Автор Тема: Раси  (Прочетена 2037 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

nellih

 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 977
  • Профил
Раси
« -: Април 20, 2017, 04:02:09 pm »
Това е тема, която неправилно се разбира в цялото човечество и това неразбиране довежа до ужасно много недоразумения, конфликти, стълкновения и войни. Дори в антропософските кръгове, поради недостатъчното занимание и неразбирането на  този проблем, се стигна преди години до трагичното положение, някои среди да се дистанцират от изказвания на Рудолф Щайнер относно расите. Проблемът, разбира се, се дължи на това, че сам човек не може да прочете всичките лекции, за да открие местата, където се говори за расите.
В този случай обаче, цитатите са прекрасна опора за разбирането на проблема и който иска да се вдълбочи в него, може да намери според указанията и целите лекции.
Започвам поместването на цитатите. Няма да го направя наведнъж, за да не претоваря форума.

Раси
...За раси може да се започне да се говори, когато в лемурийското време развитието навлиза в неговата втора третина. Но още накрая на нашата 5-та епоха думата раса отново ще изгуби целия си смисъл. Човечеството ще бъде разделено в бъдеще на групи, които няма повече да могат да се означават като раси... Събр. съч. 11 От Акашовата хроника (1904/1908), стр. 209, немско издание 1955 г.

Злата раса в бъдеще и манихейците

..По отношение на развитието на човечеството към една отделна човешка раса на злите, още преди столетия са основани тайни ордени, които си поставят възможно най-висши задачи. Един такъв орден е манихейският орден. Науката не знае нищо реално за него. Хората мислят, че манихейците са създали учението, че по природа има добро и зло, които се борят едно срещу друго; това било така определено от Сътворението. Това е изкривено до безсмислие понятие за истинската задача на този орден. Отделните членове на този орден се възпитават по съвсем особен начин за своята велика задача. Този орден знае, че ще има хора, които няма да правят повече зло в кармата си и също ще има по природа зла раса, при която всяко зло ще бъде засилено до по-висока степен, отколкото е при най-дивите животни, понеже те ще вършат зло съзнателно, рафинирано, с още по-високо развит ум. Манихейският орден още сега обучава своите членове по такъв начин, че да станат преобразители на злото в по-късните поколения. Невероятната трудност на тази задача лежи в това, че в онези зли човешки раси няма да има нещо добро редом със злото, както при едно зло дете, което се развива чрез пример и указания. Членът на манихейския орден още днес учи да преобрази радикално съвсем злия по природа. И това преотопено зло след успешната работа ще стане съвсем особено добро. Състояние на святост ще бъде нравственото състояние на Земята и силата на преобразяването ще предизвика състоянието на святост. Но това не може да бъде постигнато по друг начин, освен когато първо се развие това зло и в силата, която трябва да се употреби то да се преодолее, се развива способността за най-висшата святост. Нивата трябва да се натори с отвратителния тор, който първо трябва да се превърне във фермент. Така човечеството се нуждае от тора на злото. Човекът става физически силен, когато укрепи своите мускули; така е също, когато доброто следва да се повиши до святост, то трябва първо да преодолее противоположното му зло. Злото има за задача да извиси човечеството... Събр. съч. 95 Пред прага на теософията, Щутгарт (1906), стр. 74 и сл., немско немско издание 1978 г.

Раси
...Генетиката е бъркотия, естествена бъркотия в изпразнените от душите мозъци, бъркотия на онези идеи, които са били реални в атлантската епоха. Тогава наистина е имало определени закони, чрез които хората са можели да постигнат ръста, растежа и всичко възможно чрез кръстосване, прекръстосване и др.п. Тогава това е било един вид широко разпространена наука, с която е било злоупотребявано именно в атлантската епоха. От това кръстосване, от това свързване на сродното и различното, мистериите са създали определен порядък; те са образували групи и са отнели от човечеството това, което е трябвало да му бъде отнето. Чрез това, което е било извършвано тогава в атлантската епоха, е била направена наистина най-черно-магическата вреда... Събр. съч. 177 Окултните основи на видимия свят. Духовете на мрака и тяхното сваляне на Земята, Дорнах (1917), стр. 85 и сл.

...При хората можем да различим седем форми на етерното тяло. В етерното тяло имаме сили, които, така да се каже, не са земни, те са навлезли от Космоса. Етерното тяло обаче изгражда физическото тяло и се получава така, че докато по отношение на физическото тяло хората биха били еднакви чрез земните сили, чрез етерното тяло те се оформят различно. Всъщност расите могат винаги да се сведат до числото седем заради различните етерни тела. Макар и някои типични форми да закърняват и във външната наука да се различават по-малко от седем основни раси, в действителност има седем основни разлики в целия човешки род. Те са предизвикани от етерните тела и имат своя произход не в земните сили по време на своето развитие, а произхождат от космическите сили. Ако проследим развитието на Земята назад до антлантската и лемурийската епоха, виждаме, че първоначално има заложби, импулси, чрез които физиономията, която физическото тяло на човека получава от силата на етерното тяло – следователно разликата, която се отпечатва там – не би могла да се извърши на Земята според първоначалните заложби така, както тя се е извършила. Седемцветното етерно тяло е предизвикало разлики в изграждането на човека, но редуващи се една след друга, така че е съществувала определена форма на човека, предизвикана от етерното тяло в петия атлантски подпериод (подраса), втора – в шестия атлантски подпериод, трета в седмия атлантски подпериод, четвърта в първия следатлантски културен период (индийската култура), пета – във втория следатлантски културен период (персийската културна епоха), шеста – в третия следатлантски културен период (египетско-халдейската култура), седма – в четвъртия следатлантски културен период – гръко-латинската културна епоха. Така един след друг биха се появили различните типове хора. В известна степен хората са щели да се развиват така, че в 5-тия атлантски подпериод е щяло да има хора, в чието физическо формиране на тялото една форма на етерното тяло е щяла да действа особено силно, в шестия антлантски подпериод – втората форма и т.н., до четвъртия следатлантски подпериод или културна епоха. Това е било всъщност заложено. Против това се надигат Луцифер и Ариман. Те така изкривяват всичко, че развитията се изместват, така че докато развитието е било заложено така, че първо да се появи една форма на човека в петия антлантски подпериод и тя постепенно да се преобрази в друга форма човек, Луцифер и Ариман са запазили формата на петия атлантски подпериод и са го внесли в шестия и вместо формите да се развиват една след друга, както е било определено, те се развиват една до друга... Събр. съч. 165 Духовното обединение на човечеството чрез Христовия импулс (1915–1916), стр. 168 и сл., немско издание 1981 г.

...На Земята би могъл да се появи един тип човек – който първоначално е бил предвиден – и който да е резултат от седем следващи един след друг периоди на развитието, всеки от които би прибавил по нещо за съвършенството. И петият следатлантски подпериод би изглеждал така, че по цялата Земя би се разпространил един хармоничен човешки тип. Духовете от йерархията ексусиаи, духовете на формата, са искали да направят така, че от взаимодействието на различните йерархии да може наистина да се породи формата на този съвършен във физическото си изграждане човешки тип. Така гърците са могли да мечтаят за него и да го представят в изкуството... Събр. съч. 165 Духовното обединение на човечеството чрез Христовия импулс (1915–1916), стр. 171 и сл., немско издание 1981 г.

...Това, което различните йерархии са породили в човека, е внесено във физическото и етерното тяло повече, отколкото е щяло да бъде направено без луциферичното и ариманичното влияние. Без това влияние въздействието на йерархиите би останало повече в астралното тяло и аза. Поради това не се поражда онова повече духовно, желано от архангелите групиране на човечеството по Земята. В своето натъпкване във физическото и етерното тяло духовните сили са превърнати в тяхната противоположност. Вместо повече духовно диференциране, възниква това според раси и народи. Без луциферичното и ариманичното влияние хората на Земята са щели да бъдат диференцирани от небето. В своя живот групите биха се отнасяли една към друга като същества, които споделят в любов духовността едни към други. В расите и народите се проявява земната тежест чрез тялото на човека; в духовното групиране би се проявил един огледален образ на божествено-духовния свят... Събр. съч. 26 Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил (1924–1925), стр. 192, немско издание 1976 г.

...Расите са различни общности от народите. Какво действа в понятието раса? Там действат заедно онези същества, които означаваме като нормалните духове на формата, а съществата, които означаваме като абнормните духове на формата, са всъщност духове на движението, динамис, действащи като духове на формата. Затова хората са разделени на раси. Това, което прави хората еднакви по цялото земно кълбо, което прави всеки човек част от цялото човечество, все едно към коя раса принадлежи, е предизвикано от нормалните духове на формата. Това обаче, което се разпространява по цялата Земя, като разделя човечеството на раси, е предизвикано от абнормните духове на формата... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 67, немско издание 1982 г.

