Лев Толстой

Приказки, разкази и философски съчинения от Лев Николаевич Толстой

Лев Толстой — Малки разкази и басни (5)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (5)

Едно време имало голяма война между зверовете и птиците. Прилепът не се присъединявал нито към едните, нито към другите и все изчаквал да види кой ще надвие. Отначало птиците почнали да надвиват животните, тогава прилепът се присъединил към птиците, летял с тях и се наричал птица, но сетне, когато животните почнали да надделяват, прилепът се Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни (4)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (4)

Пожарникарските кучета (Действително събитие) В градовете често се случва по време на пожар в къщите да остават деца и не могат да ги измъкнат, защото от страх те се укриват и мълчат, а от дима не могат да ги видят. Затова в Лондон има обучени кучета. Тези кучета живеят с пожарникарите и когато се запали Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни (3)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (3)

Прилетял комарът при лъва и му рекъл: — Ти мислиш, че имаш сила по-голяма от моята? Бре, да се не види! Каква сила имаш ти? Дето драскаш с нокти и гризеш със зъби — та и баба и дядо знаят тъй да се бият. Аз съм по-силен, ако щеш излизай на война! И комарът забръмчал Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни (2)

Лев Толстой — Малки разкази и басни (2)

Два плъха намерили едно яйце. Искали да си го разделят и изядат, но гледат — лети една врана и иска да вземе яйцето. Започнали плъховете да мислят как да отмъкнат яйцето от враната. Да го носят? — Няма как да го хванат. Да го търкалят? — Може да се счупи. И ето какво решили плъховете: Още »

Лев Толстой — Малки разкази и басни

Лев Толстой — Малки разкази и басни

Един старец садял ябълкови дръвчета. Казали му: — Защо ти са тези ябълки? Дълго има да чакаш плод от тези дръвчета и няма да изядеш нито една ябълчица от тях. Старецът отвърнал: — Ако аз не изям, други ще изядат и ще ми благодарят. * * * Два петела се биели на торището. Единият петел Още »

Лев Толстой — „Вълкът и кучето“

Лев Толстой — „Вълкът и кучето“

Един пустал вълк вървял край селото и срещнал едно угоено куче. Вълкът попитал кучето: — Кажи, куче, откъде вземате храна? Кучето рекло: — Хората ни дават. — Навярно ви е тежка службата при хората. Кучето казало: — Не, нашата служба не е тежка. Нашата работа е да пазим нощем двора. — Значи само за това Още »

Мирната съпротива: Последното писмо на Толстой до Ганди

Мирната съпротива: Последното писмо на Толстой до Ганди

Следва дългото писмо на Лев Толстой до Махатма Ганди, обещано в по-ранната им кореспонденция. Руският писател съставя писмото си буквално със сетни сили, но все пак успява да спази обещанието си към Ганди и неговите сподвижници. Толстой издъхва по-малко от два месеца, след като изпраща последното си писмо. * * * 7 септември 1910 г. Още »

Мирната съпротива: Общуването на Толстой, Ганди и… съмишленици

Мирната съпротива: Общуването на Толстой, Ганди и… съмишленици

След като получава второто писмо на Ганди, Толстой отговаря: Скъпи приятелю, Току-що получих писмото ви и книгата «The Indian Home Rule». Прочетох вашата книга с огромен интерес, защото мисля, че въпросът, който разглеждате в нея — мирното съпротивление, — е въпрос от най-голяма важност, не само за Индия, но за цялото човечество. Не можах да Още »

Мирната съпротива: Второ писмо на Ганди до Толстой (с бележки)

Мирната съпротива: Второ писмо на Ганди до Толстой (с бележки)

– Йоханесбург, 4 април 1910 г. Милостиви господарю, Вероятно помните кореспонденцията ни, докато бях временно в Лондон. Като ваш скромен последовател, изпращам приложена една моя книжка.1 Тя е мой превод на ръкопис от езика гуджарати. Интересно защо, оригиналният текст ми беше конфискуван от индийските власти. Затова побързах с издаването на превода. Не желая да ви Още »

Мирната съпротива: Първи отговор на Толстой към Ганди

Мирната съпротива: Първи отговор на Толстой към Ганди

– Току-що получих вашето писмо, което е интересно в най-висша степен и ми достави голяма радост. Да помага Бог на нашите скъпи братя и съмишленици в Трансваал. Такава борба на благостта против жестокостта, смирението и любовта против гордостта и насилието, с всеки изминал ден все повече и повече се проявява и у нас, особено в Още »