Троичен социален организъм

Единствената перспективна алтернатива на унитарните държави

Рудолф Щайнер (СС-24; 18): Истинското просвещение като основа за социално мислене

Рудолф Щайнер (СС-24; 18): Истинското просвещение като основа за социално мислене

Все повече хора заявяват, че не може да се намери изход от съвременния социален хаос освен ако нашите умове и сърца не се обърнат към духа. Мнозина стигат до това признание, понеже са разочаровани от последствията на сегашната политическа икономика, която е изградена само върху производството и разпределението на материалните блага. Също доста очевидно е Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 1): Необходимост на епохата

Рудолф Щайнер (СС-24; 1): Необходимост на епохата

Време е да разберем, че партийните програми, които се преповтарят от по-далечното или по-близкото минало, са обречени на неизбежен провал, когато се поставят на изпитание от събития, като тези, които възникнаха заради катастрофата от Великата война1. Хората, които проповядваха тези програми и имаха възможност да нареждат социалните условия, бяха категорично опровергани от самата катастрофа. Техните Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 16): Корените на социалния живот

Рудолф Щайнер (СС-24; 16): Корените на социалния живот

В книгата „Същност на социалния въпрос“ направих сравнение между социалния организъм и природното тяло на човека. Но изтъкнах и колко подвеждащо може да бъде, когато подобна идея се приложи за нещо различно. Всеки, който си представя образ за функцията на клетките или на даден орган в човешкото тяло, както ни го представят естествените науки, а Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 13): Социалният дух и социалистическите суеверия

Рудолф Щайнер (СС-24; 13): Социалният дух и социалистическите суеверия

Докато обсъждат причините за съвременните социални проблеми, хората обикновено подчертават факта, че нито собственикът на средствата за производство, нито работникът могат да разглеждат произвеждания продукт с пряк личен интерес. Собственикът иска да произвежда стоки, защото те му носят печалба. Работникът ги произвежда, защото трябва да се труди за препитанието си. Нито един от двамата обаче Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 19): Копнежът за нови мисли

Рудолф Щайнер (СС-24; 19): Копнежът за нови мисли

„Добрите намерения не слагат хляб на масата“. Такава е мъдростта, която може да се чуе днес, щом заговорим за идеите, върху които се основава троичният социален ред. С оглед на сериозността на съвремието ни, това мъдро прозрение може да се приравни и с друго, което често се чува днес: „Социалният въпрос ще изглежда различно само Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 6): Уменията за работа, волята за работа и Троичния социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 6): Уменията за работа, волята за работа и Троичния социален ред

Социалистите имат склонност да разглеждат мотивацията за печалба, която и досега действа като основен подтик за работа, като нещо, което трябва да бъде елиминирано, ако искаме да създадем по-добри условия в обществото. За такива хора следното се превръща в спешен въпрос: Кое ще ни накара да използваме уменията си с достатъчна енергия в полза на Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 4): Троичният социален организъм и свободата в образованието

Рудолф Щайнер (СС-24; 4): Троичният социален организъм и свободата в образованието

Обществените грижи за духовния и културния живот в образованието през последните години станаха все повече и повече занимание на държавата. Това, че училищата са грижа на държавата, днес е схващане, което е толкова дълбоко вкоренено в умовете на хората, че всеки, който опитва да го промени, е смятан за наивен „идеолог“. Все пак това е Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 20): Търси се прозорливост!

Рудолф Щайнер (СС-24; 20): Търси се прозорливост!

Една сложна идея, каквато е тази за троичния социален организъм, често е обвинявана, че „няма практическо приложение“ по този или онзи специфичен проблем. „Ето, имаме финансов колапс! Какво оздравително средство ще ни препоръчат проповедниците на троичния организъм?“ Само един отговор можете да дадете: „Цялата настояща същност на световната икономика е такава, че цели съперничество между Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 9): Какво изисква Новият дух

Рудолф Щайнер (СС-24; 9): Какво изисква Новият дух

Върху такива въпроси трябва да мислят хората, заети с управлението на стопанската сфера. Вместо това обаче, имаме извънредно много превзето говорене, което е в съгласие със стария принцип, че политическото законодателство трябва да се адаптира към икономическите интереси. ((Със съвременни думи: корпоративен лобизъм или разгъване на чадър за частни, егоистични интереси. Писането на закони в полза на тесен кръг хора, а не в полза на обществото — бел. пр.)) Това, че виждаме толкова много партии, преследващи такъв принцип, не променя факта, че все още липсва нов дух на места, където той вече е спешно необходим.

Рудолф Щайнер: „Вътрешният аспект на социалния въпрос“ (GA-193)

Скъпи Изворчани, можем да отпразнуваме първия по-сериозен принос на нашето общество за обогатяването на Антропософията в България. Предлагам на вниманието ви моя превод на Рудолф Щайнер и неговите Събрани съчинения 193 — „Вътрешният аспект на социалния въпрос“ — подобрен и изчистен от бързописни грешки със съвместните усилия на съфорумниците в „От Извора“. Основната тема на този лекционен Още »