...Първоначално расите са живели на различни места по Земята. На едно място на Земята се е образувала една, на друго – друга раса. Ние можем да говорим за това как върху отделни части на Земята имат особено силно влияние различните планети. Отидем ли например повече към Азия, намираме, че върху азиатската област особено силно въздейства всичко, което се излъчва на Земята от Венера. Отидем ли в американската област, там виждаме, че върху американските области особено силно се излъчват влияния от Сатурн. В Африка виждаме да действа всичко това, което протича надолу от Марс. Така върху всяка област на Земята виждаме отделна планета да въздейства особено силно. Светлината на Венера например пада съвсем различно от тази на Меркурий. Това е свързано с планинските и скалните формации. Така, различните раси в отделните области на Земята са зависими от това, че определена област приема особено силно влиянията на Венера, друга област – на Сатурн и т.н... Събр. съч. 354 Сътворението на света и на човека, Дорнах (1924), стр. 152f, немско издание 1969 г.

...Чрез всичко, което протича през първата третина на живота, сме свързани с нашите сили повече към Земята, отколкото нормалните духове на формата са определили за нас. Поради това обаче човекът е станал по-зависим от Земята, върху която живее, отколкото би бил иначе. Той е станал зависим от мястото на Земята, където живее. Човекът следователно става напълно зависим от земните условия, зависим от мястото, на което е роден. Всичко това определя неговия расов характер и по този заобиколен път абнормните духове на формата – тези духове на формата, които дават на човека това, което наричаме днешното земно съзнание по друго време, а не в периода между 21-23-тата година – са причинителите на расовото различие на хората по цялата Земя, което зависи от мястото на Земята, на което човекът се ражда. По това време – което всъщност се намира под управлението на абнормните духове на формата, човек получава способността да се възпроизвежда. Чрез това е дадена възможността човекът да е зависим от мястото, където е роден не само по описания начин, но и че той може да предаде получените чрез това качества на своите потомци, така че расовата принадлежност не се отнася само до влиянията на местожителството, но и до това, което се наследява чрез расата. Тук имате обяснението защо расата е това, което се наследява и ние ще разберем какво показва науката за духа, а именно, че само в миналото расовите показатели са произлезли чрез мястото, на което хората са били родени. Това става в края на лемурийската епоха и в началото на атлантската епоха, когато човекът е бил директно зависим от земното обкръжение. В по-късни времена расата започва да има характер, свързан с наследяването, а не повече с местоживеенето... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 74 и сл., немско издание 1982 г.

следва
« Последна редакция: Април 23, 2017, 02:17:25 pm от nellih »

nellih

 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 977
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #1 -: Април 23, 2017, 02:15:55 pm »
Продължавам с поместването на цитатите.
Моля да се има предвид, че расата е като облеклото, като къщата, в която сме се нанесли, след като е била построена от други същества. Тя говори донякъде за нашите финансови възможности, за нашия вкус, че сме я избрали, но това е нещо външно, тя просто ни служи. Ние можем да я разкрасим, да я променим донякъде, но тя не сме самите ние.
В течение на времето расите така са се смесили, че едва ли може да се намери чиста раса и понастоящем те изгубват своето значение, защото човекът е този, който се проявява като индивидуално същество и донася съдбата си, като преди да слезе в този свят съзнателно, според своята карма, си избира народа, расата, географското положение, за да получи известни опитности, да изживее своята карма.

Всяка раса е имала и има своята мисия в развитието на човечеството и различна от другите задача, и е подходяща за определена душевна и духовна нагласа. Някои хора  се идентифицират в един единичен живот напълно с расата, в която са родени, и се кичат с  качествата на отделни индивиди от своята раса или своя народ, защото не могат да се похвалят със собствени качества. Във всеки народ, във всяка раса има прекрасни хора и примитивни и зли хора. А и не бива да се забравя, че всички хора преминават в различните си прераждания през различни раси и народи.
Освен това общочовешката карма позволява в определени  исторически периоди някъде да има по-благоприятни или по-неблагоприятни условия. Ако родените в неблагоприятни условия хора, биха се родили в по-добри условия, те биха имали друго развитие на собствените си способности и оттам други лични качества.
Нека имаме предвид също, че понеже бялата раса, обхваната по-силно от егоизма и материализма, не иска да ражда деца, т.е. не иска да създава тела за душите, които трябва да слезат на Земята и то особено сега, по времето на развитието на съзнателната душа, то другите хора, които още са запазили по-неегоистична душата си, осигуряват необходимите тела и голяма част от душите трябва да се въплътят в несъответстващи им тела, климатични и икономически условия. (От това се и разбира импулсът на много европейски души, които отиват да помагат на други раси и народи).

Понеже човекът има мисията да извоюва свободата, т.е. това, което сега се получава като дарове от висшите йерархии, постепенно да може да се създава от човека, дори до изработването на човешкото тяло, до владеенето на всички функции в него, както и до преобразяването на жизнените условия, то в сегашното време расата одавна е изгубила определящата си роля върху отделния човек.
И най-важното е, че в близко бъдеще, всеки отделен човек ще си образува тялото изключително според това, каква е неговата душевна същност. Вече няма да има красиви и умни хора, но зли по душа, а злото ще се изписва на лицето.
Може много да се говори за комплексната същност на расата и за индивидуалния човек.

Откакто човешкият аз е слязъл чак във физическото и етерното тяло на отделния човек (С Мистерията на Голгота), човекът постепенно поема развитието си в собствени ръце, а всички дарове се изчерпват и расите дегенерират, т.е. силите, идващи от расата и народа, отслабват и създаденото от висшите йерархии постепенно се разпада – също като старата къща.
Сега вече е важно какъв човек имам пред себе си, какъв човек съм самият аз, а не на кой народ или раса той принадлежи. Дори има един интересен факт, че ако досега при срещата с друг човек първо сме го възприемали външно, как той изглежда външно, как се представя, сега сетивното възприятие все повече ще се премества и превръща във възприятие на човешкия аз, на вътрешната същност на човека, и оттам ще се определя общуването.

В окултната литература, особено в теософската, но и в антропософската литература се употребява понятието коренна раса. Това понятие е  прието по традиция, но от нашата пета главна епоха, след Потопа, то вече не отговаря на истинския смисъл на понятието раса. Именно чрез разбъркването на реда на расите чрез Луцифер и Ариман, те не могат да се изявят в предвидения им божествен порядък.
Затова по-късно в антропософията се говори за главни епохи, а не за коренни раси и подепохи, или културни епохи, вместо наименованието подраса. И сега някои бълг. антропософи употребяват понятието подраса, но не в неговото правилно значение.

Надявам се, като се имат предвид горните забележки и се размисли повече за разликата между раса и въплътен в нея човек, да се разберат добре и долните цитати. Още в първия цитат трябва да се осъзнае разликата в историческите епохи, дадените географски, локални, геоложки, климатични и т.н. условия и сили, и човекът живял или живеещ сред тези сили. Докато той е живял в груповия аз, условията са били по-доминиращи. Ако сега той има силен, добре изграден индивидуален аз, няма да изпада под влиянието дори на упадъчни тенденции.


Раси
...Чрез абнормните духове на формата човекът е зависим от мястото на Земята, където живее. Отклонението от законите на нормалните духове на формата се е получило по гореописания начин, така че определящо за човека е станало мястото на Земята, където той живее в определена инкарнация. Имате например определено място в Африка. На това място същевременно действат излъчващи се от Земята сили, които могат да въздействат на човека по време на ранното му детство. Мястото на Земята, на което човекът живее, действа най-силно през ранното детство и чрез това то определя хората, които през целия си живот са изцяло зависими от тези сили така, че трайно изграждат детските им характеристики. Това, което наричаме черна раса, е обусловено главно чрез тези характеристики, тези свойства.
Ако отидете към Азия, имате едно място на Земята, където по-късните, младежките свойства на човека трайно се оформят от земните сили. Тук въпросните раси в нашето време са жълтата и кафявата.
Преминете ли по-нататък от Изток, от Азия на Запад към Европа, стигате до едно място, където по-късните характеристики, онези свойства, които в по-късна възраст следват след първата младост, трайно се налагат на човека от мястото на Земята, където човекът не е обхванат от земните сили през детството, а когато младостта премине в по-късна възраст. По този начин човекът се обхваща от силите, които го определят от страна на Земята така, че ако вземем тези отделни точки, получаваме забележително протичаща линия. Тя важи и за нашето време... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 77 и сл., немско издание 1982 г.

