Николай Райнов

Николай Райнов: „Попова снаха“

Николай Райнов: „Попова снаха“

Имало в едно село поп и попадия. Те си имали син. Когато дошло време да го задомят, оженили го за мома другоселка. Попът бил богат, но голям скъперник. Той пратил сина си на печалба в чужда земя. Снахата останала при свекъра и свекървата си. Колчем седнат да ядат, хапнат ли по два-три залъка, попът казвал: Още »

Николай Райнов: „Староселци и новоселци“

Николай Райнов: „Староселци и новоселци“

Далеч някъде, зад заспалите тъмни гори, оттатък широките степи, живеели руси, все отбор здравеняци. Живеели си те охолно и щастливо край бистрата речица в долината: земята работели, ръж сеели, добитък пасели, риба ловели. След време на тия селяни станало тясно: хижа хижата почнала да изместя. — Как да построим на дъщерята и зетя нова хижа Още »

Николай Райнов — „Тримата магьосници и умният момък“

Николай Райнов — „Тримата магьосници и умният момък“

Имало в един град четири момчета, които другарували помежду си. Три от тях били синове на богати родители, които ги дали да се учат на разни науки и изкуства при знаменити учители. Четвъртото момче било много бедно. То слугувало при един обущар, за да се научи на занаят, а в свободното си време отивало на Още »

Николай Райнов: „Пророк“

Николай Райнов: „Пророк“

Имало един много глупав селянин. Веднъж белел лико в гората. Като се уморил, седнал на един клон и взел да го кълца с брадвата под нозете си. Минал един пътник, съгледал селянина и му казал: — Какво правиш? Не виждаш ли, че ще паднеш? А селянинът се обадил: — Че ти какъв си? Да не Още »

Николай Райнов – „Видения из древна България“: Царица Ирена

Николай Райнов – „Видения из древна България“: Царица Ирена

– Ръка на ваятел изкусен нека изсече върху плочата на гроба ми образ на пепелянка, която смуче очи на орел: тъй аз искам! И всеки минувач да знае, че стои пред гробницата на царица Ирена: тъй аз искам! И всеки тугин да помни, че оброк на вечна мъст е тази гробница, дето спи пепелянката: тъй Още »

Николай Райнов – „Видения из древна България“: Цар Аспарух

Николай Райнов – „Видения из древна България“: Цар Аспарух

Там, дето се кръстосват сред диви балкански урви четири потока, върху древни кули, зидани от чуждоземци, цар Аспарух сгради своя дворец. Сгради го от гранитен камък и пъстроцветни дървета, украси го с хубостта на своята царица, утвърди го с властта на царската повеля и принесе жертва на боговете, да крепят с мощна ръка и мъдро Още »

Николай Райнов – „Сатанаилово царство“ (Богомилски апокриф)

Николай Райнов – „Сатанаилово царство“ (Богомилски апокриф)

В началото нямаше време. Нямаше видим свят, нямаше и невидим. Преди да се наченат вековете, живееше Бог и с Него двата Му сина: по-старият се казваше Сатанаил, а по-младият – Христос. И двамината бяха мъдри, добри и хубави. Но нямаше кой да се поучи от мъдростта им, да се възхити от хубостта им и да Още »

Николай Райнов — „Угощение“

Николай Райнов — „Угощение“

Старият свят загина тъй, както загива обесен човек. Намериха се люде, които снеха въжето и го запазиха грижливо, като съкровище, понеже бяха чули, че въже от обесен донася щастие и с него се прави магия. Тия люде се върнаха у дома си една вечер и от радост решиха да се нагостят с вино и вкусни Още »

Николай Райнов — „Макове“

Николай Райнов — „Макове“

Изтече дългата черна нощ. Изнизаха се морите и чемерните сънни видения, повтарящи мъката, глада, болките, униженията и плача на хиляди минали дни. Съмна се. От земята, още кървава и вонеща на барут, се въззеха към предизгревното небе големи кринове, пълни със сълзи – благоухайни цветя, милиони сребърни чаши с прозрачна напитка – напитка не за Още »

Николай Райнов — „Нирвана“

Николай Райнов — „Нирвана“

Нека почнем да живеем честито ние, които нямаме нищо. Нека почнем да се храним с радост и да пием блаженство, както правят Боговете. Сута-Нипата Когато събраните запитаха Буда за пътя към блаженството, той им каза: – Оставете лутането по бляскавите талази на Самсара, мои заблудени братя! Човек е подобен на сляпа камила, която не може Още »