Добро и зло: подбрани мисли – vol.4

Ето къде е знанието да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте дали вашето сърце се пълни с добро и дали се изпразва от зло. Това значи да знаете какво е празнене и какво е пълнене. Знаете, че месечината употребява четиринадесет дни за пълнене и четиринадесет дни за празнене. Така че вашето сърце ще работи четиринадесет дни за пълнене с добрини и четиринадесет дни ще работи за изхвърляне на всички помии от вас и от обществото. И след това ще почувствате лекота. Така постъпват и лекарите. Щом хората видят, че някому е разстроен стомахът и че има диария, веднага търсят лекар, който да спре това разстройство. Чакайте, нека болният повърне, та да му олекне, да излезе всичко вредно, което се е насъбрало в него. Някой се разфучал, развикал се – не го спирайте, нека си вика, та да излезе всичко навън. Ако това ви дразни  запушете си ушите, отдалечете се; не е ваша работа да спирате канала. Това е философията на Новото учение, това е учението на християнството. Някой път мъжът ви се разсърди за нещо, кара се, а вие искате да го спрете. Чакайте, нека да повърне! «Да, но ще ме оцапа!» Ти стой настрана, а не отпреде му; дай му легена и стой отзад, а той нека си повръща. Не го спирай, помогни му и благодари, че се е освободил от тежестта. (Венецът на живота, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Злото подразбира движение срещу течението, а доброто  движение по течението. В първия случай се изразходва повече енергия, а се върши по-малко работа; във втория случай се изразходва по-малко енергия, а се върши повече работа. Който работи със злото – губи; който работи с доброто – печели. Разумният може да използва силите на злото за добро. (Настанало е Царството Божие, Неделни беседи, 1924-25)

Злото и доброто се сменят както деня и нощта. Казват, че злото продължавало много – колкото е продължило злото, толкова ще продължи и доброто; колкото по-голямо е страданието, толкова по-голяма е и радостта. Положителните и отрицателните сили се редуват. (Вечно подмладяване, Неделни беседи, 1943)

Злото и доброто са неизбежни сили. Те действат в цялата природа – и в животните, и в растенията. Те се проявяват по особен начин във всяко живо същество. Ако злото и доброто действат върху животните и растенията, колко повече те действат върху човека? Няма човек в света, който да е бил свободен от тяхната власт. Пророците, светиите, даже и Христос са минали през Закона на злото и доброто. (Събуждане, Лекции пред Общия окултен клас, 1931-32)

Всеки човек е раздвоен в себе си: половината от неговото тяло принадлежи на злото, а другата половина – на доброто. Тази е причината, поради която в човека има постоянна борба. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Човекът е направен от добро и зло. Костите му представят злото, а мускулите –  доброто; мозъкът и симпатичната нервна система представят Божественото в човека. Божественото свързва доброто и лошото и образува човека. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Ако обичате един човек, понеже той ви прави добро, вие не сте разбрали Любовта. И ако го мразите, понеже ви прави зло, пак не разбирате злото. Съзнавайте, че неговата постъпка е добра или лоша, но не влагайте в живота му това, което Бог не влага. (Съзвучие, Лекции пред ООК, 1937-38)

Като жива сила в природата, доброто има условия да расте и да се увеличава; и понеже носи зародиш в себе си, то дава плод и вечно живее. Разликата между злото и доброто е в това, че злото расте, без да дава плод, и затова то е временно. Ту се явява, ту изчезва; а доброто расте, развива се, дава плод, който узрява, пръска семената си навсякъде и вечно живее. И най-малкото добро следва човека през вековете. Затова е казано, че силата на злото е до четири поколения, а на доброто до тисящи родове. (Събуждане, Лекции пред ООК, 1931-32)

В живота има два процеса: слизане и възлизане. Злото е процес на слизане, а доброто – процес на възлизане. Значи злото и доброто са процеси на движение. (Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи, 1920-22)

Доброто и злото са двете посоки на движението: щом отиваш надолу, ти си в областта на злото; щом се качваш нагоре, ти си в областта на доброто. (Новият светилник, Лекции пред ООК, 1943-44)

Доброто дава, а злото взима. За да даде, доброто събира всичко, каквото има на разположение. Злото пък вади нещата. Като два противоположни полюса, доброто и злото са противоположни в проявите си. Дорото първо събира, а после вади от себе си и дава; злото първо вади, а после събира. (Реалности и сенки, Лекции пред ООК, 1930-31)