...Проследим ли тази линия по-нататък стигаме на Запад до американските области, където действат онези сили, които лежат след втората третина от живота. Там стигаме – моля да не ме разбирате погрешно, това което казвам се отнася само до хората, зависими от физическо-организационните сили, от силите, които не представляват неговото същество като човек, а в които той живее – там стигаме до силите, които имат много общо с умирането на човека, с това в човека, което принадлежи към последната третина от живота му.


Тази закономерно протичаща линия е реална; тя е истинска, реална крива. Този път поемат силите, които действат върху хората, определяйки расата. Индианското население е измряло не затова, че на европейците така се е харесало, а защото индианското население е трябвало да получи силите, които водят до измиране. От своеобразността на тази линия зависи какво се разиграва с расите на повърхността на нашата Земя, какво предизвикват силите, които не стоят под влиянието на нормалните духове на формата. Където става въпрос за характера на расите, там те действат по този начин. В нашето време расовият характер обаче постепенно се преодолява. Той се е изградил по споменатия начин в най-ранното земно време. Отидем ли назад до древното лемурийско време, можем да открием най-ранното начало на расовото развитие в областта на днешна Африка и Азия. По-късно там виждаме движение на хората в западна посока и при проследяването на образуващите расите сили на Запад можем да наблюдаваме измирането на индианците. Човекът е трябвало да отиде на Запад, за да умре расата. За да се освежи човечеството с нова младежка сила, се провежда преселението към Изток, преселението, което преминава от Атлантида през Европа към Азия. След това има повторение на преселението в посока на Запад. Повтаря се обаче не движението на расите, а същевременно една по-висша степен на расовото развитие, развитието на културите. По определен начин можем да видим, че развитието на културите изцяло поема характера, който лежи в смисъла на продължението на расовата линия... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 79 и сл., немско издание 1982 г.

...В нашето време понятието за раса ще изчезне по известен начин, понеже всички остатъци от миналото постепенно ще се размият. Така че всичко, което днес съществува по отношение на човешките раси, са остатъци от диферинциранията, които са се обособили през атлантското време. Ние можем още да говорим за раси, но само в такъв смисъл, че истинското понятие за раса изгубва своето значение. Какво тогава ще се появи като понятие на мястото на днешното понятие раса? Човечеството ще се разделя според морални и интелектуални различия и на такава основа ще се появи одухотвореното оформяне на групи... Събр. съч. 105 Светът, Земята и човекът – същност и развите в епохата между египетския мит и съвременната културна епоха, Щутгарт (1908), стр. 184, немско издание 1983 г.

Раси – бъдещи задачи
...Задачата на петата главна епоха (след потъването на Атлантида) е етаблиране на Манас в тялото: образуване на мозъка. На шестата главна епоха принадлежи етаблирането на Будхи, (телесен корелат) преобразяване на сърцето в напълно волев мускул. В седмата главна епоха: етаблирането на Атма, (корелат) съвършенство на дишането... Събр. съч. 94 Космогония. Популярен окултизъм. Евангелието на Йоан. Теософията във връзка с Йоановото евангелие (1906), стр. 250, немско издание 1979 г.

Упадък на расите
...В течение на земното развитие са се породили редица раси, които постепенно стигат до упадък. Атлантците са напредвали през различните раси.
Атлантски раси преди Хр.:
-22347 до -20187   Рмоахали
-20187 до -18027  Тлаватли
-18027 до -15867  Толтеки
-15867 до -13707  Туранци
-13707 до -11547  Семити
-11547 до -9387  Акадийци 
-9387 до -7227   Монголи
От -7227г. пр.н.е. започва следатлантската епоха.

Расите са изчезнали, но човешките души са преминали в други, по-висши раси. За тези обаче, които искат да останат на едно място, които искат да се сраснат с расата, има възможност да слизат надолу «чрез своята собствена тежест» и да се сливат с материалното. Има 16 възможности човек да се срасне с расата; те се наричат 16-те пътя на покварата. Виждаме, че действително е възможно човекът да се срасне с едната инкарнация така, че да остане назад от еволюцията. Когато той се завърне в новото въплъщение, другите му душевни братя вече ще са стигнали една по-висша степен. Тогава той трябва да се задоволи с по-малоценна инкарнация. Това не бива да плаши никой човек. За никого днес не е така, че да не може да навакса нещо и да трябва да изпадне от еволюцията.
Но ние трябва да узнаем за тази възможност. Да вземем например един краен случай: Един човек се срасва толкова тясно, колкото е възможно с това, което представлява същността на едно въплъщение. Той не може да го направи веднага, понеже не е толкова силен, за да го направи изведнъж, но в течение на 16 инкарнации може да го направи и така би изминал 16 погрешни пътища. Да предположим, че той може да го направи и тогава ще е постигнал следното: Земята със своите души не чака, тя се развива напред. Но понеже материалното винаги е израз на нещо душевно, един такъв човек стига накрая до степен, където не намира повече възможност да получи тяло за себе си, понеже действително е възможно да няма повече тела за такива души, които прекалено силно са се сраснали с телесността. Такива души изгубват възможността да се въплътят. Само за съвсем особени хора (виж черна магия) още по време на земното състояние настъпва възможността толкова да се ориентират към злото, че да не намерят повече възможност да се въплътят, понеже няма тела, които да са достатъчно лоши. Те няма да имат и нищо друго, което да е израз на нормалното развитие. Да предположим, че едно такова същество остане на Земята. Когато Земята се преобрази в Юпитер – понеже по-късното е винаги резултат от предишното – то и там няма да се намери подходящо тяло, защото подобни същества ще са твърде добри за такива тела, които ще има там в природните царства, а за юпитеровите човешки тела, такива същества ще са много лоши. Това налага те да трябва да си създадат безтелесно съществуване, да се откъснат от хода на човешкото съществуване. Това те си спечелват, защото не са използвали възможностите в живота. Същества, останали на такава степен, се появяват в по-късни епохи приблизително с характера на предишната епоха; защото са се сраснали с нея. Но те не се появяват във формите и образите на по-късната епоха, а се появяват в нея като подчинени природни духове... Събр. съч. 102 Въздействието на духовните същества върху човека, Берлин (1908), стр. 174 и сл., немско издание 1974 г.

Индианска раса
...Когато чернокожите хора са се преселвали на Запад (тук става въпрос за времето, когато географската област е определяла характеристиките на човека, по-късно тази закономерност преминава в наследствеността, затова климатът днес не играе тази изцяло определяща роля. бел. пр.) – сега условията са други и могат по-малко да го правят, но в прастари времена е имало корабоплаване и освен това са съществували много острови и континентът Атлантида в Атлантическия океан, – когато те се преселват на Запад, там не могат да поемат толкова много светлина и топлина както в тяхната Африка .
Природата им е устроена да приема толкова светлина и топлина, колкото е възможно. Тя всъщност е устроена те да станат чернокожи. На Запад не са получавали толкова светлина и топлина, колкото им са били нужни, за да станат чернокожи. Там те стават медночервени, стават индианци. Това идва оттам, че те са били принудени да отхвърлят част от светлината и топлината. Тогава заблестяват в медно-червено и те не могат да го издържат. Затова индианците на Запад измират, те са западаща раса, умират от земното. Това земно в тяхната природа е техният инстинктивен живот. Те не могат да го изградят правилно, докато получават още силни кости. Понеже в костите им преминава много пепел, индианците не могат да я издържат. Костите им стават ужасно силни, но така силни, че целият човек се разрушава заради костите... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 56 и сл., немско издание 1961 г.

Малайска раса
...Жълтите раси са се преселили на Изток. Дошли са до островите, които лежат между Азия и Австралия. Когато те се преселват на Изток, стават кафяви. Кафявите малайци са преселени хора от монголската раса, които сега, понеже Слънцето им въздейства по друг начин, свикват да приемат повече светлина и топлина. Те не са устроени по природа да поемат толкова топлина, колкото приемат сега малайците. Следствието е, че телата им започват да се разрушават ...Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 55 и сл., немско издание 1961 г.

Монголска раса

...Жълтият човек от монголската раса, отблъсва част от светлината, но и поема доста от нея. Малката част, не може да работи в цялата веществообмяна. Тя трябва вече да се уповава на собствената си сила. Това работи именно в дишането и циркулацията на кръвта. При жълтите хора, японци, китайци, светлината и топлината работят главно в дишането и в циркулацията на кръвта. Ако сте срещали някой японец, сигурно сте забелязали как той внимава за дишането си. Говори ли с вас, той винаги се държи назад, за да е дишането му напълно в ред. Той изпитва известно удоволствие от дишането. Така е, че там вътре (в обмяната на веществата) вече по-малко се преработва. Всичко се преработва главно в гърдите (ритмичната система) и оттам следва, че жълтият човек не изгражда така силно задния си мозък, а средния мозък. Азиатецът, жълтият човек развива повече вътрешен съноподобен живот, оттам цялата азиатска цивилизация има тази мечтателност. Той не живее вече толкова много само в себе си, а възприема нещо и от Всемира... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 51 и сл., немско издание 1961 г.

