Военен доклад: Християните са заплаха за политиката

Вещае ли този доклад тормоз за християните?

Автор: Чък Болдуин

Заглавието на доклада е “Стратегически усложнения заради американския милеанизъм”, а авторът му е майор Брайън Л. Стъкърт от Американската армия. Тази монография е била защитена като дисертация на 1 май 2008 г., като е била оценена от следните лица: Тимъти Чалънс – доктор на философските науки, полковник Робърт Тейлър, полковник Стивън Дж. Банак от школата за висши военни науки, както и от Робърт Ф. Бауман – доктор на ф. н. Имайте предвид, че този доклад не е предназначен за християнски университет или за някой факултет по религиите, а е доклад за военните колежи на Америка, писан от майор на действителна военна служба. Този майор, доколкото ми е известно, в момента е на мисия в Афганистан. Преди да анализираме доклада, нека поставим още в началото следните въпроси: На кого му е хрумнала идеята за доклада? Майорът сам ли е избрал темата или му е била възложена от по-висш офицер? Къде още се разпространява този доклад? Какво е точното приложение на този доклад? Случайно ли е, че в документите на Департамента за национална сигурност намираме сходни заключения? И може би най-важният въпрос е: Какво отношение има този доклад за бъдещите политически действия?

Второто пришествие според художник, имащ
буквална интерпретация за събитието.

Ето съдържанието на доклада:

– Защо милениализмът е важен
– Ролята на цивилната религия и култура
– Милениалистките теологии в Америка
– След-милениализмът и основаването на Америка
– Гражданската война, Световната война и възходът на пре-милениализма
– Израел, ядрената война и Последните дни
– Съвременният пред-милениализъм сред американския електорат
– Съвременният пред-милениализъм и американската култура
– Светите земи и Армагедон: Политиката на САЩ в Средния Изток
– Антихрист, Гог, Магог, Армиите от Изтока
– Заключения и препоръки
– Библиографски бележки

Когато авторът – майор Стъкърт, пише за “милениализъм”, той има предвид библейската есхатология (наука, свързана с богословието и философията и имаща отношение към Последните времена – бел. Стопанина). В конкретния случай под “милениализъм” се има предвид Второто пришествие на Исус Христос на земята и началото на неговото 1000-годишно (“милениумно”) царство. В доклада са засегнати различните нюанси на есхатологията, като акцентът е върху пред-милениализма и след-милениализма. Но темата на доклада е силно съсредоточена върху пред-милениализма. (Пред-милениализмът е свързан със събитията, водещи до края на настоящата епоха, тоест до Апокалипсиса, докато пост-милениализмът разглежда пророчествата за времето след изтичането на 1000-те години от Христовото царство, временното развързване на злото и същинския разцвет на Царството Божие на земята – бел. Стопанина.)

Мисля, че е нужно следното уточнение: независимо дали сме след-милениалисти, или пред-милениалисти, самият факт, че християните вярваме в буквалното завръщане на Исус Христос на земята и установяването на Неговото Царство, ни поставя под общ знаменател – поне за тези подразделения на християните са притеснени майор Стъкърт и авторите на други подобни доклади. Ние, християните, трябва да знаем, че що се отнася до майор Стъкърт и нему подобните, ние сме сочени за техни врагове само защото вярваме в буквалното завръщане на Христос. (Ако това е някаква утеха за г-н Болдуин, още по-страшни врагове за военната машина и нейните господари сме тези християни, които не вярваме в буквалното завръщане на Христос – бел. Стопанина.)

Християните може да имаме колкото си искаме разногласия помежду си за същността на Последните времена (дали са настанали и кога ще настанат), за завръщането на Христос преди или след хилядолетното Царство, както и разногласия по редица други богословски въпроси, но тези неща нямат отношение към настоящата тема. А темата е, че сред властниците и военните пълководци нараства усещането, че вярващите християни са врагове, които трябва да бъдат поставяни в презряна група, да бъдат сочени като фундаменталисти, да бъдат под наблюдение и дори контролирани. За тези лукави властолюбци няма никакво значение кой е след-милениалист и кой е пред-милениалист. Ако вярваме в Библията и в завръщането на Христос, те ни разглеждат като “опасни”. А ние, християните, ще е разумно да сме будни за тази груба реалност, да прекратим битките помежду си и да се съсредоточим за съвместна работа по опазването на нашите свободи!

