Надежди много и разни по цвят, мирис и консистенция.