Черната раса

...Чернокожите хора в Африка има своеобразието, че възприемат цялата светлина и топлина от Космоса. Светлината и топлината в Космоса не могат да преминават през цялото тяло, а се задържат на повърхността на кожата и оттам кожата става черна. Така че един африканец е човек, който изсмуква възможно много топлина и светлина от космическото пространство и ги преработва в себе си. Това, което му помага при преработването, е неговият заден мозък. При чернокожите африканци той е особено изграден. Това продължава през гръбначния мозък и така може да се преработи цялата топлина и светлина в човека. Оттам при чернокожите африканци всичко свързано с тялото и веществообмяната е живо, гъвкаво, пъргаво. Те имат, както се казва, силен инстинктивен живот. Чернокожият африканец има не само това кипене в своя организъм, но и невероятно умни и внимателни очи. Очният нерв минава през задния мозък и понеже той е особено силно оформен, затова африканецът гледа така умно, затова е такъв внимателен наблюдател на света... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 49 и сл., немско издание 1961 г.

Бяла раса
...Нека да разгледаме европейците. По отношение на Всемира ние действително сме бяла раса, защото трябва да отблъсваме всяка външна светлина. Ние всъщност връщаме обратно цялата външна светлина и цялата топлина. Само когато те са много силни, белият човек ги поема. Той ги отразява и развива светлина и топлина, породени чрез неговата вътрешна работа. Ние трябва да изработим с главата си (нервно-сетивната система бел. пр.) това, което е светлина и топлина. Трябва сами да дадем цвят на нашата кръв. Това прониква през бялото и чрез него получаваме този европейски човешки тен. Той идва следователно отвътре. И докато човекът на монголската раса работи главно със средния си мозък, ние, европейците, трябва да работим с предния мозък. Който работи със задния мозък, има предимно инстинктивен живот. Човекът от монголската раса живее със средния мозък повече живота на чувствата, намиращи се в гърдите. А ние, бедните европейци, имаме мисловния живот, намиращ се в главата. Поради това в известна степен съвсем не чувстваме нашия вътрешен човек. Защото главата я чувстваме само когато боли, когато е болна. Иначе не я чувстваме. Затова приемаме целия външен свят и чрез това лесно ставаме материалисти... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 52f немско издание 1961 г.


следваnellih

 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 977
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #2 -: Април 25, 2017, 11:19:23 am »
При европейците е така, че те изобщо не биха получили нищо от Слънцето, ако не развиват своята собствена човечност. Поради това Европа е винаги изходна точка за всичко, което развива човешкото, което същевременно влиза в отношения с външния свят. В Азия са направени много малко открития. Там може да се преработва историята, но откритията, чрез които да се прилага това, което се поражда в изживяването с външния свят, това азиатците не го правят... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 54 немско издание 1961 г.

...Белите са всъщност тези, които развиват човешкото в себе си. Затова те разчитат на самите себе си. Когато се изселят, те приемат малко от своеобразностите на другите области, но загиват не като раса, а повече като отделни хора. Душата и духът са по-независими от тялото, оттам европеецът може най-много да обработва душата и духа, понеже душата и духът най-много го ангажират. Той може най-добре да понася да се намира в различните области на Земята. Някога се е състояло голямо преселение на народите до Индия. Там един поток бяло население навлиза в областта, където човек става жълт. Оттам при индийците има смесица между монголското и кавказкото... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 57 и сл., немско издание 1961 г.

...Бялата раса е расата, създаваща чрез духа. Когато се преселва към Индия, тя изгражда вътрешната поетична, лирична духовна индийска култура. Когато след това се преселва на Запад, тя изгражда една духовност, която не обхваща толкова вътрешния човек, а схваща външния свят с неговата духовност... Събр. съч. 349 За живота на човека и Земята. Същност на християнството, Дорнах (1923), стр. 63, немско издание 1961 г.

Раси в бъдещето

...Както са се образували отделните човешки раси със своята физиономия, както отделните човеци са изградени с отделните расови своеобразности, това е отпечатано в различните групи на общото човечество на Земята от духовете на формата, ексусиаи. От дълго време вече всичко, което е отпечатано в хората от тези духове на формата, се наследява. То е отдавна наследство, предава се от поколение на поколение и духовете на формата предоставят в известно отношение все по-голяма свобода дотолкова, доколкото сами се издигат в по-висша категория, оттеглят се от формиращата дейност, която е била тяхно задължение в началото на земното развитие. На духовните същества, които заемат тяхното място, им предстои първо да се развият за следващото състояние на Земята (Юпитер), за да дарят със съответната форма съществата на Земята (бъдещите юпитерови хора) по време на юпитеровото състояние на Земята. Към края на всяка планетна епоха винаги става така, че на главното същество – а това за Земята е човекът, – се предоставя възможността, все по-свободно да приема в себе си свойствата, които първоначално са му били наложени и в свобода да формира самия себе си. Така се стига дотам, че в течение на бъдещото земно развитие формообразуващите сили, силите на вътрешните мисли и чувства, все повече ще побеждават. А доколкото те са самоотвержени, доколкото са насочени именно към безкористната мъдрост и любов, дотолкова тези сили ще действат формиращо върху човека... Събр. съч. 99 Теософия на розенкроицерството, Мюнхен (1907), стр. 127, немско издание 1962 г.

...Ще дойде време, когато няма да има различни расови цветови разлики. Разликата по отношение на раси ще изчезне, но индивидуално ще съществуват най-големи разлики. Тогава ще изчезнат всички расови и племенни взаимовръзки. Човекът ще става различен от другите хора. Принадлежността няма повече да съществува чрез кръвта, а само чрез това, което свързва душа с душа. Това е ходът на човешкото разивитие... Събр. съч. 133 Земният и космическият човек, Берлин (1911–1912), стр. 149сл., немско издание 1964 г.

...В мерките на Ноевия ковчег имате мерките на днешното човешко тяло, когато човекът простре ръцете си нагоре. Но човекът е преминал от атлантската епоха в следатлантската, петата епоха. В тази раса, която ще смени нашата, в шестата раса (епоха), която идва след седмата културна епоха, човешкото тяло ще бъде съвсем различно изградено и днес човекът също трябва да изживее онези мисловни форми, които са в състояние да дадат основата за следващата от расите, когато тялото ще получи правилните си мерки. Мерките на Соломоновия храм, ако бъдат  реализирани във физическа форма, дълбоко символично представляват цялата организация на физическата форма на човека на следващата раса... Събр. съч. 93 Легендата за храма и Златната легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека, Берлин (1904–1914), стр. 335, немско издание 1979 г.

...Там, където човекът днес все още не е самостоятелен, а един друг дух действа заедно с него, е речта. С нея оставяме впечатления, отпечатъци в един свят, зад който стои не само физическият елемент, но и животът. В областта на живота остават отпечатани имагинациите от това, което изговаряме, те са изграждащите сили, които ще създадат новите раси. Нашата сегашна раса е създадена от това, което е стояло зад «словата» на предишните раси... Събр. съч. 93a Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), стр. 133, немско издание 1972 г.

Раси и народи без луциферическо и ариманическо влияние

...Без луциферическото и ариманическото влияние хората по Земята биха били диференцирани от небето. Групите биха се отнасяли една към друга в живота си като същества, които духовно в любов биха давали и вземали един от друг. В расите и народите се проявява земната тежест чрез тялото на човека; в духовното групиране би се проявил огледален образ на божествено-духовния свят... Събр. съч. 26 Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил (1924–1925), стр. 192 немско издание 1976 г.

Раси и членове на човешката същност
...Когато наблюдаваме къде физическото тяло се проявява най-силно, виждаме, че в червената раса, индианците то преобладава в особеното изграждане на костната система, която тук има надмощие. Искате ли да видите къде етерното тяло особено се проявява физически, трябва да потърсите друга човешка раса: при чернокожата раса, в изграждането на жлезите. В отделянето на въглеродния диоксид имате израз на растителната природа. Хората, при които нервната система се проявява особено силно на физическата степен и с това и чувствителността, ги срещате в малайската раса, а расата, при която се проявява особено кръвната система, е жълтата раса, монголската. Тази част от хората, която започва да изгражда принципа на Манас, я срещате при кавказката раса. Там сте изчерпали разделението на човешките раси от окултните истини; Това, което се намира в сегашния човек, го срещате разпределено по цялото човечество, като преобладава или намалява при един или друг вид хора... Събр. съч. 101 Митове и саги. Окултни знаци и символи (1907), немско издание 1987 г.

