Етерният Христос

Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето

Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето

Духовната наука цели да разшири нашия хоризонт по отношение на истинската човешка природа и да ни помогне да видим малко повече от онова, което можем да намерим в общоприетата форма на съвременната наука. Тя би искала да насочи вниманието ни към епохи от човешката еволюция, които се намират далеч назад във времето, например към Атлантската Още »

Най-значимото духовно събитие на нашето време според Рудолф Щайнер

Най-значимото духовно събитие на нашето време според Рудолф Щайнер

Преди близо сто години, сякаш взирайки се в кристална топка и предсказвайки бъдещето, духовният учител и ясновидец Рудолф Щайнер1 пророкува, че най-важното събитие в сегашните времена е това, което той определя като инкарнацията на етерния Христос. Под „етерен Христос“2 Щайнер има предвид съвременна версия на Христовото възкресено тяло, което може да се разглежда като творчески, Още »

Двете човешки раси в Орифиловата епоха — сравнителна таблица

Двете човешки раси в Орифиловата епоха — сравнителна таблица

Основните сведения за Орифиловата епоха1 са взети от антропософските лекции. Допълних ги с осъвременени тенденции, появили се през XX и XXI век — повечето от зловредните течения на злото, навлизащи още в наши дни, са разгледани в авторски и преводни материали от други раздели на „От Извора“. В таблиците отдолу са нанесени и щрихи от Още »

Разделянето на злата и добрата раса (Q&A — 04)

Разделянето на злата и добрата раса (Q&A — 04)

Този епизод на „Въпроси и отговори“ е посветен само на едно запитване. То обаче е свързано с нещо, което Щайнер не обяснява в прав текст. Налага се да се позоваваме на различни антропософски лекции, за да навържем що-годе ясна и точна картина на бъдещето. Допълнителна информация за разглежданите теми ще намерите в линковете отдолу, под Още »

Йоан Мизийски: О словах церкви и о словах манихея

Йоан Мизийски: О словах церкви и о словах манихея

В този празничен ден ви поздравявам, братя по дух, с тези скромни слова, а сетне — със стихове, за да утвърдя вярата ви в Словата Божи и в силата и посоката на нашето движение, което, както свидетелстват мъдрите люде, не ще пресъхне, а ще набира още повече сила в идните векове. В туй движение е Още »

Принц Джордж или Княза на този свят (Ариман)

Принц Джордж или Княза на този свят (Ариман)

Същественото за тази статия ще бъде, че тя е спекулативна. Нищо от това, което ще напиша по-нататък, не трябва да се приема за факти. Ще е грешка, ако аргументите ми се приемат и като твърдения. Не твърдя нещо от това, което ще изложа пред вас, нито го вярвам убедено — просто ще размишлявам „на глас“. Още »

Шестата раса: Хармония, мир и правда

Шестата раса: Хармония, мир и правда

Хармония Вие искате да помагате на всички за въдворяване на хармонията; ще можете да постигнете все повече и повече това, ако самите вие сте хармонични. Очистете чрез трептенията на мира и хармонията вашата околност; така ще правят и другите. Не поставяйте никакво ново разногласие върху везните на доброто и злото, които и така доста трудно Още »

Шестата раса: Не търсете признателност, пазете спокойствие

Шестата раса: Не търсете признателност, пазете спокойствие

Не питайте за нищо Слънцето изпраща своята светлина; то дава, без да разпитва. Нека то ви служи за образец. От центъра на вашето сърце нека зари любов и светлина. Нека любовта да протича към всичко, но не се домогвайте до това, любовта да се повръща към вас. Изпращайте я без желанието да се повръща към Още »

Шестата раса: Служене, даване и себераздаване

Шестата раса: Служене, даване и себераздаване

Служене Служенето е лозинката по пътя към мен; веселите и любещи сърца са готови да служат. Само една мисъл трябва да имате: как по добре да служите през всека минута на деня. Бъдете готови да бъдете най-малкия между служителите. Бъдете скромни като най-малкия между хората. Мерете стъпалата на вашето усъвършенствуване според нашите. Само когато доведете Още »

Шестата раса: От нисшето към висшето Аз

Шестата раса: От нисшето към висшето Аз

Научете се да познавате радостта на висшето Аз, като забравите своите собствени интереси, желания и искания. Отхвърляйте нисшето Аз с всичките негови дребнавости. Живейте във великата същност, която се проявява около вас. Вашата висша същност е същност и на другите. Великата същност включва в себе си всички. Излезте от тъмнината на малкото ограничено Аз в Още »