Рудолф Щайнер

Антропософски лекции и тематични цитати от Рудолф Щайнер или негови продължители

Духовете на мрака – лекция 7: Работа с духовните реалности

Теми: Материализмът не познава „духовната тежест“. Празната историческа наука. Херман Грим и книгата му за Гьоте. Мартин Лутер. Инстинктивното разширяване на сетивните усещания. Изпитанието с огън през миналата епоха. Мъртвите и живите истини. Душевната конфигурация на бъдещите педагози. Разумът не се култивира с разум. Кога антропософията се превръща в пътепоказател.

Духовете на мрака – лекция 6: Новата духовност

Теми: Описание на елементарния мисловен свят. Мисловните трупове. Луцифер и Ариман. Елохимите или Духовете на формата. За висшата и низша човешка природа. Предпоставки за човешката свобода. Хармония и ред в социалния и политически живот чрез духовния свят. Една типична имагинация. Пророческите дарби на бъдещите педагози. Възпитанието на децата като област, засегната силно от материализма.

Духовете на мрака – лекция 5: Промени в духовната нагласа на хората

Теми: Душевните способности на човека през гръцката епоха. Загадките на душата. Човешката гениалност в бъдеще. Подготовката за Бъдещия Юпитер. Отказът от физическото тяло. Защо жените ще престанат да раждат. Августин и Калвин. Евгениката. Един от абсурдите на нашето време: Христос от психиатрична гледна точка. Абсурдите на бъдещето: Премахване на душата чрез ваксини.

Духовете на мрака – лекция 4: Духовете на раждането и смъртта

Теми: Елементарните Духове на раждането и смъртта. За злоупотребата с окултни сили през Атлантската епоха. За моралната нагласа на днешните хора. Абсолютни идеали не съществуват. Ариманическите Същества и необходимостта от разрушение. Рикарда Хух и защо хората отново трябва да опознаят дявола. Поклонниците на Ницше и характеристика на ницшеанството.

Духовете на мрака – лекция 3: В търсене на съвършения свят

Теми: Илюзиите на социализма. Окултна характеристика на партийните програми. Доктрината Удроу Уилсън. За събитията в граничната област на свръхсетивния свят. За някои от нападките срещу Рудолф Щайнер. Вътрешната смелост и Антропософското общество. Отказ от частните разговори с членовете на Антропософското общество.

Духовете на мрака – лекция 2: Дисхармония между интелект и морал

Теми: Дисхармонията между интелектуалното и морално развитие на човечеството. Изграждане на социална общност с мъртвите. Основните съставни части на човешкото същество. Миналите и бъдещи инкарнации на Земята. Христовият Импулс. Йохан Валентин Андреа и „Химическата сватба на Кристиан Розенкройц през 1459 г.“. За възрастовата граница от 27 години, която повечето хора днес не надхвърлят.

Духовете на мрака – лекция 1: Движещите сили зад Световната война

Теми: Хаосът възниква от бездуховното приемане на света. Учението за реинкарнациите и непрекъснатото намаление на земното население. Социалният карцином. За негодността на западните хора да разберат Източна Европа. Духовният свят не може да бъде игнориран безнаказано. За връзките между разрушителните сили на Космоса и човешкото съзнание. Намесата на Ариман.

ЛЕКЦИЯ I: Вътрешният аспект на социалния въпрос

ЛЕКЦИЯ I: Вътрешният аспект на социалния въпрос

Точно сега, когато тук, в Цюрих, изнасям публични лекции върху социалния въпрос, може би е най-удачно в нашата научна група да се занимаем с вътрешния аспект на този социален проблем, който е извънредно важен в наше време. Знаем, че във всяко човешко същество, което срещаме в сетивния свят и което застава пред сетивните ни органи, Още »

ЛЕКЦИЯ II: Вътрешният аспект на социалния въпрос

ЛЕКЦИЯ II: Вътрешният аспект на социалния въпрос

Миналата седмица говорих, че ние, които сме тук като антропософи, можем да разберем в много по-дълбок смисъл всичко, което е необходимо за правилната оценка на парливите въпроси в наши дни. Ние можем да направим много повече по този начин [5], отколкото е възможно в по-широк кръг. В известен смисъл можем да се разгледаме като квас Още »

ЛЕКЦИЯ III: Вътрешният аспект на социалния въпрос

ЛЕКЦИЯ III: Вътрешният аспект на социалния въпрос

От огромно значение е начинът, по който определени хора се чувстват задължени да говорят в наши дни за настоящото положение на човечеството — това са хора, които поне опитват с помощта на чувствата и възприятията си да вникнат в сърцевината на социалните отношения. В тази връзка бих желал да ви прочета няколко изречения от едно Още »