Расовото развитие се отличава от душевното развитие
...Всички ние сме били въплътени в атлантската раса; докато обаче душите се развиват по-нататък и се изкачват нагоре, расата изпада в упадък. Всяко издигане нагоре е свързано с нещо слизащо надолу. За всичко, което се облагородява, има нещо, което слиза надолу. Има разлика между душата в расовото тяло и самото расово тяло. Колкото повече човекът става подобен на расата, толкова повече той обича това, което е временно, преходно, свързаното със свойствата на неговата раса и толкова повече той следва упадъка на расата. Колкото повече той се освобождава и се издига от расовите свойства, толкова повече душата има възможност да се въплъщава и издига по-нависоко. Събр. съч. 92 Окултните истини на древните митове и легенди (1906), стр. 139, немско немско издание 1999 г.

Расови духове
...За да се осъществи пронизващата сила на любовта, е необходима взаимната дейност и работата върху всичко това, което означихме като работа върху най-нисшите йерархии (човека като бъдещ дух на свободата или дух на любовта 110.174).
Тъканта на любовта трябва така да се изтъче, че главните нишки да бъдат вплетени в нея от нормалните духове на формата, понеже това отговаря на тяхната основна мисия. Освен това вътре тъчат и абнормните духове на формата, същинските духове на движението – динамис, това, което формира расата. Идва ред и на нормалните и абнормните духове на времето, на личността – архаите втъкават историческото развитие. Следват архангелите с нормално и абнормно развитие, които втъкават народното и езиковото развитие и накрая действат вътре и съществата, които поставят хората на правилното място на Земята – ангелите. Това, което като тъкан на любовта се изтъкава като същинската земна мисия, е видимо на нашата Земя само като отражение, отблясък, майа. Най-близката област над физическия свят, където може да се види тази тъкан, е астралният свят. В тази тъкан тъкат отвън духовете на движението – динамис, духовете на формата – ексусиаи и духовете на мъдростта – кириотетес, а отвътре тъкат духовете на волята – престоли, серафими и херувими, отвътре тъкат и същества, които всъщност би трябвало да работят отвън. Те работят под повърхността така, както копринената буба изприда пашкула. Вътрешното е това, което се вижда първо в астралния свят. Тези своеобразни духове на движението, деплацираните, падналите духове, са първото, което става видимо от тъчащите и творящи духовни същества в духовната земна атмосфера.
Тези духовни същества, които първо стават видими на астралния план преди тези, които нормално се появяват – ангелските същества, ангелите, за ясновидското съзерцание са – въпреки че са необходими за възникването на расите – по определен начин те са изкушаващите духове. Тези духове, от които всеки има много подчинени – понеже всеки от тях поражда много духовни подчинени същества – са обградени в духовния свят от сбор духовни същества, които винаги стоят под въпросните йерархии. Тези абнормни духове на формата, които всъщност са духове на движението, динамис, които се появяват на астралния план като един вид грозни духовни същества, са духове, които творят и живеят в това, което е свързано с пораждането на човешките раси, което при човека е свързано, така да се каже, с елемента, който характеризирахме като свързан със Земята, свързан с възпроизвеждането и др.п. Това са същества, това изобщо е една област, принадлежащи към най-пъстрите и опасни области на астралния свят и за съжаление, – на това място може най-добре да се каже в тази взаимовръзка – е област, която най-лесно може да се достигне от тези, които идват до духовни възприятия по неправилен начин. Най лесно се появява армията духове, които имат работа с възпроизвеждането на расата и са нейни служители. Някой, който прибързано и по неправилен начин навлиза в окултната област, трябва скъпо да заплати чрез това, че армията от тези духовни същества пристъпя насреща му без хармонизирането чрез други духовни същества... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 101 и сл., немско издание 1982 г.

...Как тези расови духове работят в и върху хората? Те работят така, че, човек би искал да каже, приготвят неговите сили първо до физическото тяло. Знаете, че това, което наричаме четири основни съставни части на човека се проектира, отразява се в съответните части на физическото тяло. Азът се отразява в кръвта, астралното тяло – в нервната система, етерното тяло – в системата на жлезите и едва физическото тяло е самостоятелно, отражение на собствената същност. Най-напред духовните същества, които «готвят» там, в човека, за да се породи неговия расов характер, не могат веднага непосредствено да действат в по-висшите части. Те «готвят» първоначално в тези отражения на по-висшите членове във физическото тяло. Във физическото тяло не могат да навлязът съвсем, но те готвят в другите три члена.
Къде навлизат абнормните духове на формата, намиращи се на Меркурий? Те навлизат така, че действат заедно с другите именно в системата на жлезите и там се изживяват силите, които се пораждат чрез преобладаването на меркуриалните сили, действащи в етиопската раса. Модификациите на общата човешка форма с черния цвят на кожата и къдравата коса идва от тези сили... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 111 и сл., немско издание 1982 г.

...Нека продължим към Азия, където по подобен начин имате нещо, което може да се означи като венерени сили, като абнормна проява на духовете на формата. Тези венерени сили действат като областта на действието им е предимно въху това, което наричаме отражение на астралното тяло в нервната система. Върху нервната система може да се въздейства по два заобиколни пътя. Единият е чрез дишането. Когато се въздейства именно върху дишането, тези въздействия се установяват в дихателната и нервната система и им предават определена форма. Този непряк път си избират абнормните духове на формата, които наричаме венерени същества, именно в малайската раса. В нервната система се приготвя това, което с особени модификации формира повече или по-малко цветното човечество. Преобразуването, което се постига там, се отпечатва повече в онази част от нервната система, която се свързва с израза слънчев сплит (виж симпатична нервна система).
Сега ще преминем към широките монголски области. Това са онези области, в които действат предимно духовете на формата, които поемат пътя през кръвта. В кръвта действат марсовите духове. Те работят обаче по съвсем определен начин в кръвта, така че могат да противодействат шестте елохима, които се намират на Слънцето. При това те извършват особена атака към другата страна, към Яхве, чиято област на влияние е отделна от тази на шесте елохима.
Освен това взаимно действие на марсовите духове с шесте елохима и Яхве, което поражда монголската раса, има още едно особено взаимодействие: Както в монголската раса действат шесте елохима от Слънцето, Яхве от Луната и насреща им марсовите духове, така в един друг случай трябва да приемем, че от посока на Луната силите на Яхве отново се срещат и действат заедно с марсовите духове и чрез това се получава особена модификация – семитството. В определен дълбоко окултен смисъл авторът на Библията казва, че Яхве е направил този народ свой народ и ако сега прибавите, че тук има взаимодействие с марсовите духове и те насочват своите атаки предимно към кръвта, тогава ще разберете защо именно продължаващото въздействие в кръвта от поколение на поколение, от род на род е от особена важност за семитско-еврейския народ... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 112 и сл., немско издание 1982 г.

...По-нататък ще проследим как «готвят и кипят»духовете и съществата, които обитават Юпитер. Те си избират непосредствено да атакуват нервната система и всичко това става по заобиколния път през сетивните възприятия и оттам протича към частите на нервната система, центрирани в мозъка и гръбначния мозък. Това е при арийските, предноазиатските, европейските и кавказките народи. Ще разберете, че един напълно характерен и определено стоящ под въздействието на Юпитер, или Зевс народ като гърците, чувстващи се център на Зевсовото влияние, се определя предимно чрез това, което навлиза в нервната система чрез сетивата... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 114 и сл., немско издание 1982 г.

...Върху жлезите, само по заобиколния път през всички други системи, въздействат абнормните духове на формата, които имат своя център на Сатурн. Във всичко, кото означихме като сатурновата раса, на което прикачихме сатурнов характер, можем да потърсим нещо, което, така да се каже, води, завършва това, което води към залеза на човечеството, довежда развитието му по определен начин до завършек и то до истински край, до умиране. Как въздействието се проявява в жлезите, го виждаме в индианската раса. От това следва нейното умиране, изчезване. Сатурновото влияние действа чрез всички други системи накрая върху жлезите. Това отделя най-твърдите части на човека и можем да кажем, че това умиране е един вид вкостеняване, както ясно се проявява във външния образ... Събр. съч. 121 За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно–германската митология, Кристияния (Осло) (1910), стр. 116, немско издание 1982 г.


nellih

 • Тукашен
 • *****
 • Публикации: 977
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #3 -: Април 28, 2017, 12:43:58 pm »
Продължавам да поставям цитатите за расите. За мен тази тема е особено важна, защото тя е много тясно свързана с проблема за двойника, за това, което не го владеем, а то ни владее. Често съм се запитвала: Кой и какво съм всъщност самата аз? Поглеждам в себе си и виждам безброй мисли от книги, от учители, родители, поговорки, приказки. В целия този конгломерат от безброй неща нещо слабичко се опитва да се промъкне, да си извади заключения, да разбере и постави като свой принцип някоя симпатична мисъл, за да я отхвърли след известно време или да я разшири, обогати, да открие взаимовръзки и да реши: Да това е част от мен!

