История

Раздел за политически некоректна история

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (3)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (3)

13. Прокопиовият Кавказ и Прокопиовите хуни Хуните били живеели в Азия, защото Прокопий пише, че са живеели покрай Кавказката планина. Там се била намирала и Кроватовата държава. Кроватовите хуни били изпъдени от турците из Туркестан (а не от турките или тауриките из Панония) и се били спрели край Кавказката планина. Оттук хуногундурът Аспарух, третият Кроватов Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (2)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (2)

8. Ников и Мутавчиев След като Ников изтъкна, че писанията на Ценов се „отричат напълно“, дава се думата на Мутавчиев да докаже това. Макар че всеки, който отвори моите книги, вижда, че те изобилстват с факти или свидетелства; че там няма мисъл, която да не почива на факти; Мутавчиев разгледал всички мои работи и не Още »

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (1)

Ганчо Ценов срещу отборът фалшификатори на историята ни (1)

Глава I Критиките против Ценов 1. Увод Тезата на Ценов, че българите, под името българи, са живели не само преди Аспарух, но и преди мнимото заемане на Балканския полуостров от славяните, предизвика преврат, както в досегашното схващане на историята на българите, тъй и в схващанията на историите от по-стария период почти на всички европейски народи. Още »

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (четвърта част)

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (четвърта част)

В светлината на изложеното по-горе (Виж първа, втора и трета част) имаме основания да предполагаме, че доведеното от Аспарух (или заселено веднага след него) население не е изпитало потребност да се приспособява към местните географски условия и да преминава поради липса на достатъчно пасища от номадизъм към уседналост, тъй като то — в преоблаващата си Още »

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (трета част)

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (трета част)

За етническата принадлежност на носителите на пенковската култура са изказани различни становища. Почти всички съветски автори приемат, че тя е принадлежала на славяското племе анти. (А други автори, освен съветските, съществували ли са в библиотеката на Рашо Рашев?) По повод присъствието на керамика от пастирски тип и овални юртообразни жилища се допуска участието на алано-българско Още »

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (втора част)

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (втора част)

Ст. Младенов бе склонен да обясни феномена с [липсата на тюркски езикови остатъци, оставени от древните българи, с] тяхната малобройност и по този повод ги нарече „турански народец“. Проблемът за броя на прабългарите се разглежда твърде сумарно, разчита се по-скоро на интуицията, а не на относително сигурни данни. Така от 30 000 у В. Златарски Още »

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (първа част)

Рашо Рашев: „За произхода на прабългарите“ (първа част)

Всеки опит за намеса във вековния спор за произхода на прабългарите неминуемо заплашва своя автор да повтори отдавна известни факти и становища. Изказани са като че ли всички възможни теории, написани са критики на повечето от тях. Писмените източници, въз основа на които досега е бил поставян проблемът, са многократно изследвани и коментирани. Известна надежда Още »

Николай Тодоров: За бог Зевс — бог Живе, Орфей, пръстена от Езерово и античната българска книжнина

Николай Тодоров: За бог Зевс — бог Живе, Орфей, пръстена от Езерово и античната българска книжнина

От автора: В предлаганата статия още веднъж научно се обосновава и се доказва тезата, изказана още от Георги С. Раковски (подкрепена от акад. Цани Гинчев, д-р Ганчо Ценов, Георги Сотиров, проф. Асен Чилингиров и др. автори, че българите са преки потомци на тъй наречените „траки“, „пелазги“, „илири“ и пр. древни балкански славянски племена. Статията условно Още »

Асен Чилингиров: Още веднъж за Филипи или Филипопол

Асен Чилингиров: Още веднъж за Филипи или Филипопол

От автора: Когато преди десет години за пръв и последен път в моята над 60-годишна научна дейност получих официално предложение от Българската академия на науките за участие с мое изследване в една негова публикация, не се поколебах нито за приемането на предложението, нито за темата на моето изследване. Планираното издание беше Юбилеен сборник статии, посветен Още »

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — втора част

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — втора част

В първата част, разглеждаща статията „Към въпроса за трако-дако-балтийските езикови отношения“ на Кирил Влахов, посочих нищожна част от предразсъдъците и странните исторически разбирания в тази научна гилдия. Възниква въпросът: възможно ли е езиковедите да си свършат работата въпреки преждеописаните проблеми? Теоретично би трябвало да е възможно, но какво показва практиката? На стр. 70 четем: „За Още »