Още едно ранно наблюдение: Забелязва се странна и обезпокоителна връзка между изказа и темата на доклада от Стъкърт и вече прочутите доклади на MIAC и агентите по Националната сигурност. Хронологията също е забележителна – докладите на MIAC и Департамента по националната сигурност са написани скоро след публикацията на доклада от майор Стъкърт. Случайност? Силно съмнително!

Ето няколко извадки от доклада на Стъкърт:

“Милениализмът има силна обяснителна стойност, предизвиква политически усложнения и създава потенциални уязвими места, които нашите врагове могат да използват.” (Abstract [резюме], стр. iii.)

и

“Тези фактори (резултатите от вярата в есхатологията) могат да са проблематични за всеки военен водач или стратег, опитващ да осъществи плановете за външната политика на американското правителство чрез стратегия, военни операции и други програми.” (Abstract, стр. iv.)

Забележете, че още в самото начало на доклада си Стъкърт заявява, че християните, вярващи във Второто пришествие, създават обстоятелства или условия, които могат да се окажат “проблематични” за американските военни лидери. Християните създаваме и “потенциални уязвими места”, които враговете на Америка могат да “използват” – поне така пише Стъкърт. Нещо повече – майорът се оплаква, че християните можем да объркаме плановете за “външната политика на американското правителство”.

Но моля ви! Какви точно са тези планове за въшната политика на САЩ, за които християните сме “проблематични”? Да не би майор Стъкърт да намеква, че военните офицери с християнско вероизповедание, служещи във въоръжените сили на САЩ, са някак проблематични за външната политика? Може би същите тези покръстени офицери правят Америка “уязвима”? Да не би майорът да намеква, че офицерите, вярващи във Второто пришествие на Христос, трябва да бъдат премахнати от военна служба заради вярата им?

Както можете да се уверите сами от 61-страничната монография, майор Стъкърт с лека ръка рисува облик на християните, имащи интерес към есхатологията, който е проблемен облик за политиката на САЩ. При това проблем, който трябва да бъде решен. Но майорът не предлага какво точно трябва да се направи. Ако е дал някъде предложения, те не са част от текста, предназначен за публично четене във военните училища.

Още цитати:

“Влиянието върху американската политика, което имат американските религиозни схващания за Последните времена, ще допринесе за стратегическа надменност и ще предизвика нарастващо дръзки международни действия, което ще доведе до жестокото осъждане на армията по начини, които държавата не може да си позволи.” (Стр. 1)

Значи, отново са нарочени християните, които вярват в завръщането на Христос – защото допринасяли за дързостта, надменността и войните. И таз хубава! Предполагам, че християните сме отговорни за по-високите цени на газта и петрола, а може би дори за глобалното затопляне!

Стъкърт продължава:

“Първо, милениалното (апокалиптичното) мислене създава политически усложнения, които могат да предизвикат стратегическа прозрачност, която дава предимство на враговете в тяхното взимане на стратегически решения. Второ, разбирането на американското апокалиптично мислене може да даде на враговете идеи как да манипулират американската политика и съответните ни действия. Трето, враговете могат да експлоатират американския милениализъм, за да засилват вътрешните ни противоречия и дори да разединяват коалиции. Четвърто, враговете могат да използват американския милениализъм, за да деморализират или да ТЕРОРИЗИРАТ коалиционните сили и американския народ. Като имат предвид тези потенциални уязвими места, военните лидери и стратези трябва да ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ СЕГА за потушаване на последствията.” (Стр. 2. Изтъкването добавено.)

Драги читатели, косите ви изправиха ли се вече? Ако не са, би трябвало! Според майор Стъкърт вярата във Второто пришествие на Христос прави Америка уязвима пред нейните врагове. Всъщност тези врагове извън страната ли са или са вътре в нея? Това не е уточнено. Да не би тези, които може би ще ТЕРОРИЗИРАТ, са от самия американски народ? Случайно ли се говори за тероризъм? Вече виждате ли общото между този доклад и докладите на MIAC и Департамента по националната сигурност? (В доклада на Департамента по националната сигурност християните в прав текст са посочени като фундаменталисти и потенциални местни терористи – бел. Стопанина.) Май всичко започва да си идва на мястото. Понеже вярваме в завръщането на Христос, хора като майор Стъкърт ни смятат за потенциални терористи?

И как трябва да разбираме призива на Стъкърт, че “военните лидери и стратези трябва да предприемат действия сега за потушаване на последствията”? Да не би да предлага, че ние, християните, трябва да бъдем подкарани към онези концентрационни лагери на FEMA (които уж не съществували)? Как точно американските военни възнамеряват да “потушат” действията на християните? Това изявление от доклада е откровено зловещо!