Две царства съществуват в света: царството на злото и царството на доброто. В царството на злото слабият слугува на силния. Това е Закон, който никой не може да отмени. В царството на доброто пък силният трябва да слугува на слабия. И това е Закон, който никой не може да отмени. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Докато дойде порядъкът на доброто, вие трябва да се подчинявате и на двамата господари: и на злото, и на доброто. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Доброто и злото вървят паралелно. Като знае това, човек трябва да бъде внимателен, за да не предизвиква злото нито в себе си, нито в околните. Стремете се да предизвикате доброто в себе си и в ближните си. (Определени движения, Лекции пред ООК, 1928-29)

Ако някой почне да говори лошо за вас, приближете се към него и ще видите, че той ще млъкне. (Протоколи от годишните срещи на Веригата, 1906-1915)

Всяко нещо, направено без Любов, е зло. (Опорни точки на живота, Съборни беседи, 1942)

Злото е огън, който изгаря всичко, каквото срещне на пътя си. То е безпощадно към всички. Който не знае как да се справя със злото, то или ще го изгори, или ще го разтопи. Една от задачите на злото е да унищожи всичко. Ако остане до него, то ще запали целия свят. Злото казва: Всичко трябва да бъде равно; всички трябва да се подчиняват; навсякъде трябва да има равенство. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Злото носи в себе си такава омраза, че каквото срещне на пътя си, иска да го смачка, да го унищожи. Злото иска да среща само слаби хора. Намери ли се някой силен, то ще направи всичко, за да го обезсили. Злото не иска да среща хора с два крака. Щом види някой човек на два крака, веднага ще го събори. То обича хора на четири крака. В царството на злото не можете да намерите хора с изправени глави. В царството на злото само най-силните хора ходят с изправени глави и на два крака. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Злото е беден човек, от когото нищо не можете да вземете. Той мисли само от кого какво да вземе. (Абсолютна чистота, Съборна беседа, 21.08.1929)

В човека има наслоено зло не само от това поколение, а от сто, двеста, триста поколения. И злото е дошло по тази линия у теб, но и доброто, което е оставено от дядо ти, е също твое наследство. Ако не изплащаш злото, няма да ти се даде и доброто. (Венецът на живота, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Надолу или нагоре? Изборът е ваш.

В ада са нужни работници и като няма достатъчно такива, набират ги тук – на земята. А като отидат там, Небето ги заставя да работят и затова от известни прегрешения човек трудно може да се освободи. Като разберете този Закон, не ставайте надничари на ада, а станете надничари на Небето. Лесно се влиза в ада, а мъчно се излиза от него, защото дълбочината му е много голяма и се изискват хиляди години, докато се освободите от там. (Протоколи от годишните срещи на Веригата, 1906-1915)

Къде се крие злото?  В най-малките неща. Отивате при един бакалин да си купите захар. Вие сте влизали в неговия магазин много пъти и той десет пъти наред ви е давал чиста, доброкачествена захар. На единадесетия път обаче той туря в плика и няколко бучки нечиста захар, за да мине незабелязано между чистата. Тези няколко бучки нечиста захар представляват злото, което иска да мине незабелязано между доброто. Последната постъпка е в състояние да наруши доверието, създадено от първите десет случаи. (Определени движения, Лекции пред ООК, 1928-29)

Злото е бирник, който взима от човека всичко, което той е придобил по нечестен път. Богатство, знание и сила, придобити по нечестен начин, чрез лъжа и насилие, ще ви се отнемат. (Естествен ред на нещата, Лекции пред ООК, 1929-30)

Каквото и да прави, човек трябва да мине през царството на злото. Само след това той може да стане нов човек, човек на Новото царство – Царството на доброто. (Божественият и човешкият свят, Рилски беседи, 1940)

Закон е: Малкото зло винаги има любов към голямото добро; малкото добро има любов към голямото зло. Човек, който обича малкото добро, винаги ще направи най-голямото зло. А човек, който обича малкото зло, винаги ще направи най-голямото добро. Ако разбира нещата, той ще предпочете най-малкото зло, за да направи най-голямото добро. (Мисли за всеки ден)

Злото представлява душа, изостанала в своето развитие, която иска да ви принизи до своето ниво. Нека тази душа направи малко усилие, за да дойде при вас, а не вие при нея. Ако лошото дойде у вас, това не показва, че вие сте лош човек. Опасно е, ако вие се хванете със злото ръка за ръка и го направите господар на своя живот. (Светлина на мисълта, Лекции пред ООК, 1925-26)