Изниквала е в мен и представата за един оркестър и диригент, който уж обединява всички музиканти, налага им своята концепция, ама ако те искат, или ще му се подчинят, или ще си свирят както си искат, но и понякога се получава синхрон, така че оркестър, диригент и дори публиката стават един организъм и дишат и създават като едно цяло. Ама това са звездни мигове, които отминават и в душата остава споменът, който топли, но не е нещо настоящо и вечно.

Сега се опитвам не само да разбера с главата и въпросът за расите и народностите, и да подредя мислите, но и да си представя това потапяне в най-различни, създадени от по-висши и по-нисши същества творения. Огромна дейност, траеща еони и творения за МЕН (доколкото съм член на цялото човечество). Значи не е това малко слабичко нещо, което се промъква сред един конгломерат, а нещо по-значително, поне с неговата бъдеща задача и цел на развитие и съществуване.

И отново изниква представата за къщата, в която е вложен толкова много труд, идеи, пот, а също болки и конфликти, докато тя стане моя и аз мога да я ползвам и да се радвам или страдам в нея.
И всички тези труженици, които са вложили време, сили и идеи в къщата, вече са някъде другаде, дори може да са в отвъдния свят, но тяхното създание стои на мое разположение и вече започва дори да се руши, дървото да гние, прозорците да се изкривяват, стените да се замърсяват, появяват се паяжини, отлюпва се боята по стените и т.н и т.н. И ако аз не запретна ръквави и не я почистя и ремонтирам, доколкото ми позволяват силите, тя може и да ме затрупа. Но мога и да посадя цветя в саксиите на балкона, да я направя чиста и красива, макар и да не е богата.

След такива разсъждения и представи расата ми става по-близка и съществата, работили в нея, в народността и в цялото ми развитие, както и противодействащите сили ми стават осезаеми. И когато се изправя пред някакъв по-малък или по-голям конфликт и докато се усетя, хоп, направила съм грешки спрямо срещния човек, се запитвам кое откъде дойде, кое надделя в афекта и ме подхлъзна, а теоретичното ми познание само ми се подсмихва и казва: Опитай пак!

И затова споделям с вас цитатите, които може би за някои да са твърде много на брой, но за мен са бисери по пътя към познанието.

Расови отношения и географски условия при въплъщаването
...До един определен момент, който лежи не много назад преди Мистерията на Голгота, всичко, което на Земята е станало като конфигуриране на народите, е обусловено отгоре надолу чрез това, че душите просто слизат от Космоса, от духовния свят, в телата, които са живели върху определена територия по време на физическото развитие на човечството. Така в Гърция в древните времена са съществували човешки тела, произлезли от физиологичните, географските, климатичните условия, също на Италския полуостров е имало определени човешки тела. Родителите са раждали децата си, но душите са идвали отгоре, били са напълно определяни отгоре и са навлизали много дълбоко в цялата конфигурация на човека, в неговата външна телесна физиономия. Следват големите преселения на народите. Хората се разпространяват в различни течения по Земята. Настъпва смесване на расите и народите. Чрез това в земния живот започва да се проявява в голяма степен наследственият елемент. Например в определена област на Земята живее едно население, то се преселва на друго място; така в някои области на континента живеят англо-саксонци, те се преселват на английския остров. Това е такова преселение. Но потомците на англо-саксонците са зависими във физическото наследяване от това, което преди се е развивало на континента, те изглеждат така по отношение на своята физиономия, жестовите си и т.н. Чрез това в човечеството навлиза нещо, което стои в хоризонтална зависимост. Докато преди разпределението на хората по Земята е зависило само от начина, по който душите се инкарнират, слизат долу, сега съопределя това, което се проявява като преселения и течения. Но в това отношение точно в прехода от 14-ти към 15-ти век се появява нов космическо-исторически импулс. Известно време е преминало така, че определена симпатия е съществувала между душите, които са слизали от духовния свят и телата, намиращи се долу. Конкретно казано: Върху английския остров се спускат душите, които са изпитвали симпатия към оформените тела, живели на британския остров като потомци на англичани и саксонци. Тази симпатия все повече и повече престава през 15-ти век и душите не се придържат вече към расовите свойства, а отново към географските условия, според климата, дали долу е равнина или планина. От 15-ти век насам душите все по-малко се интересуват как хората изглеждат като раса, те повече се насочват към географските дадености. Така че днес в разпространеното на Земята човечество съществува нещо като раздвоение между наследените расови свойства и душевността, която идва от духовния свят. И ако днешните хора биха наистина издигнали в съзнанието си това, което се намира подсъзнателно в тях, много малко хора – ако мога да се изразя тривиално – ще се чувстват добре в кожата си. Повечето хора днес биха казали: Аз съм слязъл на Земята, за да живея в равнината, сред зеленина, или над зеленината, в този или онзи климат и всъщност изобщо не е важно дали нося едно романско или германско лице. Отново трябва да се търси хармония между, бих казал, географското предразположение и расовия елемент, който се разпростира по Земята. Оттам идват интернационалните чувства на нашето време, защото душите повече не се интересуват от расовите свойства. Това, което се случва днес, веднъж го сравних с вертикално народно преселение, докато преди е имало хоризонтално преселение на народите. Сравнението не е само анлогия, а се споменава въз основа на фактите на духовния живот. Към всичко това трябва да се прибави, че човекът става все по-духовен и онази материалистическа нагласа, която се проявява в горното съзнание, все повече противоречи на това, което човекът има в своето подсъзнание... Събр. съч. 190 Импулси от миналото и импулси от бъдещето в социалните явления на света, Дорнах (1919), стр. 192 и сл., немско издание 1980 г.

Бъдещата коренна раса (голямата епоха от развитието)
...Нашата пета подраса (културна епоха) разви психичния манас, обикновената наука. Шестата подраса (културна епоха) ще развие надпсихичния манас. Това, което при човека днес е само един вид знание, през шестата културна епоха ще е непосредствена действителност, социална сила. Тази културна епоха ще проникне социално обществения организъм с това, което цялото предхождащо развитие е постигнало. Едва тогава християнството ще действа като социално формиращо.
Шестата подраса (културна епоха) ще бъде основоположната зародишна маса на шестата коренна раса (шестата основна епоха от развитието). Петата коренна раса (главна епоха) произхожда от прасемитите, т. е. петата подраса на четвъртата коренна раса... Събр. съч. 93a Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), стр. 230, немско издание 1972 г.

...Духовната наука трябва да доведе дотам, малка човешка група, като един вид зародиш да придобие разбиране за духовността, която да може да събуди разбирането и на масата хора. Малка част от петата коренна раса (основна епоха) ще изпревари развитието, ще спиритуализира манас (човешкия разум) ще развие духа-себе. Голяма част от хората обаче, ще достигне до върха на егоизма. Тази зародишна човешка група, която ще развие духа-себе, ще бъде семето за шестата коренна раса (6-та основна епоха)... Събр. съч. 97 Християнската мистерия, (1906–1907), стр. 132, немско издание 1981 г.

...В шестата коренна раса (епоха) доброто и злото ще се намират в още по-голям контраст отколкото са сега. Това, което ще настъпи в петата културна епоха за цялото човечество, а именно, че външната физиономия, която всеки си изгражда, ще е непосредствен израз на това, което кармата дотогава е направила от човека, това ще бъде като предзвучие към състоянието, което ще настъпи в шестата коренна раса (епоха) вътре в духовното. При онези, при които кармата покаже привес на злото, в духовността злото ще преобладава особено много. От една страна ще има хора с огромна вътрешна доброта, гениалност и любов, но от друга страна, ще съществува и тяхната противоположност. При голям брой хора злото ще е налице като душевна нагласа без прикритие, не вече скрито. Злите ще се хвалят със злото, като нещо особено ценно. Шестата коренна раса (епоха) ще има за задача с благосклонност и доброта да включи злото колкото е възможно повече в напредващия поток на развитието... Събр. съч. 93 Легендата за храма и Златната легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека, Берлин (1904–1914), стр. 77 и сл., немско издание 1979 г.

Идването на духовни същества от Вселената
[/b] (този цитат вече е познат и поместван, но може би някои хора не го познават.)
...От последната третина на 19-ти век наистина имаме работа с навлизане на духовни същества от Космоса, най-напред същества, които обитават сферата между Луната и Меркурий, които обаче навлизат вече в земното битие и се опитват да се установят в него, очаквайки, че хората ще се изпълнят с мислите за духовните същества на Всемира. Можем да опишем също това, което описах преди, като кажем, че трябва да оживим нашия сянкообразен интелект с картинните образи на духовната наука. Иначе се описва абстрактно. Конкретно се описва, като се каже: Духовни същества искат да слязат долу в земното битие и би трябвало те да бъдат приети. Ще има сътресение след сътресение и накрая земното съществуване ще стигне до социален хаос, ако тези същества слязат, а човешкото битие би било само опозиция срещу слизането им. Тези същества не искат нищо друго, освен да са предвестниците за това, което ще се случи със земното битие, когато Луната отново се съедини със Земята.