Майор Стъкърт изрично споменава светите и апостолическите Църкви; Асамблеи на Бога; църквите, които не принадлежат към дадено вероизповедание, а също така независимите и южняшките проповедници. С други думи, всеки, който вярва във Второто пришествие на Христос, е мишена на този доклад. Според Стъкърт “милениализмът всъщност е всяка система от вярвания или интерпретации, която приема буквалните хиляда години – Христовият милениум – при четенето и разбирането на книга “Откровение” 20:1-7.” (Стр. 9) Стъкърт дори си позволява да казва, че християнската “мисионерска дейност, особено отвъд океана(тоест в Европа – бел. пр.) оказва сериозна намеса във външната политика на САЩ”. (Стр. 27)

Стъкърт остро смъмря милениалистите, тъй като “(ще отдалечат) САЩ от Обединените нации в близко бъдеще, защото много пред-милениалисти са стигнали до становището, че организацията на ОН е инструмент на Антихриста”. Той добавя още, че “американските пред-милениалисти ще изпитват все по-голяма заплаха от Европейския съюз през идните години”. И отбелязва, че “пред-милениалистките тълкувания на библейските пророчества предричат едно глобално правителство, управлявано от Антихриста, което е причината за враждебно отношение към организации като Обединените нации, Световната търговска организация, Европейския съюз, NAFTA и OPEC”. (Стр. 52)

С други думи, приятели, Стъкърт е неимоверно раздразнен, че някои християни не приемаме и никога няма да се включим в марша към глобалното правителство, подготвяно отрано от институции като ОН, ЕС и другите споменати. Той знае, че се противопоставяме на NAFTA, GATT, WTO, FTAA и целия план за Нов световен ред, заради което се явяваме “проблематични” и трябва да бъдем “потушени”. Стъкърт продължава да обвинява християните, като ги сочи за причинители на проблемите между САЩ и Русия (стр 53), вини ги за проблемите в Средния Изток и Китай (стр. 56), както и за едно предстоящо “глобално бедствие” (ориг: global disaster – стр. 55).

Независимите проповедници с неортодоксални схващания за времената, в които живеем, вероятно ще бъдат следващата мишена на Пентагона, след като почти не останаха журналисти, които да не са се „сраснали“ с военно-индустриалния комплекс.

Майор Стъкърт след това прави едно невероятно признание на стр. 58. Той пише: “Войните са главно заради политиката. Теренът и ползваните технологии могат да помогнат, но, за да имат успехи, военните лидери трябва възможно най-ясно да виждат поставените политически цели. Заради влиянието на пред-милениализма, може да се окаже трудно за някои лидери да видят себе си или правителствата си в точната светлина, а също и да видят обективно целите на политиката.”

Какво ни казва той? Войната била основно заради политиката? Аз пък си мислех, че беше за защита на народа и неговата територия. Мислех си, че войната беше за защита на свободите и човешките права. Войната била заради политиката? Това ли е причината нашите млади мъже да се бият и да измират в Ирак и Афганистан? Защото било заради политиката? Ако е така, чия е тази политика? На майор Стъкърт? На Барак Обама? На Джордж У. Буш? На Съвета за чуждестранни връзки (CFR)? На Обединените нации? На кого точно е тази политика, която изпраща нашите синове и дъщери да се бият и умират? Добрият майор не казва.

Ами какво ни се казва в последното изречение? “Заради влиянието на пред-милениализма [Със същия успех можеше да напише и след-милениализма – бел. автора], може да се окаже трудно за някои лидери да видят себе си или правителствата си в точната светлина, а също и да видят обективно целите на политиката.” Виж ти! Вярата във Второто пришествие заслепявала военните лидери? Не могли да виждат ясно себе си и правителствата си? Какво, аджеба, означава това? Кое точно в правителството няма да се види ясно, ако имаме пред-милениалистични схващания? Може би Стъкърт се безпокои, че офицерът, който вярва в Бог, няма да припознае и да признае правителството си за бог? Така ли е, майоре? Искате всички ние да виждаме правителството като свой единствен бог?

