Троичен социален организъм

Единствената перспективна алтернатива на унитарните държави

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/5)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/5)

Опитах да охарактеризирам, как можем да формулираме дадена лекция за троичния ред, като тръгнем от една мисъл и я структурираме. Също — какво можем да кажем в общи линии относно целия социален организъм, като правим препратки към възможното развитие на първите две области1 — а именно тези на духовния живот и правния живот, в който, Още »

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/4)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/4)

Вчера опитах да обясня как първата част на дадена лекция за троичния социален ред може да се съобрази с определена публика. Обърнах внимание на факта, че преди всичко е необходимо да се събуди едно чувство за особения характер на духовния живот, който стои независимо, на своя основа. Във втората част задачата е да се изясни Още »

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/3)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/3)

Заедно със задачите, които човек, като оратор, си поставя в дадена област, по-напред изниква необходимостта да се подходи по удачен начин към самата тема. Подходът към темата се състои от две части по отношение на говоренето. Първата част се състои в това, човек така да обмисли лекцията си, че да може да я раздели — Още »

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/2)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/2)

Когато днес започваме разглеждане на антропософията и движението за троичен ред с неговите различни последствия — които действително възникват от антропософията и трябва да се мисли за тях като възникващи от нея, — трябва преди всичко да приемем в душите си, че е трудно да бъдем разбрани. Ако нямаме това чувство — че е трудно Още »

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/1)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/1)

Смятам, че целта на този курс е обсъждане на това, което е необходимо, за да може наистина да въведем хората в антропософското движение и Тричленното социално устройство, доколкото то днес се взима под внимание. Затова този курс не е замислен само за лектори, но и като ориентировъчен курс за хора, които са си поставили за Още »

Непознатият Христо Ботев за училищната система и образованието

Непознатият Христо Ботев за училищната система и образованието

Както изглежда, Христо Ботев е мислил по този въпрос десетилетия преди д-р Щайнер: „Нашите граждани са се заели да наредят училищата и да просвещават децата си колкото може по-добре; но нито един от тях не желае да жертва, т.е. да плаща за това образование. „Не може ли да стане някак другояче”, говорят достойните бащи, и Още »

Цяла книга: Рудолф Щайнер — Статии върху троичното разделение на социалния организъм (GA-24)

Цяла книга: Рудолф Щайнер — Статии върху троичното разделение на социалния организъм (GA-24)

Книгата съдържа 20 статии на д-р Рудолф Щайнер, първоначално публикувани във вестника „Троичен социален организъм“ в периода 1919-1920 г. По-късно тези статии стават част от антропософския сборник със събрани съчинения №24 (GA-24). Изтеглете безплатно от Виртуалния Гьотеанум: PDF (50 стр. с корици, 1.5 MB) | WORD (48 стр., 411 KB) Можете да четете сборника и Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 15): Главната заблуда в социалната мисъл

Рудолф Щайнер (СС-24; 15): Главната заблуда в социалната мисъл

Една идея, каквато е тази за троичния социален организъм, постоянно се сблъсква със следното възражение: „Социалното движение се мъчи да премахне икономическото неравенство. Как тази цел ще се постигне чрез промени в културния живот и в правната система, в случай че те се управляват доста независимо от икономическия процес?“ Такова възражение се прави от хора, Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 14): Педагогическата основа за Валдорфското училище

Рудолф Щайнер (СС-24; 14): Педагогическата основа за Валдорфското училище

Целите, които Емил Молт се опитва да реализира чрез Валдорфското училище, са свързани с твърде определени възгледи за социалните задачи на настоящето и близкото бъдеще. Духът, в който училището изисква да бъде водено, трябва да произтича от тези възгледи. Това е училище, свързано с промишлената предприемчивост. Чудатото място, което модерната промишленост е заела в еволюцията Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 17): Основата за троичния социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 17): Основата за троичния социален ред

Естеството на троичният социален ред е такова, че ние гледаме на социалните отношения без партийни или класови предразсъдъци и питаме: какво трябва да се направи на този етап от човешката еволюция, за да създадем приложими социални форми? Всеки, който иска добросъвестно и честно да отговори на този въпрос, ще се сблъска с един факт, който Още »