Днес на хората може да им изглежда още безобидно, когато мислят само автоматични, безжизнени мисли, пораждащи се, когато се схваща само минералният свят и минералите в растенията, животните и човека. Бих искал да кажа, че хората се задоволяват с тези мисли, чувстват се добре като материалисти, понеже само такива мисли се мислят днес. Но представете си, че хората продължават да мислят така, че наистина не си изграждат нищо друго от такива мисли до времето, когато в осмото хилядолетие лунното битие отново се съедини със земното битие. Какво ще се породи тогава? Да, съществата, за които говорих, вулкановите същества, вулкановите, венерините, меркуриевите, слънчевите свръхчовеци и така нататък постепенно ще слязат долу на Земята, ще се съединят със земното битие.

Но ако хората продължават да им оказват съпротива, в течение на следващите хилядолетия земното съществуване ще се превърне в хаос. Земните хора ще продължат автоматично да развиват интелекта си, той може да се развива и сред варварството. Но пълната човечност няма да навлезе в този интелект и хората няма да имат отношение към съществата, които искат да се доближат до тях в земното съществуване. А всички онези същества, които неправилно се разбират от човека, съществата, които неправилно се разбират, понеже голият сянкообразен интелект разбира само минералното, грубо материалното в минералното, растителното, животинското и дори в човешкото царство. Когато Луната се съедини със Земята, човешките мисли, които не са действителни, изведнъж ще станат действителни. И от Земята ще изкочат ужасни същества, представляващи нещо средно между минералното и растителното царство, автоматични същества с прекалено силен разсъдък, с много интензивен разсъдък.

От случващото се на Земята, тя ще бъде обвита като с мрежа, с тъкан от ужасни паяци; паяци с огромна мъдрост, които обаче няма да са достигнали дори до растително съществуване в своята организация, ужасни паяци, които ще се вплетат един в друг, които във външните си движения ще имитират всичко, което хората са измислили със сянкообразния си интелект, не повлиян от това, което трябва да дойде чрез нова имагинация, което изобщо следва да дойде чрез науката за духа. Всичко, което хората мислят като нереални мисли, ще стане същностно, ще оживее. Земята ще бъде обгърната – както днес е обгърната с въздушен пласт, както понякога рояци скакалци я покриват – с ужасни минерално-растителни паяци, вплетени един в друг, които ще са много умни, но ужасно зли. И човекът, доколкото не е оживил своите сянкообразни интелектуални понятия, вместо да съедини своето същество със съществата, които искат да слязат долу от последната третина на 19-то столетие, ще трябва да се съедини с тези ужасни минерално-растителни паяци. Той сам ще живее заедно с тези паяци и ще трябва да продължи по-нататъшното си развитие в мировото съществуване вплетен в развитието на тези минерално-растителни паяци.

Това е напълно реалното в земното развитие и днес се знае от голям брой хора, които задържат човечеството от възприемането на духовнонаучните познания. Защото има и такива, които са напълно съзнателни съюзници на паяковото оплитане на земното човешко съществуване. Днес човек не бива да се плаши от такива описания. Защото такива описания са по-безобидни от това, което днес знаят много хора, които, изхождайки от стари традиции, все още имат някакво съзнание за такива неща, познават стари предания, но искат да ги държат в тайна. Сегашното земно развитие на човечеството не бива повече да се обгръща с булото на тайната и колкото и да е голяма съпротивата от страна на противниците, нещата трябва да се кажат, защото, както постоянно казвам, е много сериозен въпросът, дали човечеството ще приеме или отблъсне духовнонаучните познания. Тук нямаме работа с нещо, от което биха могли да се извадят заключения, свързани с безразлична симпатия или антипатия, а с нещо, което навлиза в цялостта на Космоса. Имаме работа с това в настоящото време, дали човечеството ще се реши постепенно да поеме донесеното от Космоса, от добрите духове, които искат да се свържат с хората, или то ще изгражда по-нататъшното си космическо съществуване сред минерално-растителните паяци, породени от собствените му сянкообразни мисли...Събр. съч. 204 Перспективи пред развитието на човечеството. Материалистическият познавателен импулс и задачата на антропософията, Дорнах (1921), лекция 14.


През 2025 година хората ще се "срастнат" с интернет ...
www.novini.bg/.../183452-през-2025-година-хора...

Следните цитати съм ги копирала от някъде, не помня откъде:

Отдалеченото бъдеще.
.. Ние ще разберем нашето време, ако го разгледаме поместено между два полюса. Единият полюс се намира в миналото, в VІІ, VІІІ столетие преди Мистерията на Голгота. Това е времето, когато човешката природа сама доставя на човешката душа знание за свръхсетивните изживявания. Другият полюс ще стане средата на ІІІ хилядолетие, когато по начина, описан в “Как се постигат познания за висшите светове?” Събр. съч. 10, човешката душа от себе си ще може духовно да придобива свръхсетивно знание, така че тялото, в което тогава ще се излъчва здраве, няма да реагира болезнено на това... Събр. съч. 181 Основното социално изискване на нашата епоха, Берн, Дорнах (1918), 21.V.1918 г.

...В бъдеще ще се говори към съзнанието на човека. Това е по-важно от всяка симпатия и антипатия към старото или новото, понеже всичко, което е необходимо да се извърши, трябва да се извърши от разбиране” (Събр. съч. 186, 20.ХІІ.1918).

...Когато на Земята се осъществи понятието за братството, ще бъдат преодолени расите, а също и кармата... Събр. съч. 109 Принципът на спиритуалната икономия във връзка с въпросите на прераждането. Един принцип от духовното ръководство на човечеството (1909), 12.VІ.1909 г.

...От Англия и Америка произхождат всички изобретения, оплитащи Земята с паяжината на егоизма... на егоистичното зло. Но неголяма колония на Изток подобно на семе създава нов живот за бъдещето... Събр. съч. 93а Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), 31.Х.1905 г.

...Оставайки единствено само с интелектуалните мъртви мисли, човекът разрушава Земята. Разрушението ще започне с най-финия елемент, с топлината. И в петата следатлантска културна епоха чрез по-нататъшното, все по-разширяващо се изработване на просто интелектуални мисли човек има възможността да погуби топлинната атмосфера на Земята.
В шестата следатлантска културна епоха, ако човечеството не се обърне от интелектуализма към имагинациите, може за започне гибел на въздушната атмосфера, просто с интелектуални мисли хората ще отровят въздуха и отровеният въздух, въздействайки на свой ред върху Земята, ще отрови преди всичко растителността.
В седмата следатлантска културна епоха човекът ще разполага с възможността да погуби водата и тя в резултат на интелектуалното мислене ще премине чрез изпаряване във всеобщия воден елемент на Земята... Това ще повлече след себе си разрушение на минералните елементи на Земята; и така човек може да раздроби цялата Земя» Събр. съч. 222 Импулсиране на световноисторическите събития от духовните сили, Дорнах (1923), 23.ІІІ.1923 г.

СМИСЪЛЪТ НА ЛЮБОВТА В СВЕТА
...От този факт, една нова необходимост се появи в европейската еволюция. За да бъде разбрана, трябва да можем да разграничаваме ясно еволюцията на расите от тази на душите. Много е важно да не ги смесваме. Степента на развитие, достигната от една душа може да я доведе до инкарнирането и в район с такива особености. Тя там постига определени качества и е възможно, след това, да се инкарнира в една съвсем различна раса. Следователно, напълно възможно е, душите, които по това време са били инкарнирани в Европа, да са били преди това в Индия, Китай или Япония. Душите не остават никога свързани с расите, тяхната еволюция е съвсем различна. Еволюцията на расите следва един точно определен курс...
...Развитието на душите продължава, телата умират. Следователно, основното е да знаем да разграничаваме еволюцията на расите от тези на душите. Душите се появяват отново в тела, принадлежащи на висши раси..
 


Край. Прикачвам целия файл.

