Троичен социален организъм

Единствената перспективна алтернатива на унитарните държави

Рудолф Щайнер (СС-24; 10): Печалбата и духът на епохата

Рудолф Щайнер (СС-24; 10): Печалбата и духът на епохата

Срещаме противоречиви възгледи относно печалбата на стопанските предприемачи. Нейните защитници казват, че човешката природа е такава, че сме склонни да впрегнем талантите си за добруването на цялото само когато сме предизвикани да го направим в очакване на печалба. Казват още, че в действителност печалбата е отроче на егоизма; в същото време обаче служи и на Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 7): Какво не виждат социалистите

Рудолф Щайнер (СС-24; 7): Какво не виждат социалистите

Изглежда, че много хора странят от идеята за троичния социален ред заради страха, че се говори за разделяне на неща, които в действителност би трябвало да работят заедно като едно неделимо единство в обществото. Напълно вярно е, че човек, който се занимава с икономическа дейност, съответно има определени отношения с хора, работещи в областта на Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 5): От какво имаме необходимост (за обновление на живота)

Рудолф Щайнер (СС-24; 5): От какво имаме необходимост (за обновление на живота)

Разбирането за реалност, което живее в идеята за троичния социален организъм, няма да се намери чрез сравняване с онова, на което учи традиционното образование и съответните му мисловни навици. Една от главните причини за съвременното объркване в държавата и обществото е, че тези традиции са довели до навици в мисленето, както и до чувства, които Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 3): Марксизмът и Троичният социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 3): Марксизмът и Троичният социален ред

Няма да се освободим от капаните на социалното объркване, в които е уловена Европа, ако конкретните социални искания продължават да се поднасят без яснота за нещата, които ги изкривяват. Едно такова искане, съществуващо в широки кръгове, е изразено от Фридрих Енгелс в книгата му „Развитието на социализма от утопия в наука“: „Управлението на стоките и Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 2): Международните аспекти на Троичния социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 2): Международните аспекти на Троичния социален ред

Често се прави възражение на идеята за троичната организация на обществото — всяка държава, която се организира по този начин, непременно щяла да усложни международните си отношения с други държави. Дали това възражение има смисъл, може да се определи само чрез изследване върху действителния характер на съвременните международни отношения. Ако разгледаме настоящото положение, ни прави силно Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 18): Истинското просвещение като основа за социално мислене

Рудолф Щайнер (СС-24; 18): Истинското просвещение като основа за социално мислене

Все повече хора заявяват, че не може да се намери изход от съвременния социален хаос освен ако нашите умове и сърца не се обърнат към духа. Мнозина стигат до това признание, понеже са разочаровани от последствията на сегашната политическа икономика, която е изградена само върху производството и разпределението на материалните блага. Също доста очевидно е Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 1): Необходимост на епохата

Рудолф Щайнер (СС-24; 1): Необходимост на епохата

Време е да разберем, че партийните програми, които се преповтарят от по-далечното или по-близкото минало, са обречени на неизбежен провал, когато се поставят на изпитание от събития, като тези, които възникнаха заради катастрофата от Великата война1. Хората, които проповядваха тези програми и имаха възможност да нареждат социалните условия, бяха категорично опровергани от самата катастрофа. Техните Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 16): Корените на социалния живот

Рудолф Щайнер (СС-24; 16): Корените на социалния живот

В книгата „Същност на социалния въпрос“ направих сравнение между социалния организъм и природното тяло на човека. Но изтъкнах и колко подвеждащо може да бъде, когато подобна идея се приложи за нещо различно. Всеки, който си представя образ за функцията на клетките или на даден орган в човешкото тяло, както ни го представят естествените науки, а Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 13): Социалният дух и социалистическите суеверия

Рудолф Щайнер (СС-24; 13): Социалният дух и социалистическите суеверия

Докато обсъждат причините за съвременните социални проблеми, хората обикновено подчертават факта, че нито собственикът на средствата за производство, нито работникът могат да разглеждат произвеждания продукт с пряк личен интерес. Собственикът иска да произвежда стоки, защото те му носят печалба. Работникът ги произвежда, защото трябва да се труди за препитанието си. Нито един от двамата обаче Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 19): Копнежът за нови мисли

Рудолф Щайнер (СС-24; 19): Копнежът за нови мисли

„Добрите намерения не слагат хляб на масата“. Такава е мъдростта, която може да се чуе днес, щом заговорим за идеите, върху които се основава троичният социален ред. С оглед на сериозността на съвремието ни, това мъдро прозрение може да се приравни и с друго, което често се чува днес: „Социалният въпрос ще изглежда различно само Още »