Zeitgeist: „Времето без Дух“ или поредният Комунистически манифест

Защо авторите на филма лъжат за Христос?

Документалният филм Zeitgeist е сред най-успешните за последните няколко години, като голяма част от този успех се дължи на неговия апокрифен характер. Разпространява се основно в интернет. И пак интернет е мястото, където най-често се говори за него. Еретик съм в много отношения, така че обичам апокрифите, независимо дали съм съгласен с тях. Смятам Zeitgeist за един стойностен филм (в по-голямата му част) и дори го препоръчвам за гледане (но с повишено внимание и без склонност към предоверяване). Обаче не обичам, когато истините или правдоподобните твърдения се ползват като ракета-носител на безсрамни лъжи. Затова смятам да възразя срещу най-опасната лъжа, изказана в първия дял на тази продукция и значително разширена в т.нар. Addendum – официалното продължение.

Автор: Иван Стаменов — Стопанина

Анти-християнската риторика на Zeitgeist обслужва именно Новия световен ред.

За тези, които още не са гледали Zeitgeist („Духът на времето“), може би ще е нужно кратко представяне. В първия дял се говори за религиите, като заключението на авторите е, че те са средство за контрол на масите. Християнството не правело изключение. Срещу този дял ще възразявам по-долу. В следващите сегменти има опровержения на „официалната версия“ за събитията на 11 септември 2001 година. Представена е историческа ретроспекция за подобни събития и техните цели.

Голям сегмент е резюме на редица журналистически и исторически разследвания за същността на банковата система в САЩ, и не само там. Постепенно се оформя картината „защо светът е такъв, какъвто е“, а в края на филма са изобличени някои от представителите на глобалния „елит“, които целят налагането на прословутия Нов световен ред – антиутопична комбинация от комунизъм с капитализъм – съпроводено с имплантирането на микрочипове в хората, за да бъдат следени денонощно и репресирани при нужда.

Без да съм изчерпателен, се надявам от резюмето ми да се разбира същността на Zeitgeist – а именно, че това е филм със силна насоченост към т.нар. конспиративни теоретици. Нямам желание, а и възможност да проверявам фактологията на повечето дялове, затова ще акцентирам само върху „религиозната част“. Останалото ми е просто интересно и го поставям в графата „любопитни данни и прогнози, които е добре да се имат предвид, без да е задължително да им вярваме“. Тук е мястото да отбележа, че апологията ми на Христос и неговото учение няма да е съобразено с догмите на която и да било „Вселенска Църква“, така че – предупреждавам навреме – моето четиво ще е еретично и също апокрифно.

Zeitgeist – теза: Религиите лежат на алегорични митове, като първообразът на всичките е древният култ към слънцето

За да докажат тази теза, авторите на филма намират общи сюжетни нишки в алегоричните митове на отделните религии. Ето няколко примера:

1) Атис от Фригия бил разпънат на кръст, лежал е мъртъв 3 дни, след което възкръснал.

Връзката с историята от Евангелията е “очевидна”. Само че не е вярна. Атис се кастрира сам и умира от кръвозагуба. Богинята Кибела превръща тялото му в дърво. На мястото, където е падала кръвта му, растат теменужки. В тази история няма никакви 3 дни, разпъвания на кръст и възкръсвания.

2) Хор бил роден от девица на 25 декември. Имал 12 апостоли. Покръстен от Анап на 30 години и става духовен водач.

Отново позната история от Евангелията. Но пак отново няма отношение към онова, което се е вярвало за Хор. Той не е бил роден от девица, това е измишльотина на Zeitgeist, а само се е вярвало, че е бил заченат по чудодеен начин. Не се е родил в ясла, а в безлюдно блато, за да бъде укрит от Сет – негов чичо и исконен враг. Никъде не е отбелязано, че Хор е имал 12 последователи. Всъщност се смята, че учениците му, наричани Heru-Shemsu, са били много повече. За разлика от Христос, “духовният водач” Хор води битки и краят му няма нищо общо със същността на събитията на Голгота.

3) Кришна е бил дете на девица. Родил се е, когато се появила странна звезда на Изток. След смъртта си възкръснал.

Поредна лъжа. Кришна е бил осмото дете на майка си, което автоматично отхвърля всякакви твърдения за нейната непорочност. Авторите не посочват своя източник – бил той и апокрифен – за особено астрономично явление при раждането на този персонаж. Кришна не е разпънат на кръст, а е уцелен от стрела в петата. Тук по-скоро могат да се търсят аналогии с Ахил и Троянската война, а не с Христос и събитията на Голгота. В някои “апокрифи” се твърди, че Кришна е бил обесен на дърво, но това не е “разпъване” на кръст. Няма данни за възкръсване, най-малкото защото ученията на индусите акцентират върху кармата и прераждането.