Лошият човек е подобен на камък, който каменарят всеки ден обработва с чука и длетото си. Тук удари с чука си, там удари, или оттук откърти от камъка, там откърти, докато свърши някаква работа. Той не може да изкърти цялата канара, но поне част от нея. Някой казва: «Трябва да се изправят лошите хора!»  Ако всички лоши хора се изправят, тогава ти няма да имаш работа и ще те уволнят като каменар. Радвай се, че в света има много камъни, за да имат каменарите работа. Лошите хора са каменни кариери, срещу които трябва да отивате с чук. Ако отивате при тях без чук, те ще ви ухапят. (Ценното из Книгата на великия живот, Съборни беседи, 1932)

Когато един добър човек бие някого, това е добре за този, когото бият, защото в същото време се магнетизира. Лошо е обаче, когато един лош човек бие добрия, защото добрият човек се демагнетизира. (Протокол от среща с Учителя на 20 септември (3 октомври) 1909 г.)

Ако някой не те обича, това е за твое добро. Какво ще стане с тебе, ако те обикне лош човек? Той ще ти причини зло. За предпочитане е лош човек да те мрази, отколкото да те обича. Ако те обича, той ще ти дава пари, ще ти направи къща, но с това ще изопачи съзнанието ти и ще развали твоя живот. Защо ти е такава любов? Такава е любовта на недоразвития човек, както аз го наричам. Аз наричам лошите хора недоразвити, защото не искам да си служа с отрицателната дума “лош”. (Работа на природата, Лекции пред ООК, 1932-33)

Лош човек е оня, който има повече, отколкото му трябва, и го задържа за себе си. Той е материалист. (Новото начало, Утринни слова, 1943-44)

На земята злото се проявява във формата на крайния човешки егоизъм. Който попадне в ръцете на този егоизъм, е осъден на смърт. Както вълкът изяжда овцата, така и егоизмът изяжда човека. Пазете се от злото, без да се страхувате от него. Не мислете, че можете да го преобразите. Помнете: злото отстъпва само пред доброто. Затова не се борете със злото, а поставете доброто слещу злото, за да го възпитава и укротява. (Мисли за всеки ден)

Където се увеличава доброто, там се увеличава и злото. Който повече работи, повече яде, повече дрехи къса. (Венецът на живота, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

В Божествената Икономия няма какво да се предвижда. Бог е предвидил всичко добро за тези, които вършат добро; а тези, които не действат добре, ги чака зло. И едните, и другите ще носят последствията на Великия Закон и то не защото Бог иска да ги наказва, а защото следствията са плод на нашите действия и затова ние не можем да ги избегнем. (Венецът на живота, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

В окултизма не се позволява на окултиста-ученик да проявява предпочитание между добро и зло. (Венецът на живота, Лекции пред сестрите, 1917-1932)

Според разбиранията си хората се делят на добри и лоши. Трябва обаче да се определи какво значи добро и какво значи зло.  Добро е това, което служи за растенето, за цъфтенето, за вързването и за узряването както за отделния индивид, така и за семейството му, за народа му, за цялото човечество и за Небето. Зло е това, което в даден случай спъва развитието както на отделния индивид, така и на цялото човечество. Злото парализира волята, сърцето, ума на човека, както и всичката негова вътрешна сила. (Затова се родих, Неделни беседи, 1926-27)

Човек става лош, когато му даваш повече, отколкото трябва, или когато му даваш по-малко, отколкото трябва. Който е получил повече, отколкото трябва, не може да го носи и започва да търси човек или животно да му го носи. Така той създава злото. (Новото начало, Утринни слова, 1943-44)

Ние, съвременните хора, мислим, че лошите хора на Земята са повече, отколкото добрите. Това не е вярно – на един лош човек в света има трима добри, това е математическа пропорция. На един, който мрази, в света има трима, които обичат. Затова злото остава в себе си винаги безплодно, то е осъдено на вечно безплодие. И когато Писанието казва, че грешните хора ще бъдат изтрити от лицето на Земята, това подразбира, че всички безплодни неща ще изчезнат от Земята. Защо? Защото те се изтриват. (Заведоха Исуса, Неделни беседи, 1925-26)

Силата и властта не е в ръцете на лошите хора. Христос казва: Даде Ми се власт на Небето и на Земята. (Делата Божии, Неделни беседи, 1930)

Лошите хора са канал в едно общество, в един народ. Те са необходими, за да се изливат през тях нечистотиите от хората, от народа. (Аз ви избрах, Извънредни беседи, 1920)

