Археология

Раздел за земята и тайните в нея

Археоложката Ана Радунчева и нейната хвърковата фантазия

Археоложката Ана Радунчева и нейната хвърковата фантазия

Според известния български археолог проф. Ана Радунчева змийският древен комплекс до с. Сърница, Хасковско, има туристически потенциал, сравним с този на Стоунхендж във Великобритания. (Преди да се рекламира като туристически обект, „известните български“ археолози трябва да му дадат звучно гърцизирано име, защото „змийски комплекс“ не звучи достатъчно атрактивно по критериите на „нашата“ Съветско-гръцка академия на Още »

Асен Чилингиров: Още веднъж за Филипи или Филипопол

Асен Чилингиров: Още веднъж за Филипи или Филипопол

От автора: Когато преди десет години за пръв и последен път в моята над 60-годишна научна дейност получих официално предложение от Българската академия на науките за участие с мое изследване в една негова публикация, не се поколебах нито за приемането на предложението, нито за темата на моето изследване. Планираното издание беше Юбилеен сборник статии, посветен Още »

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — втора част

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — втора част

В първата част, разглеждаща статията „Към въпроса за трако-дако-балтийските езикови отношения“ на Кирил Влахов, посочих нищожна част от предразсъдъците и странните исторически разбирания в тази научна гилдия. Възниква въпросът: възможно ли е езиковедите да си свършат работата въпреки преждеописаните проблеми? Теоретично би трябвало да е възможно, но какво показва практиката? На стр. 70 четем: „За Още »

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — първа част

Особените факти и аксиоми в тракийската ономастика — първа част

В тази статия ще коментирам извадки от студията „Към въпроса за трако-дако-балтийските езикови отношения“ на лингвиста Кирил Влахов, публикувана през 1971 г. в „Годишник на Софийския университет“, том LXIV, 1. Размишленията на автора са интересни по отношение на фактите и работните методи. Основата тема, по която е работил Влахов, представлява критика към методите и съответните Още »

„Покушението над Юстиниан“: предговор на печатното издание

„Покушението над Юстиниан“: предговор на печатното издание

Невероятното стана факт. За малко повече от един месец приключих с текстовата част по „Покушението над Юстиниан“. Току-що завърших и предговора на печатното издание, който възлиза на скромните (по моите графомански стандарти) 10 страници. И както при послеслова, отново ще ви помоля за съдействие в редактирането — както правописно, така и стилистично. Предишната ви помощ Още »

Peter Georgiev — The Mysteries of Mithra or The Mysteries of Sabazios

Peter Georgiev — The Mysteries of Mithra or The Mysteries of Sabazios

Although focused on the Roman Mithraism, this book is actually an analysis of the symbolic language of the material monuments of the Roman period — the so-called Mithra reliefs, Sabazios’ hands, reliefs of Dionysus and of the Thracian Horseman. The reliefs and sculpture compositions shown use the same symbolic language. The compositions are also thematically Още »

Как тракийският език стана албански, въпреки че е славянски

Как тракийският език стана албански, въпреки че е славянски

ТРАКИЙСКИЯТ ЕЗИК проф. Вл. Георгиев III. Дако-мизийски, албански и тракийски Отдавна се спори дали албански представя по-нататъшна степен от развоя на илирийски или на тракийски. Ф. Миклошич, Г. Майер, П. Кречмер, Н. Йокл и др. считат, че албански произлиза от илирийски.1 Обаче X. Хирт, Г. Вайганд и неотдавна подробно и убедително Д. Дечев и X. Още »

Колко народа покръства Борис (и мнимата разлика между словени и блъгари)

Колко народа покръства Борис (и мнимата разлика между словени и блъгари)

Периодът на християнизация на България е разглеждан като един от най-значимите в българската средновековна история. Според почти всички изследователи на тази тема, българското общество било разделено на „славяни и прабългари, обособени и по религиозен признак“. Разглеждайки етногенезиса на българите, редица историци прокарват идеята за малкото тюркоезични (напоследък ираноезични) българи, разположени в североизточна България, и морето Още »

Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите

Критичен разбор на ново генетично изследване сред българите

Наскоро се запознах с ново генетично проучване, публикувано в Human Biology, Winter 2015, т. 87, стр. 19–28:1 “Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian Origin for Ancient (Proto-)Bulgarians” (Митохондриална ДНК указва западно-евразийски произход на древните българи). Освен резултатите от изследванията, които потвърждават силно преобладаващия местен балкански и западно-евразийски произход на българите — както на съвременните, така Още »

Петър Георгиев: „Мистерията Митра или Мистерията Сабазий“

Петър Георгиев: „Мистерията Митра или Мистерията Сабазий“

От автора: Първият международен конгрес за проучванията на митраизма е проведен в Манчестър, Англия, през 1971 г. Постановката на Франц Кюмон за иранския произход на римския митраизъм е подложена на сериозна критика. Достатъчно е да се цитира становището на един от организаторите: „Човек може да отиде по-далеч и да каже, че изобразяването на Митра, дадено Още »