История

Раздел за политически некоректна история

Асен Чилингиров: Ивановските стенописи — Албум I

Асен Чилингиров: Ивановските стенописи — Албум I

Предговор от автора: Настоящият албум представлява неотменна част от двете мои монографии за стенописите от художествения резерват „Иваново – Красен“, посветени главно на някои проблеми, свързани с датировката и атрибуцията на пещерната църква „Св. Иван Кръстител“ при сегашното село Иваново, Русенско. Той съдържа репродукции от пълната цветна и чернобяла фотодокументация, заснета отчасти през 1965-1966 г. Още »

Моите впечатления от Музея на лъжите

Моите впечатления от Музея на лъжите

Минавайки по летните варненски улици преди около седмица, се натъкнах на една покана, отправена от Археологически музей — Варна към малки и големи, гости и жители на града, да посетят „обновената си експозиция благодарение на успешното сътрудничество и с финансовата подкрепа на Американския научен център — София и Фондация „Америка за България“. Какво се оказа Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (7)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (7)

Глава IV Списанието „Просвета“ Обективността на „критиката“ в сп. „Просвета“ Изложеното дотук беше наредено и коригирано, когато видях в кн. 7, март 1938 г., на редактираното от проф. П. Мутавчиев списание „Просвета“ една „критика“ на моя труд „Кроватова България и покръстването на българите“, в която се повтарят същите обиди, само че в много по-безскрупулна форма. Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (6)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (6)

28. Методът на Ценов Като не могат да оспорят фактите, г-дата Ников и Мутавчиев пишат, че Ценов имал „чудовищен метод на работа, който е отрицание на всяка наука“. За пръв път ние чуваме да не се оспорват резултатите, до които един изследовател е дошъл, а да се оспорва методът, по който той е дошъл до Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (5)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (5)

Глава III Наука или политика 21. Политически съображения Господата Ников и Мутавчиев са недоволни от Ценов не толкова, защото онова, което той изнася, е невярно, а защото той със своите писания способствал да дискредитира България пред чуждия свят и с това нанасял голяма пакост на страната. Политически причини ги карат, значи, да постъпят тъй с Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (4)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (4)

Глава II Историята на „Querkopf“ 15. Българската подкрепа Още първата моя книга (1907 г.) със своята теза, че българите са населявали преди Аспарух както Тракия, така и Македония, привлече вниманието на интересуващите се. Обаче моите съотечественици от научните среди, наместо да ме подпомогнат, се спуснаха да ме компрометират. Печатът на книгата ми още не беше Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (3)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (3)

13. Прокопиовият Кавказ и Прокопиовите хуни Хуните били живеели в Азия, защото Прокопий пише, че са живеели покрай Кавказката планина. Там се била намирала и Кроватовата държава. Кроватовите хуни били изпъдени от турците из Туркестан (а не от турките или тауриките из Панония) и се били спрели край Кавказката планина. Оттук хуногундурът Аспарух, третият Кроватов Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (2)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (2)

8. Ников и Мутавчиев След като Ников изтъкна, че писанията на Ценов се „отричат напълно“, дава се думата на Мутавчиев да докаже това. Макар че всеки, който отвори моите книги, вижда, че те изобилстват с факти или свидетелства; че там няма мисъл, която да не почива на факти; Мутавчиев разгледал всички мои работи и не Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (1)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (1)

Глава I Критиките против Ценов 1. Увод Тезата на Ценов, че българите, под името българи, са живели не само преди Аспарух, но и преди мнимото заемане на Балканския полуостров от славяните, предизвика преврат, както в досегашното схващане на историята на българите, тъй и в схващанията на историите от по-стария период почти на всички европейски народи. Още »

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (четвърта част)

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (четвърта част)

В светлината на изложеното по-горе (Виж първа, втора и трета част) имаме основания да предполагаме, че доведеното от Аспарух (или заселено веднага след него) население не е изпитало потребност да се приспособява към местните географски условия и да преминава поради липса на достатъчно пасища от номадизъм към уседналост, тъй като то — в преоблаващата си Още »