Не се съмнявайте в Бога. Той е допуснал злото, но в Него няма абсолютно никакво зло. Злото е човешко изобретение, а не на Бога. Не приписвайте злото и погрешките си на Бога, но молете се Той да трансформира злото в добро, да изправите грешките си. Ама нямало правда в света. Защо няма правда? Защото еди-кой си имал къща, бил богат, а вие нямате къща, нямате пари. Питам: Как използва къщата си този богат човек? Влязъл ли е един беден вътре? Дал ли е подслон на някой странник? Ако всичко това не е сторил, може ли този човек да се нарече богат? Той е богат външно, обаче вътрешно е беден. Какво по-голямо богатство искате от мозъка и от сърцето, които Бог ви е дал? Мозъкът ви е среда, през която минават светли и възвишени мисли, а сърцето е олтар, огнище, на което се изработват благородни чувства. Задавали ли сте си въпроса свети ли свещта на вашия ум и гори ли свещеният огън на вашето сърце? Всеки трябва да си отговори на тия въпроси. (Добри навици, Лекции пред Младежкия окултен клас, 1922-23)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

4 коментара за "Добро и зло: подбрани мисли – vol.4"

 1. ARRI  30.05.2010 г. | 17:09 ч.

  Лошите хора са канал в едно общество, в един народ. Те са необходими, за да се изливат през тях нечистотиите от хората, от народа. (Аз ви избрах, Извънредни беседи, 1920)

  И от такива като мен , има нужда нацията ;).

 2. Mарио Натан  23.12.2010 г. | 15:53 ч.

  Съществува една единствена методика, която оперира с човешкият егоизъм, без да го ограничава, като го трансформира за да е в полза на другите! Хем получаваш, хем наслаждаваш другия! И именно тогава Този който ни е създал се наслаждава! Защото ни е създал именно затова.

  Тази методика се нарича „Кабала“. Това е древна наука, която е била скрита досега, поради това, че човечеството не се е нуждаело от нея. Егоизмът не е бил дотолкова развит, за да има с какво да се работи!

  Ето ключа към закритата врата (от Кабала Днес)

  Наслаждение и страдание

  Наслаждението и страданието – това са две сили, посредством които се управлява нашият живот. Собственото ни вътрешно естество – желанието за наслаждения – ни принуждава да действаме съгласно изначално зададеният шаблон за поведение: да получаваме максимално удоволствие в замяна на минимални усилия. Винаги и навсякъде човек по необходимост избира наслаждението и избягва страданията. По това ние никак не се отличаваме от животните.

  Наред с това, психологията е запозната с този факт, че може да се промени системата на приоритетите на всеки човек и да се обучи да си прави сметка за изгодата от своите действия. Ако убедително се опишат преимуществата, които ни поднася бъдещето, човек ще се съгласи да търпи сегашните трудности заради растящите приходи. Например: ние сме готови усърдно да се занимаваме, за да придобием професия, която с времето ще ни обезпечи висока заплата и уважавано положение. Всичко зависи от сметките, които си правим за предмета на очакваната изгода. Човекът изчислява вложените усилия от предполагаемото наслаждение и ако остатъкът се окаже положителен, значи действието ще бъде осъществено. В това няма нищо освен сметката за цената, която ще ни се наложи да заплатим за бъдещия приход. Така сме устроени всички ние.

  В този смисъл човекът се отличава от животното само по способността да погледне напред, по посока на потенциалната цел, и да се съгласява с определено количество неудобства, трудности или страдания заради предстоящото възнаграждение. Изучавайки поведението на човека, ние ще открием, че всичките му действия произтичат от подобни сметки. Той само по неволя ги претворява в живота.

  Егоистичното желание ни заставя да избягваме страданията и винаги да избираме наслаждението, което ни се рисува от нашето въображение. Не е по силите ни дори да изберем даже качеството на това наслаждение. Решението за това на какво ще се наслаждаваме, дори отчасти не е обусловено от свободният ни избор или от независимото желание – затова то е изложено на влиянието на обкръжаващите. Всеки човек живее в общество със своята култура и закони. Не само, че тези фактори определят поведението на индивида, но също така те изграждат във всеки от нас отношение към всички области на живота.

  В действителност, ние не избираме нищо: нито начина на живот, нито сферата на интереси, нито запълването на свободното време, нито храната, която ще ядем, нито модата, която ще следваме. Всичко това се „утвърждава за изпълнение“ от волите и вкусовете на обкръжаващото ни общество – при това не винаги от най-добрата му част, а от болшинството. Фактически ние сме сковани от правила за приличие и рамките на обществения ред, които са станали закони на нашето поведение.