Kosi

 • Застояващ се
 • ***
 • Публикации: 171
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #4 -: Май 16, 2017, 04:08:05 am »
Много ценна информация благодаря, за мен беше изключително интересно че намерих много сравнения между това което е казал Щайнер за бъдещето на земята ако продължим във същия материален път, намирал съм същия тип предупреждения във ведите и агни-йога.Там е описано следното към земята приближава огромен поток от огнена енергия(пройзтичаща от тези духовни венерически и останалите духовни същества които ти описа), този поток изисква от нас да бъде усвоен защото ако това не стане крайния факт ще бъде физическото унищожение на планетата и хората.Във ведите пише че във  космоса има много такива планети които ги е сполетяла подобна съдба.Ние не минаваме нещо което е специфично за земята това е пътят на всяка една планета.Изключително важно е всички осъзнати хора да вземат нещата в ръце колкото се може по-бързо.Защото еволюцията не чака,когато тази огромна духовна добра енергия иска да се прояви на земята на нея ще са и нужни души способни да я разберат приемат и трансформират чрез себе си и да я разпространят безвредно за земята и хората.Това може да стане само със определен брой хора както вече знаем.

Иначе следват епидемии от лудост,земни катаклизми непознати болести и чудовищен материализъм.Това което сега имаме е като агънце разврата и озверевяването все още не са достигнали  пълните си размери, но като гледам какво става по света със бързи темпове се носим натам.Всеки ден в дира някой ученик в България е пребит или убит и на пътя някой е сгазил някого, хората вече не изпитват угризения, тоест загубили са напълно контакт със душата си те са живи трупове.

Тези които имат достъп до душите си следва да поемат по пътя на пълната саможертва и да спомагат за спасяването на планетата.От нас се изисква пълен самоконтрол на чувства емоции и мисли защото само човек който е господар на себе си може да владее и останалите.И никой да не се отчайва едно е важно даже и да не успяваме да сме перфектни във владеенето на себе си и различните ни видове духовни тела, е достатъчно  никога да не се предаваме и да се старем истински да се борим и да постигнем този себеконтрол и това ще доведе до нашата пълна власт над материята, а от там ще получим и силата на душата ни чрез която ще сме способни да обръщаме хиляди материалисти във правилното развитие.

Kosi

 • Застояващ се
 • ***
 • Публикации: 171
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #5 -: Май 16, 2017, 04:10:33 am »
Много ценна информация благодаря, за мен беше изключително интересно че намерих много сравнения между това което е казал Щайнер за бъдещето на земята ако продължим във същия материален път, намирал съм същия тип предупреждения във ведите и агни-йога.Там е описано следното към земята приближава огромен поток от огнена енергия(пройзтичаща от тези духовни венерически и останалите духовни същества които ти описа), този поток изисква от нас да бъде усвоен защото ако това не стане крайния факт ще бъде физическото унищожение на планетата и хората.Във ведите пише че във  космоса има много такива планети които ги е сполетяла подобна съдба.Ние не минаваме нещо което е специфично за земята това е пътят на всяка една планета.Изключително важно е всички осъзнати хора да вземат нещата в ръце колкото се може по-бързо.Защото еволюцията не чака,когато тази огромна духовна добра енергия иска да се прояви на земята на нея ще са и нужни души способни да я разберат приемат и трансформират чрез себе си и да я разпространят безвредно за земята и хората.Това може да стане само със определен брой хора както вече знаем.

Иначе следват епидемии от лудост,земни катаклизми непознати болести и чудовищен материализъм.Това което сега имаме е като агънце разврата и озверевяването все още не са достигнали  пълните си размери, но като гледам какво става по света със бързи темпове се носим натам.Всеки ден в дира някой ученик в България е пребит или убит и на пътя някой е сгазил някого, хората вече не изпитват угризения, тоест загубили са напълно контакт със душата си те са живи трупове.

Тези които имат достъп до душите си следва да поемат по пътя на пълната саможертва и да спомагат за спасяването на планетата.От нас се изисква пълен самоконтрол на чувства емоции и мисли защото само човек който е господар на себе си може да владее и останалите.Всеки човек носи изключителна отговорност за това което казва мисли и прави!И никой да не се отчайва едно е важно даже и да не успяваме да сме перфектни във владеенето на себе си и различните ни видове духовни тела, е достатъчно  никога да не се предаваме и да се старем истински да се борим и да постигнем този себеконтрол и това ще доведе до нашата пълна власт над материята, а от там ще получим и силата на душата ни чрез която ще сме способни да обръщаме хиляди материалисти във правилното развитие.

Kosi

 • Застояващ се
 • ***
 • Публикации: 171
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #6 -: Май 16, 2017, 04:10:46 am »
Много ценна информация благодаря, за мен беше изключително интересно че намерих много сравнения между това което е казал Щайнер за бъдещето на земята ако продължим във същия материален път, намирал съм същия тип предупреждения във ведите и агни-йога.Там е описано следното към земята приближава огромен поток от огнена енергия(пройзтичаща от тези духовни венерически и останалите духовни същества които ти описа), този поток изисква от нас да бъде усвоен защото ако това не стане крайния факт ще бъде физическото унищожение на планетата и хората.Във ведите пише че във  космоса има много такива планети които ги е сполетяла подобна съдба.Ние не минаваме нещо което е специфично за земята това е пътят на всяка една планета.Изключително важно е всички осъзнати хора да вземат нещата в ръце колкото се може по-бързо.Защото еволюцията не чака,когато тази огромна духовна добра енергия иска да се прояви на земята на нея ще са и нужни души способни да я разберат приемат и трансформират чрез себе си и да я разпространят безвредно за земята и хората.Това може да стане само със определен брой хора както вече знаем.

Иначе следват епидемии от лудост,земни катаклизми непознати болести и чудовищен материализъм.Това което сега имаме е като агънце разврата и озверевяването все още не са достигнали  пълните си размери, но като гледам какво става по света със бързи темпове се носим натам.Всеки ден в дира някой ученик в България е пребит или убит и на пътя някой е сгазил някого, хората вече не изпитват угризения, тоест загубили са напълно контакт със душата си те са живи трупове.

Тези които имат достъп до душите си следва да поемат по пътя на пълната саможертва и да спомагат за спасяването на планетата.От нас се изисква пълен самоконтрол на чувства емоции и мисли защото само човек който е господар на себе си може да владее и останалите.Всеки човек носи изключителна отговорност за това което казва мисли и прави!И никой да не се отчайва едно е важно даже и да не успяваме да сме перфектни във владеенето на себе си и различните ни видове духовни тела, е достатъчно  никога да не се предаваме и да се старем истински да се борим и да постигнем този себеконтрол и това ще доведе до нашата пълна власт над материята, а от там ще получим и силата на душата ни чрез която ще сме способни да обръщаме хиляди материалисти във правилното развитие.

Kosi

 • Застояващ се
 • ***
 • Публикации: 171
  • Профил
Re: Раси
« Отговор #7 -: Май 16, 2017, 04:11:09 am »

Много ценна информация благодаря, за мен беше изключително интересно че намерих много сравнения между това което е казал Щайнер за бъдещето на земята ако продължим във същия материален път, намирал съм същия тип предупреждения във ведите и агни-йога.Там е описано следното към земята приближава огромен поток от огнена енергия(пройзтичаща от тези духовни венерически и останалите духовни същества които ти описа), този поток изисква от нас да бъде усвоен защото ако това не стане крайния факт ще бъде физическото унищожение на планетата и хората.Във ведите пише че във  космоса има много такива планети които ги е сполетяла подобна съдба.Ние не минаваме нещо което е специфично за земята това е пътят на всяка една планета.Изключително важно е всички осъзнати хора да вземат нещата в ръце колкото се може по-бързо.Защото еволюцията не чака,когато тази огромна духовна добра енергия иска да се прояви на земята на нея ще са и нужни души способни да я разберат приемат и трансформират чрез себе си и да я разпространят безвредно за земята и хората.Това може да стане само със определен брой хора както вече знаем.

Иначе следват епидемии от лудост,земни катаклизми непознати болести и чудовищен материализъм.Това което сега имаме е като агънце разврата и озверевяването все още не са достигнали  пълните си размери, но като гледам какво става по света със бързи темпове се носим натам.Всеки ден в дира някой ученик в България е пребит или убит и на пътя някой е сгазил някого, хората вече не изпитват угризения, тоест загубили са напълно контакт със душата си те са живи трупове.

Тези които имат достъп до душите си следва да поемат по пътя на пълната саможертва и да спомагат за спасяването на планетата.От нас се изисква пълен самоконтрол на чувства емоции и мисли защото само човек който е господар на себе си може да владее и останалите.Всеки човек носи изключителна лична отговорност за това което казва мисли и прави!И никой да не се отчайва едно е важно даже и да не успяваме да сме перфектни във владеенето на себе си и различните ни видове духовни тела, е достатъчно  никога да не се предаваме и да се старем истински да се борим и да постигнем този себеконтрол и това ще доведе до нашата пълна власт над материята, а от там ще получим и силата на душата ни чрез която ще сме способни да обръщаме хиляди материалисти във правилното развитие.