Лъже-фактологията на Zeitgeist продължава в същия “дух” и с изопачаването на данните за Дионис “от Гърция”, законодателя Ману на индусите и Митра на персите. Коректно ще е да отбележа, че авторите имат едно твърдение, което с условности можем да определим за вярно. То е за преминаването на Слънцето през различните зодиакални съзвездия, което на Земята се изрязява на културно равнище в почитането на овни, после на телци, след Христос – на риби, а тепърва навлизаме в епохата на Водолея.

Кадър от филма: Пътешествието на Слънцето през зодиакалните знаци.

Но дори тази истина е гарнирана с лъжи.

1) Древните са обожествявали или приписвали антропоморфни качества на Слънцето, само защото то осигурява живота на Земята: чрез светлина, топлина, а също и реколта.

Твърдението, че древните са си измисляли митологии, за да оправдаят това “обожествяване”, е научен предразсъдък – недоказуем и натрапван с повтаряне до безспир даже на най-ниско равнище: в училищната система. Всеки, който се опита да вникне в детайлите на разните духовни учения, никога не би си позволил да разправя например, че индусите са измислили Ману с неговите закони и учение, “за да си обяснявят светкавиците и да намерят утеха пред смъртта”.

Крайният материализъм сам по себе си е форма на религия. Нещо, което авторите на филма не съзнават или предпочитат да не виждат. Една особена религия без Бог, при която е обожествен авторитетът на този или онзи човек, вярата в това или онова мнение, неверието в трето или отхвърлянето с лекота на четвърто. Както и да е, в Zeitgeist e обърнато…

2) специално внимание на датата 25 декември, при която поясът на Орион, Сириус и Слънцето се подреждат в уникална конфигурация.

Това е ключово твърдение, с което се доказва, че нямало нищо случайно в раждането на всички религиозни персонажи на тази дата. Само че нито всички горе изброени герои са се раждали на 25 декември, нито на 25 декември звездите се подреждат по начина, който е показан във филма.

Кадър от филма: Илюстрация на невярно твърдение.

Няма да навлизам в детайли – направо предлагам изобличението на лъжата, направено от астролози със софтуер, изчисляващ разположението на звездите в зададено време от миналото, настоящето или бъдещето.

Изводите от лъжливата фактология на Zeitgeist в цитати:

1) “Християнската религия е пародия на култа към Слънцето”

Авторите на филма разбират от “култа към Слънцето” точно толкова, колкото уличните котки от теорията за относителността на Айнщайн. Можеха да спестят на зрителите си пародията в първия сегмент и да акцентират върху политическата част. Но те не го правят, като така поставят под съмнение и фактологията в останалата част от филма. Една фактология, която всъщност е много по-добре разработена във филми като Loose Change, From Freedom to Fascism, но вероятно и там ще бъде подценявана заради смесването й с глупости в Zeitgeist.

Доколкото християнската религия е пародия, е преди всичко в нововъведението на идеята за буквалното възкресение – то няма антични корени, както ни убеждават в Zeitgeist, а наистина е наложено в днешната си форма чрез гротескни политически действия от 4 век нататък и заради пародийни разбирания на Светите Писания.

2) “Открихме, че всъщност християнството не е нищо повече от римски разказ, разработен политически.”

Сега авторите на Zeitgeist остава да открият, че догматичното “християнство” няма почти нищо общо с разбиранията за Христово учение на гностиците и техните днешни продължители – теософите, антропософите и привържениците на други духовни УЧЕНИЯ, които нямат и не търсят проявление чрез установяването на догматични РЕЛИГИИ. Твърдението, че римляните са измислили Христос и неговото учение, за да контролират масите, е смешно и с оглед само на това, че до 4 век Христовото учение е било жестоко преследвано от римските власти. А различните схващания за Христовото учение водят до люти войни, довели до разцепването и залеза на Римската империя.

3) “Има много голяма възможност фигурата, позната като Исус, изобщо да не е съществувала.”

Първо възражение: Нямало историческите хроники на придворните писарушки, където да е описан животът на Исус и неговите чудеса. По същата логика филмът Zeitgeist и неговите автори не съществуват, защото за тях не се пише и говори в Държавен вестник. А ако им обръщат внимание, е в малки карета по задните страници на нишовите светски хроники. В ерата на информационните технологии!

