Археология

Раздел за земята и тайните в нея

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — втора част

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — втора част

В първата част, разглеждаща статията „Към въпроса за трако-дако-балтийските езикови отношения“ на Кирил Влахов, посочих нищожна част от предразсъдъците и странните исторически разбирания в тази научна гилдия. Възниква въпросът: възможно ли е езиковедите да си свършат работата въпреки преждеописаните проблеми? Теоретично би трябвало да е възможно, но какво показва практиката? На стр. 70 четем: „За Още »

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — първа част

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — първа част

В тази статия ще коментирам извадки от студията „Към въпроса за трако-дако-балтийските езикови отношения“ на лингвиста Кирил Влахов, публикувана през 1971 г. в „Годишник на Софийския университет“, том LXIV, 1. Размишленията на автора са интересни по отношение на фактите и работните методи. Основата тема, по която е работил Влахов, представлява критика към методите и съответните Още »

„Покушението над Юстиниан“: предговор на печатното издание

„Покушението над Юстиниан“: предговор на печатното издание

Невероятното стана факт. За малко повече от един месец приключих с текстовата част по „Покушението над Юстиниан“. Току-що завърших и предговора на печатното издание, който възлиза на скромните (по моите графомански стандарти) 10 страници. И както при послеслова, отново ще ви помоля за съдействие в редактирането — както правописно, така и стилистично. Предишната ви помощ Още »

Peter Georgiev — The Mysteries of Mithra or The Mysteries of Sabazios

Peter Georgiev — The Mysteries of Mithra or The Mysteries of Sabazios

Although focused on the Roman Mithraism, this book is actually an analysis of the symbolic language of the material monuments of the Roman period — the so-called Mithra reliefs, Sabazios’ hands, reliefs of Dionysus and of the Thracian Horseman. The reliefs and sculpture compositions shown use the same symbolic language. The compositions are also thematically Още »

Как тракийският език стана албански, въпреки че е славянски

Как тракийският език стана албански, въпреки че е славянски

ТРАКИЙСКИЯТ ЕЗИК проф. Вл. Георгиев III. Дако-мизийски, албански и тракийски Отдавна се спори дали албански представя по-нататъшна степен от развоя на илирийски или на тракийски. Ф. Миклошич, Г. Майер, П. Кречмер, Н. Йокл и др. считат, че албански произлиза от илирийски. Обаче X. Хирт, Г. Вайганд и неотдавна подробно и убедително Д. Дечев и X. Още »

Колко народа покръства Борис (и мнимата разлика между словени и блъгари)

Колко народа покръства Борис (и мнимата разлика между словени и блъгари)

Периодът на християнизация на България е разглеждан като един от най-значимите в българската средновековна история. Според почти всички изследователи на тази тема, българското общество било разделено на „славяни и прабългари, обособени и по религиозен признак“. Разглеждайки етногенезиса на българите, редица историци прокарват идеята за малкото тюркоезични (напоследък ираноезични) българи, разположени в североизточна България, и морето Още »

Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите

Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите

Наскоро се запознах с ново генетично проучване, публикувано в Human Biology, Winter 2015, т. 87, стр. 19–28: “Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian Origin for Ancient (Proto-)Bulgarians” (Митохондриална ДНК указва западно-евразийски произход на древните българи). Освен резултатите от изследванията, които потвърждават силно преобладаващия местен балкански и западно-евразийски произход на българите — както на съвременните, така Още »

Петър Георгиев: „Мистерията Митра или Мистерията Сабазий“

Петър Георгиев: „Мистерията Митра или Мистерията Сабазий“

От автора: Първият международен конгрес за проучванията на митраизма е проведен в Манчестър, Англия, през 1971 г. Постановката на Франц Кюмон за иранския произход на римския митраизъм е подложена на сериозна критика. Достатъчно е да се цитира становището на един от организаторите: „Човек може да отиде по-далеч и да каже, че изобразяването на Митра, дадено Още »

Предварително за конференцията „Среща на историците с нацията“

Предварително за конференцията „Среща на историците с нацията“

Утре в БТА от 11 часа ще се проведе пресконференция на тема „Среща на историците с нацията — равносметката“. Събитието е организирано от ТАНГРА ТанНакРа ОБФ и обещава следното: За пръв път най-авторитетни учени загърбват някои различия в научните си виждания, за да се даде единна ориентация в обществото. Имаме повод да сме удовлетворени от Още »

Българите са лемурийци (сатира)

Българите са лемурийци (сатира)

Част 1: Предистория на нашето откритие Дълго време чакахме да се появи учен, който да стигне до категорично становище по проблема за произхода на българите. Имаме професори, които въз основа на една открита дума, правят кардинални заключения. Започна се с тюркската теория, която Златарски основаваше на думата „огл“, която НЕСЪМНЕНО била тюркската „агълъ“ и по Още »