Искрено и лично: дребните камъчета, които обръщат колата

Искрено и лично: дребните камъчета, които обръщат колата

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ  от 1.12.2012 г. Горе-долу по това време миналата година имах смущаващо изживяване. Във връзка с него ще има нов материал през идните дни, тъй като нашата приятелка и съмишленица Нели Хорински намери невероятни антропософски сведения, които може би най-сетне изясняват какво точно видях през онази нощ миналата година – още ми държи влага Още »

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (3)

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (3)

Задачата на Михаил е да доведе човека по пътя на волята там, откъдето той е дошъл, понеже по пътя на мисленето е слязъл със своето земно съзнание от изживяването на свръхсетивното (в старото ясновидство) до сетивното. (GA-26, стр. 81, издание 1976. (Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил) * * * Михаил Още »

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (4): Трите начина на работа

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (4): Трите начина на работа

„Без пари може ли?“ Някой се пита: „Без пари може ли?“ Хубаво, онази семка, която посаждаш, колко пари ти е платила? Мисълта за парите е хипноза. Ние сме турили много по-голяма важност на парите и казваме, че без пари не може. Без пари може, без Любов не може! Онзи, който те обича, ще ти даде Още »

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (3): мъчение, труд и работа

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (3): мъчение, труд и работа

Монетите на Новата епоха Дошло е време да се проповядва Любовта между всички хора. Най-напред започнете с конкретните, с материалните неща. Говорете на хората за дишането, за разумното хранене и пр. Когато премине бъдещата война [1939 г.], доброто ще вземе надмощие. Тогава ще има добри условия за шестата раса, която иде. Тя е раса на Още »

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (2): Решение за социалния въпрос

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (2): Решение за социалния въпрос

Продажба на хляб – абсолютно забранено! Питам: „Продава ли се хлябът във вашия град?“ – „Продава се: черният по-евтино, белият – по-скъпо. Ние сме културни хора.“ – „Щом е така, аз имам особено мнение за вас и за вашата култура. Ако това разбиране не се промени, в бъдеще животът ще стане сто пъти по-лош от Още »

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (1): Словото като храна за душата

Учителя Беинса Дуно за безплатния хляб (1): Словото като храна за душата

Хлябът – символ на Словото Божие В Господнята молитва се говори за хляба: „Хлябът наш насъщни, дай го нам днес“, всеки ден пари да не вземаш, без пари да го дадеш, даром. „И прости нашите грехове“. Като ядем прости, че много ядем и не плащаме. Прости ни затова, че ядем и нищо не плащаме. Прости Още »

Рудолф Щайнер: Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили

Рудолф Щайнер: Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили

Виртуалният Гьотеанум се обогати с още един антропософски лекционен цикъл. Името му е „Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили“ и се явява номер 222 от Събраните съчинения (GA) на Рудолф Щайнер. Седемте лекции са в чудесен превод от руски, а овациите за трудоемката работа по превода и осигуряването на материалите отиват заслужено за г-н Още »

Отвъд физическото оцеляване: Нека говорим и за спасението на душата

Когато се говори за подготовката за оцеляване в днешно време, обикновено става въпрос за запаси от храни, вода, материали за спешна медицинска помощ, спални чували и други подобни неща. В това по-принцип няма нищо лошо, разбира се, но то се ограничава до нещата, които са ви необходими само докато сте живи на Земята. Този земен Още »

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (2)

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (2)

Всички същества се намират в прогресивно развитие и ние живеем в епохата, когато Михаил, най-главният от ранга на архангелите, преминава в ранга на архай. Той постепенно заема ръководна позиция, става водещо същество, дух на епохата, ръководещо същество за цялото човечество. Това е значителното, невероятно важното за нашата епоха, защото разбираме, че това, което още не Още »

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил

(Цитатите са подбрани от Нели Хорински.) Староеврейската дума Михаил всъщност би трябвало да се преведе като Гледащ-Бога; Провъзгласяващ-Бога би означавало същото като Гавраил; Искащ-Бога означава същото като Рафаил. Докато действаме във физическия свят чрез нашите три душевни сили (мислене, чувстване и воля), съществата на висшите йерархии действат чрез други същества. Както ние работим чрез представи, Още »