Автор Тема: Сензационни находки  (Прочетена 23107 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Стопанина

 • Чистач
 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 3768
 • Вечно на Път...
  • Профил
  • От извора
Re: Сензационни находки
« Отговор #30 -: Февруари 11, 2014, 02:49:42 pm »
Захи, новината е просто сензационерска.

1. От нея не става ясно как е добит ДНК материалът.

2. Не се разбира какви резултати е дал ДНК анализът, за да обори схващането, че деформацията на черепите е изкуствена. Загатва се, че черепите всъщност били естествени, а не се дава никаква подробна информация.

3. После се преминава в тотално алогични глупости. Напълно естествено е издълженият череп да има и по-голям обем! Новината щеше да е, ако всъщност не беше така.

Иначе причините за изкуствената деформация са много и ти, Захи, с това за етерното тяло добавяш още една.  :)
„Важно е било и ще бъде винаги важно само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.“ - Лев Толстой

zaharia

 • Изворчанин
 • Тукашен
 • *
 • Публикации: 998
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #31 -: Февруари 11, 2014, 04:14:20 pm »
Възможно е да си прав, Стопанино. Аз не съм много запозната с анатомията и физиологията на черепите и може би заради това се хващам толкова лесно на такива сензационерски публикации.  :-[ То, като търси човек под вола теле, нищо чудно че намира периодически разни неща, които приличат на телета...  ::)

Все пак, в статията пише, че по черепите имало остатъци от коса, кожа, зъби и пр., и тъкмо от този биологичен материал били взети ДНК-пробите. Освен това пише, че механичните деформации променяли само формата на черепите, но не можели да доведат до нарастването на тяхната маса, обем и т.н. Обаче действително, нещата не са описани с кой-знае-колко големи подробности, и въпреки това, аз се вързах на "сензацията"... :-[

Както и да е, намерих два откъса от Щайнер, където се говори за етерните тела и главите:

За съз­да­ва­не­то на та­ка­ва фор­ма тряб­ва да дейс­т­ву­ват етер­ни­те сили. Когато прос­ле­дим Атлантското развитие, там етер­но­то тя­ло се прос­ти­ра­ше още вън от главата. 
Това, ко­ето се за­ла­га в чо­ве­ка от етерното, в ези­ка на мис­те­ри­ите и ези­ка на Откровението то се на­ри­ча "глава". Следователно чрез то­зи из­раз се раз­би­ра онова, ко­ето се явя­ва пре­дим­но ка­то гла­ва за ясновидеца,  за яс­но­вид­с­кия поглед. Но това, ко­ето се про­из­веж­да фи­зи­чес­ки у чо­ве­ка чрез ня­кой член на етер­но­то тяло, то се на­ри­ча "рог". На ези­ка на мис­те­ри­ите "рог" е не­що мно­го тайнствено. Например това, ко­ето е би­ло про­из­ве­де­но в чо­ве­ка чрез факта, че ня­ко­га той е ми­нал през она­зи ра­са на Атлантската епоха, в ко­ято лъ­вът е бил ти­пи­чен ка­то гру­по­ва душа, то се на­ри­ча рог. Следователно физическото, ко­ето е про­из­ве­де но от ня­кой член на етер­но­то тяло, се на­ри­ча рог. Например рог е органът, кой­то е вън­шен фи­зи­чес­ки из­раз на не­що етерно. Сега ис­кам да ви го­во­ря кон- кретно. Всички фи­зи­чес­ки ор­га­ни на чо­ве­ка са всъщ­ност сгъсте­ни етер­ни органи, про­из­лез­ли са от сгъс­тя­ва­не­то на етер­но­то тяло.
  СС-104

Цялата поз­на­ва­тел­на спо­соб­ност на чо­ве­чес­т­во­то се е раз­ви­ла постепенно. Аз ви­на­ги съм подчер- тавал, че през Атлантската епо­ха го­ля­ма част от чо­ве­чес­т­во­то при­те­жа­ва­ше яс­но­вид­с­ки спо­соб­нос­ти и мо­же­ше да виж­да в ду­хов­ни­те светове. Вие помните, че из­вес­т­ни сле­ди от древ­но­то яс­но­вид­с­т­во все още са би­ли за­па­зе­ни през пър­ви­те сле­дат­лан­т­с­ки епохи. И ако от Атлантската епо­ха бих­ме се пре­нес­ли в Древноперсийската, Древноиндийската, Еги- петско-халдейската, до­ри в Гръцко-латинската епоха, ние бих­ме от­к­ри­ли мно­го хора, мно­го по­ве­че от­кол­ко­то си въ­об­ра­зя­ва днеш­но­то човече- ство, ко­ито са при­те­жа­ва ли ка­то един вид нас­лед­с­т­во ос­та­тъ­ци от древ­но­то ясновидство, хора, за ко­ито ас­т­рал­ни­ят свят бе­ше открит, та­ка че те виж­да­ха в скри­ти­те дъл­би­ни на съществуванието. Да се виж­да чо­веш­ко­то етер­но тяло, бе­ше не­що съв­сем обик­но­ве­но до­ри през Гръцко-латин- ската епоха; не­що обик­но­ве­но бе­ше то­га­ваш­ни­те хо­ра да виж­дат чо­веш­ка­та глава, за­оби­ко­ле­на от он­зи ете­рен облак, кой­то по­-къс­но пос­те­пен­но се при­би­ра на­пъл­но във вът­реш­нос­т­та на главата." СС-114

"Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите." - Питагор

Веско

 • Постоянен
 • ****
 • Публикации: 256
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #32 -: Май 14, 2014, 08:59:20 pm »
http://www.credobonum.bg/bg/news/935/Izlozhba-Poznanieto-na-nay-drevnata-tsivilizatsiya

Изложба "Познанието на най-древната цивилизация"
От 15 май до 15 юни 2014г. фондация Credo Bonum ще представи в едноименна си галерия на
ул. Славянска 2 в София, знакови археологически открития от българските земи, принадлежащи на
най-старата човешка цивилизация, зародила се преди повече от осем хилядолетия в района около Черно море и долното течение на Дунав.
Като станем съвършени какво ще правим? Тогава ще почнем да живеем! Учителя

Петър

 • Изворчанин
 • Тукашен
 • *
 • Публикации: 1607
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #33 -: Ноември 26, 2015, 05:55:11 pm »
http://podtepeto.com/ailiak/poyavi-se-neizsledvan-plast-mozajka-v-golyamata-bazilika/

Нова пласт с известен ни вече символ от мозайките на Голямата Базилика в Пловдив.
Разбира се, че обектът е от световно значение. Поне за християнския свят. А археолозите да почетат повечко, примерно Деяния на Апостолите, и да не се правят на толкова изумени...

Петър

 • Изворчанин
 • Тукашен
 • *
 • Публикации: 1607
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #34 -: Март 17, 2016, 04:47:48 pm »
Британският Индипендънт съобщава за възможно наличие на тайни камери в гробницата на Тутанкамон.

В статията на английски език се цитира Египетския министър на атниките, според който Японско изследване с радари е показало на 90% наличието на тайни камери, които вероятно са пълни с метални или органични остатъци.

Предстои по-детайлно проучване.

В статията се говори и за съществуващите предположения, че Тутанкамон е бил син на Нефертити и е бил погребан в гробницата, предазначена за нея. Също така се предполага, че и тя е положена някъде в тази гробница и новите разкрития биха могли да потвърдят това.

Стопанина

 • Чистач
 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 3768
 • Вечно на Път...
  • Профил
  • От извора
Re: Сензационни находки
« Отговор #35 -: Март 17, 2016, 04:55:56 pm »
Не се отказват да натрапват представата, че пирамидите са гробници.

Ще съм по-изненадан, ако намерят мумии, отколкото ако намерят летяща чиния на анунаките.  ;)
„Важно е било и ще бъде винаги важно само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.“ - Лев Толстой

Faleg

 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 1348
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #36 -: Юни 06, 2016, 05:15:23 pm »
Явно на Балканите при археолозите кипи небивало оживление.
Може би сте разбрали вече, че гръцките археолози май са открили гроба на Аристотел. Не е много сигурно, обаче...очевидно не са открили урната с праха на философа.  ::)

Някъде из антр. вестници четох, че 2400 години след Аристотел Р. Щайнер прави стъпка към това душата да наблюдава мисленето, най-после (дето се казва, сега Евридика не може да изчезне от погледа на Орфей). От Аристотел до наши дни мисленето се е изплъзвало непрекъснато от наблюдението на душата, затова то е станало сухо и немузикaлно. От тук нататък- Душа и Музика... в мисленето !

Хайде, археолозите да открият и гроба на великия Сократ и този на Платон !

Дървото на Антропософията е доста сложно организирано: в корените му казват са аристотелиците; клоните и листата представляват платониците; цветовете му- Новалисовите души, а плодовете- тези от розенкройцерския поток...

Наслука всякаква на балканските археолози !  ;)

Стопанина

 • Чистач
 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 3768
 • Вечно на Път...
  • Профил
  • От извора
Re: Сензационни находки
« Отговор #37 -: Юни 18, 2016, 09:28:16 pm »
Сведение от „СЕГА“:

Археолози откриха тракийски античен комплекс, подобен на Перперикон

Тракийски античен комплекс от IV-VI век преди Христа, подобен на Перперикон и Татул, разкриха археолози в местността Хасара край с. Ангел войвода, община Минерални бани. Разкрита е и римска крепост, с множество скални ниши, символичен гроб, имало е и църква, за което свидетелства безспорен олтар. Това обясни ръководителят на екипа на разкопките доц. д-р Здравко Димитров, археолог от Националния археологически институт и музей на БАН, цитиран от БГНес.