  Стремежът да привлечем уважението на обществото мотивира всички наши действия. Даже когато искаме да се отделим, да направим нещо извън приетото, да придобием нещо такова, което никой не притежава, или въобще да се откажем от принадлежността си към някой колектив и да живеем в уединение – все едно ние правим това, за да привлечем вниманието на обществото. „Какво ще кажат за мен? Какво ще си помислят за мен?“ – този род мисли за нас са по-важни от всичко, ние сме склонни да ги отричаме и подтискаме, защото признаването им би ни ударило болезнено по нашето „Аз“.

  Къде лежи изборът?

  От всичко казано дотук следва въпросът: къде е разположена свободата на избора, ако тя въобще съществува? За да дадем отговор, трябва да изясним като начало в какво се състои нашата същност и да разберем от какви елементи се състоим. Във всеки обект, в това число и в човека присъстват четири детерминиращи фактора:

  Вътрешна същност – първичен материал

  Първичният материал представлява вътрешната същност на всеки обект. Изменчива по форма, тя е постоянно си остава една и съща. Например, зърното се разлага в земята и неговата външна форма изчезва, но заедно с това от неговата вътрешна същност израства нов кълн. Първичният фактор – нашата същност, нашата основа, нашият генетичен код – е заложен в нас изначално и не е по силите ни да му повлияем.

  Свойства, не поддаващи се на изменение

  Законите, управляващи същността, са вечни, неизменни и непоклатими, от тях произтичат тези свойства на обекта, които не се поддават на изменение. Например, от пшеничното зърно никога няма да порасне никакво друго растение, освен пшеница. То поражда само предишната си изгубена форма. Законите от подобен род и производните им свойства се задават изначално от природата. Всяко зърно, всяко животно и всеки човек включва в себе си законите, управляващи неговата същност като такава. Този е вторият от съставящите ни елементи и не сме в състояние да му повлияем.

  Свойства, поддаващи се на изменения посредством въздействието на средата

  Сорта на зърното не се променя, но външната му форма варира в зависимост от обкръжаващата среда. Под въздействието на външните фактори обвивката на същността се трансформира съгласно зададените закони и претърпява качествени изменения. Влиянието на обкръжаващата среда води до това, че към същността се присъединяват допълнителни фактори, които и? придават ново качество. За зърното такива фактори могат да станат: слънцето, почвата, торенето, влажността, количеството валежи и т.н. Те обуславят проблемите на ръста, качеството и количеството на кълновете. Що се отнася до човека, то неговата външна среда я съставят родителите, възпитателите, учителите, приятелите, колегите, книгите, които чете, материалите от средствата за масова информация и т.н. По този начин, трети фактор се явяват законите, съгласно които средата въздейства върху човека, трансформирайки неговите поддаващи се на изменение свойства.

  Промени в окръжаващата среда

  Средата, оказваща влияние на ръста на пшеницата, също е подложена на въздействието на външните фактори. Те могат да се варират кардинално: например, засушаването или наводнение са способни да доведат до загуба на всички пшеничните посеви. За човека четвърти фактор са промените в самата обкръжаваща среда, променящи формата на нейното въздействие на свойствата, поддаващи се на изменение.

  Тези четири фактора задават общото състояние на всеки обект. Те определят нашия характер, начина ни на мислене, изводите, до които достигаме, дори нашите желания и действия:

  Човек не може да промени своя корен, генетичния си код т.е. своята същност.

  Човек не може да промени законите, които управляват неговата същност като такава.

  Човек не може да промени тези закони, по които външните фактори въздействат върху неговото развитие.

  Средата, в която човек се намира и от която напълно зависи, може да замени с друга, по- благоприятна за неговото придвижване към реализация на жизнените му цели.

  С други думи, ние не сме способни пряко да влияем на себе си, доколкото не определяме собствената си същност и законите, които я управляват. Законите, по които средата ни въздейства, ние също не можем да променим. Но все пак можем да оказваме влияние върху своя живот и съдба по пътя на подобряването на обкръжаващата среда. Единствения свободен избор е изборът на правилното обкръжение. Ако ние предизвикаме промени на външните условия и подобрим своето обкръжение, ще коригираме влиянието на средата на поддаващите се на изменение свойства. По този начин ние още сега ще определим своето бъдеще.

  За разлика от останалите нива на природата, човекът притежава възможност съзнателно да избира обкръжението си по такъв начин, че то правилно да определя неговите желания, мисли и действия. Затова и процесът на развитие се базира на взаимоотношенията на индивида с обкръжаващата го среда. Ако нашето обкръжение създава обстановка, подходяща за развитие, то с нейна помощ можем да постигнем забележителни резултати.

