Етнография

Юлия Боева — Праисторически символи в свилениците от Софийско (Първа част: геометрични шевици)

Юлия Боева — Праисторически символи в свилениците от Софийско (Първа част: геометрични шевици)

Изтегли цялата книга » (PDF | 20MB) Въведение от автора Заинтересувах се от шевиците върху женските ръкави от Софийско — свилениците, когато видях някои поразителни съвпадения между тях и неолитни изображения, знаци и символи, открити от археолозите. Съвпаденията понякога са съвършено точни. Такива съвпадения има при шевиците и от други райони на България, а също Още »

Юлия Боева: Богинята и двуглавият кон (цяла книга)

Юлия Боева: Богинята и двуглавият кон (цяла книга)

В шевиците върху ръкави (свиленици) от Софийско се срещат изображения на коне, конници и конски глави, но също и един странен мотив – двуглав кон, язден от жена. За да започна да различавам двуглавите коне с ездачката и да ги осмисля, ми помогна сравнението с чужди шевични мотиви и с археологически артефакти. Мотивът най-често е Още »

Кръстове в шевиците от Софийско и тяхната праисторическа основа

Кръстове в шевиците от Софийско и тяхната праисторическа основа

От автора: Равнораменният кръст е характерен за българското християнство — особено за ранното, а също и за т.н. фолклорно християнство — „народната вяра“. И този кръст няма връзка с разпятието. Равнораменните кръстове в нашето християнство най-вероятно произлизат от много дълбока древност — може би от самата поява на кръста като знак през неолитната епоха. И Още »

Честита Баба Марта! За мартениците във видео…

Честита Баба Марта! За мартениците във видео…

Можете да се запознаете с материала и в текстов формат: Ортодокси и полковници, не барайте мартениците на дедите ми И отново: Честита Баба Марта! Пролет пукна. Да се пукат и душманите… 😀  

Ортодокси и полковници, не барайте мартениците на дедите ми!

Ортодокси и полковници, не барайте мартениците на дедите ми!

Честита Баба Марта! Започвам с това поздравление, защото денят го предполага. Сигурно и вие вече усещате пролетта — както със сетивата си покрай по-високите температури и песните на птичките, така и свръхсетивно… Посрещаме я с един такъв, весел и определено метафизичен (да не речем езически) вътрешен трепет. Честита Баба Марта! — Казвам го и за Още »

Йоан Мизийски: Самовили дирят юнаци

Йоан Мизийски: Самовили дирят юнаци

Събуди се Гюргя самовила рано сутрин на Гергьовден. Набра цветя и сви венец по мярка, па го тури на русата си коса къдрава — отпред на бело лице вчесана, отзад в дебела плитка сплетена. И отиде Гюргя на росна поляна, на висока поляна, на връх Балкана. Уми си лице и снага с първа роса, и Още »

Тракийско наследство в българския фолклор: Обобщения с още сведения

Тракийско наследство в българския фолклор: Обобщения с още сведения

Съдържание на препечатаните части1 от книгата „Древно-тракийско наследство в българския фолклор“ на автора Евгений Теодоров: Проучванията ни на българските народни пролетни обичаи, съсредоточени главно в най-големия народен празник Гергьовден, които очертахме за пръв път в тяхната пълнота, последователност и първична вътрешна връзка с оглед да се установи същността и произходът им, разкри богата обредност, която Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (15): Още за Ранополия

Тракийско наследство в българския фолклор (15): Още за Ранополия

Траките не са имали богове [?!?!] и следователно у тях можем да очакваме някакъв първичен култ на земята [?! — Тук авторът има предвид „първобитно-общинен“ култ, съгласно догмите на марксическата наука], още повече, че разкрихме тракийски произход на редица обреди на Гергьовден, с който е свързан и Ранополия. Но като разглежда мита за раждането на Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (14): Празникът Ранополия

Тракийско наследство в българския фолклор (14): Празникът Ранополия

Денят 24 април се е празнувал под името Храниполе в Медвен, Котленско, Раниполе — в Панагюрище, Полерани — в Ябланица, и Ранополия — в Западна България. Празникът, както се вижда, не е бил свързан с името на никой християнски светец или светица; той си е останал напълно езически. И това ще се е дължало на Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (13): Вярванията у други европейски народи

Тракийско наследство в българския фолклор (13): Вярванията у други европейски народи

За да се изясни по-пълно произходът на очертания образ на стопана у българите, би трябвало да се установи с какви представи в това отношение са могли да дойдат славяните в Балканския полуостров от общославянската прародина. Указания за това могат да ни дадат култът на прадеда у източните и западните славяни, ако такъв съществува у тях, Още »