Шестата раса

Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето

Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето

Духовната наука цели да разшири нашия хоризонт по отношение на истинската човешка природа и да ни помогне да видим малко повече от онова, което можем да намерим в общоприетата форма на съвременната наука. Тя би искала да насочи вниманието ни към епохи от човешката еволюция, които се намират далеч назад във времето, например към Атлантската Още »

Двете човешки раси в Орифиловата епоха — сравнителна таблица

Двете човешки раси в Орифиловата епоха — сравнителна таблица

Основните сведения за Орифиловата епоха1 са взети от антропософските лекции. Допълних ги с осъвременени тенденции, появили се през XX и XXI век — повечето от зловредните течения на злото, навлизащи още в наши дни, са разгледани в авторски и преводни материали от други раздели на „От Извора“. В таблиците отдолу са нанесени и щрихи от Още »

Разделянето на злата и добрата раса (Q&A — 04)

Разделянето на злата и добрата раса (Q&A — 04)

Този епизод на „Въпроси и отговори“ е посветен само на едно запитване. То обаче е свързано с нещо, което Щайнер не обяснява в прав текст. Налага се да се позоваваме на различни антропософски лекции, за да навържем що-годе ясна и точна картина на бъдещето. Допълнителна информация за разглежданите теми ще намерите в линковете отдолу, под Още »

Свещената геометрия и човешкото тяло

Свещената геометрия и човешкото тяло

Сведенията в това видео трябваше да бъдат част от поредицата „Духовна наука за начинаещи“. Някои от данните обаче не са почерпени от Рудолф Щайнер, нито от Учителя Беинса Дуно. Прецених, че ще е по-удачно, ако клипът е самостоятелен и не е непременно обвързан със споменатите учения. В този клип разглеждам само някои геометрични фигури — Още »

Българският език и следващата културна епоха — 3 част

Българският език и следващата културна епоха — 3 част

4. „Своенравното“ членуване През 1850 г. германоезичният учен Август Шлайхер пише: „Забележително явление е, че в долния Дунав и на югозапад от него се намира една група от съседни помежду си езици, които при всички техни племенни различия си приличат само по това, че са най-опорочените (die verdorbensten) в своите езикови семейства. Тези уродливи (missrathenen) Още »

Българският език и следващата културна епоха — 2 част

Българският език и следващата културна епоха — 2 част

2. Опасният звук „Ф“ и славянските езици Българският и другите славянски езици се отличават с шипящи и други звуци, които липсват в много от езиците на съседни и по-отдалечени народи. Такива са „Ц“, „Щ“, „Ж“ и „Ъ“, като списъкът не е изчерпателен. Затруднението, което изпитват някои чужденци с тяхното произнасяне, е пословично. Нещо, което не Още »

Българският език и следващата културна епоха

Българският език и следващата културна епоха

Автор: Иван Стаменов Вдъхновен от този негов труд, вече няколко години така и не успявам да изложа моите размисли за „езика свещен на нашите деди“1. Струва ми се, че имам какво да споделя, затова даже в един момент обмислях издаването на цяла книжка (брошура). Но доскорошното ми разкъсване между различни служебни и лични проекти не Още »

Йоан Мизийски: Заветът в звездните писмена

Йоан Мизийски: Заветът в звездните писмена

Западна слънцето и потъмняха небесата, глаголещи с ярки звездни писмена. И беше тиха вечер навред в полето на Мисиния, и тайнствено мълчаха блещукащите знаци, украсяващи и осмислящи нерушимия свод на мирозданието. Ниско над земята и под небесния похлупак играеха светулки, задиряха се и после се намираха с естествените си фенери, в които хитроумно намигат луциферинови Още »

Йоан Мизийски: О словах церкви и о словах манихея

Йоан Мизийски: О словах церкви и о словах манихея

В този празничен ден ви поздравявам, братя по дух, с тези скромни слова, а сетне — със стихове, за да утвърдя вярата ви в Словата Божи и в силата и посоката на нашето движение, което, както свидетелстват мъдрите люде, не ще пресъхне, а ще набира още повече сила в идните векове. В туй движение е Още »

Шестата раса: Хармония, мир и правда

Шестата раса: Хармония, мир и правда

Хармония Вие искате да помагате на всички за въдворяване на хармонията; ще можете да постигнете все повече и повече това, ако самите вие сте хармонични. Очистете чрез трептенията на мира и хармонията вашата околност; така ще правят и другите. Не поставяйте никакво ново разногласие върху везните на доброто и злото, които и така доста трудно Още »