  Реализация на свободния избор

  Обобщавайки всичко казано за четирите фактора, формиращи човека, ние ще открием източниците, които ни управляват. Те са два: вродените свойства и придобитите свойствата, т.е. усвоени от обкръжението.

  Науката е стигнала до подобни изводи в 90-те години, когато е започнала да се обозначава нова област на изследвания – генетиката на поведението. Тази дисциплина търси връзките между генетичните и личностните когнитивни поведенчески качества на хората: от гнева, авантюризма, стеснителността или насилието до половото влечение. Гените определят примерно 50% от свойствата на характера, докато останалите зависят от обкръжението.

  Понеже ние не сме способни да променяме вътрешните данни, то следва да се обърнем към външните параметри, т.e. към своето обкръжение. Единственото, което можем да направим, стремейки се да реализираме своята жизнена цел, е да изберем добро обкръжение, което ще ни тласка напред. Затова този, който в своя живот полага старание в избора на най-доброто обкръжение, се удостоява с правилни мисли.

  Човекът, влагащ сили в избора и създаването на среда, която му е необходима за правилното развитие, благодарение на нея може да реализира заложения в него потенциал. За разбирането и внедряването в живота на този принцип се изисква високо ниво на осъзнаване и днес много от нас видимо са го достигнали.

  Ако ние искаме да сменим своето егоистично отношение към ближния с алтруистично, ни е нужно да развием такова желание да се грижим за ближния и да се обединяваме с него, което в голяма степен ще надвиши всички подобни егоистични помисли. Това ще стане възможно само тогава, когато алтруизмът достигне висшата степен в системата на нашите приоритети.

  Ние сме създадени като обществени и егоистични същества. Нищо не е толкова важно за човека, колкото мнението на обкръжаващите за него. Всъщност, целта на нашия живот се състои в това, да заслужим почит и признание от обществото. Ние неволно се подчиняваме на абсолютната власт на общественото мнение и сме готови да отдадем и последните си сили за уважение, почитание и слава. Ето защо обществото може да насажда на своите членове различни ценности и форми на поведение, дори и най – абстрактните.

  Обществото изгражда в нас критерии за самоуважение и поради това, дори оставайки сами, ние продължаваме да действаме съобразно обществените норми. С други думи, дори и никой да не разбере за някоя наша постъпка, ние все едно ще я извършим поради самоуважението си.

  За да пристъпим към формирането на ново желание, насочено към грижата за благото на ближния и обединяването на всички части на единната система, ние сме длъжни да се намираме в общество, което поддържа подобни стремежи. Ако алтруизмът е висша ценност в очите на обкръжаващите, то по естествен начин той ще задължи всеки от нас да следва алтруистичните закони и да ги включи в системата на личните приоритети.

  В идеала обкръжението трябва да настройва човека по следния начин: „Необходимо е да се отнасяш към ближния добре, като към единна система, част от която ти се явяваш, за да можем всички ние да се постигнем равновесие с природата“. Когато стремежът към алтруизъм стане забележим в обкръжаващото общество, ние също сме проникнати от него. Ако навсякъде се сблъскваме с напомнянията за важността на алтруизма и с уважението към него, то отношението ни към ближния ще се промени. Ние ще започнем да мислим все повече за това и постепенно ще нарасне желанието ни да станем здрави части на единно тяло.

  Ние не сме способни да се променим изведнъж, но можем да подобрим своето обкръжение. Това със сигурност сме в състояние да направим. Когато въздействието на обкръжението към нас се промени, ще се променим и ние самите. Всъщност средата е лост, издигащ ни на по-висока степен. Затова и първата крачка, достъпна за всеки, се състои в това, да поразмислим и открием коя среда е най-благоприятната за придвижването ни към целта на съществуване.

  Както вече беше казано, силата на мисълта е най-мощната сила в природата. Ако ние се устремим към по-доброто обкръжение, нашето вътрешно желанието ще ни доведе с времето до съответните хора, организации, инструктори и книги – с други думи, до това обкръжение, в което ние ще успеем грамотно да се развиваме. Според степента на съсредоточаване върху идеята за избора на най-доброто обкръжение, и претворим идеята в живота, пред нас ще се разкриват все повече нови възможности за нейното реализиране.

