За голямото и малкото театро около пенсионната реформа