Етнография

Българските обреди, смисълът им и произходът им

Тракийско наследство в българския фолклор (9): Кукерските игри

Тракийско наследство в българския фолклор (9): Кукерските игри

Обстойното проучване на кукерските игри [които са тракийски] от М. Арнаудов прави излишно едно по-подробно тяхно разглеждане от нас, но в кръга на нашата проблематика е необходимо да се анализират някои моменти в тях. Ще започнем с кукерските игри в Севар, поради това, че те съдържат едно богатство на отделни моменти в една вътрешна организираност Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (8): Обреден танец

Тракийско наследство в българския фолклор (8): Обреден танец

В цялата страна са ставали на Гергьовден хора, които започвали след угощението и продължавали вечерта до късно. Няма село, в което те да не са отбелязани. Но за жалост няма и нито едно сведение за особеностите на тези хора, които трябва да са се отличавали с нещо, щом се посочва за някои песни, че по Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (7): Люлеене на разлистено дърво

Тракийско наследство в българския фолклор (7): Люлеене на разлистено дърво

Люлеенето е започвало рано сутринта [на Гергьовден], някъде преди изгрев слънце, и е продължавало през целия ден. Първичният смисъл на люлеенето е бил да се пренесе, да се прелее в човека при движението чрез допира до дървото силата на пролетното възраждане, която във вечния кръговрат на слънцето го е изпълнила със земна кръв, за да Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (6): Обреди с огън

Тракийско наследство в българския фолклор (6): Обреди с огън

Разгледаните дотук обреди, които се извършват през нощта срещу Гергьовден, са свързани с водата и с растителността. Но през тая нощ са се извършвали и обреди с огън, макар че те са заемали ограничено място на празника. Обредите с огън са били извършвани у нас главно през зимните и ранните пролетни дни, а пред другите Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (5): Бране на треви, цветя и клонки

Тракийско наследство в българския фолклор (5): Бране на треви, цветя и клонки

Срещу празника [Гергьовден] преди изгрев слънце в цялата страна пръснатите из ливадите и поляните, край реките и изворите млади жени и момичета, излезлите за тая цел от къщи възрастни жени берели треви и цветя и чупели разлистени и разцъфнали клонки. И защото почти всички обреди на празника се извършвали всред цветя и цвят, оня, когото Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (4): Носене на вода и роса у дома

Тракийско наследство в българския фолклор (4): Носене на вода и роса у дома

На празника [Гергьовден] носели вода и в къщи. Но това не е било обикновеното носене на вода, вършено всеки ден, а е имало обреден характер. Преди всичко водата се носела преди изгрев слънце, както в Родопите и в Беломорска Тракия, така и в Северозападна България, и се вземала от местата, където жените се къпели или Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (3): Самовили и вакханки

Тракийско наследство в българския фолклор (3): Самовили и вакханки

Дъждът като небесно благословение Но не само земната вода притежавала на Гергьовден чудодейна сила. Такава сила имал и дъждът. Той лекувал, той давал и плодородие на тоя ден. Ако на празника вали дъжд, в Петково, Смолянско, всички излизали по дворовете, за да се измият или окъпят с лековития гергьовски дъжд, а за нивите всяка капка Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (2): Обредно къпане

Тракийско наследство в българския фолклор (2): Обредно къпане

(Продължава от първа част.) Срещу Гергьовден и на самия празник се извършвали много обреди, които по своя характер са основните, свързани с човешкия живот, и са ставали само на този ден или са били свързани по-късно с него. В своята съвкупност те представляват една величава служба на човека, населявал оня кът от земната твърд, където, Още »

Тракийско наследство в българския фолклор (1): Гергьовден

Тракийско наследство в българския фолклор (1): Гергьовден

Най-големият брой изследвания върху траките са имали за предмет отделни паметници и предмети на тяхната материална и духовна култура и са се появявали непосредствено след находките, откривани случайно или при предприети нарочно разкопки. Проучванията се насочват по-късно и към тракийския език, и към по-цялостно изследване на траките, зад а се хвърли светлина върху важна област Още »

Юлия Боева — „Богинята и рогатите глави“

Юлия Боева — „Богинята и рогатите глави“

  Увод на книгата от Юлия Боева: През 2012-2013 г. в изложба на Националния етнографски музей в София беше показана сватбена група от Софийско – младоженци и свекърва. А върху свилениците (везаните ръкави на ризата) на свекървата видях съчетание от два изключително стари типа изображения: неолитната Богиня-майка като Раждаща богиня и глави на рогати животни Още »