  Когато обкръжаващото ни общество се състои от хора, които също се стремят към равновесие с природата, ние ще можем да изградим такива отношения, които ще ни дават пример, поддържайки ни и укрепвайки ни по пътя. Хората ще разберат, че ние искаме да се отнасяме към тях с любов и ще ни предоставят възможността да се научим как се прави това. Всеки ще обучава другите на това, какво значи да си подобен на силата на природата. Всеки ще почувства колко е хубаво да се намира в обятията на любовта. Този, който е подобен на алтруистичната природна сила, няма да изпита върху себе си пресата на враждебните сили и затова в подобно обкръжение ще намерим защита, увереност, щастие и свобода от вълненията.. Именно към такъв живот се стреми природата да доведе цялото човечество.

  Подражание на природата

  Грижите за благото на ближния, старанията да се обединим с него като органите от едно тяло, а също и усилията, насочени към осъзнаването от страна на обществото на важността на такова единство, залагат фундамента, върху който човечеството ще построи живота в пълно подобие с природното свойство на любовта и взаимното отдаване. Разбира се все още не става въпрос за вътрешното дълбинно изменение на свойствата на нашия егоизъм, а за първия етап на процеса, в чийто ход ние външно ще моделираме взаимоотношенията, съществуващи в природата, подобно на детето, което имитира своя баща. Детето също не разбира съвсем ясно това, с което бащата се занимава и въпреки това се старае да му подражава, желаейки да стане като него. Виждайки как бащата работи с чука, малкият имитира неговите действия със своята играчка-чукче. В резултат на това, момчето се развива, не само копирайки движенията на бащата, но и придобивайки постепенно неговия разум. И ние сме длъжни да се опитваме да подражаваме на природното свойство на любовта и отдаването. Тази имитация е като сдобиване с по-висша степен, която е необходимо да се достигне не само, изпълнявайки външни действия, но като я постигаме с вътрешната си същност.

  Загрижеността за благото на ближния може да бъде мотивирана от два основни фактора:

  Желанието да се заслужи почитта и уважението на обществото;

  Истинското вътрешно осъзнаване на превъзходството на свойствата на любовта и отдаването над самонасладата.

  Да се копира природата подобно на детето, което несъзнателно подражава на своя баща – това означава да се грижиш за благото на ближния, като се ръководиш от първия мотив. Подобна имитация лежи в основата на механизма на развитието и израстването – без нея те са невъзможни.

  Отначало ние ще се грижим за ближния, за да се насладим на уважението на обществото, но постепенно ще започнем да забелязваме, че алтруистичното отношение към ближния само по себе си се явява особено възвишено свойство, дори без връзка с полагащото му се обществено признание. Ние ще открием, че алтруистичното поведение е източник на съвършенно, безгранично наслаждение; при това то ще се прояви благодарение на факта, че ние реално ще започнем да усещаме силата на самата природа – съвършена и неограничена.

  С други думи, в резултат на усилията ни да подражаваме на силата на природата, ние ще почувстваме, че в природата като такава е заложено съвършенството. Осъзнаването на този факт ще създаде в нас вътрешни промени: постепенно пред погледа ни ще се открои висотата и благородството на свойството любов и отдаване в сравнение с нашето исконно свойство за самонаслада. Тогава ние действително ще пожелаем да се уподобим на природата и да достигнем по-високата степен от тази, на която сме били създадени. Навлизайки в тази степен, ние ще се потопим в природната хармония и съвършенство – именно към това насочва естественият закон за развитие човешкия род.

  Новата тенденция

  В момента, в който човек започне да уравновесява себе си със силата на природата, той понижава налягането, накарало го да се промени.

  Като следствие от това, количеството отрицателни явления в животасе съкращава. Практически от страна на природната силата не настъпва никакво изменение, променя се човекът. Но резултатите от тези промени създават в него усещането, че природата е започнала да му въздейства по друг начин. Собственото устройство заставя човека да чувства, че се променя външният свят, а не самият той. Така мозъкът реагира на информацията за реалността, подадена от неговите сетивни органи и на тази тема ще посветим отделна глава под названието „Реалността на съвършенството и вечността“. Реално силата на природата е статична в своето постоянство. Ако човек на сто процента е подобен на нея, той усеща съвършенството; ако напълно и? е противоположен, то чувства сто процентово противопоставяне с природната сила. А между тези две крайни състояния преминава през промеждутъчни етапи.

