Мястото, където е намерен древнобългарският паметник.