За децата

Публикации, подходящи или отнасящи се за децата и подрастващите

Лев Толстой — Малки разкази и басни (5)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (5)

Едно време имало голяма война между зверовете и птиците. Прилепът не се присъединявал нито към едните, нито към другите и все изчаквал да види кой ще надвие. Отначало птиците почнали да надвиват животните, тогава прилепът се присъединил към птиците, летял с тях и се наричал птица, но сетне, когато животните почнали да надделяват, прилепът се Още »

Николай Райнов: „Староселци и новоселци“

Николай Райнов: „Староселци и новоселци“

Далеч някъде, зад заспалите тъмни гори, оттатък широките степи, живеели руси, все отбор здравеняци. Живеели си те охолно и щастливо край бистрата речица в долината: земята работели, ръж сеели, добитък пасели, риба ловели. След време на тия селяни станало тясно: хижа хижата почнала да изместя. — Как да построим на дъщерята и зетя нова хижа Още »

Николай Райнов — „Тримата магьосници и умният момък“

Николай Райнов — „Тримата магьосници и умният момък“

Имало в един град четири момчета, които другарували помежду си. Три от тях били синове на богати родители, които ги дали да се учат на разни науки и изкуства при знаменити учители. Четвъртото момче било много бедно. То слугувало при един обущар, за да се научи на занаят, а в свободното си време отивало на Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни (4)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (4)

Пожарникарските кучета (Действително събитие) В градовете често се случва по време на пожар в къщите да остават деца и не могат да ги измъкнат, защото от страх те се укриват и мълчат, а от дима не могат да ги видят. Затова в Лондон има обучени кучета. Тези кучета живеят с пожарникарите и когато се запали Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни (3)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (3)

Прилетял комарът при лъва и му рекъл: — Ти мислиш, че имаш сила по-голяма от моята? Бре, да се не види! Каква сила имаш ти? Дето драскаш с нокти и гризеш със зъби — та и баба и дядо знаят тъй да се бият. Аз съм по-силен, ако щеш излизай на война! И комарът забръмчал Още »

Николай Райнов: „Пророк“

Николай Райнов: „Пророк“

Имало един много глупав селянин. Веднъж белел лико в гората. Като се уморил, седнал на един клон и взел да го кълца с брадвата под нозете си. Минал един пътник, съгледал селянина и му казал: — Какво правиш? Не виждаш ли, че ще паднеш? А селянинът се обадил: — Че ти какъв си? Да не Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни (2)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (2)

Два плъха намерили едно яйце. Искали да си го разделят и изядат, но гледат — лети една врана и иска да вземе яйцето. Започнали плъховете да мислят как да отмъкнат яйцето от враната. Да го носят? — Няма как да го хванат. Да го търкалят? — Може да се счупи. И ето какво решили плъховете: Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни

Лев Толстой — Малки разкази и басни

Един старец садял ябълкови дръвчета. Казали му: — Защо ти са тези ябълки? Дълго има да чакаш плод от тези дръвчета и няма да изядеш нито една ябълчица от тях. Старецът отвърнал: — Ако аз не изям, други ще изядат и ще ми благодарят. * * * Два петела се биели на торището. Единият петел Още »

Лев Толстой — „Вълкът и кучето“

Лев Толстой — „Вълкът и кучето“

Един пустал вълк вървял край селото и срещнал едно угоено куче. Вълкът попитал кучето: — Кажи, куче, откъде вземате храна? Кучето рекло: — Хората ни дават. — Навярно ви е тежка службата при хората. Кучето казало: — Не, нашата служба не е тежка. Нашата работа е да пазим нощем двора. — Значи само за това Още »

Лев Толстой — „Петър Първи и селянинът“

Лев Толстой — „Петър Първи и селянинът“

Натъкнал се цар Петър на един селянин в гората. Селянинът сече дърва. Царят му казва: — Помози бог, селяко! А селянинът отговорил: — Божата помощ ми е потребна. Царят пита: — А голямо ли ти е семейството? — Моето семейство е от двама синове и две дъщери. — Е, не ти е голямо семейството. Ами Още »