  Днес ние не сме абсолютно противоположни на алтруистичната сила на природата, защото нашият егоизъм все още не е достигнал максималната степен на развитие. Това означава, че негативните явления в нашия живот до този момент не са достигнали пределното ниво. Именно поради това някои хора все още на усещат състоянието на глобалната криза, в която сами сме се оказали и ние, и обществото. Те не чувстват неприятно сегашното положение на нещата. Така или иначе, ден след ден пред нас ще се проявява все по-голям егоизъм, който ще обостря противоположността между човека и природата. За да не ни се наложи да изпитаме свързаните с това страдания, е нужно навреме да стъпим на пътя, водещ ни към добиването на свойството алтруизъм. Само такъв подход ще промени посоката на нашето развитие.

  Правейки това, ние веднага ще почувстваме положителната реакция във всички сфери на съществуването. За илюстрация дайте да си представим дете, което се държи много лошо. Бащата провежда с него възпитателни беседи, убеждавайки го и уговаряйки го по различни начини да се промени. Накрая стигат до съгласие, че от определения в живота на детето се отваря нова страница, когато то започне да се държи добре. Ако на следващия ден му се отдаде да подобри своето поведение дори незначително, то веднага ще почувства благосклонното отношение на бащата. По този начин всичко се оценя, измерва и съди – само по нарастващите тенденциите.

  Когато все повече хора започнат да се грижат за създаването на коригирани взаимоотношения, считайки това за решаващ фактор, от който зависи нашият живот, тяхната обща грижа ще формира общественото мнение, а то от своя страна ще повлияе на цялото останало човечество. Благодарение на общата вътрешна взаимосвързаност, всеки човек в света, дори живеещият на най-отдалеченото място, веднага ще почувства, че е преплетен с другите хора и зависи от тях, а те – от него. Тогава всеки ще осъзнае тази жизнената взаимозависимост. Промените, протичащи в един обект, се предават на друг обект – това доказват изследванията, провеждани в различните области на науката, и най-вече в квантовата механика. Експериментите са показали, че някои елементарни частици „знаят“ за случващото се с другите частици, и могат мигновено да предават информацията за промените на всякакво разстояние. Днес на физиката е известно, че между квантовите частици съществува постоянна взаимовръзка, макар те да са разделени от пространството и времето. Всеки квант е свързан с друг квант. Това явление обхваща както микроскопичните, така и най-глобалните структури на света.

  Съвременните научни изследвания потвърждават и този факт, че всичко е заложено в човешките гени и във влиянието на обкръжението върху него. Това ни помага да се събудим и да се откажем от миналите илюзорни представи за това, че уж ние сами ръководим собствените си действия и контролираме ситуацията, лично проверяваме и имаме възможността да взимаме решения. Като следствие, именно днес ни се предлага възможността за истинска свобода. По силите ни е да се освободим от робството на егоизма, под чиято власт се намираме, и да придобием алтруистичното свойство, създавайки такова обкръжение, което ще ни помогне да имитираме действията на природата, подобно на детето, обучаващо се от примера на възрастния.

  Водещите изследователи винаги са разбирали, че развивайки се, човекът открива, каква чудесна мъдрост се крие в природата. Всичките наши открития се свеждат до осъзнаването на този факт, че ние сме само следствие от тази велика мъдрост, пронизваща цялата реалност и разкриваща се пред погледа ни, когато ние „съзряваме“ и придобиваме способността да я възприемаме. Ето какви свидетелства са ни оставили на свой ред великите умове на човечеството:

  „Сам на себе си изглеждам като дете, което играе на морския бряг и се развлича, намирайки от време на време по-гладко камъче или по-пъстра раковина от другите, в това време, в което великият океан на истината се разстила пред мен неизследван“. Сър Исак Нютон.

  „Моята религия се състои в смиреното възхищение пред безграничния висш дух, проявяващ себе си в малките детайли, които сме в състояние да забележим със своя крехък и слаб разум“. Именно тази дълбока емоционална увереност в присъствието на висшата разумна сила, разкриваща се в непостижимата вселена, формира моята представа за Бога“. Алберт Айнщайн.

 3. darin  23.12.2010 г. | 19:47 ч.

  Интересно. Старият подход към Човека като към животно.Ако ти самият си си животно правиш изкривени изводи за другите според собственото си ниво И естествено-материалистичен подход на т.н.наука.Нещата силно куцат там и то е явно. Човешката душа и човешкият дух са недостъпни за разбиране от такива радетели на генетиката и удоволствията.Айнщайн го е знаел, Карл Юнг -също.

 4. Стопанина  23.12.2010 г. | 20:30 ч.

  То ако трябва да сме по-точни, самото споменаване на Айнщайн в дългия, претенциозен текст е адски неуместно, защото Айнщайн не би се подписал и под един ред от твърденията. Но особено това с позоваването на психологията е изумително.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.