Из романа „Съвършената“ от Неда Антонова

Из романа „Съвършената“ от Неда Антонова

— А България? Кажи, Преподобие, какво ще стане с България? — Много работи ще станат. Ако политикантите скарат народа и той почне да се мрази, ще дойде глад и мор. Деца и старци ще умират без лек и лекарства. Обич, обич требе на хората! — Подир кои е добре да вървим, Преподобна? Подир Русия или подир Още »