Троичен социален организъм

Единствената перспективна алтернатива на унитарните държави

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/2)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/2)

Когато днес започваме разглеждане на антропософията и движението за троичен ред с неговите различни последствия — които действително възникват от антропософията и трябва да се мисли за тях като възникващи от нея, — трябва преди всичко да приемем в душите си, че е трудно да бъдем разбрани. Ако нямаме това чувство — че е трудно Още »

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/1)

Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство (GA-339/1)

Смятам, че целта на този курс е обсъждане на това, което е необходимо, за да може наистина да въведем хората в антропософското движение и Тричленното социално устройство, доколкото то днес се взима под внимание. Затова този курс не е замислен само за лектори, но и като ориентировъчен курс за хора, които са си поставили за Още »

Непознатият Христо Ботев за училищната система и образованието

Непознатият Христо Ботев за училищната система и образованието

Както изглежда, Христо Ботев е мислил по този въпрос десетилетия преди д-р Щайнер: „Нашите граждани са се заели да наредят училищата и да просвещават децата си колкото може по-добре; но нито един от тях не желае да жертва, т.е. да плаща за това образование. „Не може ли да стане някак другояче”, говорят достойните бащи, и Още »

Цяла книга: Рудолф Щайнер — Статии върху троичното разделение на социалния организъм (GA-24)

Цяла книга: Рудолф Щайнер — Статии върху троичното разделение на социалния организъм (GA-24)

Книгата съдържа 20 статии на д-р Рудолф Щайнер, първоначално публикувани във вестника „Троичен социален организъм“ в периода 1919-1920 г. По-късно тези статии стават част от антропософския сборник със събрани съчинения №24 (GA-24). Изтеглете безплатно от Виртуалния Гьотеанум: PDF (50 стр. с корици, 1.5 MB) | WORD (48 стр., 411 KB) Можете да четете сборника и Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 15): Главната заблуда в социалната мисъл

Рудолф Щайнер (СС-24; 15): Главната заблуда в социалната мисъл

Една идея, каквато е тази за троичния социален организъм, постоянно се сблъсква със следното възражение: „Социалното движение се мъчи да премахне икономическото неравенство. Как тази цел ще се постигне чрез промени в културния живот и в правната система, в случай че те се управляват доста независимо от икономическия процес?“ Такова възражение се прави от хора, Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 14): Педагогическата основа за Валдорфското училище

Рудолф Щайнер (СС-24; 14): Педагогическата основа за Валдорфското училище

Целите, които Емил Молт се опитва да реализира чрез Валдорфското училище, са свързани с твърде определени възгледи за социалните задачи на настоящето и близкото бъдеще. Духът, в който училището изисква да бъде водено, трябва да произтича от тези възгледи. Това е училище, свързано с промишлената предприемчивост. Чудатото място, което модерната промишленост е заела в еволюцията Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 17): Основата за троичния социален ред

Рудолф Щайнер (СС-24; 17): Основата за троичния социален ред

Естеството на троичният социален ред е такова, че ние гледаме на социалните отношения без партийни или класови предразсъдъци и питаме: какво трябва да се направи на този етап от човешката еволюция, за да създадем приложими социални форми? Всеки, който иска добросъвестно и честно да отговори на този въпрос, ще се сблъска с един факт, който Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 12): Право и икономика

Рудолф Щайнер (СС-24; 12): Право и икономика

Сред различните възражения спрямо троичния социален ред има едно, което обобщено звучи по следния начин: В последните години усилията на идеолозите в политиката са насочени отчасти към създаването на юридическа основа, съобразена със сегашните условия в икономическото производство. Може да се каже, че идеята за троичния ред изцяло пренебрегва всичката работа, извършена в тази област, Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 11): Култивирането на Духа и икономическия живот

Рудолф Щайнер (СС-24; 11): Култивирането на Духа и икономическия живот

Много съвременни хора говорят за „социализация“, като имат предвид редица външни институции, държавни или обществени, чрез които се очаква да се задоволят различни потребности на днешното човечество. Ако ги питате, правилните институции още не били създадени, затова в обществото имало недоволство и объркване. Щом веднъж заработели правилните институции, щял да последва обществен живот в порядък, Още »

Рудолф Щайнер (СС-24; 8): Социалистите и техните препъникамъни

Рудолф Щайнер (СС-24; 8): Социалистите и техните препъникамъни

Изглежда, че много хора странят от идеята за троичния социален ред заради страха, че се говори за разделяне на неща, които в действителност трябвало да работят заедно като неделимо единство в обществото. Идеите, които имат предвид реалностите, довели до съвременните изисквания и потребности на човечеството, са в хармония с условията, при които е възможно хората Още »