Относно самоубитите семейства: Няколко премълчани версии