На стр. 59 Стъкърт обвинява вярата в милениализма, че предизвиквала песимизъм и параноя. На същата страница той обвинява хората с интереси в есхатологията в “склонност към песимизъм в световните връзки и като цяло влошаващи международните отношения”. О, да! Точно така, майоре! Посвещавате 61 страници (и незнайно колко часове в писането им) за обвинения как християните ще докарат “глобално бедствие”, а после ние сме били параноиците? Бих казал, че крадецът вика: “Дръжте крадеца!” (Бел. Стопанина: Тук може би трябва да предположим, че изсипването на оръжия с обеднен уран, измъчването до смърт на неосъдени затворници или перверзното им унижение, както и изтребването на цивилни хора и деца без причина, е нещо, което подобрява международните отношения и което дава блестящи поводи за оптимизъм. Край на сарказма.)

На стр. 60 Стъкърт обвинява християните, че имат “склонност към ясно различаване на добро, зло, праведно и грешно, което не ни служи добре в международните отношения или политиката за вътрешната сигурност”. О! Ама наистина ли? Да не би Стъкърт да казва, че няма такова нещо като правилно и грешно по отношение на американската външна политика? Да не би да казва, че няма правилно и грешно по вътрешните въпроси? Стъкърт да не би да твърди, че властите в САЩ трябва да могат да правят каквото си поискат, независимо дали е добро, или зло? Може би всичко, направено “в името на сигурността”, е правилно, независимо от неговата същност? Правилно ли е народът да бъде лъган, г-н Стъкърт? Правилно ли е погазването на Конституцията? Праведно ли е да убиваш? Ако нямаше такова нещо като правилно и грешно, морално и неморално, включително при воденето на война и въпросите на вътрешната сигурност, за какво бяха тези Нюрнбергски процеси?

При проучването за настоящата статия попаднах на чужда статия за WorldNetDaily, писана от Bob Unruh на 19 декември 2009 г. В неговия материал се казва, че говорител на военния департамент “не можа да отговори дали има и други доклади като този на Стъкърт, които атакуват религиозни вярвания”. Интересен въпрос. Къде са военните доклади, които поставят в презряна група “проблематичните” хора с ислямско, юдейско, католическо или либерално протестантско вероизповедание? Защо са обект на атаки само консервативните християни, наричани фундаменталисти или милениалисти?

В статията за WorldNetDaily се казва още, че досега не е направено проучване, което в писмена форма да опровергава или да предлага различно становище от доклада на Стъкърт. Следователно, ако нямаме официално противно мнение, може би трябва да си направим извода, че докладът на Стъкърт де факто е станал част от американската политика. Определено има поводи да се смята, че основните идеи от доклада на майора са си проправили път в докладите на MIAC и Департамента по национална сигурност.

Вижте статията на Bob Unruh тук.

Вижте доклада на майор Стъкърт тук.

* * *

Бел. Стопанина: Рязко се дистанцирам от позицията на американския колега-есхатолог, който заявява, че е против маршът към Нов световен ред, глобално правителство или друго от многото имена за същото. Отново декларирам, че нито съм ЗА, нито съм ПРОТИВ глобалното правителство. Самата същност на библейските пророчества говори за детерминизъм – тоест предопределеност – на тези събития. Моята позиция е следната:

1. Научи се да разпознаваш доброто и злото.

2. Не се противи на злото, а го избягвай.

3. Надявай се на най-доброто, но се готви за най-лошото.

4. Най-тъмната част на нощта е преди изгрева. След триумфа на злото ще дойде Христовият милениум, а след него – разцветът на Царството Божие на Земята. Това не е повод за песимизъм и параноя от “края на света”, а за оптимизъм и усилена работа за подготвяне на условията за “Новата земя и Новото небе”.

5. И преди всичко: Мир вам, дори на войнолюбците.

Край на кратката проповед от Стопанина.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

12 коментара за "Военен доклад: Християните са заплаха за политиката"

 1. Georgi  16.04.2010 г. | 09:54 ч.

  Предполагам, че идеята е друга – съществуват Х на брой предсказания. Повечето (или всички) от тях се експлоатират от съответните религии. Опасността идва от това събитията да се предизвикват целенасочено, така че да „паснат“ на предсказанията – и така да се постигнат определени цели. От тук идва голямата опасност. Военни или не – ние сме преди всичко хора – в условия на паника, страх, бедствия – не е сигурно кой как ще реагира. От тук идва и заплахата за националната сигурност.

  Поздрав

 2. Стопанина  16.04.2010 г. | 10:03 ч.