Изумително е неумението или нежеланието на цайтгайстовете и техните “духовни” съмишленици да разберат, че тогавашните власти са гледали на Исус като на отрепка, лъжемесия и по-долен от главорезите. Съответно побоят, съденето по бързата процедура и екзекуцията на един човек не са били нещо, което задължително ще бъде отразено нашир и надлъж. Дори днес, когато всички знаем за аналогичните изтезания и екзекуции (даже без съд) на политически “врагове”, не знаем нито имената, нито житията на жертвите от, да речем, Гуантанамо, Абу Гариб или друго подобно място.

Ако днес Христос се яви от плът и кръв сред хората, най-вероятно ще бъде затворен в лудница, а чудесата му – обявени за фокуси. Събитието вероятно ще бъде отразено с две изречения в пресата. Може и изобщо да не бъде отразено. Такъв е „Духът на времето“ на Времето без Дух.

Второ възражение: Не е вярно, че няма източници за “фигурата, позната като Исус”. Има такива, например завещаното от Плиний и по-късни автори. Няма никакви гаранции, че преди тях също не е било писано. Друго нещо, което цайтгайстовете очевидно не знаят, е, че до наши дни е запазена много под 10% от древната книжнина.

Трето възражение: Исус може и да не е съществувал, но той не е разнасял учението си по целия свят. Това са го свършили шепа негови ученици! Сред народите, където са работили, са запазени предания за тяхното мисионерство. Важи и за българите, и за арменците, като потомци на хората, сред които е проповядвал Павел. Важи и за предците на румънците и потомците на т.нар. скити, сред които е проповядвал Андрей.

Четвърто възражение: Разпространението на Христовото учение е станало, благодарение на чудесата около учениците на Христос, като събитията със самия Исус не са били решаващи. Апостол Павел – гонен от римската власт! – си спечелва влиятелни приятели, когато става земетресение в затвора и чудодейно падат оковите му. А печели доверието на обикновените хора и с лечителските си умения. Какво общо има тук римската власт и нейното имагинерно съчиняване на нова религия върху стари култове?!

Пето възражение: Христос, Павел, Андрей, Петър и прочие “фигури” може и да не са съществували, но явно “измамата” им си е спечелила повече привърженици, отколкото някога ще има Zeitgeist или който да било от авторите на този филм. Явно несъществуващите хора са били доста по-убедителни от “откритията” и “фактологията” на един модерен апокриф.

Още цитати:

“Не бихме искали да сме жестоки,
но бихме искали да сме точни.”

И аз не искам да съм жесток с цайтгайстовете,
но и аз искам да съм точен: невежи са или лъжат умишлено.

“Не бихме искали да нараним чувствата,
но искаме да бъдем академично коректни.”

Може и да искат да са академично коректни, но всичко, което постигат, е да са академично смехотворни. И по въпроса с “култа към Слънцето”. И за астрономическите им познания. И за познаването на Евангелията. И за данните от свещените книги на други учения. И за църковната история като цяло… И изобщо за почти всичко в разглеждания първи дял на филма. За да няма недоразумения, повтарям, че с изписаното дотук защитавам Христовото учение, а не т.нар. “християнство” с неговите по-късни догми и Църкви.

Даже не помислям да защитавам незащитимото,

защото точно католицизмът и православието с техните, бих казал, странни разбирания за Христовото учение, своеволия и злоупотреби породиха първо научния безбожен материализъм, а сега филми като Zeitgeist и нему подобните.

Но няма как и да съм нео-комунист

Като свалиш оковите на догматичните религии и си сложиш оковите на нова безбожна религия, не ставаш по-свободен. Като докажеш, че догматичните религии не само не са божествени, ами са сатанински, не доказваш, че Бог не съществува. Религиите ги създават хората, а доколко тези религии дават точна представа за Бога и дали изобщо водят към Него, е отделен въпрос.

Отричането на религиите, съпроводено с отричането по инерция и на Бог, е комунизъм и основание за изграждането на тоталитарна система. Това май не е ясно на нашите американски приятели зад Zeitgeist. Изобщо няма да е пресилено, ако се каже, че материалистичната антиутопия на банкерския “елит”, срещу която се борят в целия филм, не е много по-различна от материалистичната и безбожна утопия, която предлагат като алтернатива в продължението на филма – Addendum. Разликата е само в “добрите намерения” на втората. Но той, и комунизмът, в основата си има много “добри намерения”, които в процеса на приложение струваха милиони животи в този и онзи гулаг, в този или онзи лагер на смъртта.

