Американски чичо доволен от своя годишен преглед на простата.