Според него олтарът може да се реставрира, понеже е добре запазен. Църквата е от края на IV-V век, когато е най-ранният период от приемането на християнството, смята археологът. В района й са намерени керамични съдинки и стъклени чашки, които са ползвани за църковни ритуали. На метри от нея се намира ритуален гроб, до който се стига по изсечени стъпала. Под него са многобройните скални ниши. По-надолу е открит и огромен каменен диск, за който се предполага, че е слънчев часовник.

Тракийският античен комплекс край с. Ангел войвода е огромен по размери, тепърва предстои разкриването му, но това е свързано с много работа през следващите години, каза доц. Здравко Димитров.

За първи път професионалните разкопки на този комплекс са започнали на 30 май т.г. Освен екипа от трима археолози, в разкопките участват местни хора от Минерални бани и от близките села. Достъпът до тракийското светилище е изключително труден. Пътят до него е на разстояние от около 5 км от с. Ангел войвода в силно пресечена местност. Експедицията ползва за транспорт руски военен камион от времето на Студената война - УАЗ.

---

А сега сравнете с материала на Медиапул за същото:

http://www.mediapool.bg/arheolozi-otkriva-podoben-na-perperikon-antichen-kompleks-news250573.html

Очевидно е, че и двете медии са използвали един и същ PR, подаден към тях. В случая не можем да обвиняваме журналистите в невежество. Следват политическа линия, спусната „свише“, според която не може и не трябва да е имало ранно християнство по нашите земи. Покръстването е след 4 век и толкоз. Който твърди различно - на клада!
„Важно е било и ще бъде винаги важно само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.“ - Лев Толстой

Стопанина

 • Чистач
 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 3768
 • Вечно на Път...
  • Профил
  • От извора
Re: Сензационни находки
« Отговор #38 -: Май 22, 2017, 10:28:40 pm »
Нова сензация в археологията и палеоантропологията. Маймуните са станали човеци в България и Гърция, а не в Африка, както се смяташе досега.

Това се съди по намерени скелети на маймуни с човешки зъби.  :) Датирани са преди 7 милиона години. Нищо, че тогава Европа не е съществувала.

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/05/22/europe-birthplace-mankind-not-africa-scientists-find/
„Важно е било и ще бъде винаги важно само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.“ - Лев Толстой

Петър

 • Изворчанин
 • Тукашен
 • *
 • Публикации: 1607
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #39 -: Май 23, 2017, 09:26:54 am »
Поне да го бяха кръстили. Bulgaropithecus, а не Graecopithecus. Ама нейсе, не може българите да сам по-древни. Въпреки, че като им гледам визуализациите, в случая по-добре, че е на данайците... Може наистина от това да са произлезли ;)

Стопанина

 • Чистач
 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 3768
 • Вечно на Път...
  • Профил
  • От извора
Re: Сензационни находки
« Отговор #40 -: Май 23, 2017, 12:02:20 pm »
Цитат
в случая по-добре, че е на данайците... Може наистина от това да са произлезли ;)

Това, че за пръв път чета такова твое изказване, го прави още по-забавно.  :D
„Важно е било и ще бъде винаги важно само онова, което е необходимо за благото не на един човек, а на всички хора.“ - Лев Толстой

Savana Blue

 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 826
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #41 -: Август 27, 2017, 04:31:44 pm »
Имаме си още един обект в средата на язовир. Иманяро-археилозите го изчисляват на 7000 години прди новата ера.

Разкопки на обекта могат да се правят само един месец в годината, когато нивото на водата в язовир "Тича", където се намира, е спаднало и разкрива древните останки.

източник;

https://news.bg/culture/dobre-zapazena-selishtna-mogila-na-7000-g-prouchvat-v-yaz-ticha.html
"Ако видиш, че някой греши, дошло е време за тебе да станеш праведен." Учитeля

Петър

 • Изворчанин
 • Тукашен
 • *
 • Публикации: 1607
  • Профил
Re: Сензационни находки
« Отговор #42 -: Ноември 15, 2017, 07:34:14 pm »
Нови археологически находки изтеглят историята на Ксиан с около 2500 години назад. Открит е много голям некропол, с около 2000 гроба, принадлежащи според археолозите на късно неолитната група Йанг Шао. Археолозите предполагат, че градът може да е на 5500 години, вместо както се смята досега, на 3000 години.

Интересно е дали са правени или ще се правят антропологически и ДНК-анализи на останките в гробовете, и дали след това резултатите ще бъдат оповестени.

Горната връзка е към статия на английски език. В Ксиан се намира известната теракотената армия.