Кадър от Zeitgeist Addendum

Кадър от Zeitgeist Addendum

Картините, показани в Zeitgeist Addendum, наистина са впечатляващи. Научаваме, че имаме нужната технология, за да храним целия свят. Има технология за създаването на екологични източници на енергия, захранвани от вятъра, морските вълни и слънцето. Виждаме проекти на презокеански влакове, които за нищо време стигат от Америка до Азия. Градове върху изкуствени острови. Говори ни се за хора, които живеят в свят без пари и без… закони. Единствената пречка за тази утопия били, цитирам, “остарелите суеверия”, които още Ницше навремето определя като такива, които, нека цитирам и него:

“трябва да бъдат изкоренени”! (Из „Човешко, твърде човешко“)

Как се “изкореняват” тези “остарели суеверия”, които пречат на материалистичното Царство Безбожие, е исторически документирано при тоталитарните държави. Едни държави, които преди да станат тоталитарни, налагат представи за бъдещето, много подобни на тези от горните картинки. Скоро след това тези представи се налагат като постигната реалност, въпреки че очите виждат нещо съвсем различно – инертност или разруха, вместо прогрес; страх от брата, вместо истинско духовно братство; страх от репресии, вместо истинска свобода. Авторите на Zeitgeist не уточняват как си представят налагането на утопията сред хората, които си държат на Бога, “остарелите суеверия” и схващания за бъдещето. Те как и къде се вписват в бездушната среда на технократите? В някой футуристичен гулаг?

Кадър от Zeitgeist Addendum

Кадър от Zeitgeist Addendum

На зрителската фантазия е оставен и процесът, при който учените изведнъж престават да работят за пари и предлагат откритията си в името на човечеството и екологично чистата планета. Кой ще доставя суровините за изкуствените острови и хипербързата железница? Някой миньор, който ще работи за дажба от две хранителни хапчета? Как ще накараме строителите да запретнат ръкави да строят, след като могат просто да си чакат хранителната дажба и да си стоят при жената… Може би тези с остарелите представи ще робуват на тези с прогресивните виждания? Много, много въпроси, които биха изяснили

дали планираната технологична антиутопия на злите банкери съществено се различава от технологичната утопия в Zeitgeist и приятелите им от Project Venus

Алтернативата в този филм не е никаква алтернатива. Тя е колкото ефектна външно, толкова и непостижима. Нещо повече – тя е опасна, тъй като е Комунистическият манифест в нови, излъскани до блясък дрехи. Още в първата серия на Zeitgeist авторите цитират Джими Хендрикс: “КОГАТО СИЛАТА НА ЛЮБОВТА ПОБЕДИ ЛЮБОВТА КЪМ СИЛАТА, СВЕТЪТ ЩЕ ПОЗНАЕ МИРА.” Доста християнски звучи, въпреки че отнемат правото на съществуване на Христос. Явно Христос не служи на “добрите намерения”, затова са предпочели да цитират един музикант.

Е, съжалявам, но времето, когато силата на любовта ще царува, едва ли ще дойде по начин, различен от описания в пророчествата на юдаизма, християнството, индуизма, будизма и прочие “остарели схващания”. А те са единодушни за “края на века” (настоящата епоха), когато ще има пресяване на зърното от плевелите. Всекиму според вярата ще се дава. За тези, които съхранят вярата си в Бога, ще има Ера на Водолея, Царство Божие, Епоха на Светлината или както искате го наричайте. Време, при което ще е възможно духовно напредване при изключително добри условия. Тези, които хлътнат по Царството Безбожие и се отрекат от душата си, ще получат Царство Безбожие и ще чакат поправителни изпити след хиляди години.

Лошите банкери и техният Нов световен ред не само са предречени преди хилядолетия, но си имат своята важна роля за предстоящото пресяване.

Никой не може да ги спре, защото властта им е дадена свише. Тази власт има конкретни цели и злодеите всъщност си вършат много добре Божата работа. И щом вече няма нужда от тях, ще бъдат вързани – пак свише. Хиляда години след наставането на Царството Божие пак ще бъдат развързани за кратко, и т.н. Не е като да не го пише даже в Библията – “сборника от остарели схващания за слънчевия култ”.