  Това си е твое мнение за пророчествата и няма нищо общо с писаното в тези доклади или с посланието им. Не става дума за всички („Х на брой“) пророчества, а за определени пророчества на една от религиите. А в тези пророчества главните действащи лица са Антрихриста и неговите ВОЕННИ! Как си представяш, че някакви цивилни християни ще сбъдват умишлено библейски пророчества за военни операции?! Тотално изместваш фокуса от темата и дори наричаш черно – бяло, и обратно.

 3. Georgi  16.04.2010 г. | 11:54 ч.

  Не мисля, че измествам фокуса. Главния въпрос е кои са войните на Христа и кои не. Ако определени събития могат да бъдат манипулирани – то това ще даде отражение на общественето мнение по този въпрос. А ако обществото постави (американските военни в случая) на „лошата“ страна – повярвай ми, нищо няма да може да помогне на тази държава. В такъв смисъл – да, това е въпрос на национална сигурност. Педофилията в католическата църква, военните престъпления, книгите на Дан Браун ако искаш и много други неща са част от война, която се води за ума и сърцата на хората именно по този въпрос – кои са истинските войни на Христос.

 4. Стопанина  16.04.2010 г. | 12:06 ч.

  „Не мисля, че измествам фокуса. Главния въпрос е кои са войните на Христа и кои не.“

  Продължаваш да изместваш фокуса. Такъв „главен въпрос“ НЕ се поставя! Дори няма основания за него. Никъде в доклада майорът не се пита дали е воин на Христос. Напротив – с цялото си писание декларира обратното, без да се колебае дори за миг.

  „А ако обществото постави (американските военни в случая) на “лошата” страна – повярвай ми, нищо няма да може да помогне на тази държава. В такъв смисъл – да, това е въпрос на национална сигурност.“

  Именно. Но в такъв смисъл „националната сигурност“ е за сигурността на шепа властници и висши военни, а не за сигурността на народа. Това е извращение на термина „национална сигурност“ и няма нищо общо със сигурността на обществото или на отделните обикновени граждани.

  Мислиш от гледната точка на политик, загрижен за властта си и политиката си, или от позицията на човек, свързан по някакъв косвен начин с властта. Ще ми обясниш ли защо се получава така? Имаш ли нещо общо с политиката? Ти с властниците и войнолюбците ли се отъждествяваш?


  „война, която се води за ума и сърцата на хората именно по този въпрос – кои са истинските войни на Христос.“

  Със сигурност не са тези с пушките и бомбите. Със сигурност не са тези, които разглеждат християните като терористи и врагове. Аз съм един от воините на Христос и воювам МИРНО с въоръжените врагове на Христос и с враговете на нас, неговите миротворчески воини.

 5. Gergana  16.04.2010 г. | 12:15 ч.

  @Georgi: Работата е, че една определена група бива нарочена за отговорна при всички положения и то само въз основа на гледната си точка върху световните събития. Уловката е, че пророчества, като Пастирът и Откровение, действително имат ОБЯСНИТЕЛНА стойност и това откровено не е по вкуса на военните пастири.

 6. Стопанина  16.04.2010 г. | 12:18 ч.

  Анджък. Военните и костюмираните пастири са бесни, че политиката и войните им могат да се ОБЯСНЯТ с причини, които нямат нищо общо с „миротворчеството“, услужливо тиражирано от безбожните медии. И не само могат да се обяснят, но и да се предвидят, както и да се предвидят изходите на предстоящите войни.

  Представи си, че тръгнеш да набираш войска за Армагедон. Естествено, че християните, запознати с пророчествата, ще ти пречат, защото ще тръбят, че всеки, който отиде в тази война, го чака тотален разгром. Доброволците за „миротворческа“ служба на Антихриста няма да са чак толкова много. Между другото в „Откровение“ са описани и репресиите срещу християните, а този доклад е първата официална крачка към тези предстоящи репресии. Един вид научното обосноваване за изтреблението на врага – същото като научното обосноваване на арийската раса и инфериорните раси, спъващи прогреса, които трябва да бъдат озаптени.

