичко това казват: «Светът ще се оправи.» Кога? «Когато богатите управляват. Тогава ще има и култура.» Казвам: Да, културата и всички нейни блага ще бъдат само за богатите. Други пък казват: «Светът ще се оправи, когато бедните управляват.» Не, когато бедните дойдат на власт, тогава богатите ще обеднеят, защото управниците ще бесят и колят по същия начин, както богатите, които са били преди тях. Същото положение ще бъде. И бедните, и богатите са управлявали – аз знам какво могат да направят и едните, и другите. Питате: «Ами тогава кой трябва да управлява?» Засега има друго положение в света – то е в контрастите. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Бог е Този, Който ще уреди света. Онова, което Бог е вложил във вас, на него стан?те господари! На тези 60 милиона души, които са във вас – клетките на тялото – трябва да покажете законите на Любовта, Мъдростта и Истината. С това се занимавайте – няма за какво да оправяте света и да обръщате към Бога душите на другите. Ако тази работа беше лесна, Христос щеше да обърне евреите към Бога. Нито един евреин не обърна, а и дванадесетте Му ученици, на които разчиташе, се разбягаха; и предишните 72 ученици Го напуснаха. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Казвате: «Бог да оправи работите, ние нищо не можем да направим. Бог да оправи света!»  Бог е дошъл да оправи работите. Той е решил да изпразни всички пълни шишета. Той е решил да изпразни всички каси, в които с години са трупани богатства. Той е решил да изпразни всички хамбари и навсякъде по света да засее новото семе. По какъв начин Бог ще направи това, нямам намерение да превеждам на ваш език. Ако го преведа, гащите ви ще почнат да треперят. Няма да изнеса цялата истина. Опасно е да се говори Истината на хората! Когато прекарваш страхливия през някаква пропаст, завържи очите му, за да не вижда отде минава – като не вижда по какъв път го водиш, ще мине благополучно. И на вас казвам: Ако развържа връзките, с които временно сте превързани, косите ви ще побелеят. Превръзките ви трябва да стоят. «Развържи ги!» Не, превръзките ви ще стоят, докато минете пропастта. Като излезете благополучно на другия край, ще кажете: «Пътешествието беше хубаво!» (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

В черквите проповядват, че Христос иде, за да накаже хората. Не е така. Христос ще дойде, за да тури всяко нещо на мястото му – да тури ред и порядък в света. Само така светът ще се оправи, и то мигновенно. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

В света идват такива страдания, каквито хората не могат да си представят. Страданията ще оправят хората – от дума те не се възпитават, не се учат. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30)

Където и да е, при каквито и условия да се намира, човек има възможност да направи поне едно микроскопическо добро. В доброто се крият придобивките на човешкия живот. Грешките на хората се заключават в това, че не мислят за микроскопическото добро, което могат да направят, а искат да оправят света. Този, Който е създал света, Той мисли за него. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1937)

Пазете се да не се хвалите и да не говорите, че сте обърнали схващанията на този или онзи. Ние в това отношение не трябва да си придаваме голяма важност, защото всички тези, на които сме помогнали, като отидат на Небето, ще ни дадат цялата си благодарност. И от друга слабост също се пазете – не заповядвайте и не налагайте волята си един на друг. Пазете се от това, защото като налагате своята воля на другиму, друг пък ще наложи своята воля на вас. Знайте, че пъкълът е основан върху насилието. Трябва да очаквате другите доброволно да ви послушат, а не да им се натрапвате. Също трябва да внимавате да не се оскърбявате един друг, защото оскърбеният, без да иска, може да ви препраща лоши мисли чрез своите подозрения, и ако го спънете в пътя му, временно ще пакости и на вас. Вие всички сте хора и правите грешки, но гледайте, грешките ви да не са от такова естество, че да ви спъват по вашия път. Не е по Волята на нашия Небесен Баща да мърморим един на друг. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА, 1906-1915)

Чрез насилие никоя черква, никое учение не може да спаси света. Ако е въпрос за насилие, и Христос можеше да спаси света с насилие. Той не можа ли да дойде с 12 хиляди ангели от Небето и да спаси света? Само един ангел е в състояние да се справи с една 20-хилядна армия и да не остане нищо от нея. Значи, ако в един легион има по 6 хиляди ангели, тогава в 12-хиляден легион ангели ще има всичко 72 хиляди ангели. При това, ако всеки ангел е в състояние да се справи със 150 хиляди души, можете да си представите каква сила ще бъдат всички заедно. Но чрез насилие светът не може да се поправи. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, 1926-27)

Съвременните хора са изгубили Любовта, която носи Живота, Мъдростта, която носи Светлината и Истината, която носи Свободата, вследствие на което непрестанно ги търсят и казват, че Бог ще оправи света. Да се мисли така, е механическо разбиране. Бог наистина ще оправи света, но заедно с хората. Всеки човек трябва да вярва, че Бог заедно с него ще оправи света. Едно се иска от човека – да прояви своето послушание към Бога. Досега хората са слушали съветите на учени и философи. Време е вече да слушат какво Бог им казва и да изпълняват Неговата Воля. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.