Троичен социален организъм

Единствената перспективна алтернатива на унитарните държави

Рудолф Щайнер (СС-24; 12): Право и икономика

Рудолф Щайнер (СС-24; 12): Право и икономика

Сред различните възражения спрямо троичния социален ред има едно, което обобщено звучи по следния начин: В последните години усилията на идеолозите в политиката са насочени отчасти към създаването на юридическа основа, съобразена със сегашните условия в икономическото производство. Може да се каже, че идеята за троичния ред изцяло пренебрегва всичката работа, извършена в тази област, Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 11): Култивирането на Духа и икономическия живот

Рудолф Щайнер (СС-24; 11): Култивирането на Духа и икономическия живот

Много съвременни хора говорят за „социализация“, като имат предвид редица външни институции, държавни или обществени, чрез които се очаква да се задоволят различни потребности на днешното човечество. Ако ги питате, правилните институции още не били създадени, затова в обществото имало недоволство и объркване. Щом веднъж заработели правилните институции, щял да последва обществен живот в порядък, Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 8): Социалистите и техните препъникамъни

Рудолф Щайнер (СС-24; 8): Социалистите и техните препъникамъни

Изглежда, че много хора странят от идеята за троичния социален ред заради страха, че се говори за разделяне на неща, които в действителност трябвало да работят заедно като неделимо единство в обществото. Идеите, които имат предвид реалностите, довели до съвременните изисквания и потребности на човечеството, са в хармония с условията, при които е възможно хората Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 10): Печалбата и духът на епохата

Рудолф Щайнер (СС-24; 10): Печалбата и духът на епохата

Срещаме противоречиви възгледи относно печалбата на стопанските предприемачи. Нейните защитници казват, че човешката природа е такава, че сме склонни да впрегнем талантите си за добруването на цялото само когато сме предизвикани да го направим в очакване на печалба. Казват още, че в действителност печалбата е отроче на егоизма; в същото време обаче служи и на Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 7): Какво не виждат социалистите

Рудолф Щайнер (СС-24; 7): Какво не виждат социалистите

Изглежда, че много хора странят от идеята за троичния социален ред заради страха, че се говори за разделяне на неща, които в действителност би трябвало да работят заедно като едно неделимо единство в обществото. Напълно вярно е, че човек, който се занимава с икономическа дейност, съответно има определени отношения с хора, работещи в областта на Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 5): От какво имаме необходимост (за обновление на живота)

Рудолф Щайнер (СС-24; 5): От какво имаме необходимост (за обновление на живота)

Разбирането за реалност, което живее в идеята за троичния социален организъм, няма да се намери чрез сравняване с онова, на което учи традиционното образование и съответните му мисловни навици. Една от главните причини за съвременното объркване в държавата и обществото е, че тези традиции са довели до навици в мисленето, както и до чувства, които Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 3): Марксизмът и Троичният социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 3): Марксизмът и Троичният социален ред

Няма да се освободим от капаните на социалното объркване, в които е уловена Европа, ако конкретните социални искания продължават да се поднасят без яснота за нещата, които ги изкривяват. Едно такова искане, съществуващо в широки кръгове, е изразено от Фридрих Енгелс в книгата му „Развитието на социализма от утопия в наука“: „Управлението на стоките и Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 2): Международните аспекти на Троичния социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 2): Международните аспекти на Троичния социален ред

Често се прави възражение на идеята за троичната организация на обществото — всяка държава, която се организира по този начин, непременно щяла да усложни международните си отношения с други държави. Дали това възражение има смисъл, може да се определи само чрез изследване върху действителния характер на съвременните международни отношения. Ако разгледаме настоящото положение, ни прави силно Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 18): Истинското просвещение като основа за социално мислене

Рудолф Щайнер (СС-24; 18): Истинското просвещение като основа за социално мислене

Все повече хора заявяват, че не може да се намери изход от съвременния социален хаос освен ако нашите умове и сърца не се обърнат към духа. Мнозина стигат до това признание, понеже са разочаровани от последствията на сегашната политическа икономика, която е изградена само върху производството и разпределението на материалните блага. Също доста очевидно е Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 1): Необходимост на епохата

Рудолф Щайнер (СС-24; 1): Необходимост на епохата

Време е да разберем, че партийните програми, които се преповтарят от по-далечното или по-близкото минало, са обречени на неизбежен провал, когато се поставят на изпитание от събития, като тези, които възникнаха заради катастрофата от Великата война1. Хората, които проповядваха тези програми и имаха възможност да нареждат социалните условия, бяха категорично опровергани от самата катастрофа. Техните Още »