 7. Georgi  16.04.2010 г. | 12:32 ч.

  Нямам допирни точки в политиката или властта. Просто се опитвам да гледам\виждам от различни ъгли. Относно националната сигурност – всъщност е точно така – ако бъдат поставени институциите под заплаха – това е заплаха и на националната сигурност (под това се разбира заплаха за териториална цялост, институции, обществен ред дори). Липсата на организация, управление е пагубно. Така че двете неща са взаимно свързани. Народа го имаше 500 години, институциите – не. За тези 500 години съществуваше ли България? Не. Естествено, че съхранението на институциите е въпрос на национална сигурност. А въпроса кои са войните на Христа – да , той не го задава, но предстои ние (християните) да си го зададем. Тогава ще стане „интересно“. И ако отговора е такъв какъвто ти виждам си мислиш, от това следва че има опасност за институциите им (както външна така и вътрешна). Ще се опитам да го обясня с пример. Постепенната ислямизация на Европа. Преди е ставало с огън и ятаган, а сега по друг начин – използват се ценностите на демократичното общество – права, равнопоставеност и т.н. Ако Европа спре ислямизацията – то това е недемократично, ако не я спре – края на играта е близо. Замести демокрация с християнство и ще видиш каква е дилемата. Да си силен (и жесток дори, нападателен – най-добрата защита е нападението, или да направиш обратното и да оставиш да ти се качат на главата). Истината е една, но е разнолика. Предстои да разберем.

  ТИ какво предлагаш?

  п.п. Поздравления за книгата. Благодаря!

 8. Стопанина  16.04.2010 г. | 13:00 ч.

  „ТИ какво предлагаш?“

  За кое? По темата съм се изказал след статията в пет подточки. По-подробно съм се изказал в книгата. Там съм декларирал, че не съм почитател на сегашната демокрация. Именно защото е черна форма на управление, ялова и лесна за манипулиране както от вътрешни врагове на народа, така и от външни врагове.

  „най-добрата защита е нападението, или да направиш обратното и да оставиш да ти се качат на главата“

  Ама ти верно звучиш като майор Стъкърт. Нищо лично, ама… Точно заради такава морална закваска и заради такива антихристиянски философии не е далеч времето, когато ще докарате Апокалипсиса. Неизбежно е – въпросът е, ти на чия страна ще си тогава? На нападащите? Да нападаш и да си жесток, било то за защита, християнско ли е?

  Не е християнско, старозаветно е.
  Помисли върху това.

 9. Стопанина  16.04.2010 г. | 13:13 ч.

  Отделно за следните цитати:

  „Народа го имаше 500 години, институциите – не. За тези 500 години съществуваше ли България? Не.“

  Каква теза искаш да защитиш с този пример? Моето мнение е, че положението на народа под чуждата власт не се е променило съществено, след като същият този народ попада под родна власт. Каква е файдата от това, че България съществува и си има институции? Какво е значението за мен дали ще плащам данъци на султана, или ще са за царя? Интересува ме добруването, мируването и благосъстоянието на народа, а не някаква фикция, наречена „българска държава“.

  Тази държава нито е българска, нито е държава, тъй като държавата служи за въвеждане на ред, а ред няма!

  „Естествено, че съхранението на институциите е въпрос на национална сигурност.“

  Сигурността е вътрешен процес. Изобщо не ми пука дали институциите ще просъществуват. И сега се оправям без тях, ще се оправям за в бъдеще пак без тях. Човек, който се уповава на Бога, не може да бъде сломен от нищо. Даже смятам, че сегашната държавност трябва да се срине, за да се построи наново, по нов начин и от нови хора. Иначе ще си я караме все така – с бодра крачка кръм месомелачката на Антихриста. Тая няма да я бъде, защото България и по-точно българите са предопределени за други неща.

  Не е далеч времето, когато турците ще ни помогнат да се срине сегашната „българска“ държавност от сатанински тип. Южните съседи ще ни напомнят един забравен урок и чак тогава нещата ще тръгнат другояче – живот и здраве, ще се увериш, че националната сигурност изобщо не зависи от тая или оная параноична институция, загрижена преди всичко за собственото си битие. Те ти едно „зловещо“ пророчество, което аз намирам за изключително оптимистично и което нямам търпение да се сбъдне.

 10. З......  16.04.2010 г. | 13:26 ч.

  Тоя Стъкърт не е никакъв автор едва ли има и едно негово лично мнение в тъпия му доклад накрая има пет страници използвана литература. единственото което е направил е copy и paste.

 11. Свободен Избор  20.05.2010 г. | 17:28 ч.

  „Не е далеч времето, когато турците ще ни помогнат да се срине сегашната “българска” държавност от сатанински тип.“
  Признавам си, че съм заинтригуван – как го виждате това и какво е пророчеството, ако не е тайна:)

 12. Мемо  20.05.2010 г. | 22:29 ч.

  „…какво е пророчеството, ако не е тайна:)“

  Конкретно написано/указано на книга го има в третата книга за Слава Севрюкова (май „Зеница към Вселената“ беше?) и в „Пътят към Слънцето“, третата част.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.