Ако цайтгайстовете бяха прегледали материали като този тук, щяха да намерят християнско (макар и еретично) обяснение за всичко, разглеждано в техния филм. Предупрежденията за пълния икономически контрол от тайни общества, който ще има пик в третото хилядолетие, са изказвани много преди авторите на Zeitgeist, Дейвид Айк или Алекс Джоунс да се родят. Има ги даже в “Откровение” на Йоан Богослов. При това тези предупреждения са без никакви увещания за непостижима материалистична утопия. И точно защото е непостижима, не е предвидена за нито един етап на човешката духовна еволюция.

“КОГАТО СИЛАТА НА ЛЮБОВТА ПОБЕДИ ЛЮБОВТА КЪМ СИЛАТА, СВЕТЪТ ЩЕ ПОЗНАЕ МИРА.”

Добявям:
НЯМА СИЛА БЕЗ ИЗТОЧНИК.
ИМА БОГ!

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

67 коментара за "Zeitgeist: „Времето без Дух“ или поредният Комунистически манифест"

 1. Dani  07.11.2011 г. | 11:39 ч.

  Здравей Венко, Захариа и P.E.A.C.E. са ти отговорили много добре, всеки от нас минава по различен път и няма начин да ти се отговори по един и същи начин нито има универсална формула по която да се открие истината, а тя, Истината е тук, има я, само трябва да се търси, да е достатъчно искрен и отговорен човек към себе си докато я търси и си я изяснява.
  От моя гледна точка ти задавам тези въпроси за да си отговориш сам. Къде е твоето Аз? Къде се намира в теб самият, точката която можеш да определиш като Аз? За да не бъда голословна, мислиш ли, че АЗ-ът е в някоя от тези системи: костна система, мускулна, нервна,сърдечно-съдова, лимфна, дихателна, храносмилателна, пикочно-полова, ендокринна, покривна, нали на това ни учат в училище. Кое те кара да страдаш, да изпитваш болка и радост, да се чувстваш удовлетворен и изоставен, полезен и непотребен?

  Духовните течения, учения които се разглеждат на сайта на нашият (по някога любезен :smile:) Стопанин, нито едно от тях не изисква сляпа вяра , така, че чети, мисли, задавай въпроси и ако си искрен и отговорен пред себе си ще намериш Истината.
  Приятен ден!

 2. Венко  10.11.2011 г. | 17:06 ч.

  Благодаря, за страхотните, коментари… мисля си, че ако в света имаше повечко хора каро вас, със сигурност, щеше да е едно много по – добро място за живеене. Искам специално да благодаря, на Захария… чудесен съвет напътствие…
  Всичко добро… 🙂

 3. Мислещ  10.11.2011 г. | 18:22 ч.

  Като, виждам, чувам и чета отзивите от повдигнатите теми в сайта и във форума, мога да кажа следното:
  Радвам се искрено, че вие ни откривате. Да е жив и здрав Стопанина, Уникален е………… Вервайте ми!
  Балансьор е на тънките, фините материи………..там дето ние, вие, всичките сме Слонове в стъкларски магазин. 😆

 4. Стопанина  10.11.2011 г. | 20:10 ч.

  Уникален е………… Вервайте ми!

  Благодаря. Но… Десет човека да питаш, ще ти дадат десет мнения за мене. Включително твърде противоположни на твоите. 🙂

  Балансьор е на тънките, фините материи………..там дето ние, вие, всичките сме Слонове в стъкларски магазин.

  Пак благодаря. И пак едно „но“… Това с баланса и финото е постижение от последната година. Работя по себе си, но си давам сметка, че (понякога) съм доста безцеремонен с форумните тролове, което си е слонщина в стъкларски магазин. 😉

 5. Мислещ  10.11.2011 г. | 22:04 ч.

  Брат, Уникален си!!!!
  Аз на тази възраст, трябва да уча това което ти е вродено!!!
  Разбираш ли разликата?

 6. Стопанина  11.11.2011 г. | 17:41 ч.

  Не разбирам разликата. Бог е дал едно на един, друго – на друг, трето – на трети. Затова не мога да деля хората на уникални и неуникални. Също така Бог не дава даром, а когато човек е готов да го получи. Представа си нямаш какво ужасно детство и пречистване имах, за да мога на определена (може би според теб ранна) възраст да си спомня някои опитности от предишни животи и да ги развивам в настоящия. Дори вроденото се отключва след яко зор. Най-мрачните глави в ПКС са като светла приказка пред това, което съм спестил.

 7. Александър  12.05.2012 г. | 12:49 ч.

  Ще напиша коментар,за да станат 67 , а не 66 :mrgreen:

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.